Image
Chassispåbygger i arbeid
Lenke
Kim Steele

Yrkesbeskrivelse

Chassispåbygger

En chassispåbygger bygger om, tilpasser og reparerer karosseri.

Ordet "chassis" betyr rammen som holder sammen et bestemt objekt. I motorkjøretøy-sammenheng betyr det understellet på bilen. Det vil si motoren, giret, drivverket, fjæringen og rammen på bilen. Som chassispåbygger bygger du om biler, busser, varebiler, lastebiler og andre typer kjøretøy. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • demontere og justere luft-, hydraulikk-, fjærings- og bremsesystem
 • kontroll av akselsentreringen
 • platebehandling og sveising av materialer 
 • varmebehandling og korrosjonsvern
 • bygge varme- og kjølesystem, ventilasjon, filtrering og klimasystem

Du må velge riktig materiale og produksjonsmetoder, og følge miljøregler. På et verksted jobber du i tett samarbeid med for eksempel billakkerer eller bilskadereparatør.

Hvor jobber chassispåbyggere ?

Som chassispåbygger jobber du ved bilverksted, i bilbedrifter, fabrikker eller ved engros- og reservedelslagre.

Personlige egenskaper

Som chassispåbygger må du ha god teknisk kunnskap om kjøretøy, evne til å kommunisere med andre og være servicebevisst. Du må kunne jobbe selvstendig og nøyaktig. Du bør også være kreativ og løsningsorientert.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i chassispåbyggerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber chassispåbyggerfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455217 - Chassispåbyggerfaget, Vg3

Bedrifter

Chassispåbygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7217113 - FAGARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217106 - KAROSSERIMAKER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 7217105 - KAROSSERIOPPRETTER
 • 7217114 - SPESIALARBEIDER (KAROSSERI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. september 2019, av Norges Bilbransjeforbund