Image
Optronikeren reparerer optiske instrumenter
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Optroniker

Optronikeren produserer og reparerer optiske og elektro-opiske instrumenter og apparater.

Optronikeren arbeider med optikk, elektronikk og mekanikk. Som optronikeren setter du sammen ulike komponenter til optroniske systemer som nattkikkerter, sikter og måleinstrumenter. 

Optronikeren har kunnskap om lysets egenskaper gjennom optiske elementer og sensorer, og laser, kameraer og optiske måleinstrumenter er del av optronikerens arbeidsområde. Optronikeren jobber også lagring og bearbeiding av data.

Vanlige arbeidsoppgaver for en optroniker:

  • lage, reparere, kontrollere og vedlikeholde optronisk utstyr
  • feilsøke, reparare og optronisk utstyr
  • lage, reparere, kalibrere og bruke optroniske komponenter

Optronikeren må kunne utføre et fagmessig arbeid og velge praktiske og estetiske løsninger. 

Hvor jobber optronikere ?

Optronikere er ofte ansatt i forsvaret, bygg- og anleggsbransjen, politiet eller sikkerhetsbransjen. Optronikere kan også ha eget verksted eller jobbe i et forskningsmiljø.

Personlige egenskaper

Som optroniker bør du være fingernem, og du bør kunne jobbe meget nøyaktig og selvstendig. Du bør også være serviceinnstilt. Du også kunne samarbeider og kommunisere godt med andre. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber optronikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 455304 - Optronikerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Optroniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7311101 - INSTRUMENTMAKER (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311102 - INSTRUMENTMONTØR (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311103 - INSTRUMENTREPARATØR (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311125 - SPESIALARBEIDER (INSTRUMENTMAKER OG -REPARATØR)
  • 7311130 - OPTRONIKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 17. september 2021, av Norsk Håndverksinstiutt