Renholdsoperatør
Yrkesbeskrivelse

Renholds­operatør

favoritt ikon

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et sunt innemiljø.

Renholdsoperatører utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter.

Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev.

Arbeidet kan variere fra eksempelvis spesialrenhold på operasjonsstuer, renhold på fly, tog, skip og offshore til renhold av kontorbygg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en renholdsoperatør:

  • rengjøre overflater med metoder som støvtørking, vask, polering og boning
  • velge hensiktsmessig utstyr og kjemikalier
  • gi råd om valg av materialer ut fra slitasje og vedlikeholdsbehov

En renholdsoperatør må ha god kjennskap til behov for og rett bruk av kjemikalier. Som renholdsoperatør må du også ha gode kunnskaper om inneklima, hygiene og hvordan forebygge slitasje på overflater. 

Renholdsoperatør er et aktivt yrke med en variert arbeidshverdag.

Hvor jobber renholdsoperatører?

Renholdsoperatører jobber i både offentlig og privat sektor. Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholdsfirma som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter og i private hjem. Eksempler på vanlige arbeidsplasser i offentlig sektor kan være sykehus, skoler og barnehager.

Personlige egenskaper

Som renholdsoperatør bør du kunne jobbe effektivt og selvstendig. Fleksibilitet og initiativ trengs for å håndtere en variert og viktig jobb. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Jobben kan være fysisk krevende så du bør være i normalt god form.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Med fagbrev i renholdsoperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber renholdsoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Renholdsleder i bedrift
Heltid
Alle sektorer
1 730 personer
1 270 personer
460 personer
Ca 235 kr
Ca 232 kr
Ca 240 kr
38 030 kr
37 660 kr
38 850 kr
456 360 kr
451 920 kr
466 200 kr
Ca 235 kr
Ca 232 kr
Ca 240 kr
38 030 kr
37 660 kr
38 850 kr
456 360 kr
451 920 kr
466 200 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
39 040 kr
38 590 kr
40 290 kr
468 480 kr
463 080 kr
483 480 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
39 620 kr
38 930 kr
41 530 kr
475 440 kr
467 160 kr
498 360 kr
Renholdsleder i bedrift
Deltid
Alle sektorer
689 personer
558 personer
131 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
35 030 kr
35 070 kr
34 140 kr
420 360 kr
420 840 kr
409 680 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
35 030 kr
35 070 kr
34 140 kr
420 360 kr
420 840 kr
409 680 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 090 kr
34 840 kr
36 310 kr
421 080 kr
418 080 kr
435 720 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 340 kr
34 960 kr
37 190 kr
424 080 kr
419 520 kr
446 280 kr
Renholdsleder i bedrift
Heltid
Kommunal
422 personer
311 personer
111 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 245 kr
38 810 kr
38 680 kr
39 720 kr
465 720 kr
464 160 kr
476 640 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 245 kr
38 810 kr
38 680 kr
39 720 kr
465 720 kr
464 160 kr
476 640 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 250 kr
39 730 kr
39 440 kr
40 570 kr
476 760 kr
473 280 kr
486 840 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 250 kr
40 190 kr
39 660 kr
41 700 kr
482 280 kr
475 920 kr
500 400 kr
Renholdsleder i bedrift
Deltid
Kommunal
179 personer
163 personer
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca
36 740 kr
36 740 kr
440 880 kr
440 880 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca
36 740 kr
36 740 kr
440 880 kr
440 880 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca
37 300 kr
37 180 kr
447 600 kr
446 160 kr
Ca 230 kr
Ca 230 kr
Ca
37 430 kr
37 280 kr
449 160 kr
447 360 kr
Renholdsleder i bedrift
Heltid
Privat
1 154 personer
832 personer
322 personer
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 239 kr
37 500 kr
37 000 kr
38 670 kr
450 000 kr
444 000 kr
464 040 kr
Ca 231 kr
Ca 228 kr
Ca 239 kr
37 500 kr
37 000 kr
38 670 kr
450 000 kr
444 000 kr
464 040 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca 250 kr
38 870 kr
38 260 kr
40 450 kr
466 440 kr
459 120 kr
485 400 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca 250 kr
39 510 kr
38 630 kr
41 790 kr
474 120 kr
463 560 kr
501 480 kr
Renholdsleder i bedrift
Deltid
Privat
441 personer
332 personer
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 050 kr
31 990 kr
384 600 kr
383 880 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 050 kr
31 990 kr
384 600 kr
383 880 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca
34 020 kr
33 390 kr
408 240 kr
400 680 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca
34 360 kr
33 520 kr
412 320 kr
402 240 kr
Renholdsleder i bedrift
Heltid
Statlig
154 personer
127 personer
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca
36 960 kr
37 110 kr
443 520 kr
445 320 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca
36 960 kr
37 110 kr
443 520 kr
445 320 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca
38 460 kr
38 710 kr
461 520 kr
464 520 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca
38 960 kr
39 200 kr
467 520 kr
470 400 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Heltid
Alle sektorer
1 204 personer
708 personer
496 personer
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
32 860 kr
32 890 kr
32 860 kr
394 320 kr
394 680 kr
394 320 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
33 170 kr
33 060 kr
33 330 kr
398 040 kr
396 720 kr
399 960 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 200 kr
32 520 kr
32 540 kr
32 480 kr
390 240 kr
390 480 kr
389 760 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 200 kr
33 950 kr
33 580 kr
34 460 kr
407 400 kr
402 960 kr
413 520 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Deltid
Alle sektorer
1 519 personer
1 020 personer
499 personer
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 191 kr
32 010 kr
32 740 kr
30 990 kr
384 120 kr
392 880 kr
371 880 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
Ca 191 kr
32 010 kr
32 740 kr
31 150 kr
384 120 kr
392 880 kr
373 800 kr
Ca 195 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
31 670 kr
31 990 kr
31 040 kr
380 040 kr
383 880 kr
372 480 kr
Ca 195 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
32 360 kr
32 500 kr
32 090 kr
388 320 kr
390 000 kr
385 080 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Deltid
Kommunal
302 personer
275 personer
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca
33 760 kr
33 820 kr
405 120 kr
405 840 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca
33 760 kr
33 820 kr
405 120 kr
405 840 kr
Ca 201 kr
Ca 203 kr
Ca
32 620 kr
32 860 kr
391 440 kr
394 320 kr
Ca 201 kr
Ca 203 kr
Ca
32 740 kr
32 980 kr
392 880 kr
395 760 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Heltid
Privat
1 079 personer
607 personer
472 personer
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 840 kr
32 860 kr
32 690 kr
394 080 kr
394 320 kr
392 280 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
33 210 kr
33 110 kr
33 230 kr
398 520 kr
397 320 kr
398 760 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 390 kr
32 370 kr
32 400 kr
388 680 kr
388 440 kr
388 800 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
33 930 kr
33 500 kr
34 460 kr
407 160 kr
402 000 kr
413 520 kr
Renseri- eller vaskerimaskinoperatør
Deltid
Privat
1 206 personer
735 personer
471 personer
Ca 195 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
31 630 kr
32 290 kr
30 990 kr
379 560 kr
387 480 kr
371 880 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
31 660 kr
32 290 kr
31 180 kr
379 920 kr
387 480 kr
374 160 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
Ca 192 kr
31 450 kr
31 690 kr
31 080 kr
377 400 kr
380 280 kr
372 960 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
Ca 192 kr
32 270 kr
32 320 kr
32 170 kr
387 240 kr
387 840 kr
386 040 kr
Renholder i private hjem
Deltid
Alle sektorer
276 personer
261 personer
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 470 kr
30 470 kr
365 640 kr
365 640 kr
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 470 kr
30 470 kr
365 640 kr
365 640 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca
30 980 kr
30 970 kr
371 760 kr
371 640 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca
31 040 kr
31 030 kr
372 480 kr
372 360 kr
Renholder i private hjem
Deltid
Privat
272 personer
258 personer
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 470 kr
30 470 kr
365 640 kr
365 640 kr
Ca 188 kr
Ca 188 kr
Ca
30 470 kr
30 470 kr
365 640 kr
365 640 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca
30 950 kr
30 930 kr
371 400 kr
371 160 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca
31 010 kr
30 990 kr
372 120 kr
371 880 kr
Renholder i bedrift
Heltid
Alle sektorer
22 947 personer
16 717 personer
6 230 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 760 kr
33 330 kr
405 120 kr
405 120 kr
399 960 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 760 kr
33 330 kr
405 120 kr
405 120 kr
399 960 kr
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 360 kr
34 220 kr
34 730 kr
412 320 kr
410 640 kr
416 760 kr
Ca 212 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
35 010 kr
34 700 kr
35 850 kr
420 120 kr
416 400 kr
430 200 kr
Renholder i bedrift
Deltid
Alle sektorer
51 343 personer
40 880 personer
10 463 personer
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 191 kr
31 380 kr
31 630 kr
31 020 kr
376 560 kr
379 560 kr
372 240 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 191 kr
31 380 kr
31 630 kr
31 020 kr
376 560 kr
379 560 kr
372 240 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
31 860 kr
31 860 kr
31 860 kr
382 320 kr
382 320 kr
382 320 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
32 030 kr
31 980 kr
32 220 kr
384 360 kr
383 760 kr
386 640 kr
Renholder i bedrift
Heltid
Kommunal
6 507 personer
5 506 personer
1 001 personer
Ca 211 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 180 kr
34 240 kr
33 760 kr
410 160 kr
410 880 kr
405 120 kr
Ca 211 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 180 kr
34 240 kr
33 760 kr
410 160 kr
410 880 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 204 kr
33 730 kr
33 860 kr
33 020 kr
404 760 kr
406 320 kr
396 240 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 204 kr
33 910 kr
34 010 kr
33 360 kr
406 920 kr
408 120 kr
400 320 kr
Renholder i bedrift
Deltid
Kommunal
11 035 personer
9 794 personer
1 241 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 201 kr
Ca 202 kr
Ca 189 kr
32 550 kr
32 770 kr
30 610 kr
390 600 kr
393 240 kr
367 320 kr
Ca 201 kr
Ca 202 kr
Ca 189 kr
32 630 kr
32 840 kr
30 730 kr
391 560 kr
394 080 kr
368 760 kr
Renholder i bedrift
Heltid
Privat
13 512 personer
8 880 personer
4 632 personer
Ca 200 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
32 380 kr
32 120 kr
32 740 kr
388 560 kr
385 440 kr
392 880 kr
Ca 200 kr
Ca 198 kr
Ca 202 kr
32 380 kr
32 120 kr
32 770 kr
388 560 kr
385 440 kr
393 240 kr
Ca 214 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
34 650 kr
34 410 kr
35 100 kr
415 800 kr
412 920 kr
421 200 kr
Ca 214 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
35 110 kr
36 450 kr
426 840 kr
421 320 kr
437 400 kr
Renholder i bedrift
Deltid
Privat
38 394 personer
29 436 personer
8 958 personer
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 940 kr
30 850 kr
31 020 kr
371 280 kr
370 200 kr
372 240 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 940 kr
30 850 kr
31 020 kr
371 280 kr
370 200 kr
372 240 kr
Ca 194 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 500 kr
31 320 kr
32 020 kr
378 000 kr
375 840 kr
384 240 kr
Ca 194 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 700 kr
31 450 kr
32 410 kr
380 400 kr
377 400 kr
388 920 kr
Renholder i bedrift
Heltid
Statlig
2 928 personer
2 331 personer
597 personer
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
34 580 kr
34 520 kr
34 700 kr
414 960 kr
414 240 kr
416 400 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
34 580 kr
34 520 kr
34 700 kr
414 960 kr
414 240 kr
416 400 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
34 400 kr
34 310 kr
34 750 kr
412 800 kr
411 720 kr
417 000 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
34 840 kr
34 720 kr
35 310 kr
418 080 kr
416 640 kr
423 720 kr
Renholder i bedrift
Deltid
Statlig
1 914 personer
1 650 personer
264 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 750 kr
33 750 kr
32 260 kr
405 000 kr
405 000 kr
387 120 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 750 kr
33 750 kr
32 310 kr
405 000 kr
405 000 kr
387 720 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
33 430 kr
33 490 kr
33 010 kr
401 160 kr
401 880 kr
396 120 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
33 740 kr
33 790 kr
33 370 kr
404 880 kr
405 480 kr
400 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leder du omvisninger for reisende.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­tekniker

Apotek­teknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Konduktør

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

En support­konsulent gir teknisk støtte til kunder eller ansatte internt i bedriften.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartendere jobber med å lage og servere drikkevarer.