Nevrolog ser på noen røntgenbilder
Yrkesbeskrivelse

Nevrolog

favoritt ikon

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

Vi skiller mellom det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmargen), og det perifere nervesystem, som er nervene som ligger utenfor hjernen og ryggmargen.

Eksempler på sykdommer hvor nevrologens kunnskap er aktuell:

  • demens
  • epilepsi
  • hjerneslag
  • hjernesvulster
  • hodepine/migrene
  • multippel sklerose (MS)
  • muskelsykdommer
  • Parkinsons sykdom
  • polynevropati
  • prolapser

Nevrologen samarbeider med en rekke andre medisinske spesialister, og andre yrkesgrupper på sykehus og i helsevesenet. Eksempler på dette er logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og nevropsykologer.

Operasjoner i hjernen foretas av nevrokirurger, mens bildeframstilling av hjerne og ryggmarg gjøres av radiologer. Nevrologene samarbeider tett med radiologer og nevrokirurger under utredning, planlegging, behandling og oppfølging av pasienter med sykdommer i nervesystemet. I tillegg samarbeider nevrologer tett med kliniske nevrofysiologer, som blant annet vurderer EEG (elektroencefalografi) og ulike nerve- og muskelundersøkelser.

Barnenevrologer er barneleger (spesialister i barnesykdommer) som har spesialisert seg på nevrologisk sykdom hos barn.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må også kunne takle krisesituasjoner.

Som nevrolog vil du møte pasienter med både akutte og kroniske sykdommer i ulike aldre. Du vil også møte pårørende. Noen ganger kan det være tidkrevende og vanskelig å finne korrekt diagnose, og mange sammenligner nevrologi med detektivarbeid.

Hvor jobber nevrologer?

De fleste nevrologer arbeider på nevrologiske avdelinger på sykehus. Her utfører de utredning og behandling av pasienter, og det drives ofte forskning. Forskningen foregår både med utgangspunkt i pasienter og laboratorium. Noen nevrologer arbeider i private legesentre eller er ansatt ved rehabiliteringsinstitusjoner.

Utdanning

For å bli nevrolog må du først ha fullført profesjonsstudiet i medisin med ytterligere spesialisering på til sammen fem år. Ett av årene under spesialisering kan brukes på forskning eller annen legetjeneste, for eksempel som allmennpraktiker eller som sykehuslege innen andre fagfelt enn nevrologi. I tillegg til dette kreves blant annet obligatoriske kurs og seks måneders tjeneste på en nevrokirurgisk avdeling. Utdanningen etter medisinstudiet tas mens du er i arbeid som lege i spesialisering (LIS).

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

10 816 personer

5 485 personer
5 331 personer

Ca 430 kr

Ca 400 kr
Ca 450 kr

69 200 kr

65 200 kr
73 500 kr

807 600 kr

748 800 kr
868 800 kr