Kvalitetssikret av Finans Norge, Finans Norge 26. juni 2019

Kunderådgiver i bank

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

Arbeidsoppgaver

En kunderådgiver i bank behandler og vurderer lånesøknader, driver økonomisk veiledning og selger bankens tjenester. Arbeidsoppgavene vil variere, og er avhengig av hvilket ansvar du har og om du jobber med person- eller bedriftskunder.

Som kunderådgiver kan du gi råd om banktjenester i banken, på e-post eller på telefon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kunderådgiver:

 • behandle og vurdere lånesøknader
 • gi råd om sparing
 • gi råd om forsikring
 • veilede kunder i bruk av automatiserte tjenester
 • informere om og selge bankens tjenester
 • veilede om økonomiplanlegging

Som finansiell rådgiver gir du personlig veiledning knyttet til plassering av kunders penger. For å jobbe med finansiell rådgivning kreves det at du har autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) skal sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter blant dem som arbeider med finansiell rådgivning.

Hvor jobber kunderådgivere i bank ?

Kunderådgivere jobber i bank, i avdelinger rettet mot personmarkedet eller enkeltpersoner.

Intervjuer

Portrettbilde av Kristian Lassesen. Han har sorte briller på og står foran et maleri.

Kunderådgiver bank

Kristian Lassesen

Det kjekkeste er å få lov til å møte mennesker i alle mulige situasjoner. Det er ekstra kjekt når vi kan gi noen lån til sin første bolig, sier kundekonsulent Kristian Lassesen.

Viktige egenskaper

Du bør være serviceinnstilt, utadvendt og selvstendig. Gode relasjoner til eksisterende og nye kunder er viktig, og du bør derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trives med kundekontakt. Videre bør du være målbevisst og strukturert, og ha evnen til å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver. Evne til å forstå kundenes behov og ønsker er viktig. God tallforståelse og digital kompetanse er en fordel.

Lønn

Utdanning

De fleste banker søker medarbeidere med utdanning innen økonomi eller finans på høgskole eller universitetsnivå. Det er også viktig å ha interesse for personlig økonomi.

De som jobber som kunderådgivere i bank har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kunderådgivere i bank

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3418141 - SPONSORFORMIDLER (BANK)
 • 3418140 - SELGER (BANK)
 • 3418139 - SALGSLEDER (BANK)
 • 3418137 - SAKSBEHANDLER (BANK)
 • 3418136 - RÅDGIVER (BANK)
 • 3418135 - PLASSERINGSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418132 - FINANSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418131 - BEDRIFTSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418130 - ØKONOMISK RÅDGIVER (BANK)
 • 3418128 - TEAMLEDER (BANK)
 • 3418126 - SPESIALRÅDGIVER (BANK)
 • 3418125 - FAGSJEF (BANK)
 • 3418124 - INVESTERINGSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418123 - KUNDEVEILEDER (BANK)
 • 3418122 - SERVICEKONSULENT (BANK)
 • 3418121 - FAGKONSULENT (BANK)
 • 3418120 - KONSULENT (BANK)
 • 3418119 - KREDITTSEKRETÆR (BANK)
 • 3418118 - KREDITTKONSULENT (BANK)
 • 3418117 - KUNDEBEHANDLER (BANK)
 • 3418116 - TRAINEE (BANK)
 • 3418115 - KUNDERÅDGIVER (BANK)
 • 3418114 - KUNDEKONSULENT (BANK)
 • 3418112 - KREDITTRÅDGIVER
 • 3418111 - KUNDEANSVARLIG (BANK)
 • 3418109 - SJEFSMEGLER (BANK)
 • 3418107 - KUNDEMEGLER (BANK)
 • 3418106 - BANKANALYTIKER (HØYSKOLEKOMPETANSE)
 • 3418104 - BANKMEDARBEIDER
 • 3418102 - BANKKONSULENT
 • 3418101 - BANKFUNKSJONÆR

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.