Ein anleggsmaskinførar står ved gravemaskinen sin.
Yrkesbeskrivelse

Anleggsmaskin­fører

favoritt ikon

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Som anleggsmaskinfører utfører du ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper. Du kan også gjøre enklere vedlikehold på de ulike maskintypene.

Maskinene som blir brukt er gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvel og traktorgraver/gravelaster med tilhørende spesialutstyr. Anleggsmaskinføreren utfører også variert anleggsarbeid og bruker ulike typer løfte-, komprimerings- og boreutstyr.

Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal kjøres på eller graves i. Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø, og derfor er det viktig at anleggsmaskinføreren vet hvordan man kjører maskinene best mulig for å unngå skade på omgivelsene.

Som anleggsmaskinfører arbeider du ofte tett med andre på små eller store anlegg. Likevel jobber du også en del alene, så det er viktig å kunne jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser.

Anleggsmaskinføreren samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygg- og anleggsplass, deriblant vei- og anleggsarbeidere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører og betongfagarbeidere.

Hvor jobber anleggsmaskinførere?

Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Personlige egenskaper

Som anleggsmaskinfører arbeider du både selvstendig og i samarbeid med andre. En anleggsmaskinfører bør ha teknisk interesse og innsikt, samt evnen til å jobbe planmessig og effektivt.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber de som er utdannet anleggsmaskinfører som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Anleggsmaskinførere
Deltid
Alle sektorer
4 405 personer
382 personer
4 023 personer
Ca 226 kr
Ca 207 kr
Ca 228 kr
36 620 kr
33 610 kr
37 000 kr
439 440 kr
403 320 kr
444 000 kr
Ca 226 kr
Ca 207 kr
Ca 228 kr
36 850 kr
33 610 kr
37 300 kr
442 200 kr
403 320 kr
447 600 kr
Ca 229 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
37 020 kr
33 680 kr
37 260 kr
444 240 kr
404 160 kr
447 120 kr
Ca 229 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
38 910 kr
34 170 kr
39 250 kr
466 920 kr
410 040 kr
471 000 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Alle sektorer
16 049 personer
396 personer
15 653 personer
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
37 850 kr
34 540 kr
37 950 kr
454 200 kr
414 480 kr
455 400 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
38 660 kr
34 690 kr
38 800 kr
463 920 kr
416 280 kr
465 600 kr
Ca 237 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 410 kr
35 000 kr
38 500 kr
460 920 kr
420 000 kr
462 000 kr
Ca 237 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
40 700 kr
36 020 kr
40 820 kr
488 400 kr
432 240 kr
489 840 kr
Anleggsmaskinførere
Deltid
Kommunal
734 personer
283 personer
451 personer
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 215 kr
34 210 kr
33 430 kr
34 810 kr
410 520 kr
401 160 kr
417 720 kr
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 215 kr
34 210 kr
33 430 kr
34 930 kr
410 520 kr
401 160 kr
419 160 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
Ca 223 kr
35 080 kr
33 470 kr
36 170 kr
420 960 kr
401 640 kr
434 040 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
Ca 223 kr
35 750 kr
33 620 kr
37 180 kr
429 000 kr
403 440 kr
446 160 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Kommunal
2 550 personer
227 personer
2 323 personer
Ca 223 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
36 100 kr
34 450 kr
36 390 kr
433 200 kr
413 400 kr
436 680 kr
Ca 223 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
37 510 kr
34 530 kr
38 010 kr
450 120 kr
414 360 kr
456 120 kr
Ca 226 kr
Ca 210 kr
Ca 228 kr
36 640 kr
34 060 kr
36 890 kr
439 680 kr
408 720 kr
442 680 kr
Ca 226 kr
Ca 210 kr
Ca 228 kr
39 030 kr
34 590 kr
39 460 kr
468 360 kr
415 080 kr
473 520 kr
Anleggsmaskinførere
Deltid
Privat
3 661 personer
95 personer
3 566 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 180 kr
37 260 kr
446 160 kr
447 120 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 490 kr
37 580 kr
449 880 kr
450 960 kr
Ca 230 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
37 270 kr
34 640 kr
37 340 kr
447 240 kr
415 680 kr
448 080 kr
Ca 230 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
39 320 kr
34 640 kr
39 410 kr
471 840 kr
415 680 kr
472 920 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Privat
12 987 personer
156 personer
12 831 personer
Ca 236 kr
Ca 223 kr
Ca 236 kr
38 160 kr
36 140 kr
38 160 kr
457 920 kr
433 680 kr
457 920 kr
Ca 236 kr
Ca 223 kr
Ca 236 kr
38 780 kr
36 580 kr
38 780 kr
465 360 kr
438 960 kr
465 360 kr
Ca 238 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
38 570 kr
35 990 kr
38 600 kr
462 840 kr
431 880 kr
463 200 kr
Ca 238 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
40 780 kr
37 630 kr
40 820 kr
489 360 kr
451 560 kr
489 840 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Statlig
512 personer
13 personer
499 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
42 970 kr
43 060 kr
515 640 kr
516 720 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
45 490 kr
45 580 kr
545 880 kr
546 960 kr
Ca 267 kr
Ca 244 kr
Ca 268 kr
43 330 kr
39 490 kr
43 430 kr
519 960 kr
473 880 kr
521 160 kr
Ca 267 kr
Ca 244 kr
Ca 268 kr
47 070 kr
39 490 kr
47 220 kr
564 840 kr
473 880 kr
566 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kranfører i action

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

Landskapsarkitekt lager skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Taxisjåfør sitter i en bil.

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

Betongfagarbeidere i arbeid.

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Logistikkoperatør jobber på et lager og kjører rundt med varer

Logistikk­operatør

En logistikk­operatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

En mann i et flytårn ser ut mot flystripa gjennom en kikkert.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.