Image
To veiarbeidere reparere et hull i veien
Lenke
NTB/ Roger Hardy

Yrkesbeskrivelse

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren planlegger og drifter vedlikehold av offentlige og private veier.

Hovedoppgaven til veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren er å drifte veinettet og annen infrastruktur knyttet til veien. Det kan være rekkverk, tunneler, bruer, rekkverk, grøfter, stikkrenner, kummer og grøntområder.

Veidrift og veivedlikeholdsarbeideren jobber ofte etter tegninger og etter drifts- og vedlikeholdskontrakter. Som veidrift og veivedlikeholdsarbeider må du velge gode løsninger og materialer som opprettholder trafikksikkerheten og miljøhensyn.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være

  • inspisere veinettet, loggføre funn og vurdere ulike skader som kan oppstå
  • reparere eller sette i gang forebyggende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten
  • beregne kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
  • bestille og motta materialer og utstyr
  • vedlikeholde maskiner og verktøy
  • sortere og håndtere avfall og uønskede planter
  • kommunisere med veieiere, kunder og kolleger

Hvor jobber Veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere ?

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider kan du jobbe i kommuner og fylkeskommuner eller i entreprenørfirmaer.

Personlige egenskaper

Du bør like å håndtere store maskiner, og like å jobbe ute. Du må også kunne kommunisere og samarbeide godt. Det er en fordel om bryr deg om miljøet.

Utdanning

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider er et yrkesfaglig løp. 

Bedrifter

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker