Prosessingeniør ute på arbeid
Yrkesbeskrivelse

Prosess­ingeniør

favoritt ikon

Som prosessingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

En prosessingeniør har ansvar for utvikling, sikker og stabil drift og optimalisering av prosessanlegg.

Prosessanlegg består ofte av flere typer anleggsenheter. Eksempler på̊ anleggsenheter kan være separasjonsanlegg, tørkere, reaktorer, fylle- og tankanlegg, kjelanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, lager og transportrørledning og hjelpesystemer som damp, nitrogen, vann og lignende.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosessingeniør

  • planlegge og forberede ulike prosjekter
  • overvåke og vedlikeholde maskinger og rørsystemer
  • design og konstruksjon av prosessanlegg
  • drift, vedlikehold og optimalisering av prosessanlegg
  • ansvar for sikkerhet
  • fungere som rådgivende ingeniør og ha kontakt med laboratoriet, driftsmiljøet, forskningssenter osv.

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien med utvinning, transport, separasjon, rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass. Du vil beregne og kalkulere for å finne optimale løsninger for behandling av olje- og gass. Som prosessingeniør kan du jobbe med teknologiske løsninger som "flerfasetransport", der olje, vann og gass transporteres i samme rør i stedet for separate rør.

Prosessingeniøren er ofte del av et større prosessmiljø med for eksempel produksjonsingeniøren og prosessteknikeren, og har tett kontakt med daglig drift og operativ virksomhet.

Hvor jobber prosessingeniører?

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien på land, på raffinerier, prosessanlegg eller offshore. Som prosessingeniør kan du også jobbe innen næringsmiddelindustri, med vann og avløp eller kraftproduksjon.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesser for fag som matematikk, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi. Du bør trives i et internasjonalt miljø, og være forberedt på å jobbe i andre land i perioder av yrkeskarrieren din. I tillegg bør du være fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Utdanning

For å bli prosessingeniør kan du ta en treårig bachelor i prosessteknologi, eller du kan bli sivilingeniør og spesialisere deg innen prosessteknologi.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektronikkingeniør
Deltid
Alle sektorer
770 personer
138 personer
632 personer
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 293 kr
47 740 kr
49 090 kr
47 390 kr
572 880 kr
589 080 kr
568 680 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 293 kr
47 740 kr
49 090 kr
47 390 kr
572 880 kr
589 080 kr
568 680 kr
Ca 311 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
50 430 kr
51 420 kr
50 200 kr
605 160 kr
617 040 kr
602 400 kr
Ca 311 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
51 700 kr
52 340 kr
51 550 kr
620 400 kr
628 080 kr
618 600 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Alle sektorer
11 872 personer
1 158 personer
10 714 personer
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 333 kr
53 790 kr
52 910 kr
53 880 kr
645 480 kr
634 920 kr
646 560 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 333 kr
53 940 kr
52 910 kr
54 080 kr
647 280 kr
634 920 kr
648 960 kr
Ca 351 kr
Ca 354 kr
Ca 351 kr
56 920 kr
57 380 kr
56 870 kr
683 040 kr
688 560 kr
682 440 kr
Ca 351 kr
Ca 354 kr
Ca 351 kr
59 830 kr
59 270 kr
59 900 kr
717 960 kr
711 240 kr
718 800 kr
Elektronikkingeniør
Privat
12 406 personer
1 266 personer
11 140 personer
Ca 331 kr
Ca 327 kr
Ca 332 kr
53 690 kr
52 910 kr
53 810 kr
644 280 kr
634 920 kr
645 720 kr
Ca 331 kr
Ca 327 kr
Ca 332 kr
53 780 kr
52 910 kr
53 960 kr
645 360 kr
634 920 kr
647 520 kr
Ca 351 kr
Ca 353 kr
Ca 350 kr
56 790 kr
57 110 kr
56 760 kr
681 480 kr
685 320 kr
681 120 kr
Ca 351 kr
Ca 353 kr
Ca 350 kr
59 630 kr
58 930 kr
59 710 kr
715 560 kr
707 160 kr
716 520 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Privat
762 personer
138 personer
624 personer
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
47 820 kr
49 090 kr
47 660 kr
573 840 kr
589 080 kr
571 920 kr
Ca 295 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
47 820 kr
49 090 kr
47 660 kr
573 840 kr
589 080 kr
571 920 kr
Ca 312 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
50 540 kr
51 420 kr
50 340 kr
606 480 kr
617 040 kr
604 080 kr
Ca 312 kr
Ca 317 kr
Ca 311 kr
51 820 kr
52 340 kr
51 700 kr
621 840 kr
628 080 kr
620 400 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Privat
11 644 personer
1 128 personer
10 516 personer
Ca 333 kr
Ca 327 kr
Ca 334 kr
53 950 kr
53 040 kr
54 080 kr
647 400 kr
636 480 kr
648 960 kr
Ca 333 kr
Ca 327 kr
Ca 334 kr
54 080 kr
53 040 kr
54 250 kr
648 960 kr
636 480 kr
651 000 kr
Ca 352 kr
Ca 356 kr
Ca 352 kr
57 060 kr
57 600 kr
57 000 kr
684 720 kr
691 200 kr
684 000 kr
Ca 352 kr
Ca 356 kr
Ca 352 kr
59 960 kr
59 490 kr
60 010 kr
719 520 kr
713 880 kr
720 120 kr
Elektronikkingeniør
Statlig
171 personer
149 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
48 780 kr
49 310 kr
585 360 kr
591 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 304 kr
51 740 kr
52 880 kr
620 880 kr
634 560 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 314 kr
50 740 kr
50 920 kr
608 880 kr
611 040 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 314 kr
55 030 kr
55 570 kr
660 360 kr
666 840 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Statlig
169 personer
147 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
48 800 kr
49 400 kr
585 600 kr
592 800 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 305 kr
51 780 kr
52 990 kr
621 360 kr
635 880 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
50 890 kr
51 090 kr
610 680 kr
613 080 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 315 kr
55 220 kr
55 790 kr
662 640 kr
669 480 kr
Elektronikkingeniør
Alle sektorer
12 642 personer
1 296 personer
11 346 personer
Ca 330 kr
Ca 326 kr
Ca 331 kr
53 520 kr
52 770 kr
53 630 kr
642 240 kr
633 240 kr
643 560 kr
Ca 330 kr
Ca 326 kr
Ca 331 kr
53 640 kr
52 770 kr
53 790 kr
643 680 kr
633 240 kr
645 480 kr
Ca 350 kr
Ca 351 kr
Ca 350 kr
56 650 kr
56 920 kr
56 620 kr
679 800 kr
683 040 kr
679 440 kr
Ca 350 kr
Ca 351 kr
Ca 350 kr
59 500 kr
58 730 kr
59 580 kr
714 000 kr
704 760 kr
714 960 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Alle sektorer
280 personer
189 personer
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
42 870 kr
526 320 kr
514 440 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
48 140 kr
46 990 kr
577 680 kr
563 880 kr
Ca 297 kr
Ca 290 kr
Ca
49 060 kr
47 660 kr
588 720 kr
571 920 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Alle sektorer
2 199 personer
938 personer
1 261 personer
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 331 kr
Ca 289 kr
Ca 369 kr
53 670 kr
46 780 kr
59 780 kr
644 040 kr
561 360 kr
717 360 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
57 520 kr
50 150 kr
63 000 kr
690 240 kr
601 800 kr
756 000 kr
Ca 355 kr
Ca 310 kr
Ca 389 kr
58 900 kr
51 040 kr
64 740 kr
706 800 kr
612 480 kr
776 880 kr
Kjemiingeniør
Privat
2 276 personer
989 personer
1 287 personer
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 336 kr
Ca 294 kr
Ca 373 kr
54 460 kr
47 680 kr
60 430 kr
653 520 kr
572 160 kr
725 160 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
58 180 kr
50 870 kr
63 660 kr
698 160 kr
610 440 kr
763 920 kr
Ca 359 kr
Ca 314 kr
Ca 393 kr
59 630 kr
51 830 kr
65 470 kr
715 560 kr
621 960 kr
785 640 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Privat
254 personer
169 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca
44 310 kr
43 670 kr
531 720 kr
524 040 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
49 040 kr
47 870 kr
588 480 kr
574 440 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca
50 050 kr
48 610 kr
600 600 kr
583 320 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Privat
2 022 personer
820 personer
1 202 personer
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 341 kr
Ca 299 kr
Ca 376 kr
55 220 kr
48 460 kr
60 890 kr
662 640 kr
581 520 kr
730 680 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
58 940 kr
51 290 kr
64 150 kr
707 280 kr
615 480 kr
769 800 kr
Ca 364 kr
Ca 317 kr
Ca 396 kr
60 420 kr
52 290 kr
65 960 kr
725 040 kr
627 480 kr
791 520 kr
Kjemiingeniør
Statlig
178 personer
120 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 270 kr
40 270 kr
483 240 kr
483 240 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 230 kr
40 620 kr
482 760 kr
487 440 kr
Ca 248 kr
Ca 251 kr
Ca
40 330 kr
40 710 kr
483 960 kr
488 520 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Statlig
153 personer
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 251 kr
Ca
Ca
40 680 kr
488 160 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 380 kr
484 560 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 490 kr
485 880 kr
Kjemiingeniør
Alle sektorer
2 479 personer
1 127 personer
1 352 personer
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 326 kr
Ca 286 kr
Ca 366 kr
52 830 kr
46 280 kr
59 320 kr
633 960 kr
555 360 kr
711 840 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 800 kr
49 770 kr
62 510 kr
681 600 kr
597 240 kr
750 120 kr
Ca 351 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
58 140 kr
50 640 kr
64 240 kr
697 680 kr
607 680 kr
770 880 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Alle sektorer
966 personer
209 personer
757 personer
Ca 366 kr
Ca 338 kr
Ca 374 kr
59 270 kr
54 810 kr
60 570 kr
711 240 kr
657 720 kr
726 840 kr
Ca 366 kr
Ca 338 kr
Ca 374 kr
60 010 kr
54 810 kr
62 030 kr
720 120 kr
657 720 kr
744 360 kr
Ca 395 kr
Ca 353 kr
Ca 406 kr
63 980 kr
57 220 kr
65 720 kr
767 760 kr
686 640 kr
788 640 kr
Ca 395 kr
Ca 353 kr
Ca 406 kr
69 020 kr
59 220 kr
71 550 kr
828 240 kr
710 640 kr
858 600 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Alle sektorer
10 780 personer
1 547 personer
9 233 personer
Ca 390 kr
Ca 357 kr
Ca 395 kr
63 150 kr
57 780 kr
64 000 kr
757 800 kr
693 360 kr
768 000 kr
Ca 390 kr
Ca 357 kr
Ca 395 kr
63 540 kr
57 780 kr
64 750 kr
762 480 kr
693 360 kr
777 000 kr
Ca 429 kr
Ca 400 kr
Ca 434 kr
69 480 kr
64 880 kr
70 250 kr
833 760 kr
778 560 kr
843 000 kr
Ca 429 kr
Ca 400 kr
Ca 434 kr
74 100 kr
66 670 kr
75 350 kr
889 200 kr
800 040 kr
904 200 kr
Petroleumingeniør
Privat
11 682 personer
1 738 personer
9 944 personer
Ca 388 kr
Ca 355 kr
Ca 394 kr
62 880 kr
57 520 kr
63 860 kr
754 560 kr
690 240 kr
766 320 kr
Ca 388 kr
Ca 355 kr
Ca 394 kr
63 310 kr
57 520 kr
64 660 kr
759 720 kr
690 240 kr
775 920 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 433 kr
69 260 kr
64 400 kr
70 090 kr
831 120 kr
772 800 kr
841 080 kr
Ca 428 kr
Ca 398 kr
Ca 433 kr
73 930 kr
66 220 kr
75 250 kr
887 160 kr
794 640 kr
903 000 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Privat
960 personer
206 personer
754 personer
Ca 366 kr
Ca 340 kr
Ca 374 kr
59 270 kr
55 040 kr
60 570 kr
711 240 kr
660 480 kr
726 840 kr
Ca 366 kr
Ca 340 kr
Ca 374 kr
60 010 kr
55 040 kr
62 030 kr
720 120 kr
660 480 kr
744 360 kr
Ca 395 kr
Ca 354 kr
Ca 406 kr
64 070 kr
57 400 kr
65 770 kr
768 840 kr
688 800 kr
789 240 kr
Ca 395 kr
Ca 354 kr
Ca 406 kr
69 130 kr
59 410 kr
71 610 kr
829 560 kr
712 920 kr
859 320 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Privat
10 722 personer
1 532 personer
9 190 personer
Ca 391 kr
Ca 357 kr
Ca 396 kr
63 270 kr
57 910 kr
64 150 kr
759 240 kr
694 920 kr
769 800 kr
Ca 391 kr
Ca 357 kr
Ca 396 kr
63 680 kr
57 910 kr
64 920 kr
764 160 kr
694 920 kr
779 040 kr
Ca 430 kr
Ca 402 kr
Ca 434 kr
69 600 kr
65 070 kr
70 360 kr
835 200 kr
780 840 kr
844 320 kr
Ca 430 kr
Ca 402 kr
Ca 434 kr
74 250 kr
66 880 kr
75 480 kr
891 000 kr
802 560 kr
905 760 kr
Petroleumingeniør
Alle sektorer
11 746 personer
1 756 personer
9 990 personer
Ca 387 kr
Ca 355 kr
Ca 393 kr
62 710 kr
57 440 kr
63 720 kr
752 520 kr
689 280 kr
764 640 kr
Ca 387 kr
Ca 355 kr
Ca 393 kr
63 120 kr
57 440 kr
64 490 kr
757 440 kr
689 280 kr
773 880 kr
Ca 427 kr
Ca 396 kr
Ca 432 kr
69 140 kr
64 210 kr
69 990 kr
829 680 kr
770 520 kr
839 880 kr
Ca 427 kr
Ca 396 kr
Ca 432 kr
73 790 kr
66 020 kr
75 130 kr
885 480 kr
792 240 kr
901 560 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold