Gjennomgått i samarbeid med Norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører 10. januar 2022

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Arbeidsoppgaver

Som anleggsgartner er du med på å bygge utomhusanlegg, og du kan og drifte og vedlikeholde disse anleggene. Utomhusanlegg kan være alt fra veianlegg, torg, parker, skolegårder og lekeplasser, til små og store grøntanlegg for privatkunder, eller rundt offentlige bygninger. Industriområder, idrettsanlegg og kirkegårder kan også være aktuelle anleggsplasser, samt tilrettelegging av rekreasjonsområder ute i naturen.

I tillegg til å bygge, kan anleggsgartneren også drive med skjøtsel av alle disse anleggene. Klippe plen, stelle blomster og bed om sommeren, og beskjære busker og trær om vinteren. God plantekunnskap er en del av basiskunnskapen. Mange anleggsgartnere driver også med snøbrøyting om vinteren.

Som anleggsgartner kan du også være involvert i byggeprosjekter hvor regnvann må håndteres, for eksempel grønne tak og vegger med planter, eller regnbed på bakken, for å forsinke og infiltrere regnvann.

Anleggsgartneren bruker jord, planter, treverk, betong, betongvarer, skifer, brostein og granitt som byggemateriale. De må kunne bruke egnet redskap og maskiner til arbeidsoppgavene.

Anleggsgartneren jobber sammen med andre faggrupper innenfor bygg- og anleggs-sektoren på små og store byggeplasser, og ofte etter tegninger og beskrivelse fra en landskapsarkitekt.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

 • bygge og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
 • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
 • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
 • utføre og plante- og vegetasjonsarbeider og vedlikeholde disse

Hvor jobber anleggsgartnere?

Som anleggsgartner kan du jobbe i private anleggsgartnerbedrifter som bygger, og vedlikeholder utomhusanlegg, eller bedrifter som har store uteområder som må forvaltes, slik som borettslag, idrettsanlegg, store eiendomsforvaltere. En del starter også egne bedrifter. Du kan også jobbe i kommuner eller andre offentlige organisasjoner, med feks. bydrift, skjøtsel av parker og lekeplasser, kirkegårdsskjøtsel.

Intervjuer

Anleggsgartner Jens Anker Winther Hansen. Portrett.

Anleggsgartner

Jens Anker Winther Hansen

– Ingen arbeidsplass er finere enn vår når sola skinner, sier Jens Hansen.

Viktige egenskaper

For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute i all slags vær. Du må like å jobbe fysisk med kroppen, like å jobbe i team, være nøyaktig og etterrettelig. Ha interesse for planter, og bygge hager og parkanlegg, og kunne bruke små og store maskiner til forskjellige oppgaver.

Lønn

Anleggsgartnere omfattes av tariffavtalen fellesoverkomsten for byggfag. Da er begynnerlønna for fagarbeidere på omtrent 238 kroner i timen.

Utdanning

Videreutdanning

Etter at du har fått fagbrev kan du videreutdanne deg til anleggsgartnertekniker, anleggsgartnermester og landskapsingeniør. Se oversikt over utdanninger

 

De som jobber som anleggsgartnere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter anleggsgartnere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anleggsgartnere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9210114 - HJELPEARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129112 - PARKARBEIDER
 • 7129111 - SPESIALARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129110 - FORMANN (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129108 - FAGARBEIDER (ANLEGGSGARTNER)
 • 7129107 - BROLEGGER
 • 7129106 - ANLEGGSGARTNER
 • 7129105 - TREPLEIER
 • 7129104 - ANLEGGSGARTNERMESTER
 • 7129103 - GREENKEEPER
 • 7129102 - AVDELINGSGARTNER
 • 5163106 - KIRKEGÅRDSARBEIDER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.