Image
Landskapsarkitekt tegner skisse
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av steder i byer og i større og mindre bebygde områder. Du kan for eksempel planlegge boligområder, byrom, møteplasser, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Du kan også påvirke bruk og utvikling av større områder til friluftsliv, turisme og/eller næringsutvikling. 

Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å peke på og utnytte muligheter som ligger i områder, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser en plan kan ha.

Endringer i de fysiske omgivelsene kan påvirke både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for mennesker og for temaer som for eksempel bærekraftig samfunnsutvikling, bevaring og utvikling av natur, fremtidige menneskelige behov for landskapsutforming og tiltak tilpasset utfordringene som følger av klimaendringer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

 • Formidle mulighetene for natur- og kulturopplevelser som kan ligge i et landskap
 • Utforme grøntområder, gater, veier og plasser
 • Planlegge og utvikle nabolag, tettsteder, byer og bygder
 • Forvalte natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har grunnleggende kompetanse innen samfunnsfag og økologi, og har spesialkunnskap innen formgiving og landskapsestetikk. Landskapsarkitekten har også spesialkunnskap om planter, konstruksjoner og bruk, og gjenbruk og ombruk av materialer.

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som arkitekter, planleggere, ingeniører, entreprenører, anleggsgartnereøkonomer og eksperter innen kulturminnevern som kunsthistorikere og arkeologer. 

Hvor jobber landskapsarkitekter ?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer med mange ulike fagfolk.

Personlige egenskaper

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståelse for form og ha evne til å argumentere faglig om estetiske problemstillinger. Du har evne til å se for deg et fremtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønsker å ta del i utformingen av disse i tråd med sosial og økologisk bærekraft. Du bør også ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Utdanning

I Norge kan du ta masterutdanning innen landskapsarkitektur ved tre universiteter og høgskoler.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) eller ved Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) holder også kurs.

Hva jobber landskapsarkitektutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757207 - Master, landskapsarkitektur, toårig
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig

Bedrifter

Landskapsarkitekt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141113 - AREALPLANLEGGER
 • 2141117 - LANDSKAPSARKITEKT
 • 2141111 - OVERLANDSKAPSARKITEKT

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 17. november 2021, av NMBU, NMBU