Kunderådgiver forklarer til kunde.
Yrkesbeskrivelse

Kunde­rådgiver i bank

favoritt ikon

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

En kunderådgiver i bank behandler og vurderer lånesøknader, driver økonomisk veiledning og selger bankens tjenester. Arbeidsoppgavene vil variere, og er avhengig av hvilket ansvar du har og om du jobber med person- eller bedriftskunder.

Som kunderådgiver kan du gi råd om banktjenester i banken, på e-post eller på telefon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kunderådgiver:

  • behandle og vurdere lånesøknader
  • gi råd om sparing
  • gi råd om forsikring
  • veilede kunder i bruk av automatiserte tjenester
  • informere om og selge bankens tjenester
  • veilede om økonomiplanlegging

Som finansiell rådgiver gir du personlig veiledning knyttet til plassering av kunders penger. For å jobbe med finansiell rådgivning kreves det at du har autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) skal sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter blant dem som arbeider med finansiell rådgivning.

Hvor jobber kunderådgivere i bank?

Kunderådgivere jobber i bank, i avdelinger rettet mot personmarkedet eller enkeltpersoner.

Personlige egenskaper

Du bør være serviceinnstilt, utadvendt og selvstendig. Gode relasjoner til eksisterende og nye kunder er viktig, og du bør derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trives med kundekontakt. Videre bør du være målbevisst og strukturert, og ha evnen til å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver. Evne til å forstå kundenes behov og ønsker er viktig. God tallforståelse og digital kompetanse er en fordel.

Utdanning

De fleste banker søker medarbeidere med utdanning innen økonomi eller finans på høgskole eller universitetsnivå. Det er også viktig å ha interesse for personlig økonomi.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva er de vanligste utdanningene for kunderådgivere i bank?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 517 personer
5 108 personer
6 409 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
65 000 kr
57 460 kr
71 010 kr
780 000 kr
689 520 kr
852 120 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
66 060 kr
58 470 kr
72 110 kr
792 720 kr
701 640 kr
865 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
993 personer
531 personer
462 personer
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 100 kr
52 750 kr
73 220 kr
733 200 kr
633 000 kr
878 640 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 290 kr
52 990 kr
73 340 kr
735 480 kr
635 880 kr
880 080 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 244 personer
4 994 personer
6 250 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
65 170 kr
57 500 kr
71 300 kr
782 040 kr
690 000 kr
855 600 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
66 220 kr
58 500 kr
72 400 kr
794 640 kr
702 000 kr
868 800 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
974 personer
523 personer
451 personer
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 180 kr
52 910 kr
73 310 kr
734 160 kr
634 920 kr
879 720 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 370 kr
53 160 kr
73 420 kr
736 440 kr
637 920 kr
881 040 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
201 personer
117 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 620 kr
58 740 kr
691 440 kr
704 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 650 kr
58 950 kr
691 800 kr
707 400 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
59 520 kr
61 350 kr
714 240 kr
736 200 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
61 160 kr
63 050 kr
733 920 kr
756 600 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Alle sektorer
12 465 personer
6 778 personer
5 687 personer
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 080 kr
54 250 kr
591 480 kr
552 960 kr
651 000 kr
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 200 kr
54 250 kr
591 480 kr
554 400 kr
651 000 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
56 890 kr
49 930 kr
65 190 kr
682 680 kr
599 160 kr
782 280 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
57 800 kr
50 790 kr
66 150 kr
693 600 kr
609 480 kr
793 800 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Alle sektorer
1 767 personer
1 218 personer
549 personer
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 230 kr
43 000 kr
43 840 kr
518 760 kr
516 000 kr
526 080 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 680 kr
43 370 kr
44 530 kr
524 160 kr
520 440 kr
534 360 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Heltid
Privat
12 458 personer
6 773 personer
5 685 personer
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 070 kr
54 280 kr
591 480 kr
552 840 kr
651 360 kr
Ca 304 kr
Ca 284 kr
Ca 335 kr
49 290 kr
46 190 kr
54 280 kr
591 480 kr
554 280 kr
651 360 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
56 890 kr
49 920 kr
65 190 kr
682 680 kr
599 040 kr
782 280 kr
Ca 351 kr
Ca 308 kr
Ca 402 kr
57 800 kr
50 780 kr
66 150 kr
693 600 kr
609 360 kr
793 800 kr
Kundebehandler lån eller kreditt
Deltid
Privat
1 765 personer
1 216 personer
549 personer
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 246 kr
Ca 252 kr
Ca 215 kr
39 780 kr
40 770 kr
34 780 kr
477 360 kr
489 240 kr
417 360 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 230 kr
43 000 kr
43 840 kr
518 760 kr
516 000 kr
526 080 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 271 kr
43 690 kr
43 370 kr
44 530 kr
524 280 kr
520 440 kr
534 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Sekretær

Sekretær

En sekretær svarer på telefon og e-post, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken