Image
Taksidermist som stopper ut et dyr

Yrkesbeskrivelse

Taksidermist

Taksidermister stopper ut og preparerer dyr.

En taksidermist arbeider med utstopping av dyr, fugler og fisk med mer, slik at de kan bevares i lang tid. Taksidermisten bereder skinn og trekker det på en støpt plastkropp (mannekeng) og setter inn øyne av glass eller plast. For å få til et naturlig uttrykk, må taksidermisten ha stor kunnskap om dyrenes anatomi og levemåte.

Som taksidermist bør du også ha kunstneriske evner. Oppdragene kan også være å lage dekorasjoner, trofeer eller preparater til undervisning eller vitenskapelige samlinger. 

Vanlige arbeidsoppgaver for taksidermisten:

  • preparere skinn
  • kopiere anatomiske deler ved hjelp av formtakings- og støpeprosesser
  • montere fugler, fisk og pattedyr
  • ulike preparerings-, modellerings- og maleteknikker 
  • montere gevir og horn på de ulike dyrene

Taksidermister som vil drive eget verksted, må søke Direktoratet for naturforvaltning om offentlig autorisasjon

Hvor jobber taksidermister ?

Taksidermisten arbeider ved verksteder, laboratorier, naturhistoriske museer og universiteter, altså både offentlige og private virksomheter. Noen taksidermister er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som taksidermist må du være observant, nøyaktig, tålmodig, kreativ, og ha god formsans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber taksidermistutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 416903 - Taksidermistfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Taksidermist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7443101 - TAKSIDERMIST

Sist kvalitetsikret den 19. desember 2016, av Norsk Håndverksinstiutt