Utforsk yrker

Fortell hva du er interesser i eller hva du kan – og vi vil vise deg yrker som kan passe for deg

Ingen valg

Dine egenskaper
Dine ferdigheter
Dine kunnskaper
Utdanningsnivå

558

Kokk

Utdanning: Videregående

Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer.

Advokat

Utdanning: Universitet og høgskole

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Advokatsekretær

Utdanning: Fagskole

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Agronom

Utdanning: Videregående

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Aksjemegler

Utdanning: Universitet og høgskole

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Aktivitør

Utdanning: Videregående

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Aktuar

Utdanning: Universitet og høgskole

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Akupunktør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.

Grunnskolelærer

Utdanning: Universitet og høgskole

En grunnskolelærer arbeider med elever fra 1–10. klasse,

Ambulansearbeider

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Animatør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Anleggsgartner

Utdanning: Fagskole, Videregående

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Anleggsmaskinfører

Utdanning: Videregående

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Apoteker

Utdanning: Universitet og høgskole

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker

Utdanning: Videregående

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arkeolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Arkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Arkivar

Utdanning: Universitet og høgskole

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

Personlig assistent

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Astronom

Utdanning: Universitet og høgskole

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Audiograf

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Audiopedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Automatiker

Utdanning: Fagskole, Videregående

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Avioniker

Utdanning: Videregående

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

Baker

Utdanning: Videregående

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Barne- og ungdomsarbeider

Utdanning: Videregående

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Barnelege

Utdanning: Universitet og høgskole

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.

Barnesykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Barnevernspedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Bartender

Utdanning: Videregående

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.

Bibliotekar

Utdanning: Universitet og høgskole

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Billakkerer

Utdanning: Videregående

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

Utdanning: Videregående

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.

Bilselger

Bilselgere selger biler.

Bioingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Biokjemiker

Utdanning: Universitet og høgskole

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Blikkenslager

Utdanning: Fagskole, Videregående

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.

Blomsterdekoratør

Utdanning: Videregående

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.

Bonde

Utdanning: Fagskole

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Brønnoperatør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Bussjåfør

Utdanning: Videregående

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg, miljøvennlig og komfortabel måte.

Butikkmedarbeider

Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.

Ferskvarehandler

Utdanning: Videregående

En ferskvarehandler behandler og selger råvarer som sjømat, kjøtt og ost, og tilbereder mat til ferskvaredisken. Du gir også tilberedningstips til kunder.

Dansepedagog

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.

Danser

Utdanning: Universitet og høgskole

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Dataingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Diakon

Utdanning: Universitet og høgskole

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Dirigent

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

Dommer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.

Dykker

Utdanning: Fagskole

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.

Dyrepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Tegnspråktolk

Utdanning: Universitet og høgskole

Som tolk for døve, døvblinde eller hørselshemmede arbeider du med mennesker som trenger tolk for å kommunisere med andre.

Eiendomsmegler

Utdanning: Universitet og høgskole

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Elektriker

Utdanning: Fagskole, Videregående

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektroingeniør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Energimontør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Ergoterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og jobber for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Klinisk ernæringsfysiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En kliniske ernæringsfysiolog har god kunnkap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og bruker denne kunnskapen til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Kulturhistoriker / kulturviter

Utdanning: Universitet og høgskole

En kulturhistoriker undersøker menneskets samspill med omgivelsene.

Yrkesfaglærer

Utdanning: Universitet og høgskole

En yrkesfaglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Fengselsbetjent

Utdanning: Universitet og høgskole

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Filosof

Utdanning: Universitet og høgskole

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdretter)

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Som fagoperatør i akvakultur har du ansvaret for den daglige driften av et akvakulturanlegg.

Fisker

Utdanning: Videregående

Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.

Flygeleder

Utdanning: Universitet og høgskole

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Flymotormekaniker

Utdanning: Videregående

En flymotormekaniker overhaler, reparerer, tester og utfører service på luftfartøyets motorer.

Forfatter

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Forsikringsrådgiver

Utdanning: Universitet og høgskole

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.

Forsker

Utdanning: Universitet og høgskole

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Fotballspiller

Utdanning: Videregående

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

Fotballtrener

Profesjonelle fotballtrenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Fotograf

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Fotojournalist

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Fotterapeut

Utdanning: Videregående

Fotterapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

Frisør

Utdanning: Videregående

Frisøren klipper, former, farger og endrer strukturen til ulike typer hår.

FU-operatør

Utdanning: Videregående

FU-operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Fysiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.

Fysioterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Førerhundtrener

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Barnehagelærer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Gartner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.

Geofysiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

Geograf

Utdanning: Universitet og høgskole

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Geolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Glassblåser

Utdanning: Videregående

Glassblåseren lager glassprodukter.

Grafisk designer

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Guide

Som guide leder du omvisninger for besøkende.

Gullsmed

Utdanning: Videregående

Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

Gynekolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Heismontør

Utdanning: Videregående

Heismontører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Helsesekretær

Utdanning: Fagskole, Videregående

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.

Helsesykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Som helsesykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges helhetlige helse.

Historiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Helsefagarbeider

Utdanning: Fagskole, Videregående

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Nevrokirurg

Utdanning: Universitet og høgskole

Som nevrokirurg er du lege med spesialisering i å operere i hjerne, nervesystem og ryggrad.

HMS-ingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hotelldirektør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Hovmester

Utdanning: Videregående

Hovmesteren passer på at gjestene blir tatt godt imot, og at de får den servicen de skal ha.

Hovslager

Utdanning: Videregående

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Hudlege

Utdanning: Universitet og høgskole

En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.

Hudpleier

Utdanning: Videregående

En hudpleier fremmer sunn hud, forebygger hudproblemer og behandler hud, ansikt og kropp.

Husøkonom

Utdanning: Universitet og høgskole

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.

Hydrolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Som hydrolog jobber du med problemstillinger knyttet til utnyttelse av vannressurser.

Idrettstrener

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En idrettstrener planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og konkurranse.

Illustratør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

Industridesigner

Utdanning: Universitet og høgskole

Industridesignere skaper og utvikler innovative og funksjonelle produktiver.

Industrimaler

Utdanning: Videregående

Industrimaleren utfører korrosjonsvern på stål, metall og betong.

Industrimekaniker

Utdanning: Fagskole, Videregående

Industrimekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Industrirørlegger

Utdanning: Videregående

Industrirørleggeren er en fagarbeider som monterer røropplegg, og utfører sveising og platearbeid.

Inspisient

Utdanning: Universitet og høgskole

En inspisient arbeider med sceneforestillinger, for eksempel på et teater. Inspisienten er ansvarlig for avviklingen av prøver og forestillinger.

Interiørarkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

En interiørarkitekt planlegger hvordan hus og bygninger skal se ut innvendig.

Interiørkonsulent

Utdanning: Fagskole, Videregående

Interiørkonsulenter planlegger gode og funksjonelle løsninger for innredning av rom. De innreder for private hjem, bedrifter og offentlige rom.

Isolatør

Utdanning: Videregående

Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.

IT-konsulent

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som IT-konsulent har du meget gode kunnskaper om datateknologi.

Jordmor

Utdanning: Universitet og høgskole

En jordmor følger den gravide kvinnen under svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor tar også livmorhalsprøver, utfører veiledning i forbindelse med familieplanlegging og har samtaler i forkant av- og oppfølgning etter abort.

Journalist

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Jurist

Utdanning: Universitet og høgskole

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Kabinpersonale fly

Som kabinpersonale har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Karriereveileder

Utdanning: Universitet og høgskole

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

Kateket

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge.

Keramiker

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En keramiker lager kopper, fat og figurer i leire.

Kirketjener

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Kirurg

Utdanning: Universitet og høgskole

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

Kjemiingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Kjemiker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Kjole- og draktsyer

Utdanning: Videregående

En kjole- og draktsyer syr klær til enkeltkunder eller til små kolleksjoner.

Klesdesigner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som klesdesigner utvikler og bestemmer du snitt, form, materiale, farger og funksjon for klær.

Konditor

Utdanning: Videregående

Konditorer lager, pynter og setter sammen kaker.

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konservator

Konservatorens oppgave er å bevare og vedlikeholde kulturminner fra å bli nedbrutt og ødelagt over tid. En konservator kan jobbe med et bredt spekter av materialer.

Service- og administrasjonsmedarbeider

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Service- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Koreograf

Utdanning: Universitet og høgskole

En koreograf arbeider kunstnerisk med dans og bevegelse.

Kostymesyer

Utdanning: Videregående

En kostymesyer lager kostymer til scene, film og tv.

Kostøkonom

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Kostøkonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner (Kranfører)

Utdanning: Videregående

Fagoperatører kran- og løfteoperasjoner, også kalt kranførere, betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Kriminolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Kulde- og varmepumpetekniker

Utdanning: Fagskole, Videregående

En kulde- og varmepumpetekniker er en elektrofagarbeider som monterer, vedlikeholder og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Kunderådgiver i bank

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

Kunsthåndverker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En kunsthåndverker arbeider med kunstprosjekter ut ifra ulike materialer som glass, keramikk, metall, tekstil, tre og lær.

Kunstner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som kunstner utøver eller skaper du kunstutrykk som skal dekorere, vekke følelser, fortelle historier eller dele opplevelser.

Kystskipper

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

Laborant

Utdanning: Videregående

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.

Landmåler

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

Som landmåler måler du opp grenser rundt eiendommer.

Landskapsarkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss, og jobber for at det blå og grønne får sin plass.

Yrkessjåfør

Utdanning: Videregående

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lege

Utdanning: Universitet og høgskole

Som lege diagnostiserer og behandler du sykdommer og skader hos mennesker.

Legemiddelkonsulent

En legemiddelkonsulent selger og markedsfører legemidler til leger, apotek og sykehus.

Lektor

Utdanning: Universitet og høgskole

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Logistikkoperatør

Utdanning: Videregående

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver.

Logoped

Utdanning: Universitet og høgskole

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Los

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Lydtekniker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som lydtekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Lystekniker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Lysteknikeren er med på å utforme og gjenomfør belysningen til teaterproduksjoner, filminnspillinger og konserter.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Maler

Utdanning: Videregående

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Marinbiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

Markedsfører

Utdanning: Universitet og høgskole

En markedsfører utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

Markedssjef

Utdanning: Universitet og høgskole

Markedssjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Maskiningeniør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Massasjeterapeut

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.

Matematiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Matematikere bruker abstrakt tenkning og logikk for å løse problemer, utvikle teorier og utforske matematiske konsepter.

Matros

Utdanning: Videregående

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på skip.

Mediedesigner

Utdanning: Videregående

Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon gjennom design og produksjon av medierelaterte produkt fra nettsider til plakater.

Megler

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

Meteorolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Modell

En modell engasjeres for å vise klær, smykker eller andre gjenstander. Modeller er ofte ansatt i et modellbyrå.

Skipsmotormekaniker

Utdanning: Videregående

En skipsmotormekaniker vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Motormekaniker

Utdanning: Videregående

Motormekanikere reparerer båtmotorer.

Mur-og flislegger

Utdanning: Fagskole, Videregående,

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Musiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Musikere skaper, fremfører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Musikkpedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

Musikkpedagogen underviser i musikk. Som musikkpedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Møbeldesigner

Utdanning: Universitet og høgskole

Møbeldesigneren designer møbler og interiør.

Møbelsnekker

Utdanning: Videregående

En møbelsnekker velger, bearbeider og setter sammen materialer til møbler.

Møbeltapetserer

Utdanning: Videregående

En møbeltapetserer stopper og trekker om møbler.

Naprapat

En naprapat behandler pasienter med smerter og problemer i muskler og ledd.

Naturforvalter

Utdanning: Universitet og høgskole

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Negledesigner

Utdanning: Fagskole

En negledesigner jobber som regel på neglesalong med stell og pleie av negler og hender.

Mattekniker

Utdanning: Fagskole

Matteknikere kontrollerer matvarer for å sikre at de holder den kvaliteten som forventes.

Optiker

Utdanning: Universitet og høgskole

Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

Optroniker

Utdanning: Videregående

Optronikeren produserer og reparerer optiske og elektro-opiske instrumenter og apparater.

Organist/Kantor

Utdanning: Universitet og høgskole

Organister og kantorer spiller kirkeorgel og har ansvar for kirkens musikk- og kulturformidling.

Ortoped

Utdanning: Universitet og høgskole

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Ortopediingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Ortopediingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.

Ortopeditekniker

Utdanning: Videregående

Ortopediteknikeren lager og reparerer ortopediske hjelpemidler.

Oversetter

Utdanning: Universitet og høgskole

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Patolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En patolog er en lege som undersøker vev og/eller celler for å se etter sykelige forandringer.

Pedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

Pedagog er en samlebetegnelse på en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Petroleumsingeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Pianostemmer

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler.

Pilot

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Platearbeider

Utdanning: Videregående

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Politibetjent

Utdanning: Universitet og høgskole

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Politijurist

Utdanning: Universitet og høgskole

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Portør

Utdanning: Videregående

Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Postbud

Utdanning: Universitet og høgskole,

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Prest

Utdanning: Universitet og høgskole

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Professor

Utdanning: Universitet og høgskole

Professoren forsker, underviser og veileder studenter.

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

Utdanning: Fagskole, Videregående

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.

Psykiater

Utdanning: Universitet og høgskole

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Utdanning: Universitet og høgskole

En spesialsykepleier innen psykisk helse og rus (tidligere også kjent som psykiatrisk sykepleier) har inngående kunnskap og ferdigheter innen fagområdet psykisk helse og/eller rus og avhengighet.

Psykolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Psykologer undersøker, behandler og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser.

Pølsemaker

Utdanning: Videregående

Pølsemakeren jobber med produksjon av pølser og andre kjøttvarer.

Radiograf

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Radiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En radiolog er en lege som har spesialisert seg på arbeid med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Redaktør

Utdanning: Universitet og høgskole

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Regissør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Regnskapsfører

Utdanning: Universitet og høgskole

Regnskapsføreren hjelper kundene med regnskapet og gir økonomisk rådgivning som sikrer lønnsom drift.

Reiselivsmedarbeider

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Reiselivsmedarbeideren jobber med salg, koordinering og gjennomføring av reiser og opplevelser til kundene.

Reiseleder

Reiselederen sørger for at kundene får en god reise.

Renholdsoperatør

Utdanning: Videregående

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et godt innemiljø.

Resepsjonist

Utdanning: Videregående

Resepsjonisten er hotellets ansikt utad, og sørger for at gjestene får et flott opphold ved å gi dem god service, og god informasjon.

Revisor

Utdanning: Universitet og høgskole

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Du kan også veilede og gi råd innen økonomi. En revisors hovedoppgave er å sikre at informasjon selskaper og organisasjoner gir er til å stole på.

Ridelærer

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester.

Rørlegger

Utdanning: Fagskole, Videregående,

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Saksbehandler

Som saksbehandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Samfunnsøkonom

Utdanning: Universitet og høgskole

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Sanger

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En sanger formidler et budskap til publikum gjennom musikken. Sangere må ha stor musikkforståelse og evne til innlevelse.

Sangpedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

Sangpedagoger underviser i sang, enten individuelt eller i grupper.

Scenograf

Utdanning: Universitet og høgskole

En scenograf er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en forestilling, konsert eller film.

Sekretær

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

Som sekretær er du en nøkkelperson for å sikre en effektiv og velfungerende arbeidshverdag på kontorer og arbeidsplasser.

Servitør

Utdanning: Videregående

Servitøren tar imot bestillinger, serverer mat og gjør sitt beste for at hver enkelt gjest skal trives.

Siviløkonom

Utdanning: Universitet og høgskole

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Skipper på fiskefartøy

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

Skipperen er sjefen på et fiskefartøy, og har gode kunnskaper om navigasjon og bruk av høyteknologisk fiskeletingsutstyr.

Maritim elektriker

Utdanning: Videregående

Som maritim elektriker er du fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Skipsmegler

Utdanning: Universitet og høgskole

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester.

Skoleassistent

Skoleassistenter spiller en rolle i å opprettholde et effektivt og støttende læringsmiljø, og arbeider tett med både lærere og studenter.

Rektor/skoleleder

Rektor er skolens øverste leder, og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse på en skole.

Skomaker

Utdanning: Videregående

Skomakeren reparerer sko.

Skuespiller

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Slakter

Utdanning: Videregående

Slaktere avliver dyr og klargjør skrottene for videre bearbeiding.

Smed

Utdanning: Videregående

Smeden smir verktøy, beslag og kunstgjenstander i stål.

Sminkør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En sminkør legger sminke og ordner hår, parykker og masker. Sminkører jobber gjerne med film, teater, reklame eller ulike typer arrangementer.

Snekker

Utdanning: Videregående

Snekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger.

Sosialantropolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En sosialantropolog samler informasjon om menneskers levesett og studerer sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og kulturelle ytringer.

Sosiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.

Sosionom

Utdanning: Universitet og høgskole

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Speditør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Speditører jobber med transport og logistikk.

Spesialpedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Statsviter

Utdanning: Universitet og høgskole

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Styrmann

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som styrmann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og lasteoperasjoner.

Sveiser

Utdanning: Fagskole, Videregående

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Sykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Sølvsmed

Utdanning: Videregående

En sølvsmed lager og reparerer gjenstander i sølv.

Takstingeniør (takstmann)

Som takstingeniør er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere boliger.

Tak- og membrantekker

Utdanning: Fagskole, Videregående

Tak- og membrantekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Tannhelsesekretær

Utdanning: Videregående

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Tannlege

Utdanning: Universitet og høgskole

Som tannlege behandler du sykdommer i munnhule og kjeve.

Tannpleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

Tanntekniker

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

En tanntekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Tavlemontør

Utdanning: Videregående

Tavlemontøren bygger, monterer, kobler og kontrollerer elektrotavler.

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

Teknisk tegner

Utdanning: Fagskole, Videregående,

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Tekstforfatter

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En tekstforfatter produserer innhold og utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

Telekommunikasjonsmontør

Utdanning: Videregående

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Tolk

Utdanning: Universitet og høgskole

En tolk arbeider med muntlig overføring av innholdet fra et språk til et annet.

Toller

Utdanning: Fagskole

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Trafikklærer

Utdanning: Universitet og høgskole

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye førere.

Tredreier

Utdanning: Videregående

En tredreier lager runddreide produkter i tre.

TV-fotograf

Utdanning: Universitet og høgskole

En TV-fotograf formidler hendelser og historier til publikum gjennom bilder.

Tømrer

Utdanning: Fagskole, Videregående

Tømrere bygger trehus og andre trekonstruksjoner.

Urmaker

Utdanning: Videregående

En urmaker reparerer, vedlikeholder og restaurerer urverk.

Vekter

Utdanning: Videregående

Vekterens eller sikkerhetsmedarbeiderens jobb er å skape trygghet gjennom blant annet å forebygge ulykker og lovbrudd.

Byggdrifter / vaktmester

Utdanning: Videregående

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Verktøymaker

Utdanning: Videregående

Som verktøymaker fremstiller og vedlikeholder du industriverktøy.

Vernepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Veterinær

Utdanning: Universitet og høgskole

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Webdesigner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som webdesigner lager du internettsider, og kan jobbe med både innhold og design.

Økonom

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonomisjef

Utdanning: Universitet og høgskole

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Øyelege

Utdanning: Universitet og høgskole

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

Salgsmedarbeider

Utdanning: Videregående

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter.

Kjøttskjærer

Utdanning: Videregående

En kjøttskjærer skjærer ned hele dyreskrotter til fileter, biffer og produksjonskjøtt.

Finmekaniker

Utdanning: Videregående

En finmekaniker arbeider med produksjon av mekaniske komponenter og produkter i mindre dimensjoner.

Båtbygger

Utdanning: Videregående

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.

Låsesmed

Utdanning: Videregående

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Salmaker

Utdanning: Videregående

Salmakere lager og reparerer seletøy og saler.

Romteknolog

Utdanning: Videregående

Som romteknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Bøkker

Utdanning: Videregående

Bøkkeren lager tretønner.

Gjørtler

Utdanning: Videregående

Gjørtleren lager eller restaurerer gjenstander i messing og bronse.

Asfaltør

Utdanning: Videregående

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Banemontør

Utdanning: Videregående

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Modist

Utdanning: Videregående

Som modist jobber du med design og produksjon av hatter og andre hodeplagg.

Signalmontør

Utdanning: Videregående

En signalmontør arbeider med montering og vedlikehold av signalanlegg.

Betongfagarbeider

Utdanning: Videregående

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Reservedelsekspeditør

Utdanning: Videregående

Reservedelsekspeditøren har ansvar for reservedeler til kjøretøy.

IKT-servicemedarbeider

Utdanning: Videregående

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Herreskredder

Utdanning: Videregående

En herreskredder syr tilpassede herreklær.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

Utdanning: Videregående

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Ernæringskokk

Utdanning: Videregående

Ernæringskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.

Produksjonselektroniker

Utdanning: Videregående

En produksjonselektroniker produserer elektroniske produkter.

Togelektriker

Utdanning: Videregående

Som togelektriker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og installasjon av alle typer elektriske anlegg på skinnegående materiell.

Forgyller

Utdanning: Videregående

En forgyller lager gylne overflater.

Motorsykkelmekaniker

Utdanning: Videregående

Motorsykkelmekanikere utfører service og reparasjoner på motorsykler.

Brønnoperatør sementering

Utdanning: Fagskole, Videregående

En brønnoperatør i sementering driver med sementering og fundamentering av oljebrønner. Arbeidet foregår til havs under krevende forhold.

Elektroreparatør

Utdanning: Videregående

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.

Bunadtilvirker

Utdanning: Videregående

En bunadtilvirker syr bunader.

Stillasbygger

Utdanning: Videregående

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Bilskadereparatør

Utdanning: Videregående

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Fjell- og bergverksarbeider

Utdanning: Videregående

Fjell- og bergverksarbeideren jobber med uttak og sikring av berg og produksjon av pukk og grus.

Håndbokbinder

Utdanning: Videregående

Håndbokbinderen binder inn og reparerer bøker.

Anleggsmaskinmekaniker

Utdanning: Videregående

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Hestefaglært

Utdanning: Videregående

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Flysystemmekaniker

Utdanning: Fagskole, Videregående

En flysystemmekaniker utfører vedlikehold av luftfartøy og komponenter.

Gravør

Utdanning: Videregående

Gravøren lager inngraveringer på ulike typer gjenstander.

Skogsoperatør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En skogsoperatør jobber med hogst, kjøring og skjøtsel av skog.

Bore- og vedlikeholdsoperatør

Utdanning: Fagskole, Videregående

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Gipsmaker

Utdanning: Videregående

En gipsmaker arbeider med gips til bygninger og kunstformål.

Seilmaker

Utdanning: Videregående

En seilmaker lager og reparerer seil.

Landbruksmaskinmekaniker

Utdanning: Videregående

Landbruksmaskinmekanikeren vedlikeholder og reparerer maskiner til landbruket. Arbeidet foregår oftest på spesialverksteder.

Buntmaker

Utdanning: Videregående

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.

Glassfagarbeider

Utdanning: Videregående

Som glassfagarbeider kan du blant annet jobbe som glassmontør, rammemaker, bilglassmontør eller med bygging av fasader.

Treskjærer

Utdanning: Videregående,

En treskjærer former og utsmykker gjenstander i tre.

Duojár

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående,

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.

Hjulutrustningsreparatør

Utdanning: Videregående

Hjulutrustningsreparatører reparerer hjul, hjuloppheng og bremser på alle typer kjøretøy.

Steinfagarbeider

Utdanning: Videregående

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

Serigraf

Utdanning: Videregående

En serigraf trykker motiver, tekst og bilder på ulike gjenstander og materialer.

Taksidermist

Utdanning: Videregående

Taksidermister stopper ut og preparerer dyr.

Energioperatør

Utdanning: Videregående

Energioperatører monterer og drifter produksjonsanlegg for energi, for eksempel kraftanlegg og strømtransformatorer.

Tekstilrenser

Utdanning: Videregående

En tekstilrenser jobber med kjemisk rens av ulike tekstiler.

Håndvever

Utdanning: Videregående

En håndvever vever tekstiler.

Garver

Utdanning: Videregående

Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.

Aluminiumskonstruktør

Utdanning: Videregående

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Dataelektroniker

Utdanning: Videregående

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.

Storurmaker

Utdanning: Videregående

En storurmaker vedlikeholder, reparerer og restaurerer store urverk som tårnur og stueur.

Vei- og anleggsarbeider

Utdanning: Fagskole, Videregående

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid.

Filigranssølvsmed

Utdanning: Videregående

Filigranssølvsmeden lager bunadsølv.

Blyglasshåndverker

Utdanning: Videregående

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.

Oseanograf

Utdanning: Universitet og høgskole

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet, som hvordan havet påvirkes av jorden, og jorden påvirkes av havet.

Filolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Litteraturviter

Utdanning: Universitet og høgskole

En litteraturviter har studert litteraturvitenskap, som er studiet av litterære tekster. Litteraturvitenskap har spesiell vekt på skjønnlitteratur.

Spillprogrammerer

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent hjelper etterlatte i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for etterlatte ved dødsfall.

Byggingeniør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Byggingeniøren spiller en sentral rolle i utredning, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og fungerer ofte som leder på byggeplasser.

Sjåfør

Utdanning: Videregående

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

Utdanning: Fagskole, Videregående

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Brønnoperatør kveilerør

Utdanning: Videregående

En brønnoperatør i kveilerøroperasjoner vedlikeholder, reparerer, klargjør og feilsøker hydraulisk utstyr. Arbeidet foregår både til havs og på land.

Brønnoperatør komplettering

Utdanning: Videregående

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Kunsthistoriker

Utdanning: Universitet og høgskole

En kunsthistoriker beskriver og tolker kunstverk, og setter kunstverk og arkitektur inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.

Idrettsutøver

Som profesjonell idrettsutøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Fotballdommer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som fotballdommer sørger du for at fotballkamper gjennomføres i henhold til regelverket.

Sportsdommer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som sportsdommer ser du til at idrettskamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket.

Miljøterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Psykoterapeut

Psykoterapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

Manuellterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Manuellterapeuter er videreutdannede fysioterapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Økonomikonsulent

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En økonomikonsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

CNC-operatør

Utdanning: Videregående

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Kjeveortoped

Utdanning: Universitet og høgskole

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

Anestesisykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.

Vikler

Utdanning: Videregående

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

Menighetspedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

En menighetspedagog underviser i kirken.

Kirkeverge

Utdanning: Universitet og høgskole

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.

Diakonimedarbeider

Utdanning: Universitet og høgskole

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Togekspeditør

En togekspeditør sikrer at alle togturer skjer på en sikker og effektiv måte.

Utmarksforvalter

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående,

Utmarksforvalteren følger opp lover om jakt og fangst av vilt, fiske, naturmangfold, friluftsliv, skogbruk og motorferdsel.

Skogbrukssjef

En skogbrukssjef jobber med skogbruksfaglig rådgivning og saksbehandling i kommuner.

Landbrukssjef

Landbrukssjefen har det landbruksfaglige ansvaret i en kommune.

Planteinspektør

En planteinspektør jobber med kontroll av planter, ofte i forbindelse med import og eksport.

Landbruksdirektør

Landbruksdirektøren har ansvar for spørsmål og oppgaver innen jordbruk i fylket.

Fylkesskogmester

Utdanning: Universitet og høgskole

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Landbruksrådgiver

Landbruksrådgivere arbeider med rådgiving til landbruket.

Mikrobiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Nevrolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

Kardiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Onkolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

Ornitolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Ornitologer er spesialister på fugler. Som ornitolog kan du forvente varierte arbeidsdager både på kontor, i naturen og i laboratorium.

Røykdykker

Røykdykkere er brannkonstabler med kurs i røykdykking. Ved brann settes røykdykkere inn i røykfylte og varme områder.

Geokjemiker

Utdanning: Universitet og høgskole

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.

Førsteamanuensis

Utdanning: Universitet og høgskole

En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Vinkelner

Utdanning: Universitet og høgskole, Videregående

Vinkelnere er faglærte personer i hotell - og restaurantbransjen, med omfattende kunnskaper om vin og andre drikkevarer.

Finansanalytiker

Utdanning: Universitet og høgskole

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.

Flyinstruktør

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Flyinstruktører er piloter med etterutdanning. Som flyinstruktør lærer du fremtidige piloter å fly sikkert og i henhold til flygereglene.

Intensivsykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

En intensivsykepleier behandler og pleier pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom og skade.

Dramaturg

Utdanning: Universitet og høgskole

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.

Marin bioteknolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Marine bioteknologer jobber ofte som produktutviklere.

Samfunnsgeograf

Utdanning: Universitet og høgskole

Som samfunnsgeograf har du kunnskap om hvordan og hvorfor byer, steder og regioner formes og endres.

Klinisk sosionom

Utdanning: Universitet og høgskole

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Kreftsykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Kreftsykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Barne- og ungdomspsykiater

Utdanning: Universitet og høgskole

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.

Billedkunstner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.

Kunst- og kulturformidler

Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, bibliotek, museer og gallerier.

Planteviter

Utdanning: Universitet og høgskole

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.

Lokomotivfører

Utdanning: Fagskole,

En lokfører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Trikkefører

En trikkefører kjører trikk og frakter passasjerer langs oppsatte ruter og spor.

Togleder

Utdanning: Videregående

Togledere har ansvar for å styre togtrafikken og passe på at togtrafikken foregår på en sikker måte.

Undervisningsinspektør

Utdanning: Universitet og høgskole

Undervisningsinspektøren er en del av skoleledelsen, og legger til rette for undervisning og læring.

Branningeniør

Utdanning: Universitet og høgskole

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Farmasøyt

Utdanning: Universitet og høgskole

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Museumsformidler

En museumsformidler planlegger og gjennomfører opplegg på museer. Det kan være omvisninger, utstillinger eller foredrag.

Komposittbåtbygger

Utdanning: Videregående

Komposittbåtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Trebåtbygger

Utdanning: Videregående

En trebåtbygger arbeider med bygging, restaurering og reparasjon av trebåter og fartøy.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.

Ortoptist

Ortoptister hjelper personer med skjeling og samsynsproblemer.

Instrumentalpedagog

Utdanning: Universitet og høgskole

Instrumentalpedagogen arbeider med undervisning i ett eller flere musikkinstrumenter.

Maskinist

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og plattformer.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

Driftsoperatør i idrettsanlegg

Utdanning: Videregående

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.

Dimensjonskontrollør

Utdanning: Videregående

Dimensjonskontrolløren kontrollerer at alle deler og sammensettinger av et produkt stemmer ut i fra tegninger og spesifikasjoner.

Fagoperatør i fiskeredskapsfaget

Utdanning: Videregående

En fagoperatør i fiskeredskapsfaget produserer og utvikler fiskeredskaper som brukes på alle typer fiskebåter.

Fagarbeider industriell matproduksjon

Utdanning: Fagskole, Videregående

En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med fremstilling av mat- og drikkevarer i en moderne industri.

Chassispåbygger

Utdanning: Videregående

En chassispåbygger spesialtilpasser kjøretøy for transport av mennesker, dyr, varer og gods. En chassispåbygger må kunne gjøre tilpasninger av kjøretøy tilpasset ulike behov i samfunnet så både kunder og brukere får kjøretøy tilpasset sitt behov.

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

Utdanning: Videregående

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Fagarbeider sjømatproduksjon

Utdanning: Videregående

Fagarbeidere innen sjømatproduksjon fremstiller sjømatprodukter, ofte helt frem til ferdig produkt.

Industritapetserer

Utdanning: Videregående

Som industritapetserer bruker du avanserte maskiner i produksjon av ulike møbler av forskjellige materialer.

Industrisnekker

Utdanning: Videregående

En industrisnekker produserer møbler og innredninger i større skala.

Strikkehåndverker

Utdanning: Videregående

Strikkehåndverkeren strikker for hånd og med strikkemaskin.

Eksponeringsdesigner

Utdanning: Videregående

Eksponeringsdesignere lager konsepter, utstillinger og messestander.

Flystrukturmekaniker

Utdanning: Videregående

En flystrukturmekaniker jobber på luftfartøyets struktur og komponenter.

Vaskerioperatør

Utdanning: Videregående

Vaskerioperatøren jobber med industriell vask av tekstiler.

Maskinsjef

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Prosessingeniør

Som prosessingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

Flyktningkonsulent

Som flyktningkonsulent bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere.

Paleontolog

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.

Kurator

Utdanning: Universitet og høgskole

Som kurator planlegger og gjennomfører du utstillinger, ofte i museer og gallerier.

Rekvisitør

Utdanning: Universitet og høgskole

Som rekvisitør anskaffer og lager du rekvisitter til forskjellige oppsetninger.

Musikkterapeut

Utdanning: Universitet og høgskole

Som musikkterapeut bruker du musikk og musikkopplevelser for å fremme helse, trivsel og utvikling hos mennesker.

Musikkprodusent

Som musikkprodusent jobber du med produksjon av musikk, ofte fra idé til ferdig innspilling.

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

Utdanning: Fagskole, Videregående

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Allmennlege

Utdanning: Universitet og høgskole

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Anestesilege

Utdanning: Universitet og høgskole

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Overstyrmann

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som overstyrmann har du ansvar for skipets stabilitet, og for lasting og lossing.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Øre-nese-hals-spesialist

Utdanning: Universitet og høgskole

Som øre-nese-hals-spesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.

Arbeidsmedisiner

Utdanning: Universitet og høgskole

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

Barnekirurg

Utdanning: Universitet og høgskole

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.

Kaptein

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Personlig trener

Som personlig trener hjelper og motiverer du mennesker til å nå treningsmålene sine.

Fabrikksjef, fiske

Som fabrikksjef har du det øverste ansvaret for fiskeproduksjonen om bord på fiskefartøy.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Fiskehelsebiolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Supportkonsulent

En supportkonsulent gir teknisk støtte til kunder eller ansatte internt i bedriften.

Nettverkstekniker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En nettverkstekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Skadedyrbekjemper

En skadedyrbekjemper hjelper bedrifter og privatpersoner med å bli kvitt skadedyr.

Fagoperatør i polymerkompositt / herdeplast

Utdanning: Videregående

Som fagoperatør i polymerkomposittfaget lager du deler og komponenter av herdeplast til bruk i stadig flere industriprodukter for å sikre høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning.

Miljørådgiver

En miljørådgiver gir veiledning og faglige råd i miljøspørsmål.

Etterforsker

Utdanning: Universitet og høgskole

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Adjunkt

Utdanning: Universitet og høgskole

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Komponist

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En komponist lager musikk.

Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver)

En PP-rådgiver jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen/fylkeskommunen og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging og spesialundervisning.

Interaksjonsdesigner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Fagoperatør i produksjonsteknikk

Utdanning: Videregående

En fagoperatør i produksjonsteknikk drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Modellbygger

Utdanning: Videregående

En modellbygger lager modeller til industriprodukter.

Matteknolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En matteknolog jobber med produktutvikling og kontroll av matvarer.

Samfunnsplanlegger

Utdanning: Universitet og høgskole

Som samfunnsplanlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller en bestemt sektor i samfunnet.

Arealplanlegger

Utdanning: Universitet og høgskole

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.

Gjenvinningsoperatør

Utdanning: Videregående

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall.

Industriell overflatebehandler

Utdanning: Videregående

En industriell overflatebehandler behandler stål, lettmetall, betong og annet materiale som skal brukes på land og på sjøen.

Jobbveileder

Utdanning: Universitet og høgskole

En jobbveileder hjelper mennesker å komme tilbake til jobb eller mestre jobben de har.

Advokatassistent

Utdanning: Fagskole

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.

NDT-kontrollør

Utdanning: Videregående

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.

Støper

Utdanning: Videregående

En støper lager produkter i jern, stål og andre metaller, ofte deler som skal brukes i annen industri.

Bilpleier

Utdanning: Videregående

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.

Fagoperatør i plastfag

Utdanning: Videregående

Faoperatører i plastfaget utvikler, framstiller og optimaliserer produkter basert på plastmaterialer på en bærekraftig måte ved bruk av håndverksmessige metoder og maskiner.

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Barne- og ungdomspsykolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.

Pleiemedarbeider

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Industrimontør

Utdanning: Videregående

En industrimontør monterer, tester og kontrollerer maskiner og utstyr til et bredt spekter av virksomheter i industrien.

Kantinemedarbeider

Som kantinemedarbeider lager du kald og varm mat. Kundebehandling er også en viktig del av jobben.

Profileringsdesigner

Utdanning: Videregående

En profileringsdesigner lager og monterer informasjonsskilt, profileringsløsninger for bedrifter og reklame på transportmidler.

Miljøarbeider

Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

Prosjektleder

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Personalrådgiver

Utdanning: Universitet og høgskole

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter.

Skogbruksleder

Som skogbruksleder gir du tilbud på arbeid som bør gjøres i skogen til eieren av skogen, og har ansvaret for at jobben blir gjort riktig.

Innkjøper

Som innkjøper har du ansvaret for å bestille varer, utstyr eller tjenester som bedriften du jobber for trenger.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Utdanning: Videregående

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Støttekontakt

Støttekontakter jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem.

Butikksjef

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.

Systemutvikler

Utdanning: Universitet og høgskole

Som systemutvikler lager du nye programvare, data- og informasjonssystemer.

Telefonselger

En telefonselger jobber med salg, markedsføring og kundebehandling over telefon.

Salgssjef

En salgssjef har ansvaret for bedriftens salgsvirksomhet og leder salgsteamet.

Kjøkkensjef

En kjøkkensjef leder arbeidet på et kjøkken.

Studiekonsulent

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

Hjelpearbeider innen bygg og anlegg

En hjelpearbeider i bygg og anlegg hjelper til med ufaglært arbeid.

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.

Hotellmedarbeider

En hotellmedarbeider jobber på et hotell, og kan ha mange ulike arbeidsoppgaver.

Skolefritidsleder (SFO)

En SFO-leder har hovedansvaret i en skolefritidsordning.

Kundeansvarlig (salg)

En kundeansvarlig innen salg har et overordnet ansvar for enkelte kunder.

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.

IT-leder

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som IT-leder er du ansvarlig for bedriftens IT-funksjon. Du kan også lede et IT-selskap.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.

IT-arkitekt

Utdanning: Universitet og høgskole

Som IT-arkitekt skal du planlegge helhetlige IT-system og sørge for at forskjellige IT-løsninger passer sammen.

Statistiker

Utdanning: Universitet og høgskole

En statistiker jobber med matematiske modeller og å analysere data.

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.

Røkter

En røkter passer og steller husdyr. Du kan være røkter innen havbruk eller landbruk.

Lufthavnbetjent

En lufthavnbetjent jobber med flysikkerhet, beredskap og vedlikehold på en flyplass.

Trafikkbetjent (parkering)

Trafikkbetjenter jobber med trafikksikkerhet, parkering og trafikkavvikling.

IT-driftstekniker

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole, Videregående

IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.

Barnehagestyrer

Utdanning: Universitet og høgskole

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

Industrioppmåler

Utdanning: Videregående

En industrioppmåler jobber gjerne sammen med andre fagarbeidere for å kvalitetssikre produksjonen gjennom målemetoder i henhold til krav og spesifikasjoner.

Filmfotograf

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.

Flymekaniker

Utdanning: Videregående

En flymekaniker er en samlebetegnelse på flysystemmekaniker, flystrukturmekaniker, flymotormekaniker og avioniker.

Flytekniker

Utdanning: Fagskole

Flyteknikere har ansvaret for å godkjenne fly som luftdyktige etter vedlikehold og reparasjon.

Dyrefagarbeider

Utdanning: Videregående

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.

Brønnborer fastland

Utdanning: Videregående

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Bilsalmaker

Utdanning: Videregående

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.

Anleggsrørlegger

Utdanning: Videregående

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Sikkerhetsrådgiver (IT)

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som sikkerhetsrådgiver innen IT er din oppgave å beskytte IT-systemer og informasjon om virksomheten.

Dataanalytiker (data scientist)

Utdanning: Universitet og høgskole

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

IT-utvikler (fagbrev)

Utdanning: Videregående

IT-utviklere utvikler, designer og integrerer fleksible IT-løsninger for samfunn og bedrifter.

Medietekniker

Utdanning: Videregående

En medietekniker planlegger og gjennomfører en hel produksjon, på ulike plattformer - helt fra idé til ferdig produkt.

Havbrukstekniker

Utdanning: Videregående

En havbrukstekniker jobber med drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg og tekniske løsninger knyttet til det.

Sexolog

En sexolog gir råd og veiledning, og hjelper deg med å løse eller mestre seksuelle problem.

Tatovør

En tatovør designer og tatoverer permanente tatoveringer på huden.

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Utdanning: Videregående

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren planlegger og drifter vedlikehold av offentlige og private veier.

Ventilasjonstekniker

Utdanning: Videregående

Ventilasjonsteknikeren vedlikeholder og reparerer ventilasjonsanlegg og inneklimainstallasjoner.

Truck- og liftmekaniker

Utdanning: Videregående

Truck- og liftmekanikere kontroller, feilsøker, vedlikeholder og reparerer trucker og lifter med tilhørende utstyr.

Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

Utdanning: Videregående

En fagoperatør i trelast og limtreproduksjon lager trelastprodukter og komponenter i limtre som brukes i bygninger, bruer, interiør og trevarer.

Innholdsprodusent

Utdanning: Videregående

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.

Fagoperatør i industritekstilfaget

Utdanning: Videregående

Fagoperatøren i industritekstilfaget lager tradisjonsrike og nyskapende tekstiler fra råmateriale til ferdige tekstiler.

Forlagsmedarbeider

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.

Kulturskolelærer

En kulturskolelærer underviser barn og unge i kunst- og kulturfag.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.

Lingvist

Utdanning: Universitet og høgskole

En lingvist er en person som forsker på, eller jobber med språk og tale. Lingvister kan også kalles språkforskere eller språkvitere. Som lingvist har du utdanning innen språkvitenskap.

Hjelpearbeider innen industri og produksjon

En hjelpearbeider innen industri og produksjon arbeider i en bedrift som produserer en type produkter.

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Utdanning: Fagskole, Videregående,

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.

Designer

En designer gir gjenstander og produkter form og funksjon.

Obduksjonstekniker

Obduksjonsteknikeren utfører obduksjoner og steller lik.

Spilldesigner

Utdanning: Fagskole, Universitet og høgskole

En spilldesigner lager dataspill.

Terapeut

Terapi handler om å løse et fysisk eller psykisk problem.

Operasjonssykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

Operasjonssjukepleie er et fagområde innan spesialsjukepleie der sykepleieren har ansvar for å vareta pasienten før, under og etter ein operasjon.

Nevrosykepleier

Utdanning: Universitet og høgskole

En nevrosykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

Geriater

Utdanning: Universitet og høgskole

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Videokunstner

En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder.

Lydkunstner

Som lydkunstner formidler du kunstopplevelser gjennom lyd og musikk.

Elektrofagarbeider

Utdanning: Videregående

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Indremedisiner

Utdanning: Universitet og høgskole

Som indremedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer i indre organer.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanning: Universitet og høgskole

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er en lege som har spesialisert seg på sykdommer, skader, funksjonssvikt i skjelett og muskler, og opptrening etter ulike sykdommer og skader. 

Revmatolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.

Lungespesialist

Utdanning: Universitet og høgskole

Som spesialist i lungesykdommer behandler og overvåker du sykdommer i luftveisorganene.

Urolog

Utdanning: Universitet og høgskole

Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.

Samfunnsmedisiner

Utdanning: Universitet og høgskole

Som samfunnsmedisiner jobber du for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen.

Nyrelege

Utdanning: Universitet og høgskole

En nyrelege er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på sykdommer i nyrene.

Nukleærmedisiner

Utdanning: Universitet og høgskole

En nukleærmedisiner er en lege som benytter radioaktive stoffer til undersøkelse og behandling av pasienter.

Hematolog

Utdanning: Universitet og høgskole

En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.

Spesialist i fordøyelsessykdommer

Utdanning: Universitet og høgskole

Som spesialist i fordøyelsessykdommer er du lege og indremedisiner med spesialisering på sykdommer i fordøyelsessystemet.

Eurytmist

Utdanning: Universitet og høgskole

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.

Fant du ikke noe som passer for deg?

Let i alle registrerte yrker i Norge.

Yrker etter bokstav