Image
Landskapsarkitekt tegner skisse
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av utearealer i byer og større landskapsområder. Du kan planlegge arealer som for eksempel boligområder, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å utnytte muligheter som ligger i utearealet, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser inngrep kan ha.

Inngrep i de fysiske omgivelsene kan påvirke både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for mennesker og emner som bærekraftig samfunnsutvikling, migrasjon og klimaendringer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

 • Utforming av grøntområder, gater, veier og plasser
 • Planlegge og utvikle tettsteder, byer og bygder
 • Forvaltning av natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har kompetanse innen samfunnsfag, form, estetikk, planter, økologi, materialer og konstruksjoner. Planlegging og tegning foregår for hånd eller med dataprogrammer. 

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som anleggsgartnere, arkitekter, byplanleggere, ingeniører og økonomer

Hvor jobber landskapsarkitekter ?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer.

Personlige egenskaper

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståelse for form og ha estetisk sans. Du har evne til å se for deg et fremtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønsker å ta del i utformingen av disse. Du bør også ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Utdanning

I Norge kan du ta masterutdanning innen landskapsarkitektur ved tre universiteter og høgskoler.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) eller ved Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) holder også kurs.

Hva jobber landskapsarkitektutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757207 - Master, landskapsarkitektur, toårig
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig

Bedrifter

Landskapsarkitekt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141113 - AREALPLANLEGGER
 • 2141117 - LANDSKAPSARKITEKT
 • 2141111 - OVERLANDSKAPSARKITEKT

Sist kvalitetsikret den 01. desember 2016, av NMBU