Telekommunikator i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Telekommunikasjons­montør

favoritt ikon

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. 

Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en telekommunikasjonsmontør er utbygging og drift av blant annet:

  • telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • master for bygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
  • bygging av linjer og stolper
  • alarm- og sikkerhetsanlegg, installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

En telekommunikasjonsmontør jobber også med å bygge ekomnett og montere data og teleuttak i alle typer bygninger og installasjoner. Deriblant også skip, og maritime og offshore installasjoner. 

Hvor jobber telekommunikasjonsmontører?

Telekommunikasjonsmontører jobber i telekommunikasjons- og telematikkbedrifter, både i det offentlige og private. Telekommunikasjonsmontører kan jobbe i kraft- og kabelselskap, sikkerhetsselskap, telefonselskap og i Jernbaneverket.

Personlige egenskaper

En telekommunikasjonsmontør bør ha teknisk innsikt og interesse for elektronikk. Du må kunne jobbe selvstendig. Du må holde deg faglig oppdatert i en bransje i stadig utvikling. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber telekommunikasjonsmontørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tele- og IKT-installatører
Deltid
Alle sektorer
626 personer
44 personer
582 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 590 kr
34 730 kr
415 080 kr
416 760 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 590 kr
34 730 kr
415 080 kr
416 760 kr
Ca 212 kr
Ca 182 kr
Ca 214 kr
34 300 kr
29 410 kr
34 670 kr
411 600 kr
352 920 kr
416 040 kr
Ca 212 kr
Ca 182 kr
Ca 214 kr
35 120 kr
29 410 kr
35 550 kr
421 440 kr
352 920 kr
426 600 kr
Tele- og IKT-installatører
Heltid
Alle sektorer
2 921 personer
139 personer
2 782 personer
Ca 231 kr
Ca 201 kr
Ca 232 kr
37 350 kr
32 590 kr
37 580 kr
448 200 kr
391 080 kr
450 960 kr
Ca 231 kr
Ca 201 kr
Ca 232 kr
37 670 kr
32 590 kr
37 940 kr
452 040 kr
391 080 kr
455 280 kr
Ca 211 kr
Ca 185 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
29 890 kr
34 460 kr
410 880 kr
358 680 kr
413 520 kr
Ca 211 kr
Ca 185 kr
Ca 213 kr
35 920 kr
30 500 kr
36 190 kr
431 040 kr
366 000 kr
434 280 kr
Tele- og IKT-installatører
Deltid
Kommunal
190 personer
20 personer
170 personer
Ca 171 kr
Ca
Ca 171 kr
27 780 kr
27 780 kr
333 360 kr
333 360 kr
Ca 171 kr
Ca
Ca 171 kr
27 780 kr
27 780 kr
333 360 kr
333 360 kr
Ca 187 kr
Ca 157 kr
Ca 191 kr
30 350 kr
25 510 kr
30 920 kr
364 200 kr
306 120 kr
371 040 kr
Ca 187 kr
Ca 157 kr
Ca 191 kr
30 370 kr
25 510 kr
30 940 kr
364 440 kr
306 120 kr
371 280 kr
Tele- og IKT-installatører
Heltid
Kommunal
203 personer
22 personer
181 personer
Ca 86 kr
Ca
Ca 86 kr
13 890 kr
13 890 kr
166 680 kr
166 680 kr
Ca 86 kr
Ca
Ca 86 kr
13 890 kr
13 890 kr
166 680 kr
166 680 kr
Ca 97 kr
Ca 102 kr
Ca 96 kr
15 680 kr
16 500 kr
15 580 kr
188 160 kr
198 000 kr
186 960 kr
Ca 97 kr
Ca 102 kr
Ca 96 kr
15 750 kr
16 500 kr
15 640 kr
189 000 kr
198 000 kr
187 680 kr
Tele- og IKT-installatører
Deltid
Privat
411 personer
22 personer
389 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 960 kr
36 980 kr
443 520 kr
443 760 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 960 kr
36 980 kr
443 520 kr
443 760 kr
Ca 218 kr
Ca 193 kr
Ca 220 kr
35 370 kr
31 300 kr
35 600 kr
424 440 kr
375 600 kr
427 200 kr
Ca 218 kr
Ca 193 kr
Ca 220 kr
36 460 kr
31 300 kr
36 730 kr
437 520 kr
375 600 kr
440 760 kr
Tele- og IKT-installatører
Heltid
Privat
2 569 personer
99 personer
2 470 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 030 kr
38 160 kr
456 360 kr
457 920 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 520 kr
38 700 kr
462 240 kr
464 400 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
35 630 kr
31 890 kr
35 780 kr
427 560 kr
382 680 kr
429 360 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
37 460 kr
31 890 kr
37 650 kr
449 520 kr
382 680 kr
451 800 kr
Tele- og IKT-installatører
Heltid
Statlig
149 personer
18 personer
131 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 232 kr
37 150 kr
37 540 kr
445 800 kr
450 480 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 232 kr
37 220 kr
37 660 kr
446 640 kr
451 920 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 570 kr
35 280 kr
35 610 kr
426 840 kr
423 360 kr
427 320 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
36 830 kr
35 280 kr
37 010 kr
441 960 kr
423 360 kr
444 120 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Ung IKT-servicemedarbeider jobber på PC.

IKT-service­med­arbeider

En IKT-service­med­arbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, i tillegg til brukerstøtte og service.

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

IT-administrator framfor datamaskin

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Mann tester spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill. I dette yrket må du være teknisk og kreativ, i tillegg til analytisk – slik at du kan sette deg inn i hvilke spill kjøperne ønsker.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Nettverksadministrator justerer kabel.

Nettverks­administrator

En nettverks­administrator drifter og forbedrer datanettverk.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.