Image
Renholdsoperatør
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Renholdsoperatør

Renholdsoperatøren rengjør og vedlikeholder overflater og bidrar til å skape et godt innemiljø.

Renholdsoperatører utfører renhold og vedlikehold i næringsbygg og ulike virksomheter.

Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndtere ulikt utstyr, metoder, maskiner og roboter og annen ny teknologi i arbeidet. 

Arbeidet kan variere fra eksempelvis spesialrenhold på operasjonsstuer, renhold av sykehjem, skoler, barnehager, kontorbygg til renhold på fly, tog, skip og offshore.

Vanlige arbeidsoppgaver for en renholdsoperatør:

 • rengjøre ulike overflater som gulv, vegger, himlinger etter avtale, og etter hvilke krav som stilles til renholdet
 • bruke metoder, maskiner, utstyr og rengjøringsmidler etter renholdsbehov, og vurdere dette opp mot kostnadseffektivitet, tidsbruk, ergonomi og miljøbelastning
 • vedlikeholdsbehandle ulike overflater og inventar
 • bruke digital programvare på nettbrett til å dokumentere eget arbeid og rapportere om feil og mangler i bygningen
 • utføre serviceoppgaver som å tømme søppel, etterfylle såpe, papir og hånddesinfeksjon

En renholdsoperatør må ha god kjennskap til behov for og rett bruk av kjemikalier. Som renholdsoperatør må du også ha gode kunnskaper om inneklima, bruk av kjemikalier og miljø og hvordan forebygge slitasje på overflater. 

Renholdsoperatør er et aktivt yrke med en variert arbeidshverdag. Mange renholdere jobber uten fagbrev, men tar fagbrev gjennom jobben

Hvor jobber renholdsoperatører ?

Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholdsfirma, i en kommune, fylkeskommune, staten eller på et sykehus, forskjellige institusjoner, sykehjem, skole, barnehage eller lignende

Personlige egenskaper

Som renholdsoperatør skal du kunne jobbe effektivt og selvstendig og du må kunne arbeide i team. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper kommer til nytte når du skal samarbeide med andre yrkesgrupper og gi god service til brukerne
Jobben kan være fysisk krevende, så det er viktig å ha god kunnskap om ergonomi og hvordan ta vare på egen fysisk helse

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i renholdsoperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber renholdsoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 469907 - Renholdsoperatørfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Renholdsoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9132102 - RENGJØRINGSASSISTENT
 • 9132116 - AVDELINGSASSISTENT (RENHOLD)
 • 9132134 - KONTORRENGJØRER
 • 9132126 - RENHOLDER (BEDRIFT)
 • 9132111 - RENHOLDER (BEDRIFTER)
 • 9132103 - RENHOLDSARBEIDER
 • 9132105 - RENHOLDSASSISTENT
 • 9132122 - RENHOLDSBETJENT
 • 9132110 - RENHOLDSINSPEKTØR
 • 9132106 - RENHOLDSLEDER
 • 9132112 - RENHOLDSMEDARBEIDER
 • 9132117 - RENHOLDSOPERATØR
 • 9132113 - SERVICEMEDARBEIDER (RENHOLD)
 • 9132119 - TEPPERENSER
 • 9132128 - VASKEHJELP (BEDRIFT)
 • 9132118 - STUEPIKE
 • 9132121 - FORPLEININGSASSISTENT (SKIP)
 • 9132107 - VÆRELSESBETJENT
 • 3433104 - ARBEIDSLEDER (RENHOLD)
 • 9132131 - LEDENDE RENHOLDER (BEDRIFTER)
 • 3433103 - RENHOLDSKONSULENT
 • 1226137 - DRIFTSSJEF (RENHOLD)
 • 3433105 - BESTYRER (RENHOLD)
 • 9131103 - LEDENDE RENHOLDER (PRIVATHJEM)
 • 9131102 - RENHOLDER (PRIVATHJEM)
 • 9132127 - RYDDEHJELP (FRISØR)
 • 9132108 - INTERNATASSISTENT
 • 8266121 - VASKERIBETJENT
 • 9132129 - RYDDEHJELP (FRISØRSALONG)

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk