Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren planlegger og drifter vedlikehold av offentlige og private veier.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven til veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren er å drifte veinettet og annen infrastruktur knyttet til veien. Det kan være rekkverk, tunneler, bruer, rekkverk, grøfter, stikkrenner, kummer og grøntområder.

Veidrift og veivedlikeholdsarbeideren jobber ofte etter tegninger og etter drifts- og vedlikeholdskontrakter. Som veidrift og veivedlikeholdsarbeider må du velge gode løsninger og materialer som opprettholder trafikksikkerheten og miljøhensyn.

Vanlige arbeidsoppgaver for en veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

  • inspisere veinettet, loggføre funn og vurdere ulike skader som kan oppstå
  • reparere eller sette i gang forebyggende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten
  • beregne kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
  • bestille og motta materialer og utstyr
  • vedlikeholde maskiner og verktøy
  • sortere og håndtere avfall og uønskede planter
  • kommunisere med veieiere, kunder og kolleger

Hvor jobber veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere?

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider kan du jobbe i kommuner og fylkeskommuner eller i entreprenørfirmaer.

Hvordan er det å jobbe som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider?

Intervjuer

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Nick Petter Nygaard

Vi fungerer litt som vaktmestere som går rundt og fikser på ting, sier veiarbeider Nick Petter Nygaard.

Viktige egenskaper for en veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Du bør like å håndtere store maskiner, og like å jobbe ute. Du må også kunne kommunisere og samarbeide godt. Det er en fordel om du bryr deg om miljøet.

Hvordan utdanner du deg til veidrift- og veivedlikeholdsarbeider?

Bedrifter: Hvor jobber veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.