Image
Driftsoperatør idrettsanlegg sliper skøyter.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Driftsoperatør i idrettsanlegg

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.

En driftsoperatør i idrettsanlegg arbeider med planlegging, drift og vedlikehold av idrettsanlegget og tilhørende bygninger. Det finnes mange ulike typer idrettsanlegg. 

I jobben som driftsoperatør skal du også planlegge og tilrettelegge for idrettslig aktivitet ved det eller de anleggene du er tilknyttet. Sikkerhet og brukervennlighet er viktig ved et idrettsanlegg, og driftsoperatøren må forholde seg til ulike regelverk, standarder og spesielle krav.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • drift og vedlikehold av tekniske anlegg, som lys-, ventilasjon- og varmeanlegg
 • vedlikehold av maskiner, redskap og utstyr som benyttes i idrettsanlegget
 • drift og vedlikehold av svømme- og badeanlegg
 • drift og vedlikehold av ulike typer idrettshaller
 • drift og vedlikehold av utendørs anlegg sommer og vinter
 • oppfølging av bygg- og anleggsvirksomhet
 • planlegge og tilrettelegge for større idrettsarrangementer
 • utøve og/eller organisere vaktarbeid i anleggene
 • planlegge kommende prosjekter og gjøre prioriteringer for idrettsanlegget

Yrket har mange likhetstrekk med anleggsgartner og idrettskonsulent.

Hvor jobber driftsoperatører i idrettsanlegg ?

Arbeidsplassen din kan være i alle slags idrettsanlegg og andre aktivitetssentre, både i privat og offentlig regi.

Personlige egenskaper

Det er forbundet en del fysisk arbeid til jobben, så du bør være i god form. Som driftsoperatør er du i kontakt med ulike mennesker og du bør ha gode samarbeidsegenskaper. Du må ha evne til å jobbe selvstendig og kunne organisere aktiviteter på praktisk og administrativt nivå.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber idrettsanleggsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 473104 - Idrettsanleggsfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for driftsoperatører i idrettsanlegg ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Driftsoperatør i idrettsanlegg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5163137 - DRIFTSANSVARLIG (SVØMMEHALL)
 • 5163115 - BESTYRER (IDRETTSANLEGG)
 • 5163108 - DRIFTSOPERATØR (IDRETTSANLEGG)
 • 5163132 - DRIFTSSJEF (IDRETTSANLEGG)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 20. september 2017, av Bad, park og idrett, SOA