Landskapsarkitekt tegner skisse
Yrkesbeskrivelse

Landskapsarkitekt

favoritt ikon

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av utearealer i byer og større landskapsområder. Du kan planlegge arealer som for eksempel boligområder, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å utnytte muligheter som ligger i utearealet, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser inngrep kan ha.

Inngrep i de fysiske omgivelsene kan påvirke både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for mennesker og emner som bærekraftig samfunnsutvikling, migrasjon og klimaendringer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

  • Utforming av grøntområder, gater, veier og plasser
  • Planlegge og utvikle tettsteder, byer og bygder
  • Forvaltning av natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har kompetanse innen samfunnsfag, form, estetikk, planter, økologi, materialer og konstruksjoner. Planlegging og tegning foregår for hånd eller med dataprogrammer. 

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som anleggsgartnere, arkitekter, byplanleggere, ingeniører og økonomer

Hvor jobber landskapsarkitekter?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer.

Personlige egenskaper

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståelse av form og ha estetisk sans. Du har evne til å se for deg et fremtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønske å ta del i utformingen av disse. Du bør også ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Utdanning

I Norge kan du ta masterutdanning innen landskapsarkitektur ved tre universiteter og høgskoler.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Du kan ta kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller ved Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) holder også kurs.

Hva jobber landskapsarkitektutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Landskapsarkitekt
Deltid
Alle sektorer
142 personer
106 personer
Ca 367 kr
Ca 352 kr
Ca
59 500 kr
57 050 kr
714 000 kr
684 600 kr
Ca 367 kr
Ca 352 kr
Ca
59 500 kr
57 050 kr
714 000 kr
684 600 kr
Ca 362 kr
Ca 351 kr
Ca
58 670 kr
56 920 kr
704 040 kr
683 040 kr
Ca 362 kr
Ca 351 kr
Ca
58 950 kr
57 270 kr
707 400 kr
687 240 kr
Landskapsarkitekt
Heltid
Alle sektorer
581 personer
362 personer
219 personer
Ca 340 kr
Ca 329 kr
Ca 364 kr
55 000 kr
53 250 kr
58 890 kr
660 000 kr
639 000 kr
706 680 kr
Ca 340 kr
Ca 329 kr
Ca 364 kr
55 000 kr
53 250 kr
58 890 kr
660 000 kr
639 000 kr
706 680 kr
Ca 355 kr
Ca 343 kr
Ca 373 kr
57 450 kr
55 640 kr
60 440 kr
689 400 kr
667 680 kr
725 280 kr
Ca 355 kr
Ca 343 kr
Ca 373 kr
58 490 kr
56 410 kr
61 940 kr
701 880 kr
676 920 kr
743 280 kr
Landskapsarkitekt
Privat
711 personer
458 personer
253 personer
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 370 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 000 kr
669 960 kr
650 040 kr
720 000 kr
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 370 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 000 kr
669 960 kr
650 040 kr
720 000 kr
Ca 357 kr
Ca 346 kr
Ca 376 kr
57 770 kr
56 020 kr
60 930 kr
693 240 kr
672 240 kr
731 160 kr
Ca 357 kr
Ca 346 kr
Ca 376 kr
58 710 kr
56 720 kr
62 310 kr
704 520 kr
680 640 kr
747 720 kr
Landskapsarkitekt
Deltid
Privat
140 personer
104 personer
Ca 369 kr
Ca 354 kr
Ca
59 740 kr
57 370 kr
716 880 kr
688 440 kr
Ca 369 kr
Ca 354 kr
Ca
59 740 kr
57 370 kr
716 880 kr
688 440 kr
Ca 364 kr
Ca 353 kr
Ca
58 950 kr
57 260 kr
707 400 kr
687 120 kr
Ca 364 kr
Ca 353 kr
Ca
59 240 kr
57 620 kr
710 880 kr
691 440 kr
Landskapsarkitekt
Heltid
Privat
571 personer
354 personer
217 personer
Ca 340 kr
Ca 329 kr
Ca 364 kr
55 040 kr
53 330 kr
58 920 kr
660 480 kr
639 960 kr
707 040 kr
Ca 340 kr
Ca 329 kr
Ca 364 kr
55 040 kr
53 330 kr
58 920 kr
660 480 kr
639 960 kr
707 040 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 374 kr
57 570 kr
55 750 kr
60 540 kr
690 840 kr
669 000 kr
726 480 kr
Ca 355 kr
Ca 344 kr
Ca 374 kr
58 620 kr
56 520 kr
62 060 kr
703 440 kr
678 240 kr
744 720 kr
Landskapsarkitekt
Alle sektorer
723 personer
468 personer
255 personer
Ca 344 kr
Ca 334 kr
Ca 370 kr
55 750 kr
54 170 kr
59 890 kr
669 000 kr
650 040 kr
718 680 kr
Ca 344 kr
Ca 334 kr
Ca 370 kr
55 750 kr
54 170 kr
59 890 kr
669 000 kr
650 040 kr
718 680 kr
Ca 356 kr
Ca 345 kr
Ca 376 kr
57 630 kr
55 870 kr
60 840 kr
691 560 kr
670 440 kr
730 080 kr
Ca 356 kr
Ca 345 kr
Ca 376 kr
58 560 kr
56 560 kr
62 200 kr
702 720 kr
678 720 kr
746 400 kr
Arealplanlegger
Heltid
Alle sektorer
1 094 personer
463 personer
631 personer
Ca 308 kr
Ca 302 kr
Ca 312 kr
49 880 kr
48 940 kr
50 550 kr
598 560 kr
587 280 kr
606 600 kr
Ca 308 kr
Ca 302 kr
Ca 312 kr
49 880 kr
48 940 kr
50 550 kr
598 560 kr
587 280 kr
606 600 kr
Ca 325 kr
Ca 313 kr
Ca 334 kr
52 670 kr
50 730 kr
54 090 kr
632 040 kr
608 760 kr
649 080 kr
Ca 325 kr
Ca 313 kr
Ca 334 kr
54 160 kr
51 470 kr
56 130 kr
649 920 kr
617 640 kr
673 560 kr
Arealplanlegger
Kommunal
298 personer
150 personer
148 personer
Ca 294 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 620 kr
46 530 kr
49 080 kr
571 440 kr
558 360 kr
588 960 kr
Ca 294 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 620 kr
46 530 kr
49 080 kr
571 440 kr
558 360 kr
588 960 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
47 990 kr
46 750 kr
49 300 kr
575 880 kr
561 000 kr
591 600 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
48 370 kr
47 120 kr
49 700 kr
580 440 kr
565 440 kr
596 400 kr
Arealplanlegger
Heltid
Kommunal
273 personer
145 personer
128 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 301 kr
47 500 kr
46 530 kr
48 750 kr
570 000 kr
558 360 kr
585 000 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 301 kr
47 500 kr
46 530 kr
48 750 kr
570 000 kr
558 360 kr
585 000 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
47 950 kr
46 810 kr
49 250 kr
575 400 kr
561 720 kr
591 000 kr
Ca 296 kr
Ca 289 kr
Ca 304 kr
48 350 kr
47 190 kr
49 670 kr
580 200 kr
566 280 kr
596 040 kr
Arealplanlegger
Privat
784 personer
320 personer
464 personer
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
52 580 kr
51 370 kr
53 930 kr
630 960 kr
616 440 kr
647 160 kr
Ca 325 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
52 580 kr
51 370 kr
53 930 kr
630 960 kr
616 440 kr
647 160 kr
Ca 344 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
55 720 kr
53 320 kr
57 400 kr
668 640 kr
639 840 kr
688 800 kr
Ca 344 kr
Ca 329 kr
Ca 354 kr
57 690 kr
54 240 kr
60 110 kr
692 280 kr
650 880 kr
721 320 kr
Arealplanlegger
Heltid
Privat
717 personer
291 personer
426 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 450 kr
50 830 kr
53 930 kr
629 400 kr
609 960 kr
647 160 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 450 kr
50 830 kr
53 930 kr
629 400 kr
609 960 kr
647 160 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 352 kr
55 440 kr
53 060 kr
57 070 kr
665 280 kr
636 720 kr
684 840 kr
Ca 342 kr
Ca 328 kr
Ca 352 kr
57 490 kr
54 010 kr
59 870 kr
689 880 kr
648 120 kr
718 440 kr
Arealplanlegger
Statlig
111 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 200 kr
530 400 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 450 kr
533 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 890 kr
550 680 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Arealplanlegger
Heltid
Statlig
104 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 200 kr
530 400 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 450 kr
533 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 880 kr
550 560 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
46 360 kr
556 320 kr
Arealplanlegger
Alle sektorer
1 193 personer
500 personer
693 personer
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 630 kr
600 000 kr
590 040 kr
607 560 kr
Ca 309 kr
Ca 304 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
49 170 kr
50 630 kr
600 000 kr
590 040 kr
607 560 kr
Ca 326 kr
Ca 314 kr
Ca 335 kr
52 880 kr
50 920 kr
54 320 kr
634 560 kr
611 040 kr
651 840 kr
Ca 326 kr
Ca 314 kr
Ca 335 kr
54 320 kr
51 650 kr
56 280 kr
651 840 kr
619 800 kr
675 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken