Image
Renholdsoperatør
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Renholdsoperatør

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et sunt innemiljø.

Renholdsoperatører utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter.

Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev.

Arbeidet kan variere fra eksempelvis spesialrenhold på operasjonsstuer, renhold på fly, tog, skip og offshore til renhold av kontorbygg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en renholdsoperatør:

 • rengjøre overflater med metoder som støvtørking, vask, polering og boning
 • velge hensiktsmessig utstyr og kjemikalier
 • gi råd om valg av materialer ut fra slitasje og vedlikeholdsbehov

En renholdsoperatør må ha god kjennskap til behov for og rett bruk av kjemikalier. Som renholdsoperatør må du også ha gode kunnskaper om inneklima, hygiene og hvordan forebygge slitasje på overflater. 

Renholdsoperatør er et aktivt yrke med en variert arbeidshverdag.

Hvor jobber renholdsoperatører ?

Renholdsoperatører jobber i både offentlig og privat sektor. Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholdsfirma som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter og i private hjem. Eksempler på vanlige arbeidsplasser i offentlig sektor kan være sykehus, skoler og barnehager.

Personlige egenskaper

Som renholdsoperatør bør du kunne jobbe effektivt og selvstendig. Fleksibilitet og initiativ trengs for å håndtere en variert og viktig jobb. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Jobben kan være fysisk krevende så du bør være i normalt god form.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i renholdsoperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber renholdsoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 469907 - Renholdsoperatørfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Renholdsoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9132102 - RENGJØRINGSASSISTENT
 • 9132116 - AVDELINGSASSISTENT (RENHOLD)
 • 9132134 - KONTORRENGJØRER
 • 9132126 - RENHOLDER (BEDRIFT)
 • 9132111 - RENHOLDER (BEDRIFTER)
 • 9132103 - RENHOLDSARBEIDER
 • 9132105 - RENHOLDSASSISTENT
 • 9132122 - RENHOLDSBETJENT
 • 9132110 - RENHOLDSINSPEKTØR
 • 9132106 - RENHOLDSLEDER
 • 9132112 - RENHOLDSMEDARBEIDER
 • 9132117 - RENHOLDSOPERATØR
 • 9132113 - SERVICEMEDARBEIDER (RENHOLD)
 • 9132119 - TEPPERENSER
 • 9132128 - VASKEHJELP (BEDRIFT)
 • 9132118 - STUEPIKE
 • 9132121 - FORPLEININGSASSISTENT (SKIP)
 • 9132107 - VÆRELSESBETJENT
 • 3433104 - ARBEIDSLEDER (RENHOLD)
 • 9132131 - LEDENDE RENHOLDER (BEDRIFTER)
 • 3433103 - RENHOLDSKONSULENT
 • 1226137 - DRIFTSSJEF (RENHOLD)
 • 3433105 - BESTYRER (RENHOLD)
 • 9131103 - LEDENDE RENHOLDER (PRIVATHJEM)
 • 9131102 - RENHOLDER (PRIVATHJEM)
 • 9132127 - RYDDEHJELP (FRISØR)
 • 9132108 - INTERNATASSISTENT
 • 8266121 - VASKERIBETJENT
 • 9132129 - RYDDEHJELP (FRISØRSALONG)

Sist kvalitetssikret den 04. mars 2019, av Fagforbundet, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk