Image
Menneske som ruller ferdigplen.

Yrkesbeskrivelse

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer uteanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt, landskapsingeniør, anleggsgartnertekniker og anleggsgartnermester. 

Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Som anleggsgartner kan du også være involvert i byggeprosjekter, der oppgaven er å dekke tak og vegger med planter.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

 • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
 • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
 • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
 • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider

Hvor jobber anleggsgartnere ?

Som anleggsgartner kan du få jobb både innenfor offentlig sektor og i private foretak. Arbeidsplassen kan være alt fra torg, parker og lekeplasser, til større grøntanlegg ved private eller offentlige bygninger. Også industriområder, bygg- og anleggsnæringen, idrettsanlegg og kirkegårder kan være aktuelle arbeidsplasser, samt tilrettelagte rekreasjonsområder ute i naturen.

Personlige egenskaper

For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans og være kreativ. Du må ha interesse for natur, planter og maskiner, samt like å jobbe med naturlige materialer som stein og tre.

Utdanning

Videreutdanning
Det finnes flere muligheter for å studere beslektede fag på fagskole

Hva jobber anleggsgartnerfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 473101 - Anleggsgartnerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for anleggsgartnere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Lønn

Anleggsgartnere kommer i samme lønnskategori som gartnere. 

Bedrifter

Anleggsgartner i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7129106 - ANLEGGSGARTNER
 • 7129108 - FAGARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 9210114 - HJELPEARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129104 - ANLEGGSGARTNERMESTER
 • 7129111 - SPESIALARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 5163106 - KIRKEGÅRDSARBEIDER
 • 7129112 - PARKARBEIDER
 • 7129103 - GREENKEEPER
 • 7129110 - FORMANN (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129102 - AVDELINGSGARTNER
 • 7129105 - TREPLEIER
 • 7129107 - BROLEGGER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 13. oktober 2021, av Norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører