Landskapsarkitekt lager skisse
Yrkesbeskrivelse

Landskapsarkitekt

favoritt ikon

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av utearealer i byer og større landskapsområder. Du kan planlegge arealer som for eksempel boligområder, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å utnytte muligheter som ligger i utearealet, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser inngrep kan ha.

Inngrep i de fysiske omgivelsene kan påvirke både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for mennesker og emner som bærekraftig samfunnsutvikling, migrasjon og klimaendringer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

  • Utforming av grøntområder, gater, veier og plasser
  • Planlegge og utvikle tettsteder, byer og bygder
  • Forvaltning av natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har kompetanse innen samfunnsfag, form, estetikk, planter, økologi, materialer og konstruksjoner. Planlegging og tegning foregår for hånd eller med dataprogrammer. 

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som anleggsgartnere, arkitekter, byplanleggere, ingeniører og økonomer

Hvor jobber landskapsarkitekter?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer.

Personlige egenskaper

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståelse av form og ha estetisk sans. Du har evne til å se for deg et fremtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønske å ta del i utformingen av disse. Du bør også ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Utdanning

I Norge kan du ta masterutdanning innen landskapsarkitektur ved tre universiteter og høgskoler.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Du kan ta kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller ved Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) holder også kurs.

Hva jobber landskapsarkitektutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Landskapsarkitekter
Deltid
Alle sektorer
140 personer
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 580 kr
678 960 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 580 kr
678 960 kr
Ca 352 kr
Ca
Ca
56 960 kr
683 520 kr
Ca 352 kr
Ca
Ca
57 210 kr
686 520 kr
Landskapsarkitekter
Heltid
Alle sektorer
544 personer
326 personer
218 personer
Ca 333 kr
Ca 320 kr
Ca 345 kr
53 870 kr
51 820 kr
55 970 kr
646 440 kr
621 840 kr
671 640 kr
Ca 333 kr
Ca 320 kr
Ca 345 kr
53 870 kr
51 820 kr
55 970 kr
646 440 kr
621 840 kr
671 640 kr
Ca 345 kr
Ca 336 kr
Ca 358 kr
55 910 kr
54 480 kr
58 050 kr
670 920 kr
653 760 kr
696 600 kr
Ca 345 kr
Ca 336 kr
Ca 358 kr
57 000 kr
55 180 kr
59 720 kr
684 000 kr
662 160 kr
716 640 kr
Landskapsarkitekter
Deltid
Privat
139 personer
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 580 kr
678 960 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca
56 580 kr
678 960 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 130 kr
685 560 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 380 kr
688 560 kr
Landskapsarkitekter
Heltid
Privat
536 personer
320 personer
216 personer
Ca 334 kr
Ca 320 kr
Ca 346 kr
54 050 kr
51 820 kr
56 120 kr
648 600 kr
621 840 kr
673 440 kr
Ca 334 kr
Ca 320 kr
Ca 346 kr
54 050 kr
51 820 kr
56 120 kr
648 600 kr
621 840 kr
673 440 kr
Ca 346 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
56 000 kr
54 560 kr
58 140 kr
672 000 kr
654 720 kr
697 680 kr
Ca 346 kr
Ca 337 kr
Ca 359 kr
57 100 kr
55 270 kr
59 830 kr
685 200 kr
663 240 kr
717 960 kr
Arealplanleggere
Heltid
Alle sektorer
1 069 personer
458 personer
611 personer
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 308 kr
49 170 kr
48 170 kr
49 960 kr
590 040 kr
578 040 kr
599 520 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 308 kr
49 170 kr
48 170 kr
49 960 kr
590 040 kr
578 040 kr
599 520 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 334 kr
52 540 kr
50 430 kr
54 120 kr
630 480 kr
605 160 kr
649 440 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 334 kr
53 900 kr
51 030 kr
56 050 kr
646 800 kr
612 360 kr
672 600 kr
Arealplanleggere
Heltid
Kommunal
247 personer
137 personer
110 personer
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca 289 kr
46 080 kr
45 830 kr
46 760 kr
552 960 kr
549 960 kr
561 120 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca 289 kr
46 080 kr
45 830 kr
46 760 kr
552 960 kr
549 960 kr
561 120 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 296 kr
46 850 kr
45 900 kr
48 020 kr
562 200 kr
550 800 kr
576 240 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 296 kr
47 050 kr
46 000 kr
48 340 kr
564 600 kr
552 000 kr
580 080 kr
Arealplanleggere
Heltid
Privat
716 personer
295 personer
421 personer
Ca 322 kr
Ca 314 kr
Ca 332 kr
52 190 kr
50 830 kr
53 790 kr
626 280 kr
609 960 kr
645 480 kr
Ca 322 kr
Ca 314 kr
Ca 332 kr
52 190 kr
50 830 kr
53 790 kr
626 280 kr
609 960 kr
645 480 kr
Ca 343 kr
Ca 327 kr
Ca 354 kr
55 560 kr
52 950 kr
57 390 kr
666 720 kr
635 400 kr
688 680 kr
Ca 343 kr
Ca 327 kr
Ca 354 kr
57 460 kr
53 810 kr
60 020 kr
689 520 kr
645 720 kr
720 240 kr
Arealplanleggere
Heltid
Statlig
106 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 750 kr
525 000 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 870 kr
526 440 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca
45 390 kr
544 680 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca
45 830 kr
549 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold