Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 20. juni 2022

Driftsoperatør i idrettsanlegg

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.

Arbeidsoppgaver

En driftsoperatør i idrettsanlegg arbeider med planlegging, drift og vedlikehold av idrettsanlegget og tilhørende bygninger. Det finnes mange ulike typer idrettsanlegg. 

I jobben som driftsoperatør skal du også planlegge og tilrettelegge for idrettslig aktivitet ved det eller de anleggene du er tilknyttet. Sikkerhet og brukervennlighet er viktig ved et idrettsanlegg, og driftsoperatøren må forholde seg til ulike regelverk, standarder og spesielle krav.

Vanlige arbeidsoppgaver for en driftsoperatør i idrettsanlegg:

 • drift og vedlikehold av tekniske anlegg, som lys-, ventilasjon- og varmeanlegg
 • vedlikehold av maskiner, redskap og utstyr som benyttes i idrettsanlegget
 • drift og vedlikehold av svømme- og badeanlegg
 • drift og vedlikehold av ulike typer idrettshaller
 • drift og vedlikehold av utendørs anlegg sommer og vinter
 • oppfølging av bygg- og anleggsvirksomhet
 • planlegge og tilrettelegge for større idrettsarrangementer
 • utøve og/eller organisere vaktarbeid i anleggene
 • planlegge kommende prosjekter og gjøre prioriteringer for idrettsanlegget

Idrettanleggsfaget, som gir fagbrevet med yrkestittelen driftsoperatør i idrettsanlegg, fases ut i 2024. Alternativer kan være byggdrifter eller anleggsgartner, som har mange likhetstrekk med yrket.  

Hvor jobber driftsoperatører i idrettsanlegg?

Arbeidsplassen din kan være i alle slags idrettsanlegg og andre aktivitetssentre, både i privat og offentlig regi.

Intervjuer

Portrettbilde av en mann som jobber som driftsoperatør i idrettsanlegg. Han har på seg blå caps og blå genser. I bakgrunnen ser man både gressmatte og noen fjelltopper i det fjerne.

Driftsoperatør i idrettsanlegg

Albert Holmgeirsson

– Målet vårt er at banen skal oppleves som så velstelt som overhodet mulig til enhver tid, forteller Albert.
Portrett v Øyvind Festø

Driftsoperatør i idrettsanlegg

Øyvind Festø

– Du må kunne ha mange baller i luften, sier Øyvind Festø.

Viktige egenskaper

Det er forbundet en del fysisk arbeid til jobben, så du bør være i god form. Som driftsoperatør er du i kontakt med ulike mennesker og du bør ha gode samarbeidsegenskaper. Du må ha evne til å jobbe selvstendig og kunne organisere aktiviteter på praktisk og administrativt nivå.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Idrettsanleggsfaget fases ut i 2024 lignende fag kan være byggdrifterfaget eller anleggsgartnerfag 

De som jobber som driftsoperatører i idrettsanlegg har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant idrettsanleggsutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 473104 - Idrettsanleggsfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter driftsoperatører i idrettsanlegg

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med driftsoperatører i idrettsanlegg

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5163137 - DRIFTSANSVARLIG (SVØMMEHALL)
 • 5163132 - DRIFTSSJEF (IDRETTSANLEGG)
 • 5163115 - BESTYRER (IDRETTSANLEGG)
 • 5163108 - DRIFTSOPERATØR (IDRETTSANLEGG)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.