Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  17. september 2021

Optroniker

Optronikeren produserer og reparerer optiske og elektro-opiske instrumenter og apparater.

Arbeidsoppgaver

Optronikeren arbeider med optikk, elektronikk og mekanikk. Som optronikeren setter du sammen ulike komponenter til optroniske systemer som nattkikkerter, sikter og måleinstrumenter. 

Optronikeren har kunnskap om lysets egenskaper gjennom optiske elementer og sensorer, og laser, kameraer og optiske måleinstrumenter er del av optronikerens arbeidsområde. Optronikeren jobber også lagring og bearbeiding av data.

Vanlige arbeidsoppgaver for en optroniker:

  • lage, reparere, kontrollere og vedlikeholde optronisk utstyr
  • feilsøke, reparare og optronisk utstyr
  • lage, reparere, kalibrere og bruke optroniske komponenter

Optronikeren må kunne utføre et fagmessig arbeid og velge praktiske og estetiske løsninger. 

Hvor jobber optronikere?

Optronikere er ofte ansatt i forsvaret, bygg- og anleggsbransjen, politiet eller sikkerhetsbransjen. Optronikere kan også ha eget verksted eller jobbe i et forskningsmiljø.

Intervjuer

Kvinne med hvit genser og brunt hår smiler mot kamera.

Optroniker

Vilde-Martine Hansen

Vilde-Martine liker mestringsfølelsen hun får når hun klarer noe etter timer med prøving og feiling.
Portrettbilde av optroniker Arild Langseth i en rutete skjorte

Optroniker

Arild Langseth

I forsvaret fikk Arild Langseth utdanningen han trengte for å bli optroniker. Nå jobber han med kameraer og linser tilknyttet forsvaret. – Du må være veldig nøyaktig, sier han.

Viktige egenskaper

Som optroniker bør du være fingernem, og du bør kunne jobbe meget nøyaktig og selvstendig. Du bør også være serviceinnstilt. Du også kunne samarbeider og kommunisere godt med andre. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De vanligste jobbene blant optronikerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455304 - Optronikerfaget, Vg3 (gammel ordning)
  • 455312 - Optronikerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter optronikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med optronikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7311130 - OPTRONIKER
  • 7311125 - SPESIALARBEIDER (INSTRUMENTMAKER OG -REPARATØR)
  • 7311103 - INSTRUMENTREPARATØR (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311102 - INSTRUMENTMONTØR (OPTISK OG GEODETISK)
  • 7311101 - INSTRUMENTMAKER (OPTISK OG GEODETISK)

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.