Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 07. februar 2022

Telekommunikasjonsmontør

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Arbeidsoppgaver

Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker. 

Vanlige arbeidsområder for en telekommunikasjonsmontør:

 • bygge og vedlikeholde telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
 • vedlikeholde kommunikasjonssentraler
 • bygge master/installasjoner for utbygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
 • fremføring av kommunikasjonslinjer og sambandsnett 
 • bygge og vedlikeholde alarm- og sikkerhetsanlegg og styringssystemer
 • installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private nett
 • drifte lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)

En telekommunikasjonsmontør jobber også med å bygge ekomnett, og montere data og teleuttak i alle typer bygninger og installasjoner. Deriblant også skip, og maritime og offshore installasjoner. Programmering og konfigurering av mobil og datanett er også noe en telekommunikasjonsmontør utfører.

Hvor jobber telekommunikasjonsmontører?

Telekommunikasjonsmontører jobber i telekommunikasjons- og telematikkbedrifter, både i det offentlige og private. Telekommunikasjonsmontører kan jobbe i energibedrifter, sikkerhetsbransjen, mobil og telebedrifter, og med signalanlegg i jernbane. 

Hvordan er det å jobbe som telekommunikasjonsmontør?

Intervjuer

En mann kledd i svart genser står med hendene i kors og ser mot kamera. Bak ham står det en stor, grå gjenstand i metall.

Telekommunikasjonsmontør

Sander Grøtting Smedstad

Sander er problemløser i Cyberforsvaret. Fra selveste Akershus festing bidrar han til å drifte kommunikasjonen i regionen.

Passer jeg til å bli telekommunikasjonsmontør?

Som telekommunikasjonsmontør må du kunne arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til logisk tenkning og vurderingsevne viktig. Du må også kunne samarbeide, kommunisere og yte service. 

Hva tjener telekommunikasjonsmontører?

Hvordan utdanner du deg til telekommunikasjonsmontør?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i telekommunikasjonsmontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber telekommunikasjonsmontørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455132 - Telekommunikasjonsmontørfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber telekommunikasjonsmontører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med telekommunikasjonsmontører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7242115 - TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR
 • 7242116 - TELEMONTØR
 • 7242129 - KVALITETSMEDARBEIDER (ALARMANLEGG)
 • 7242127 - KUNDEVEILEDER (ALARMANLEGG)
 • 7242126 - PRODUKTANSVARLIG (ALARMANLEGG)
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 7242124 - SERVICEMONTØR (ALARMANLEGG)
 • 7242123 - HJELPEMONTØR (ALARMANLEGG)
 • 7242120 - SPESIALARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242119 - FORMANN (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242113 - SVAKSTRØMSMONTØR
 • 7242111 - ANTENNETEKNIKER
 • 7242107 - ALARMMONTØR
 • 3113126 - SERVICETEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113112 - DRIFTSTEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Byggdrifter gjør målinger i kjelleren

Byggdrifter / vaktmester

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeider

Elektrofagarbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektrofaglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.