Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

IT-arkitekt

Som IT-arkitekt skal du planlegge helhetlige IT-system og sørge for at forskjellige IT-løsninger passer sammen.

Arbeidsoppgaver

IT-arkitekter er med på å skape hele IT-system for bedrifter og organisasjoner eller tjenester. De må ta hensyn til brukernes behov og krav, og sørge for at IT løsningene snakker sammen.

IT-arkitekter er tidlig med i planleggingen og deltar også i driftsfasen. Det innebærer ansvar for at systemet brukes slik det er tenkt og gjennomføring av endringer på systemer i samarbeid med team it-drift og leverandører.

Som IT-arkitekt har du gjerne kunnskap om dybdekunnskap dataflyt, om forretningen og de forskjellige systemene, komponenter og logisk flyt.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • gjennomføre behovsanalyser
 • designe systemet
 • delta i arbeid med ved utvikling, test, opplæring og dokumentasjon
 • utvikle strategier eller målbilder for IT-systemer og arkitektur
 • sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjekter
 • rådgi ledelsen til å ta bærekraftige og framtidsrettede valg

Hvor jobber IT-arkitekter?

IT arkitekter jobber gjerne i større bedrifter der det mange systemer skal kunne fungere sammen. Det kan være både private firmaer og som konsulenter i IT-bedrifter. IT-arkeitekter kan også jobbe i offentlig forvaltning som direktorater, etater og kommuner. 

Hvordan er det å jobbe som it-arkitekt?

Passer jeg til å bli it-arkitekt?

Som IT-arkitekt må du ha god teknisk forståelse og forstå komplekse system med mange avhengigheter. Du må klare å tenke på tvers av en større organisasjon og se muligheter. Du kunne tenke systematisk og være innovativ og strategisk. Du må også være flink til å kommunisere og legge til rette for diskusjoner. Evne til å forstå komplekse system med mange interne og eksterne avhengigheter

Hva tjener IT-arkitekter?

Hvordan utdanner du deg til it-arkitekt?

Hvilke utdanninger er vanligst for IT-arkitekter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber IT-utdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 755105 - Master, elektronikk, informatikk og teknologi, toårig
 • 754134 - Master, informatikk: programmering og systemarkitektur, toårig
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 754111 - Master of Science, informatikk, toårig

Bedrifter: Hvor jobber IT-arkitekter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med IT-arkitekter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2130174 - VIRKSOMHETSARKITEKT
 • 2130156 - SYSTEMARKITEKT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.