Driftsoperatør idrettsanlegg sliper skøyter.
Yrkesbeskrivelse

Drifts­operatør i idrettsanlegg

favoritt ikon

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.

En driftsoperatør i idrettsanlegg arbeider med planlegging, drift og vedlikehold av idrettsanlegget og tilhørende bygninger. Det finnes mange ulike typer idrettsanlegg. 

I jobben som driftsoperatør skal du også planlegge og tilrettelegge for idrettslig aktivitet ved det eller de anleggene du er tilknyttet. Sikkerhet og brukervennlighet er viktig ved et idrettsanlegg, og driftsoperatøren må forholde seg til ulike regelverk, standarder og spesielle krav.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • drift og vedlikehold av tekniske anlegg, som lys-, ventilasjon- og varmeanlegg
  • vedlikehold av maskiner, redskap og utstyr som benyttes i idrettsanlegget
  • drift og vedlikehold av svømme- og badeanlegg
  • drift og vedlikehold av ulike typer idrettshaller
  • drift og vedlikehold av utendørs anlegg sommer og vinter
  • oppfølging av bygg- og anleggsvirksomhet
  • planlegge og tilrettelegge for større idrettsarrangementer
  • utøve og/eller organisere vaktarbeid i anleggene
  • planlegge kommende prosjekter og gjøre prioriteringer for idrettsanlegget

Yrket har mange likhetstrekk med anleggsgartner og idrettskonsulent.

Hvor jobber driftsoperatører i idrettsanlegg?

Arbeidsplassen din kan være i alle slags idrettsanlegg og andre aktivitetssentre, både i privat og offentlig regi.

Personlige egenskaper

Det er forbundet en del fysisk arbeid til jobben, så du bør være i god form. Som driftsoperatør er du i kontakt med ulike mennesker og du bør ha gode samarbeidsegenskaper. Du må ha evne til å jobbe selvstendig og kunne organisere aktiviteter på praktisk og administrativt nivå.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber idrettsanleggsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for driftsoperatører i idrettsanlegg?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vaktmester
Heltid
Alle sektorer
14 314 personer
886 personer
13 428 personer
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 236 kr
38 110 kr
37 200 kr
38 170 kr
457 320 kr
446 400 kr
458 040 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 236 kr
38 110 kr
37 200 kr
38 170 kr
457 320 kr
446 400 kr
458 040 kr
Ca 246 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
39 930 kr
38 920 kr
40 000 kr
479 160 kr
467 040 kr
480 000 kr
Ca 246 kr
Ca 240 kr
Ca 247 kr
41 180 kr
39 560 kr
41 290 kr
494 160 kr
474 720 kr
495 480 kr
Vaktmester
Deltid
Alle sektorer
9 619 personer
1 916 personer
7 703 personer
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 730 kr
32 810 kr
33 760 kr
404 760 kr
393 720 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 730 kr
32 810 kr
33 760 kr
404 760 kr
393 720 kr
405 120 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
Ca 213 kr
34 200 kr
32 880 kr
34 480 kr
410 400 kr
394 560 kr
413 760 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
33 010 kr
34 820 kr
414 120 kr
396 120 kr
417 840 kr
Vaktmester
Heltid
Kommunal
5 568 personer
354 personer
5 214 personer
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
37 430 kr
36 770 kr
37 450 kr
449 160 kr
441 240 kr
449 400 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
37 430 kr
36 770 kr
37 480 kr
449 160 kr
441 240 kr
449 760 kr
Ca 234 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
37 840 kr
37 760 kr
37 840 kr
454 080 kr
453 120 kr
454 080 kr
Ca 234 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
38 850 kr
38 240 kr
38 890 kr
466 200 kr
458 880 kr
466 680 kr
Vaktmester
Deltid
Kommunal
3 704 personer
1 076 personer
2 628 personer
Ca 214 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
33 920 kr
34 790 kr
415 560 kr
407 040 kr
417 480 kr
Ca 214 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
33 920 kr
34 790 kr
415 560 kr
407 040 kr
417 480 kr
Ca 211 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
33 250 kr
34 560 kr
410 880 kr
399 000 kr
414 720 kr
Ca 211 kr
Ca 205 kr
Ca 213 kr
34 500 kr
33 330 kr
34 870 kr
414 000 kr
399 960 kr
418 440 kr
Vaktmester
Heltid
Privat
7 929 personer
409 personer
7 520 personer
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 170 kr
39 080 kr
39 180 kr
470 040 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 242 kr
39 170 kr
39 080 kr
39 180 kr
470 040 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 256 kr
41 460 kr
40 860 kr
41 490 kr
497 520 kr
490 320 kr
497 880 kr
Ca 256 kr
Ca 252 kr
Ca 256 kr
42 880 kr
41 660 kr
42 950 kr
514 560 kr
499 920 kr
515 400 kr
Vaktmester
Deltid
Privat
5 417 personer
574 personer
4 843 personer
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
32 500 kr
30 840 kr
32 790 kr
390 000 kr
370 080 kr
393 480 kr
Ca 201 kr
Ca 190 kr
Ca 202 kr
32 500 kr
30 840 kr
32 790 kr
390 000 kr
370 080 kr
393 480 kr
Ca 212 kr
Ca 196 kr
Ca 213 kr
34 270 kr
31 740 kr
34 520 kr
411 240 kr
380 880 kr
414 240 kr
Ca 212 kr
Ca 196 kr
Ca 213 kr
34 600 kr
31 870 kr
34 870 kr
415 200 kr
382 440 kr
418 440 kr
Vaktmester
Heltid
Statlig
817 personer
123 personer
694 personer
Ca 235 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 130 kr
35 020 kr
38 630 kr
457 560 kr
420 240 kr
463 560 kr
Ca 235 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 270 kr
35 020 kr
38 790 kr
459 240 kr
420 240 kr
465 480 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
39 410 kr
35 830 kr
40 050 kr
472 920 kr
429 960 kr
480 600 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
40 600 kr
36 430 kr
41 340 kr
487 200 kr
437 160 kr
496 080 kr
Vaktmester
Deltid
Statlig
498 personer
266 personer
232 personer
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
33 500 kr
33 470 kr
33 500 kr
402 000 kr
401 640 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
33 500 kr
33 470 kr
33 500 kr
402 000 kr
401 640 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
33 340 kr
33 530 kr
33 140 kr
400 080 kr
402 360 kr
397 680 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 205 kr
33 760 kr
33 810 kr
33 720 kr
405 120 kr
405 720 kr
404 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Fotballspillere på banen

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper.