Kvalitetssikret av 06. februar 2019

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.

Arbeidsoppgaver

En båtbygger produserer, reparerer og vedlikeholder båter. Arbeidet inkluderer alt fra skrog og overbygg til innredninger og installasjoner på båtene.

Båtbyggeren bruker både tradisjonelle og moderne materialer og verktøy. De fleste båtbyggere arbeider enten med tre eller komposittmateriale som glassfiber og plast. Det er vanlig å spesialisere seg, men mange har kompetanse innenfor begge områder.

Les mer om:

Intervjuer

Trebåtbygger

Berit Osmundsen

– Trevirket jeg bruker til båtene, henter jeg selv ut i skogen.

Trebåtbygger

Ole-Jacob Broch

– Jeg valgte dette yrket fordi jeg likte sjøen, livet ved sjøen og turene på sjøen.

Komposittbåtbyggar

Jack André Jakbosen

– Det er eit stort behov for folk med denne fagutdanninga, seier komposittbåtbyggar Jack André Jakobsen. Han reparerer og held ved like båtar.

Utdanning

De vanligste jobbene blant båtbyggerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 458341 - Trebåtbyggerfaget, Vg3
  • 458335 - Komposittbåtbyggerfaget, Vg3
  • 458326 - Komposittbåtbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)
  • 458317 - Trebåtbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med båtbyggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8224123 - PLASTBÅTBYGGER
  • 7422105 - FORMANN (TREBÅTBYGGING)
  • 7422103 - FAGARBEIDER (TREBÅTBYGGING)
  • 7422102 - ARBEIDSLEDER (TREBÅTBYGGING)
  • 7422101 - TREBÅTBYGGER

Andre yrker

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.

Designer

En designer gir gjenstander og produkter form og funksjon.

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.