Gjennomgått i samarbeid med Seksjon for byutvikling, Tromsø kommune. 30. august 2023

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss, og jobber for at det blå og grønne får sin plass.

Arbeidsoppgaver

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av steder i byer og i større og mindre bebygde områder. Du kan for eksempel planlegge boligområder, byrom, møteplasser, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Du kan også påvirke bruk og utvikling av større områder til friluftsliv, turisme og/eller næringsutvikling. 

Som landskapsarkitekt må du ha interesse for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, og ønske å bevare og utvikle naturen. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å peke på og utnytte de mulighetene som ligger i området, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser en plan kan ha. Endringer i de fysiske omgivelsene kan påvirke både menneskene som ferdes der, og naturgrunnlaget.

Landskapsarkitekten har en viktig rolle når det kommer til å håndtere klimaendringene nå og i fremtiden. En viktig del av jobben handler for eksempel om å planlegge hvordan overvann kan ledes bort fra bebyggelse på en god måte, slik at det gjør minst mulig skade.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

 • Formidle mulighetene for natur- og kulturopplevelser som kan ligge i et landskap
 • Utforme grøntområder, gater, veier og plasser
 • Planlegge og utvikle nabolag, tettsteder, byer og bygder
 • Forvalte natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har kompetanse innen samfunnsfag og økologi, og har spesialkunnskap innen formgiving og landskapsestetikk. Landskapsarkitekten har ogsåkunnskap om planter, konstruksjoner og smart bruk, og gjenbruk av materialer.

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som arkitekter, arealplanleggereingeniører, entreprenører, anleggsgartnereøkonomer og eksperter innen kulturminnevern som kunsthistorikere og arkeologer. 

Hvor jobber landskapsarkitekter?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer med mange ulike fagfolk.

Bli med en landskapsarkitekt på jobb

Hvordan er det å jobbe som landskapsarkitekt?

Intervjuer

Portrettbilde av Cecilie. Hun smiler og har brunt hår og briller på seg.

Landskapsarkitekt

Cecilie Espedokken Vik

Landskapsarkitektur er levende og i stadig endring, forteller Cecilie Espedokken Vik om jobben som landskapsarkitekt.

Viktige egenskaper for en landskapsarkitekt

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståelse for form og ha evne til å argumentere faglig om estetiske problemstillinger. Du har evne til å se for deg et fremtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønsker å ta del i utformingen av disse i tråd med sosial og økologisk bærekraft. Du bør også ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Hva tjener landskapsarkitekter?

Hvordan utdanner du deg til landskapsarkitekt?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Du kan ta kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) eller ved Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) holder også kurs.

Hva jobber landskapsarkitektutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 757207 - Master, landskapsarkitektur, toårig
 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig
 • 751422 - Master, landskapsplanlegging, toårig

Bedrifter: Hvor jobber landskapsarkitekter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med landskapsarkitekter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2141117 - LANDSKAPSARKITEKT
 • 2141113 - AREALPLANLEGGER
 • 2141111 - OVERLANDSKAPSARKITEKT
 • 2141110 - SJEFSLANDSKAPSARKITEKT
 • 2141112 - AVDELINGSLANDSKAPSARKITEKT

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.