Landskapsarkitekt tegner skisse
Yrkesbeskrivelse

Landskapsarkitekt

favoritt ikon

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av utearealer i byer og større landskapsområder. Du kan planlegge arealer som for eksempel boligområder, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å utnytte muligheter som ligger i utearealet, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser inngrep kan ha.

Inngrep i de fysiske omgivelsene kan påvirke både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for mennesker og emner som bærekraftig samfunnsutvikling, migrasjon og klimaendringer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

  • Utforming av grøntområder, gater, veier og plasser
  • Planlegge og utvikle tettsteder, byer og bygder
  • Forvaltning av natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har kompetanse innen samfunnsfag, form, estetikk, planter, økologi, materialer og konstruksjoner. Planlegging og tegning foregår for hånd eller med dataprogrammer. 

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som anleggsgartnere, arkitekter, byplanleggere, ingeniører og økonomer

Hvor jobber landskapsarkitekter?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer.

Personlige egenskaper

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståelse av form og ha estetisk sans. Du har evne til å se for deg et fremtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønske å ta del i utformingen av disse. Du bør også ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Utdanning

I Norge kan du ta masterutdanning innen landskapsarkitektur ved tre universiteter og høgskoler.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Du kan ta kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller ved Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) holder også kurs.

Hva jobber landskapsarkitektutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Landskapsarkitekt
Heltid
Alle sektorer
648 personer
406 personer
242 personer
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 369 kr
57 000 kr
55 760 kr
59 820 kr
684 000 kr
669 120 kr
717 840 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 369 kr
57 000 kr
55 760 kr
59 820 kr
684 000 kr
669 120 kr
717 840 kr
Ca 365 kr
Ca 355 kr
Ca 381 kr
59 110 kr
57 560 kr
61 690 kr
709 320 kr
690 720 kr
740 280 kr
Ca 365 kr
Ca 355 kr
Ca 381 kr
60 240 kr
58 480 kr
63 170 kr
722 880 kr
701 760 kr
758 040 kr
Landskapsarkitekt
Deltid
Alle sektorer
144 personer
111 personer
Ca 369 kr
Ca 364 kr
Ca
59 830 kr
58 960 kr
717 960 kr
707 520 kr
Ca 369 kr
Ca 364 kr
Ca
59 830 kr
58 960 kr
717 960 kr
707 520 kr
Ca 375 kr
Ca 369 kr
Ca
60 760 kr
59 790 kr
729 120 kr
717 480 kr
Ca 375 kr
Ca 369 kr
Ca
61 180 kr
60 150 kr
734 160 kr
721 800 kr
Landskapsarkitekt
Heltid
Privat
638 personer
398 personer
240 personer
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 370 kr
57 500 kr
55 830 kr
59 920 kr
690 000 kr
669 960 kr
719 040 kr
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 370 kr
57 500 kr
55 830 kr
59 920 kr
690 000 kr
669 960 kr
719 040 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 381 kr
59 240 kr
57 710 kr
61 770 kr
710 880 kr
692 520 kr
741 240 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 381 kr
60 390 kr
58 650 kr
63 260 kr
724 680 kr
703 800 kr
759 120 kr
Landskapsarkitekt
Deltid
Privat
142 personer
109 personer
Ca 369 kr
Ca 365 kr
Ca
59 830 kr
59 170 kr
717 960 kr
710 040 kr
Ca 369 kr
Ca 365 kr
Ca
59 830 kr
59 170 kr
717 960 kr
710 040 kr
Ca 376 kr
Ca 371 kr
Ca
60 970 kr
60 040 kr
731 640 kr
720 480 kr
Ca 376 kr
Ca 371 kr
Ca
61 390 kr
60 400 kr
736 680 kr
724 800 kr
Arealplanlegger
Heltid
Alle sektorer
1 121 personer
485 personer
636 personer
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
54 730 kr
52 850 kr
56 160 kr
656 760 kr
634 200 kr
673 920 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
56 200 kr
53 490 kr
58 260 kr
674 400 kr
641 880 kr
699 120 kr
Arealplanlegger
Heltid
Kommunal
263 personer
143 personer
120 personer
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
49 780 kr
49 210 kr
50 460 kr
597 360 kr
590 520 kr
605 520 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
50 100 kr
49 380 kr
50 960 kr
601 200 kr
592 560 kr
611 520 kr
Arealplanlegger
Heltid
Privat
753 personer
315 personer
438 personer
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
57 360 kr
54 820 kr
59 180 kr
688 320 kr
657 840 kr
710 160 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
59 340 kr
55 700 kr
61 940 kr
712 080 kr
668 400 kr
743 280 kr
Arealplanlegger
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 470 kr
545 640 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 230 kr
578 760 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 930 kr
587 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Murer i arbeid

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.