Image
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Yrkesbeskrivelse

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Anestesilege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet anestesiologi. Som anestesilege har du ansvar for å gi anestesi (narkose og bedøvelse) til pasienter ved kirurgiske inngrep, smertefulle behandlinger og undersøkelser.

Anestesiologi er delt inn i fire hovedområder

 1. anestesi
 2. intensivmedisin
 3. akuttmedisin
 4. smertebehandling

Vanlige arbeidsoppgaver for anestesileger

 • Ved anestesi skal anestesileger forberede og gjennomføre av anestesien (narkosen og bedøvelsen), de skal også overvåke pasienten underveis og behandle pasienten etter operasjonen eller prosedyren. Anestesilegen jobber i team med anestesisykepleiere på operasjonsstuen. Det kan være snakk om lokal, regional eller generell anestesi (narkose).
   
 • Ved intensivmedisin skal anestesilegen gi diagnostikk, overvåke og behandle pasienter som er kritisk syke og skadde, eller som står i fare for å bli kritisk syke. Intensivmedisin handler først og fremst om å forebygge og behandle organsvikt. Her jobber anestesilegen tett med intensivsykepleiere og leger fra andre spesialiteter. 
   
 • Ved akuttmedisin jobber anestesilegen både i og utenfor sykehuset. På sykehuset kan anestesilegen bli tilkalt til akuttmottak og andre avdelinger for å stabilisere og behandle alvorlig skadde og kritisk syke pasienter. Eksempel på arbeidsoppgaver utenfor sykehuset kan være å rykke ut med ambulanse eller redningshelikopter. Som anestesilege utfører du avansert gjenoppliving og stabiliserende behandling av skadde og akutt syke på stedet, og under transport til sykehus. 
   
 • Effektiv smertelindring ved operasjon, skade og andre akutte smertetilstander er en integrert del av moderne anestesi. Ved fødselssmerter bidrar anestesileger først og fremst med regional (epidural/spinal) smertelindring. Som anestesilege vil du også jobbe i tverrfaglige team med andre faggrupper ved behandling av kroniske smerter. Anestesileger samarbeider også med annet helsepersonell i omsorgs- eller rådgivningsgrupper for alvorlig syke og døende pasienter.

Som anestesilege må du være innstilt på å holde deg oppdatert på den medisinske og teknologiske utviklingen. 

Hvor jobber anestesileger ?

Anestesilegen arbeider på sykehus, ved smerteklinikker, anestesiavdelinger, intensivavdelinger eller akuttmottak. Anestesilegen er også med på utrykning med ambulanse eller redningshelikopter. Alle leger i Luftambulansetjenesten er anestesileger. Anestesilegen underviser også både på og utenfor sykehus.

Det finnes mange spesialiseringer innen medisin

Personlige egenskaper

Som anestesilege må du ha solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter. Generelt som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Du må være selvstendig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre bør du kunne reagere raskt og takle eventuelle krisesituasjoner. Det å være praktisk anlagt kommer også godt med i denne jobben.

 

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

Bedrifter

Anestesilege i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221103 - ANESTESILEGE

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2017, av Norsk anestesiologisk forening