Miljørådgiver på befaring.
Yrkesbeskrivelse

Miljø­rådgiver

favoritt ikon

En miljørådgiver gir veiledning og faglige råd i miljøspørsmål.

Som miljørådgiver jobber du for mindre forurensing og bedre miljø. Du foreslår forebyggende tiltak og du jobber med å redusere den uheldige påvirkningen menneskelig aktivitet har på jordens miljø.

Eksempler på oppgaver:

  • kartlegge og dokumentere forurensing og naturverdier
  • lede oppryddingsprosjekter
  • utarbeide miljøstrategi for en virksomhet
  • sørge for miljøsertifisering
  • tilrettelegge for ENØK og andre klimavennlige tiltak
  • organisere avfalls- og kjemikaliehåndtering
  • jobbe med mulighetene for bruk av alternative drivstoff
  • føre klima- eller miljøregnskap
  • promotere miljøkampanjer
  • gi råd knyttet til miljøkrav og oppfylling av regelverk

Arbeidsoppgavene dine vil være avhengig av hvor du jobber. En miljørådgiver som er ansatt i det offentlige, hos kommune eller stat, har ofte et spesielt ansvar for å se til at lover og forskrifter følges. Du kan også få i oppdrag å følge opp enkeltprosjekter, som for eksempel bygging av veier, bygninger eller tilrettelegge for friluftsliv.

En miljørådgiver i det private næringsliv jobber ofte mot eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere eller offentlige etater. Du kan også jobbe med oppgaver knyttet til virksomhetens interne drift.

Andre yrkestitler innenfor dette feltet er miljøvernkonsulent, miljøvernleder og naturforvalter.

Hvor jobber miljørådgivere?

Eksempler på arbeidsplasser i privat næringsliv er bygg- og anleggsbransjen, olje- og gassindustrien, ulike interesseorganisasjoner og private rådgivningsbedrifter. I offentlig forvaltning finnes det miljørådgivere i departementene og i ulike direktorater. Også i Statens vegvesen, Kystverket og hos de ulike fylkene trengs det rådgivere som kan noe om miljø. I kommunene jobber plan- og miljørådgivere for å sikre at kommunen oppfyller sine miljøforpliktelser.

Personlige egenskaper

Du har et engasjement for miljøet. Som miljørådgiver behandler du store mengder informasjon og en viss ordenssans er viktig. Du må ha god oversikt over relevante lover og regler samtidig som du kan finne gode løsninger på praktiske problemer. Prosjektledelse, rådgivning, veiledning og rapportering krever at du kan kommunisere godt, både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Miljørådgiver er ikke en beskyttet tittel og det er derfor ingen absolutte krav til utdanning. Ingeniører eller personer med høyere naturvitenskapelig eller realfaglig utdanning finnes det mange av blant miljørådgiverne. De kan også ha bakgrunn fra samfunnsfag, økonomi eller juss. Jobber du med miljørådgivning innen spesielle områder, som for eksempel olje, gass, transport eller landbruk, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Miljøvernrådgivere
Heltid
Alle sektorer
335 personer
159 personer
176 personer
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 303 kr
46 670 kr
45 500 kr
49 090 kr
560 040 kr
546 000 kr
589 080 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 303 kr
46 670 kr
45 500 kr
49 090 kr
560 040 kr
546 000 kr
589 080 kr
Ca 324 kr
Ca 298 kr
Ca 348 kr
52 520 kr
48 230 kr
56 390 kr
630 240 kr
578 760 kr
676 680 kr
Ca 324 kr
Ca 298 kr
Ca 348 kr
53 420 kr
48 510 kr
57 850 kr
641 040 kr
582 120 kr
694 200 kr
Miljøvernrådgivere
Heltid
Privat
221 personer
96 personer
125 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 346 kr
50 400 kr
56 050 kr
604 800 kr
672 600 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 346 kr
50 400 kr
56 050 kr
604 800 kr
672 600 kr
Ca 350 kr
Ca 312 kr
Ca 379 kr
56 680 kr
50 600 kr
61 350 kr
680 160 kr
607 200 kr
736 200 kr
Ca 350 kr
Ca 312 kr
Ca 379 kr
57 920 kr
50 600 kr
63 250 kr
695 040 kr
607 200 kr
759 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold