Gjennomgått i samarbeid med Norsk anestesiologisk forening 31. oktober 2022

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.

Arbeidsoppgaver

Anestesilegen er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet anestesiologi. Som anestesilege har du blant annet ansvar for å gi anestesi (narkose, sedasjon og smertelindring) til pasienter ved kirurgiske inngrep, smertefulle behandlinger og undersøkelser.

Anestesiologi er delt inn i fire hovedområder

 1. anestesi
 2. intensivmedisin
 3. akuttmedisin
 4. smertebehandling

Vanlige arbeidsoppgaver for anestesileger:

Ved anestesi:

 • forberede og gjennomføre anestesien (narkosen)
 • overvåke pasienten underveis og behandle pasienten etter operasjon
 • samarbeide med anestesisykepleiere på operasjonsstuen

Ved intensivmedisin:

 • ta imot kritisk syke og skadde pasienter på sykehus, starte diagnostikk og behandling
 • overvåke og behandle pasienter i samråd med andre spesialister (kirurger og indremedisinere)
 • forebygge og behandle forverring av sykdom hos pasienter som ikke trenger intensivbehandling
 • arbeide i team med intensivsykepleiere og leger fra andre spesialiteter

Ved akuttmedisin:

 • jobbe mest utenfor sykehus og rykke ut med ambulanse eller redningshelikopter
 • stabilisere og behandle alvorlig skadde og kritisk syke pasienter utenfor sykehus
 • gi avansert gjenoppliving av skadde og akutt syke på stedet, og under transport til sykehus
 • transportere kritisk syke pasienter

Ved smertebehandling:

 • gi smertelindring etter operasjon, skade og andre akutte smertetilstander
 • sykehusets spesialist på avansert smertebehandling
 • jobbe i tverrfaglige team med andre faggrupper ved behandling av kroniske smerter
 • samarbeide med annet helsepersonell i omsorgs- eller rådgivningsgrupper for alvorlig syke og døende pasienter

Som anestesilege må du holde deg oppdatert på den medisinske og teknologiske utviklingen. Du må ha solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter. Du må ha praktisk sans, kunne utføre en rekke praktiske prosedyrer og evne til å samarbeide med andre faggrupper.

Hvor jobber anestesileger?

Anestesilegen arbeider i og utenfor sykehus ved anestesiavdelinger, intensivavdeling/akuttmottak og smerteklinikker. Anestesilegen er også med på utrykning med ambulanse eller redningshelikopter. Alle leger i Luftambulansetjenesten er anestesileger. 

Intervjuer

Dame med munnbind på haka og et hårnett. Hun har på seg grønn overdel.

Anestesilege

Marte Kaasen Vaag

– Anestesileger inngår i flere typer team, som for eksempel tar imot pasienter med hjertestans eller skadde etter ulykker, sier Marte.
Portrettbilde av anestesilege Sigurd Torvik Heian i arbeidstid med helikopter i bakgrunn

Anestesilege

Sigurd Torvik Heian

Som anestesilege må du kunne takle stress godt. – Du havner ofte i situasjoner hvor minutter og sekunder teller, forteller anestesilege Sigurd Torvik Heian. Han jobber både i redningshelikopter og på sykehus.

Viktige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og ha evnen til å se hver pasient som et individ. Anestesilegen må være selvstendig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre bør du kunne reagere raskt og takle krisesituasjoner. Det å være praktisk anlagt er svært viktig i denne jobben.

 

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

De vanligste jobbene blant medisinutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763101 - Cand.med.-utdanning

Bedrifter som ansetter anestesileger

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anestesileger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2221103 - ANESTESILEGE

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.