Gjennomgått i samarbeid med NHO transport 25. mai 2023

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg, miljøvennlig og komfortabel måte.

Arbeidsoppgaver

En bussjåfør er en yrkessjåfør som jobber med persontransport, og skal sørge for at passasjerene kommer frem på en god måte. Som bussjåfør må du være ansvarsbevisst og hensynsfull i trafikken, og våken og oppmerksom slik at trafikkuhell unngås. Som bussjåfør kan du ha en variert hverdag, og ofte kan man prøve ut ny teknologi, eller lære å beherske tunge kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for bussjåføren:

 • frakte passasjerer så presist og sikkert som mulig
 • hjelpe passasjerer ved av- og påstigning
 • vurdere trafikkbildet og kjøre trafikksikkert
 • vurdere bussens tekniske stand, og få den til service når det er nødvendig

Arbeidshverdagen vil variere avhengig av hvor du jobber. De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk. Det finnes jobbmuligheter i hele Norge. Bussjåfør-yrket er en ansvarsfull og selvstendig jobb, med ordnede lønns- og arbeidsvilkår. 

Hvor jobber bussjåfører?

Bussjåfører jobber for bedrifter og selskaper over hele landet. Du kan jobbe både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, og du kan jobbe på private turbusser. Enkelte busselskaper har også utenlandsruter.

Intervjuer

En mann ikledd blå skjorte, svart vest og et blått slips smiler mot kamera. Han har på seg briller med svart ramme. Bildet er tatt utendørs i sola.

Bussjåfør

Axel Estrera Jonsson

– Det er et stort ansvar ja, med alle passasjerene, trafikken og selve kjøretøyet, sier Axel.

Viktige egenskaper

Som bussjåfør må du være serviceinnstilt og opptatt av at passasjerene skal komme frem på en komfortabel og trygg måte. Du bør være glad i å kjøre, og kjøre på en trafikksikker og presis måte.

Du må også kunne takle stressende situasjoner i trafikken og holde deg rolig når køer eller uforutsette hendelser oppstår.

Lønn

Utdanning

Det er flere veier for å bli bussjåfør. Du kan gå yrkessjåførfaget på videregående og ta fagbrev som yrkessjåfør. Du kan også bli bussjåfør ved å ta førerkort for buss (klasse D) og et 140 timers kurs i yrkessjåførkompetanse for persontransport (YSK) ved en godkjent trafikkskole

De som jobber som bussjåfører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant yrkessjåførutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 481402 - Yrkessjåførfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter bussjåfører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bussjåfører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8322108 - BUSSJÅFØR
 • 8322109 - BUSSFØRER
 • 8322106 - SJÅFØR (BUSS)
 • 8322110 - RESERVESJÅFØR (BUSS)
 • 8322105 - RUTEBILSJÅFØR

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.