Forskere gjør vannanalyse.
Yrkesbeskrivelse

Miljø­rådgiver

favoritt ikon

En miljørådgiver gir veiledning og faglige råd i miljøspørsmål.

Som miljørådgiver jobber du for mindre forurensing og bedre miljø. Du foreslår forebyggende tiltak og du jobber med å redusere den uheldige påvirkningen menneskelig aktivitet har på jordens miljø.

Eksempler på oppgaver:

 • kartlegge og dokumentere forurensing og naturverdier
 • lede oppryddings- eller andre miljøprosjekter
 • utarbeide miljøstrategi for en virksomhet
 • sørge for miljøsertifisering
 • tilrettelegge for ENØK og andre klimavennlige tiltak
 • organisere avfalls- og kjemikaliehåndtering
 • jobbe med mulighetene for bruk av alternative drivstoffer
 • føre klima- eller miljøregnskap
 • promotere miljøkampanjer
 • gi råd knyttet til miljøkrav og oppfylling av regelverk
 • restaurering og skjøtsel av naturområder
 • tilrettelegging og samarbeid med organisasjoner når det gjelder friluftsliv

Arbeidsoppgavene dine vil være avhengig av hvor du jobber. En miljørådgiver som er ansatt i det offentlige har ofte et spesielt ansvar for å se til at lover og forskrifter følges. Du kan også få i oppdrag å følge opp enkeltprosjekter, som for eksempel bygging av veier.

En miljørådgiver i det private næringsliv jobber ofte mot eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere eller offentlige etater. Du kan også jobbe med oppgaver knyttet til virksomhetens interne drift.

I dette yrket må du ha god oversikt over relevante lover og regler. 

Andre yrkestitler innenfor dette feltet er miljøvernkonsulent, miljøvernleder og naturforvalter.

Hvor jobber miljørådgivere?

I offentlig forvaltning finnes det miljørådgivere i departementene og i ulike direktorater. Du kan også få jobb i etater som Statens vegvesen og Kystverket, og i fylker og kommuner.

Eksempler på arbeidsplasser i privat næringsliv er bygg- og anleggsbransjen, olje- og gassindustrien, ulike interesseorganisasjoner og private rådgivningsbedrifter.

Personlige egenskaper

Som miljørådgiver må du være engasjert i miljøspørsmål. Du må ha evnen til å sette deg inn i store mengder informasjon. Siden jobben innebærer prosjektledelse, rådgivning og rapportering, kreves det at du kan kommunisere godt, både skriftlig og muntlig.

Utdanning

Miljørådgiver er ikke en beskyttet tittel og det er derfor ingen absolutte krav til utdanning. Mange har høyere naturvitenskapelig eller realfaglig utdanning. Noen har bakgrunn fra samfunnsfag, økonomi eller juss. Jobber du med miljørådgivning innen spesielle områder, som for eksempel olje, gass, transport eller landbruk, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Miljøvernrådgiver
Heltid
Alle sektorer
354 personer
171 personer
183 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 890 kr
46 490 kr
50 070 kr
574 680 kr
557 880 kr
600 840 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 890 kr
46 490 kr
50 070 kr
574 680 kr
557 880 kr
600 840 kr
Ca 330 kr
Ca 304 kr
Ca 354 kr
53 460 kr
49 320 kr
57 320 kr
641 520 kr
591 840 kr
687 840 kr
Ca 330 kr
Ca 304 kr
Ca 354 kr
54 080 kr
49 580 kr
58 270 kr
648 960 kr
594 960 kr
699 240 kr
Miljøvernrådgiver
Privat
258 personer
119 personer
139 personer
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
52 200 kr
48 530 kr
57 650 kr
626 400 kr
582 360 kr
691 800 kr
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
52 200 kr
48 530 kr
57 650 kr
626 400 kr
582 360 kr
691 800 kr
Ca 356 kr
Ca 323 kr
Ca 383 kr
57 670 kr
52 390 kr
62 020 kr
692 040 kr
628 680 kr
744 240 kr
Ca 356 kr
Ca 323 kr
Ca 383 kr
58 500 kr
52 690 kr
63 280 kr
702 000 kr
632 280 kr
759 360 kr
Miljøvernrådgiver
Heltid
Privat
231 personer
101 personer
130 personer
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 180 kr
48 530 kr
57 150 kr
626 160 kr
582 360 kr
685 800 kr
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 180 kr
48 530 kr
57 150 kr
626 160 kr
582 360 kr
685 800 kr
Ca 357 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 810 kr
52 450 kr
61 970 kr
693 720 kr
629 400 kr
743 640 kr
Ca 357 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
58 670 kr
52 780 kr
63 240 kr
704 040 kr
633 360 kr
758 880 kr
Miljøvernrådgiver
Alle sektorer
398 personer
198 personer
200 personer
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 580 kr
50 070 kr
573 360 kr
558 960 kr
600 840 kr
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 580 kr
50 070 kr
573 360 kr
558 960 kr
600 840 kr
Ca 329 kr
Ca 304 kr
Ca 353 kr
53 230 kr
49 190 kr
57 170 kr
638 760 kr
590 280 kr
686 040 kr
Ca 329 kr
Ca 304 kr
Ca 353 kr
53 820 kr
49 440 kr
58 100 kr
645 840 kr
593 280 kr
697 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken