Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Anleggsmaskinfører er et ansvarsfullt yrke. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal kjøres på eller graves i. 

Også bruk av GPS-, og 3D-systemer i maskinene må anleggsmaskinføreren beherske.

Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø, og derfor er det viktig at anleggsmaskinføreren vet hvordan man kjører maskinene best mulig for å unngå skade på omgivelsene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anleggsmaskinfører:

 • ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvel og traktorgraver/gravelaster med tilhørende spesialutstyr
 • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider 
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
 • enklere vedlikehold på de ulike maskintypene
 • variert anleggsarbeid med ulike typer løfte-, komprimerings- og boreutstyr

Anleggsmaskinføreren samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygge- og anleggsplass, deriblant vei- og anleggsarbeidere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører og betongfagarbeidere.

 

Hvor jobber anleggsmaskinførere ?

Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Personlige egenskaper

Som anleggsmaskinfører arbeider du ofte tett med andre på små eller store anlegg. Du jobber også en del alene. Derfor er det viktig både å kunne samarbeide med andre og å kunne jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser.

Du bør også ha teknisk interesse og innsikt, samt evnen til å jobbe planmessig og effektivt.

 

Utdanning

Med fagbrev i anleggsmaskinførerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber de som er utdannet anleggsmaskinfører som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Anleggsmaskinfører i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8331112 - ANLEGGSMASKINFØRER
 • 8331101 - ANLEGGSMASKINKJØRER
 • 8331120 - MASKINFØRER (ANLEGGSMASKINER)
 • 8331107 - SJÅFØR (ANLEGGSMASKIN)
 • 8331105 - GRAVEMASKINKJØRER
 • 8331103 - BULLDOSERKJØRER
 • 8331104 - DUMPERKJØRER
 • 8331113 - FAGARBEIDER (MASKINFØRER)
 • 8331111 - HJULLASTERSJÅFØR
 • 8331121 - MASKININSTRUKTØR
 • 8331108 - MASKINKJØRER
 • 8331110 - MINIGRAVERFØRER
 • 8331115 - MUDDERMASKINFØRER
 • 8331116 - SHOVELDOSERKJØRER
 • 8331109 - SJÅFØR (BULLDOSER)
 • 8331117 - VEGDEKKEMASKINFØRER
 • 8331118 - VEGHØVELKJØRER
 • 8331102 - BRØYTEBILKJØRER
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 8331119 - VEGVALSEKJØRER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331125 - LØYPEKJØRER
 • 8331126 - VEGMERKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk