Image
Telekommunikasjonsmontør i arbeid i et serverrom
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Telekommunikasjonsmontør

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker. 

Vanlige arbeidsområder for en telekommunikasjonsmontør:

 • legge og vedlikeholde telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
 • vedlikeholde telefonsentraler
 • bygge master/installasjoner for utbygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
 • bygging av linjer og stolper
 • legge og vedlikeholde alarm- og sikkerhetsanlegg og styringssystemer
 • installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
 • drifte lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)

En telekommunikasjonsmontør jobber også med å bygge ekomnett, og montere data og teleuttak i alle typer bygninger og installasjoner. Deriblant også skip, og maritime og offshore installasjoner. 

Hvor jobber telekommunikasjonsmontører ?

Telekommunikasjonsmontører jobber i telekommunikasjons- og telematikkbedrifter, både i det offentlige og private. Telekommunikasjonsmontører kan jobbe i kraft- og kabelselskap, sikkerhetsselskap, telefonselskap og med jernbaneanlegg.

Personlige egenskaper

En telekommunikasjonsmontør bør ha teknisk innsikt og interesse for elektronikk. Du må kunne jobbe selvstendig. Du må holde deg faglig oppdatert i en bransje i stadig utvikling. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev  i telekommunikasjonsmontørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber telekommunikasjonsmontørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455132 - Telekommunikasjonsmontørfaget, Vg3

Bedrifter

Telekommunikasjonsmontør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3113112 - DRIFTSTEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 7242107 - ALARMMONTØR
 • 7242111 - ANTENNETEKNIKER
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242119 - FORMANN (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242123 - HJELPEMONTØR (ALARMANLEGG)
 • 7242127 - KUNDEVEILEDER (ALARMANLEGG)
 • 7242129 - KVALITETSMEDARBEIDER (ALARMANLEGG)
 • 7242126 - PRODUKTANSVARLIG (ALARMANLEGG)
 • 7242124 - SERVICEMONTØR (ALARMANLEGG)
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 7242120 - SPESIALARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242115 - TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR
 • 7242116 - TELEMONTØR
 • 3113126 - SERVICETEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 7242113 - SVAKSTRØMSMONTØR

Sist kvalitetsikret den 27. august 2020, av EL og IT Forbundet, NELFO