Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 25. mai 2022

Chassispåbygger

En chassispåbygger spesialtilpasser kjøretøy for transport av mennesker, dyr, varer og gods. En chassispåbygger må kunne gjøre tilpasninger av kjøretøy tilpasset ulike behov i samfunnet så både kunder og brukere får kjøretøy tilpasset sitt behov.

Arbeidsoppgaver

Som chassispåbygger bygger du på, tilpasser og reparerer karroseriet til biler, busser, varebiler, lastebiler og andre typer kjøretøy.

Chassiset er understellet til kjøretøyet, det vil si rammen der fjærer, hjulaksler, motor og drivverk, samt styring og bremser er montert. Karosseriet er de ytre delene av bilen, eller det som ligger opp på chassiset.

Som chassispåbygger må du kunne planlegge og dokumentere arbeidet og du må kunne utføre arbeid i samarbeid med kunde og bruker for å sørge for at kjøretøyets løsninger tilfredsstiller behovet til kunden.

Du må velge materialer og produksjonsmetoder og kontrollere og dokumentere arbeidet etter krav og spesifikasjoner fra produsent og følge lover og regler.

Som chassispåbygger må du kunne planlegge arbeidet ditt. Du må velge riktig materiale og produksjonsmetoder, blant annet for å sammenføye materialer. Du må kunne følge krav og spesifikasjoner fra produsenten. Det er også viktig å gjøre arbeidet etter gjeldende lover og regler. Du skal også kontrollere arbeidet og dokumentere arbeidet som du har gjort.

Vanlige arbeidsoppgaver for chassispåbyggeren:

 • produsere, tilpasse, demontere og montere chassiskomponenter, innredning og utstyr etter konstruksjons- og arbeidstegninger og etter regelverk og produsentkrav
 • montere elektronisk utstyr og bruke måleutstyr for funksjonskontroll.
 • platebehandling og sammenføying (bla sveising) av materialer
 • varmebehandling og korrosjonsvern av metaller
 • velge og utføre tiltak for å unngå korrosjon og oksidasjon på overflater og i hulrom
 • bygge varme- og kjølesystem, ventilasjon, filtrering og klimasystem
 • montere og reparere kunststoffmateriale
 • montering og feilsøking av luft og hydraulikksystemer
 • håndtere kjemikalier og spesialavfall i tråd med lover og forskrifter.

Som chassispåbygger jobber du i tett samarbeid med for eksempel påbygg-verksted for tyngre og lette kjøretøy eller bilskadereparatør.

Hvor jobber chassispåbyggere?

Som chassispåbygger jobber du ved bilverksted, i bilbedrifter, fabrikker eller ved engros- og reservedelslagre.

Hvordan er det å jobbe som chassispåbygger?

Intervjuer

En dame står bak en rosa benk og smiler til kamera. Hun har lyst hår i en hestehale, og rundt henne er det verktøy.

Chassispåbygger

Lovise Smith

– Jeg elsker virkelig jobben min, forteller Lovise.

Passer jeg til å bli chassispåbygger?

Som chassispåbygger må du ha god teknisk kunnskap om kjøretøy, evne til å kommunisere med andre og være servicebevisst og miljøbevisst. Du må kunne jobbe selvstendig og nøyaktig, og være kreativ og løsningsorientert.

Hva tjener chassispåbyggere?

Hvordan utdanner du deg til chassispåbygger?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i chassispåbyggerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber chassispåbyggerfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455217 - Chassispåbyggerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber chassispåbyggere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med chassispåbyggere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7217114 - SPESIALARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217113 - FAGARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217106 - KAROSSERIMAKER
 • 7217105 - KAROSSERIOPPRETTER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.