Prosessingeniør ute på arbeid
Yrkesbeskrivelse

Prosess­ingeniør

favoritt ikon

Som prosessingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

En prosessingeniør har ansvar for utvikling, sikker og stabil drift og optimalisering av prosessanlegg.

Prosessanlegg består ofte av flere typer anleggsenheter. Eksempler på̊ anleggsenheter kan være separasjonsanlegg, tørkere, reaktorer, fylle- og tankanlegg, kjelanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, lager og transportrørledning og hjelpesystemer som damp, nitrogen, vann og lignende.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • planlegge og forberede ulike prosjekter
  • overvåke og vedlikeholde maskinger og rørsystemer
  • design og konstruksjon av prosessanlegg
  • drift, vedlikehold og optimalisering av prosessanlegg
  • ansvar for sikkerhet
  • fungere som rådgivende ingeniør og ha kontakt med laboratoriet, driftsmiljøet, forskningssenter osv.

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien med utvinning, transport, separasjon, rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass. Du vil beregne og kalkulere for å finne optimale løsninger for behandling av olje- og gass. Som prosessingeniør kan du jobbe med teknologiske løsninger som "flerfasetransport", der olje, vann og gass transporteres i samme rør i stedet for separate rør.

Prosessingeniøren er ofte del av et større prosessmiljø med for eksempel produksjonsingeniøren og prosessteknikeren, og har tett kontakt med daglig drift og operativ virksomhet.

Hvor jobber prosessingeniører?

Mange prosessingeniører jobber i olje- og gassindustrien på land, på raffinerier, prosessanlegg eller offshore. Som prosessingeniør kan du også jobbe innen næringsmiddelindustri, med vann og avløp eller kraftproduksjon.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesser for fag som matematikk, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi. Du bør trives i et internasjonalt miljø, og være forberedt på å jobbe i andre land i perioder av yrkeskarrieren din. I tillegg bør du være fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Utdanning

For å bli prosessingeniør kan du ta en treårig bachelor i prosessteknologi, eller du kan bli sivilingeniør og spesialisere deg innen prosessteknologi.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektronikkingeniør
Heltid
Alle sektorer
12 329 personer
1 184 personer
11 145 personer
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 400 kr
54 170 kr
55 500 kr
664 800 kr
650 040 kr
666 000 kr
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 580 kr
54 170 kr
55 740 kr
666 960 kr
650 040 kr
668 880 kr
Ca 361 kr
Ca 360 kr
Ca 361 kr
58 520 kr
58 360 kr
58 530 kr
702 240 kr
700 320 kr
702 360 kr
Ca 361 kr
Ca 360 kr
Ca 361 kr
61 630 kr
60 430 kr
61 750 kr
739 560 kr
725 160 kr
741 000 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Alle sektorer
755 personer
135 personer
620 personer
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 570 kr
49 370 kr
48 230 kr
582 840 kr
592 440 kr
578 760 kr
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 570 kr
49 370 kr
48 230 kr
582 840 kr
592 440 kr
578 760 kr
Ca 319 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
51 690 kr
51 840 kr
51 650 kr
620 280 kr
622 080 kr
619 800 kr
Ca 319 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
52 940 kr
52 510 kr
53 030 kr
635 280 kr
630 120 kr
636 360 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Privat
12 183 personer
1 160 personer
11 023 personer
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 470 kr
54 170 kr
55 550 kr
665 640 kr
650 040 kr
666 600 kr
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 640 kr
54 170 kr
55 780 kr
667 680 kr
650 040 kr
669 360 kr
Ca 362 kr
Ca 361 kr
Ca 362 kr
58 590 kr
58 520 kr
58 600 kr
703 080 kr
702 240 kr
703 200 kr
Ca 362 kr
Ca 361 kr
Ca 362 kr
61 710 kr
60 590 kr
61 830 kr
740 520 kr
727 080 kr
741 960 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Privat
744 personer
134 personer
610 personer
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 580 kr
49 370 kr
48 270 kr
582 960 kr
592 440 kr
579 240 kr
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 580 kr
49 370 kr
48 270 kr
582 960 kr
592 440 kr
579 240 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
51 760 kr
51 850 kr
51 740 kr
621 120 kr
622 200 kr
620 880 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
53 010 kr
52 520 kr
53 120 kr
636 120 kr
630 240 kr
637 440 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Alle sektorer
2 296 personer
994 personer
1 302 personer
Ca 341 kr
Ca 298 kr
Ca 378 kr
55 170 kr
48 300 kr
61 250 kr
662 040 kr
579 600 kr
735 000 kr
Ca 341 kr
Ca 298 kr
Ca 378 kr
55 170 kr
48 300 kr
61 250 kr
662 040 kr
579 600 kr
735 000 kr
Ca 364 kr
Ca 320 kr
Ca 398 kr
59 020 kr
51 860 kr
64 490 kr
708 240 kr
622 320 kr
773 880 kr
Ca 364 kr
Ca 320 kr
Ca 398 kr
60 680 kr
52 990 kr
66 560 kr
728 160 kr
635 880 kr
798 720 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Alle sektorer
259 personer
171 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 620 kr
43 940 kr
535 440 kr
527 280 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 620 kr
43 940 kr
535 440 kr
527 280 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca
49 190 kr
48 080 kr
590 280 kr
576 960 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca
50 470 kr
48 950 kr
605 640 kr
587 400 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Privat
2 115 personer
881 personer
1 234 personer
Ca 350 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 680 kr
49 720 kr
62 500 kr
680 160 kr
596 640 kr
750 000 kr
Ca 350 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 680 kr
49 720 kr
62 500 kr
680 160 kr
596 640 kr
750 000 kr
Ca 373 kr
Ca 327 kr
Ca 406 kr
60 410 kr
52 930 kr
65 750 kr
724 920 kr
635 160 kr
789 000 kr
Ca 373 kr
Ca 327 kr
Ca 406 kr
62 200 kr
54 170 kr
67 930 kr
746 400 kr
650 040 kr
815 160 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Privat
237 personer
157 personer
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca
45 700 kr
44 320 kr
548 400 kr
531 840 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca
45 730 kr
44 350 kr
548 760 kr
532 200 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca
49 940 kr
48 650 kr
599 280 kr
583 800 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca
51 330 kr
49 590 kr
615 960 kr
595 080 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Statlig
155 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca
41 560 kr
498 720 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca
41 560 kr
498 720 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
41 950 kr
503 400 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 090 kr
505 080 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Alle sektorer
11 855 personer
1 692 personer
10 163 personer
Ca 400 kr
Ca 361 kr
Ca 407 kr
64 790 kr
58 460 kr
65 920 kr
777 480 kr
701 520 kr
791 040 kr
Ca 400 kr
Ca 361 kr
Ca 407 kr
65 090 kr
58 460 kr
66 500 kr
781 080 kr
701 520 kr
798 000 kr
Ca 445 kr
Ca 411 kr
Ca 451 kr
72 120 kr
66 620 kr
73 030 kr
865 440 kr
799 440 kr
876 360 kr
Ca 445 kr
Ca 411 kr
Ca 451 kr
76 850 kr
68 530 kr
78 230 kr
922 200 kr
822 360 kr
938 760 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Alle sektorer
894 personer
183 personer
711 personer
Ca 392 kr
Ca 354 kr
Ca 399 kr
63 430 kr
57 310 kr
64 640 kr
761 160 kr
687 720 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 354 kr
Ca 399 kr
63 430 kr
57 310 kr
65 140 kr
761 160 kr
687 720 kr
781 680 kr
Ca 413 kr
Ca 381 kr
Ca 422 kr
66 970 kr
61 700 kr
68 290 kr
803 640 kr
740 400 kr
819 480 kr
Ca 413 kr
Ca 381 kr
Ca 422 kr
71 720 kr
63 530 kr
73 770 kr
860 640 kr
762 360 kr
885 240 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Privat
11 797 personer
1 676 personer
10 121 personer
Ca 401 kr
Ca 362 kr
Ca 408 kr
64 950 kr
58 680 kr
66 040 kr
779 400 kr
704 160 kr
792 480 kr
Ca 401 kr
Ca 362 kr
Ca 408 kr
65 260 kr
58 680 kr
66 620 kr
783 120 kr
704 160 kr
799 440 kr
Ca 446 kr
Ca 412 kr
Ca 451 kr
72 230 kr
66 820 kr
73 130 kr
866 760 kr
801 840 kr
877 560 kr
Ca 446 kr
Ca 412 kr
Ca 451 kr
76 980 kr
68 750 kr
78 350 kr
923 760 kr
825 000 kr
940 200 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Privat
889 personer
181 personer
708 personer
Ca 392 kr
Ca 355 kr
Ca 399 kr
63 450 kr
57 460 kr
64 640 kr
761 400 kr
689 520 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 355 kr
Ca 399 kr
63 450 kr
57 460 kr
65 150 kr
761 400 kr
689 520 kr
781 800 kr
Ca 414 kr
Ca 382 kr
Ca 422 kr
67 060 kr
61 870 kr
68 350 kr
804 720 kr
742 440 kr
820 200 kr
Ca 414 kr
Ca 382 kr
Ca 422 kr
71 820 kr
63 720 kr
73 840 kr
861 840 kr
764 640 kr
886 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Matematiker

Matematiker

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.