Kunderådgiver forklarer til kunde.
Yrkesbeskrivelse

Kunde­rådgiver i bank

favoritt ikon

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

En kunderådgiver i bank behandler og vurderer lånesøknader, driver økonomisk veiledning og selger bankens tjenester. Arbeidsoppgavene vil variere, og er avhengig av hvilket ansvar du har og om du jobber med person- eller bedriftskunder.

Som kunderådgiver kan du gi råd om banktjenester i banken, på e-post eller på telefon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kunderådgiver:

  • behandle og vurdere lånesøknader
  • gi råd om sparing
  • gi råd om forsikring
  • veilede kunder i bruk av automatiserte tjenester
  • informere om og selge bankens tjenester
  • veilede om økonomiplanlegging

Som finansiell rådgiver gir du personlig veiledning knyttet til plassering av kunders penger. For å jobbe med finansiell rådgivning kreves det at du har autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) skal sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter blant dem som arbeider med finansiell rådgivning.

Hvor jobber kunderådgivere i bank?

Kunderådgivere jobber i bank, i avdelinger rettet mot personmarkedet eller enkeltpersoner.

Personlige egenskaper

Du bør være serviceinnstilt, utadvendt og selvstendig. Gode relasjoner til eksisterende og nye kunder er viktig, og du bør derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trives med kundekontakt. Videre bør du være målbevisst og strukturert, og ha evnen til å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver. Evne til å forstå kundenes behov og ønsker er viktig. God tallforståelse og digital kompetanse er en fordel.

Utdanning

De fleste banker søker medarbeidere med utdanning innen økonomi eller finans på høgskole eller universitetsnivå. Det er også viktig å ha interesse for personlig økonomi.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva er de vanligste utdanningene for kunderådgivere i bank?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
986 personer
546 personer
440 personer
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 010 kr
50 780 kr
66 550 kr
684 120 kr
609 360 kr
798 600 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 140 kr
50 920 kr
66 660 kr
685 680 kr
611 040 kr
799 920 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 261 personer
4 942 personer
6 319 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
62 820 kr
55 060 kr
68 890 kr
753 840 kr
660 720 kr
826 680 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
63 700 kr
55 860 kr
69 820 kr
764 400 kr
670 320 kr
837 840 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Privat
11 978 personer
5 366 personer
6 612 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
62 690 kr
54 820 kr
69 040 kr
752 280 kr
657 840 kr
828 480 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
63 520 kr
55 580 kr
69 930 kr
762 240 kr
666 960 kr
839 160 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
962 personer
534 personer
428 personer
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 230 kr
50 950 kr
66 920 kr
686 760 kr
611 400 kr
803 040 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 360 kr
51 090 kr
67 030 kr
688 320 kr
613 080 kr
804 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 016 personer
4 832 personer
6 184 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
62 960 kr
55 100 kr
69 110 kr
755 520 kr
661 200 kr
829 320 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
63 830 kr
55 910 kr
70 030 kr
765 960 kr
670 920 kr
840 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Statlig
176 personer
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 770 kr
681 240 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 920 kr
683 040 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
58 160 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
59 630 kr
715 560 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
168 personer
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 850 kr
682 200 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca
57 010 kr
684 120 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 310 kr
699 720 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
59 810 kr
717 720 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Alle sektorer
12 247 personer
5 488 personer
6 759 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
62 540 kr
54 780 kr
68 810 kr
750 480 kr
657 360 kr
825 720 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
63 380 kr
55 540 kr
69 710 kr
760 560 kr
666 480 kr
836 520 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Alle sektorer
1 802 personer
1 225 personer
577 personer
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 390 kr
40 200 kr
40 890 kr
484 680 kr
482 400 kr
490 680 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 860 kr
40 560 kr
41 630 kr
490 320 kr
486 720 kr
499 560 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Alle sektorer
12 319 personer
6 705 personer
5 614 personer
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
42 950 kr
50 360 kr
548 400 kr
515 400 kr
604 320 kr
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
43 020 kr
50 360 kr
548 400 kr
516 240 kr
604 320 kr
Ca 325 kr
Ca 288 kr
Ca 370 kr
52 690 kr
46 580 kr
59 990 kr
632 280 kr
558 960 kr
719 880 kr
Ca 325 kr
Ca 288 kr
Ca 370 kr
53 470 kr
47 320 kr
60 830 kr
641 640 kr
567 840 kr
729 960 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Privat
14 113 personer
7 924 personer
6 189 personer
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 430 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 160 kr
598 080 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 490 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 880 kr
598 080 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
51 700 kr
45 910 kr
59 030 kr
620 400 kr
550 920 kr
708 360 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
52 460 kr
46 610 kr
59 860 kr
629 520 kr
559 320 kr
718 320 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Privat
1 800 personer
1 223 personer
577 personer
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 232 kr
Ca 236 kr
Ca 207 kr
37 520 kr
38 240 kr
33 570 kr
450 240 kr
458 880 kr
402 840 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 390 kr
40 200 kr
40 890 kr
484 680 kr
482 400 kr
490 680 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 252 kr
40 860 kr
40 560 kr
41 630 kr
490 320 kr
486 720 kr
499 560 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Privat
12 313 personer
6 701 personer
5 612 personer
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
42 950 kr
50 400 kr
548 400 kr
515 400 kr
604 800 kr
Ca 282 kr
Ca 265 kr
Ca 311 kr
45 700 kr
43 020 kr
50 400 kr
548 400 kr
516 240 kr
604 800 kr
Ca 325 kr
Ca 287 kr
Ca 370 kr
52 690 kr
46 570 kr
60 000 kr
632 280 kr
558 840 kr
720 000 kr
Ca 325 kr
Ca 287 kr
Ca 370 kr
53 470 kr
47 310 kr
60 840 kr
641 640 kr
567 720 kr
730 080 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Alle sektorer
14 121 personer
7 930 personer
6 191 personer
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 430 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 160 kr
598 080 kr
Ca 278 kr
Ca 262 kr
Ca 308 kr
45 040 kr
42 490 kr
49 840 kr
540 480 kr
509 880 kr
598 080 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
51 700 kr
45 910 kr
59 030 kr
620 400 kr
550 920 kr
708 360 kr
Ca 319 kr
Ca 283 kr
Ca 364 kr
52 460 kr
46 610 kr
59 860 kr
629 520 kr
559 320 kr
718 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken