Image
Kundeansvarlig i samtale med en kunde.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kundeansvarlig (salg)

En kundeansvarlig innen salg har et overordnet ansvar for enkelte kunder.

Som kundeleder eller kundeansvarlig har du et overordnet ansvar for et særskilt kundeforhold i en virksomhet.

Yrket kalles gjerne også account manager, key account manager eller area manager. Disse titlene kommer fra at du som kundeansvarlig har ansvar for en eller flere nøkkelkunder, konkrete geografiske områder eller lignende.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kundeansvarlig:

 • planlegge og styre salg i et konkret kundeforhold
 • være oppdatert på markedet, trender og hva kundene ønsker
 • opprettholde kundeforhold bedriften allerede har (kundepleie)
 • planlegge og gjennomføre kundemøter og kundeaktiviteter
 • levere i henhold til budsjett
 • analysere salgsstatistikk og beregne salgspotensial
 • utvikle kundestrategier og kunderelasjoner, både mot nye og eksisterende kunder
 • samarbeide med leverandører
 • veilede og gi råd til kunder

En kundeansvarlig er kontaktleddet mellom en bedrift og en kunde. Kundene kan være både privatkunder og bedriftskunder. Ansvarsområdene og type kunder varierer etter hvilken virksomhet du jobber i.

Som kundeansvarlig er du gjerne en del av et salgsteam. Dette teamet ledes av en salgssjef.

Hvor jobber kundeansvarlige (salg) ?

En kundeansvarlig innen salg jobber gjerne i større bedrifter som driver med kjøp, salg og distribusjon. Eksempler på aktuelle bransjer for en kundeansvarlig er banker, matvareprodusenter, teknologibransjen og byggebransjen.

Personlige egenskaper

Som kundeansvarlig må du like å omgås mange mennesker og ha evne til å skape gode relasjoner. Du må være tillitvekkende og kunne sette deg inn i kundens ønsker. Du må også være analytisk og selvstendig. Det er en fordel å være flink til å tenke nytt. 

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning for å bli kundeansvarlig innen salg. Noen tar fagbrev innen salgsfag eller studerer fag innen salg og service ved universitet eller høgskole. Det er også vanlig med utdanninger innen administrasjon, økonomi og ledelse. 

Bedrifter

Kundeansvarlig (salg) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3415111 - ACCOUNT MANAGER
 • 3414107 - KEY ACCOUNT (REISEBYRÅ)
 • 3415110 - KEY ACCOUNT MANAGER (SALG)
 • 3415137 - STORKUNDEANSVARLIG (ENGROSALG)
 • 3418111 - KUNDEANSVARLIG (BANK)
 • 3415131 - AREA SALES MANAGER
 • 3415133 - AREA MANAGER
 • 3415134 - SPESIALKONSULENT (SALG)
 • 3415125 - SALGSKOORDINATOR
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER

Sist kvalitetssikret den 14. februar 2022, av NHO Service og Handel, Faglig råd for salg, service og reiseliv