Image
Kunderådgiver forklarer til kunde.

Yrkesbeskrivelse

Kunderådgiver i bank

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester.

En kunderådgiver i bank behandler og vurderer lånesøknader, driver økonomisk veiledning og selger bankens tjenester. Arbeidsoppgavene vil variere, og er avhengig av hvilket ansvar du har og om du jobber med person- eller bedriftskunder.

Som kunderådgiver kan du gi råd om banktjenester i banken, på e-post eller på telefon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kunderådgiver:

 • behandle og vurdere lånesøknader
 • gi råd om sparing
 • gi råd om forsikring
 • veilede kunder i bruk av automatiserte tjenester
 • informere om og selge bankens tjenester
 • veilede om økonomiplanlegging

Som finansiell rådgiver gir du personlig veiledning knyttet til plassering av kunders penger. For å jobbe med finansiell rådgivning kreves det at du har autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) skal sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter blant dem som arbeider med finansiell rådgivning.

Hvor jobber kunderådgivere i bank ?

Kunderådgivere jobber i bank, i avdelinger rettet mot personmarkedet eller enkeltpersoner.

Personlige egenskaper

Du bør være serviceinnstilt, utadvendt og selvstendig. Gode relasjoner til eksisterende og nye kunder er viktig, og du bør derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og trives med kundekontakt. Videre bør du være målbevisst og strukturert, og ha evnen til å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver. Evne til å forstå kundenes behov og ønsker er viktig. God tallforståelse og digital kompetanse er en fordel.

Utdanning

De fleste banker søker medarbeidere med utdanning innen økonomi eller finans på høgskole eller universitetsnivå. Det er også viktig å ha interesse for personlig økonomi.

Hva er de vanligste utdanningene for kunderådgivere i bank ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Kunderådgiver i bank i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3418115 - KUNDERÅDGIVER (BANK)
 • 3418123 - KUNDEVEILEDER (BANK)
 • 3418111 - KUNDEANSVARLIG (BANK)
 • 3418117 - KUNDEBEHANDLER (BANK)
 • 3418114 - KUNDEKONSULENT (BANK)
 • 3418132 - FINANSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418101 - BANKFUNKSJONÆR
 • 3418104 - BANKMEDARBEIDER
 • 3418121 - FAGKONSULENT (BANK)
 • 3418119 - KREDITTSEKRETÆR (BANK)
 • 3418102 - BANKKONSULENT
 • 3418131 - BEDRIFTSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418124 - INVESTERINGSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418120 - KONSULENT (BANK)
 • 3418118 - KREDITTKONSULENT (BANK)
 • 3418107 - KUNDEMEGLER (BANK)
 • 3418135 - PLASSERINGSRÅDGIVER (BANK)
 • 3418136 - RÅDGIVER (BANK)
 • 3418137 - SAKSBEHANDLER (BANK)
 • 3418139 - SALGSLEDER (BANK)
 • 3418140 - SELGER (BANK)
 • 3418122 - SERVICEKONSULENT (BANK)
 • 3418109 - SJEFSMEGLER (BANK)
 • 3418126 - SPESIALRÅDGIVER (BANK)
 • 3418141 - SPONSORFORMIDLER (BANK)
 • 3418130 - ØKONOMISK RÅDGIVER (BANK)
 • 3418128 - TEAMLEDER (BANK)
 • 3418112 - KREDITTRÅDGIVER
 • 3418106 - BANKANALYTIKER (HØYSKOLEKOMPETANSE)
 • 3418125 - FAGSJEF (BANK)
 • 3418116 - TRAINEE (BANK)

Sist kvalitetssikret den 26. juni 2019, av Finans Norge, Finans Norge