Fengselsbetjent synleg gjennom open luke frå innsida av fengselscelle.
Yrkesbeskrivelse

Fengselsbetjent

favoritt ikon

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Målet med arbeidet til en fengselsbetjent er å motvirke nye straffbare handlinger ved å gjøre oppholdet i fengselet meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende for den innsatte. En del av jobben består i å legge til rette for ulike programmer som skal bidra til mestring og bevisstgjøring, samt organisere aktiviteter og sosiale arrangementer.

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. 

Fengselsbetjenten møter mange ulike typer mennesker. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, mens andre sliter med psykiske problemer eller atferdsvansker av forskjellig art. Du må dermed være forberedt på arbeidsdager der sikkerhet, grensesetting og konfliktløsning står sentralt.

Hvor jobber fengselsbetjenter?

Som fengselsbetjent er du ansatt og jobber i et fengsel. Det kan være en lukket anstalt, eller en anstalt med åpen soning. Fengselsbetjenter jobber også i friomsorgen med elektronisk kontroll (fotlenkesoning). 

Personlige egenskaper

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til personlig egnethet og modenhet, og innebærer myndighetsutøvelse og makt over mennesker i en vanskelig situasjon. Samtidig kreves det grunnleggende gode holdninger og verdier, og troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster.

Som fengselsbetjent må du kunne takle krisesituasjoner, trusler og fysisk risiko. Du må kunne jobbe selvstendig, og ha evne til å kommunisere og samarbeide. Livserfaring ses på som et stort pluss i yrket som fengselsbetjent.

Utdanning

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningsløpet er toårig.

Utdanningen er lønnet, men man er forpliktet til ett års tjeneste ved et eller flere fengsel. Søknadsfristen for opptak kunngjøres på Fengselsskolens nettsider.

Opptakskrav
Det finnes en rekke opptakskrav for å bli tatt opp som aspirant:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • være 20 år eller eldre
  • plettfri vandel 
  • førerkort klasse B
  • god fysisk og psykisk helse 
  • bestått fysisk funksjonstest med styrkeøvelser og utholdenhetsprøve

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fengselsbetjenter
Deltid
Alle sektorer
981 personer
436 personer
545 personer
Ca 189 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 540 kr
30 790 kr
30 350 kr
366 480 kr
369 480 kr
364 200 kr
Ca 189 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 740 kr
31 000 kr
30 550 kr
368 880 kr
372 000 kr
366 600 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
33 740 kr
33 770 kr
33 720 kr
404 880 kr
405 240 kr
404 640 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
34 370 kr
34 430 kr
34 320 kr
412 440 kr
413 160 kr
411 840 kr
Fengselsbetjenter
Heltid
Alle sektorer
3 229 personer
1 257 personer
1 972 personer
Ca 260 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
42 050 kr
41 200 kr
42 780 kr
504 600 kr
494 400 kr
513 360 kr
Ca 260 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
42 440 kr
41 430 kr
43 250 kr
509 280 kr
497 160 kr
519 000 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 990 kr
39 470 kr
41 960 kr
491 880 kr
473 640 kr
503 520 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
42 100 kr
40 350 kr
43 220 kr
505 200 kr
484 200 kr
518 640 kr
Fengselsbetjenter
Deltid
Statlig
979 personer
436 personer
543 personer
Ca 188 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 530 kr
30 790 kr
30 350 kr
366 360 kr
369 480 kr
364 200 kr
Ca 188 kr
Ca 190 kr
Ca 187 kr
30 730 kr
31 000 kr
30 550 kr
368 760 kr
372 000 kr
366 600 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
33 730 kr
33 770 kr
33 700 kr
404 760 kr
405 240 kr
404 400 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
34 360 kr
34 430 kr
34 300 kr
412 320 kr
413 160 kr
411 600 kr
Fengselsbetjenter
Heltid
Statlig
3 223 personer
1 256 personer
1 967 personer
Ca 260 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
42 050 kr
41 170 kr
42 780 kr
504 600 kr
494 040 kr
513 360 kr
Ca 260 kr
Ca 254 kr
Ca 264 kr
42 440 kr
41 400 kr
43 260 kr
509 280 kr
496 800 kr
519 120 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 980 kr
39 460 kr
41 950 kr
491 760 kr
473 520 kr
503 400 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
42 090 kr
40 340 kr
43 210 kr
505 080 kr
484 080 kr
518 520 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold