Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Sosialantropolog

En sosialantropolog samler informasjon om menneskers levesett og studerer sosiale prosesser, sosial organisasjon, samhandling og kulturelle ytringer.

Arbeidsoppgaver

Sosialantropologen arbeider med de sosiale og kulturelle sidene i menneskelige samfunn. De forsøker å forstå hvilke verdier medlemmer i et samfunn handler ut fra. Antropologer har stor kunnskap om hvordan mennesker kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn.

Det finnes nesten ikke grenser for hva en sosialantropolog kan forske på. En av sosialantropologens arbeidsmetoder er å samle informasjon om menneskers liv. Mange velger derfor å reise ut i verden og dokumentere andre kulturer. Her jobber sosialantropologen gjerne selvstendig gjennom feltarbeid. En sosialantropolog bruker ofte deltakende observasjon i sitt arbeid. Det vil si at sosialantropologen ofte lever tett på den samfunnsgruppen som skal observeres.

Som sosialantropolog kan du studere kulturelle ytringer som ideer, etikk, ideologi, religion eller symbolsystemer.

Sosialantropologer er som regel ikke ansatt som sosialantropologer, men kan ha stillingstitler som konsulent, rådgiver eller forsker på for eksempel universitet, i organisasjoner eller offentlige etater.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • Gjennomføre undersøkelser, analyser og evalueringer
 • Skrive notater, rapporter og utredninger
 • Samle inn og bearbeide informasjon gjennom bl.a. observasjoner og intervjuer.
 • Utarbeide, formilde og planlegge alternative løsninger på sosiale og kulturelle utfordringer (for eksempel: hva skal til for å få flere innbyggere til å kildesortere?)
 • Formidle kunnskap om hvilke ideer og verdier medlemmer i ulike samfunn handler ut fra (for eksempel: hva er årsaken til vaksineskepsis hos enkelte grupper?)
 • Arrangere utstillinger og formidle kunnskap.
 • Undervise studenter og drive forsknings- og utviklingsarbeid
 • Undervise studenter og organisere skoleaktiviteter
 • Innsiktsarbeid og kartlegging av behov i utviklingen av ny teknologi.

Som regel blir ikke sosialantropologer ansatt med stillingstittelen "sosialantropolog", men med tittelen "rådgiver", "konsulent" eller "saksbehandler". 

Hvor jobber sosialantropologer?

Sosialantropologer jobber innenfor en rekke fagfelt. De kan jobbe på museer, i undervisning, med forskning, i organisasjoner, i offentlige etater eller som konsulenter for bedrifter. 

Hvordan er det å jobbe som sosialantropolog?

Intervjuer

Rune Kvernmo jobber med å forstå hvordan folk vil få det best i sitt eget miljø.

Sosialantropolog

Rune Kvernmo

Jobben til Rune er først og fremst å bruke antropologien til å sette folk i fokus når byer og steder skal utvikles. – Jeg tar lokalbefolkningen med når deres egne nærområder skal forandres, sier han.
Portrettbilde av sosialantropolog Helene Gutterød Huseby.

Sosialantropolog

Helene Gutterød Huseby

Sosialantropolog Helene Gutterød Huseby har alltid vore fascinert av korleis menneske lever i andre land, og kva dei finn meining i. No er ho rådgivar for innvandrarar. 

Passer jeg til å bli sosialantropolog?

Nysgjerrighet, interesse for andre kulturer, og evne til å respektere, oppfatte og formidle andres kultur er viktige egenskaper for en sosialantropolog. Du må like å observere og ta del i andres kultur. Du må kunne være så fordomsfri som mulig i møte med andre kulturer og levesett. Du må også være flink til å kommunisere. 

Hva tjener sosialantropologer?

Hvordan utdanner du deg til sosialantropolog?

Hva jobber sosialantropologiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 738106 - Master, sosialantropologi, toårig
 • 7381 - Sosialantropologiske fag
 • 6381 - Sosialantropologiske fag

Bedrifter: Hvor jobber sosialantropologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sosialantropologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2542102 - SOSIALANTROPOLOG

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.