Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Modellbygger

En modellbygger lager modeller til industriprodukter.

Arbeidsoppgaver

Modellbyggeren lager prototyper og modeller som skal brukes i produksjonen av plast og metallprodukter. De lager også støpeformer for produkter som skal støpes i en industriell virksomhet. Dette kan for eksempel være deler til biler, båter og offshore.

Yrket ble tidligere kalt modellsnekker. Før var tre det dominerende materialet, men nå er plast og metall mer vanlig.

Vanlige arbeidsoppgaver for en modellbygger:

  • planlegge arbeidet basert på tegninger og spesifikasjoner
  • beregne riktig dimensjon for modell ut fra krymp i støpematerialet
  • programmere og håndtere maskiner og måleutstyr
  • bygge støpemodeller og kjernekasser for støping

Mesteparten av arbeidet foregår med maskiner. Blant annet må modellbyggeren bruke datastyre maskiner (CNC-maskiner) til dreiing, boring og fresing. Moderne modellbygging omfatter bruk av 3D-DAK-verktøy (dataassistert konstruksjon) og avanserte fresemaskiner.

Yrket har likheter med verktøymaker når det gjelder maskiner og utstyr.

Hvor jobber modellbyggere?

Modellbyggere kan jobbe i modellverksted eller i tilknytning til støperier eller enkeltstående verksteder.

Viktige egenskaper

Du bør være selvstendig, strukturert, effektiv og nøyaktig. I tillegg bør du ha godt håndlag og praktisk sans. 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i modellbyggerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant modellbyggerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 458307 - Modellbyggerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med modellbyggere

  • 7421136 - MODELLBYGGER
  • 7421115 - MODELLSNEKKER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.