Image
En mann og en kvinne jobber med foran datamaskiner i et kontorlandskap
Lenke
Adobe stock / Andrei

Yrkesbeskrivelse

IT-arkitekt

Som IT-arkitekt skal du planlegge helhetlige IT-system og sørge for at forskjellige IT-løsninger passer sammen.

IT-arkitekter er med på å skape hele IT-system for bedrifter og organisasjoner eller tjenester. De må ta hensyn til brukernes behov og krav, og sørge for at IT løsningene snakker sammen.

IT-arkitekter er tidlig med i planleggingen og deltar også i driftsfasen. Det innebærer ansvar for at systemet brukes slik det er tenkt og gjennomføring av endringer på systemer i samarbeid med team it-drift og leverandører.

Som IT-arkitekt har du gjerne kunnskap om dybdekunnskap dataflyt, om forretningen og de forskjellige systemene, komponenter og logisk flyt.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • gjennomføre behovsanalyser
 • designe systemet
 • delta i arbeid med ved utvikling, test, opplæring og dokumentasjon
 • utvikle strategier eller målbilder for IT-systemer og arkitektur
 • sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjekter
 • rådgi ledelsen til å ta bærekraftige og framtidsrettede valg

Hvor jobber IT-arkitekter ?

IT arkitekter jobber gjerne i større bedrifter der det mange systemer skal kunne fungere sammen. Det kan være både private firmaer og som konsulenter i IT-bedrifter. IT-arkeitekter kan også jobbe i offentlig forvaltning som direktorater, etater og kommuner. 

Personlige egenskaper

Som IT-arkitekt må du ha god teknisk forståelse og forstå komplekse system med mange avhengigheter. Du må klare å tenke på tvers av en større organisasjon og se muligheter. Du kunne tenke systematisk og være innovativ og strategisk. Du må også være flink til å kommunisere og legge til rette for diskusjoner. Evne til å forstå komplekse system med mange interne og eksterne avhengigheter

Utdanning

Hva jobber IT-utdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 754134 - Master, informatikk: programmering og systemarkitektur, toårig
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 754111 - Master of Science, informatikk, toårig
 • 755105 - Master, elektronikk, informatikk og teknologi, toårig

Bedrifter

IT-arkitekt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130156 - SYSTEMARKITEKT
 • 2130174 - VIRKSOMHETSARKITEKT

Sist kvalitetssikret den 03. februar 2022, av TietoEVRY