Image
Chassispåbygger i arbeid
Lenke
Kim Steele

Yrkesbeskrivelse

Chassispåbygger

En chassispåbygger spesialtilpasser kjøretøy for transport av mennesker, dyr, varer og gods. En chassispåbygger må kunne gjøre tilpasninger av kjøretøy tilpasset ulike behov i samfunnet så både kunder og brukere får kjøretøy tilpasset sitt behov.

Som chassispåbygger bygger du på, tilpasser og reparerer karroseriet til biler, busser, varebiler, lastebiler og andre typer kjøretøy.

Chassiset er understellet til kjøretøyet, det vil si rammen der fjærer, hjulaksler, motor og drivverk, samt styring og bremser er montert. Karosseriet er de ytre delene av bilen, eller det som ligger opp på chassiset.

Som chassispåbygger må du kunne planlegge og dokumentere arbeidet og du må kunne utføre arbeid i samarbeid med kunde og bruker for å sørge for at kjøretøyets løsninger tilfredsstiller behovet til kunden.

Du må velge materialer og produksjonsmetoder og kontrollere og dokumentere arbeidet etter krav og spesifikasjoner fra produsent og følge lover og regler.

Som chassispåbygger må du kunne planlegge arbeidet ditt. Du må velge riktig materiale og produksjonsmetoder, blant annet for å sammenføye materialer. Du må kunne følge krav og spesifikasjoner fra produsenten. Det er også viktig å gjøre arbeidet etter gjeldende lover og regler. Du skal også kontrollere arbeidet og dokumentere arbeidet som du har gjort.

Vanlige arbeidsoppgaver for chassispåbyggeren:

 • produsere, tilpasse, demontere og montere chassiskomponenter, innredning og utstyr etter konstruksjons- og arbeidstegninger og etter regelverk og produsentkrav
 • montere elektronisk utstyr og bruke måleutstyr for funksjonskontroll.
 • platebehandling og sammenføying (bla sveising) av materialer
 • varmebehandling og korrosjonsvern av metaller
 • velge og utføre tiltak for å unngå korrosjon og oksidasjon på overflater og i hulrom
 • bygge varme- og kjølesystem, ventilasjon, filtrering og klimasystem
 • nontere og reparere kunststoffmateriale
 • montering og feilsøking av luft og hydraulikksystemer
 • håndtere kjemikalier og spesialavfall i tråd med lover og forskrifter.

Som chassispåbygger jobber du i tett samarbeid med for eksempel påbygg-verksted for tyngre og lette kjøretøy eller bilskadereparatør.

Hvor jobber chassispåbyggere ?

Som chassispåbygger jobber du ved bilverksted, i bilbedrifter, fabrikker eller ved engros- og reservedelslagre.

Personlige egenskaper

Som chassispåbygger må du ha god teknisk kunnskap om kjøretøy, evne til å kommunisere med andre og være servicebevisst og miljøbevisst. Du må kunne jobbe selvstendig og nøyaktig, og være kreativ og løsningsorientert.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i chassispåbyggerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber chassispåbyggerfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 455217 - Chassispåbyggerfaget, Vg3

Bedrifter

Chassispåbygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7217113 - FAGARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217106 - KAROSSERIMAKER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 7217105 - KAROSSERIOPPRETTER
 • 7217114 - SPESIALARBEIDER (KAROSSERI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 25. mai 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag