Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.

Arbeidsoppgaver

Det er mange yrker som involverer kontakt med dyr, der det er nødvendig med god kunnskap om og erfaring med dyrevelferd og dyrehelse.

Dyrefagarbeideren samarbeider med ulike yrkes- eller kundegrupper. Du kan for eksempel jobbe med produkter, tjenester og opplevelser som har med dyr og gjøre, og i samarbeid med ulike yrkes- eller kundegrupper.

Vanlige arbeidsoppgaver for dyrefagarbeidere:

 • stell og pleie av dyr
 • jobbe for og med dyr fysiske og mentale velferd
 • jobbe med opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr
 • yte kundeservice
 • drift og vedlike hold av virksomheter som for eksempel dyrebutikker, dyreparker, turistbedrifter, kenneler eller dyreklinikker
 • administrativt arbeid som journalføring, dokumentasjon og rapportering

Hvor jobber Dyrefagarbeidere?

Dyrefagarbeidere jobber mange forskjellige steder der det er dyr. Det kan være dyreparker, staller, kenneler, dyreklinikker, hundebarnehager, turistbedrifter, frivillige organisasjoner, hundeskoler eller steder der det forskes på dyr.

Hvordan er det å jobbe som dyrefagarbeider?

Viktige egenskaper for en dyrefagarbeider

For å jobbe som dyrefagarbeider må du være glad i dyr, og like å være sammen med dyr. Du må være tålmodig og omsorgsfull, og ha god kjennskap til hvordan forskjellige dyr kommuniserer og utrykker seg. Du må også kunne mye om de forskjellige dyrenes behov, samt være god på samarbeid og kundeservice. Det er også viktig at man er selvstendig og kan ta viktige beslutninger på egenhånd om noe skulle oppstå.

Hva tjener Dyrefagarbeidere?

Bedrifter: Hvor jobber Dyrefagarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Dyrefagarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5149125 - DYREFAGARBEIDER
 • 6129111 - HESTEDRESSØR
 • 6129110 - DYREPASSER
 • 6129109 - KENNELASSISTENT
 • 6129108 - KENNELLEDER
 • 6129102 - BIRØKTER
 • 5149123 - HUNDEPASSER
 • 5149121 - HUNDEFRISØR
 • 5149120 - HUNDELUFTER
 • 3349106 - FØRERHUNDTRENER
 • 3349104 - INSTRUKTØR (HUNDESKOLE)
 • 3349102 - HUNDESKOLEINSTRUKTØR
 • 3227106 - PRØVETAKER (DYR)
 • 3227105 - PRAKTIKANT (DYREKLINIKK)
 • 3227104 - KLINIKKASSISTENT (DYREKLINIKK)
 • 3227103 - REHABILITERINGSTERAPEUT (HUND)
 • 3227102 - VETERINÆRASSISTENT

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhundtrener

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.
Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Hestefaglært

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.
Hovslager skor hest

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.
Ornitologer ute i naturen

Ornitolog

Ornitologer er spesialister på fugler. Som ornitolog kan du forvente varierte arbeidsdager både på kontor, i naturen og i laboratorium.
Paleontolog viser frem utgravingsfunn.

Paleontolog

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.