Image
Optronikeren reparerer optiske instrumenter
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Optroniker

Optronikeren produserer og reparerer optiske instrumenter og instrumenter for landmåling.

Optronikeren arbeider med instrumenter knyttet til lys og landmåling, som for eksempel kikkerter og mikroskop. Som optroniker jobber du ut fra lyset og hvordan det beveger seg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en optroniker:

  • produsere ny optikk til for eksempel kikkerter eller annet optisk måleutstyr
  • feilsøke og kalibrere instrumenter
  • justere, montere og utføre service på instrumenter

Optronikeren har kunnskap om optiske diagrammer og beregninger og kjenner til materialers oppbygging og bruksområde. Som optroniker må du ha teknologisk innsikt, siden moderne teknologi har overtatt det meste av produksjonen.

Hvor jobber optronikere ?

Optronikere er ofte ansatt i Forsvaret, bygg- og anleggsbransjen, Politiet eller sikkerhetsbransjen. Optronikere kan også ha eget verksted eller jobbe i et forskningsmiljø.

Personlige egenskaper

Som optroniker bør du være fingernem, og du bør kunne jobbe meget nøyaktig og selvstendig. Du bør også være serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber optronikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 455304 - Optronikerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Optroniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7311101 - INSTRUMENTMAKER (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311102 - INSTRUMENTMONTØR (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311103 - INSTRUMENTREPARATØR (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311125 - SPESIALARBEIDER (INSTRUMENTMAKER OG -REPARATØR)

Sist kvalitetssikret den 17. september 2021, av Norsk Håndverksinstiutt