Image
Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Aromaterapeut

Aromaterapi er en alternativ behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlingen av pasienter.

Alternativ behandling som aromaterapi, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunnHvem som helst kan kalle seg aromaterapeut, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Det vil si at selv om du har utdanning innen aromaterapi, har du ikke den samme kompetanse, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Vanlige arbeidsoppgaver for aromaterapeuten:

  • undersøke pasientens fysiske og psykiske helsetilstand
  • blande oljer i en blanding som er valgt ut fra resultatet av pasientundersøkelsen
  • massere oljen inn i huden til pasienten

Som oftest brukes aromaterapien i kombinasjon med massasje. Behandling hos en aromaterapeut kan også omfatte kosthold- og livsstilsveiledning.

Utdanning

Det finnes ingen formelle krav til utdanning for å kalle seg aromaterapeut, men det tilbys utdanning som enkeltstående kurs og utdanningsløp over flere semestre.

En del av disse gir også grunnlag for medlemskap i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som har utarbeidet fagretningslinjer og stiller krav til faglig kompetanse.

Bedrifter

Aromaterapeut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5141111 - AROMATERAPEUT

Sist kvalitetssikret den 27. februar 2019, av