Image
En modellbygger studerer en modellbit
Lenke
NTB/Science Photo Library

Yrkesbeskrivelse

Modellbygger

En modellbygger lager modeller til industriprodukter.

Modellbyggeren lager prototyper og modeller som skal brukes i produksjonen av plast og metallprodukter. De lager også støpeformer for produkter som skal støpes i en industriell virksomhet. Dette kan for eksempel være deler til biler, båter og offshore.

Yrket ble tidligere kalt modellsnekker. Før var tre det dominerende materialet, men nå er plast og metall mer vanlig.

Vanlige arbeidsoppgaver for en modellbygger:

  • planlegge arbeidet basert på tegninger og spesifikasjoner
  • beregne riktig dimensjon for modell ut fra krymp i støpematerialet
  • programmere og håndtere maskiner og måleutstyr
  • bygge støpemodeller og kjernekasser for støping

Mesteparten av arbeidet foregår med maskiner. Blant annet må modellbyggeren bruke datastyre maskiner (CNC-maskiner) til dreiing, boring og fresing. Moderne modellbygging omfatter bruk av 3D-DAK-verktøy (dataassistert konstruksjon) og avanserte fresemaskiner.

Yrket har likheter med verktøymaker når det gjelder maskiner og utstyr.

Hvor jobber modellbyggere ?

Modellbyggere kan jobbe i modellverksted eller i tilknytning til støperier eller enkeltstående verksteder.

Personlige egenskaper

Du bør være selvstendig, strukturert, effektiv og nøyaktig. I tillegg bør du ha godt håndlag og praktisk sans. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev i modellbyggerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber modellbyggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 458307 - Modellbyggerfaget, Vg3

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Modellbygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7421115 - MODELLSNEKKER
  • 7421136 - MODELLBYGGER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. mars 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag