Gjennomgått i samarbeid med NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 07. desember 2022

Aromaterapeut

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlingen av pasienter.

Arbeidsoppgaver

Alternativ behandling som aromaterapi, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunnHvem som helst kan kalle seg aromaterapeut, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det vil si at selv om du har utdanning innen aromaterapi, har du ikke den samme kompetanse, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Vanlige arbeidsoppgaver for aromaterapeuten:

  • undersøke pasientens fysiske og psykiske helsetilstand
  • blande oljer i en blanding som er valgt ut fra resultatet av pasientundersøkelsen
  • massere oljen inn i huden til pasienten

Som oftest brukes aromaterapien i kombinasjon med massasje. Behandling hos en aromaterapeut kan også omfatte kosthold- og livsstilsveiledning.

Hvordan er det å jobbe som aromaterapeut?

Hvordan utdanner du deg til aromaterapeut?

Det finnes ingen formelle krav til utdanning for å kalle seg aromaterapeut, men det tilbys utdanning som enkeltstående kurs og utdanningsløp over flere semestre.

En del av disse gir også grunnlag for medlemskap i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som har utarbeidet fagretningslinjer og stiller krav til faglig kompetanse.

Bedrifter: Hvor jobber aromaterapeuter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med aromaterapeuter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 5141111 - AROMATERAPEUT

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.

Akupunktør

En akupunktør setter nåler i bestemte punkter i kroppen for å behandle mennesker.
Urtemedisin

Biopat

En biopat bruker alternative behandlingsformer, som for eksempel ernæringsterapi og urtemedisin, i behandling av pasienter.
Barn får opplæring i eurytmi

Eurytmist

En eurytmist er en danse- og bevegelseskunstner som bruker kroppen til å uttrykke språk og musikk i samspill med scenerommets muligheter.
Samtaleterapi

Gestaltterapeut

En gestaltterapeut er en som bruker samtaleterapi i behandlingen av klienter.
Mannlig homeopat veileder kunde.

Homeopat

En homeopat er en alternativ behandler som bruker homeopatiske legemidler i sin behandling.
Massasjeterapeut masserer nakke

Massasjeterapeut

En massasjeterapeut løser opp og forebygger spenninger i muskulaturen til klientene.
Osteopat behandlar nakke.

Osteopat

Osteopater behandler muskel – og skjelettplager og ser på sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår.
En dame ligger på en massasjebenk og blir behandlet av en soneterapeut

Soneterapeut

Soneterapeuter behandler sykdommer ved å stimulere føtter og andre deler av kroppen.