Gjennomgått i samarbeid med Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 13. juni 2022

Støttekontakt

Støttekontakter jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem.

Arbeidsoppgaver

En støttekontakt hjelper mennesker som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og em aktiv og meningsfull fritid. 

Som støttekontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt:

  • tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter som kino, idrettsarrangement, konserter og kafe
  • oppfølgning i en fritidsaktivitet
  • besøke brukeren hjemme

Det er gratis å motta tjenesten, men personen du jobber med må dekke egne aktiviteter som koster penger. Støttekontakten sine kostnader dekkes av utgiftsdekning som gis av kommunen eller et ledsagerbevis.

Støttekontakter hjelper personer som trenger å bli tryggere på seg selv og som trenger hjelp til å takle ulike livssituasjoner. En støttekontakt kan også bidra til at en person kan klare å omgås andre mennesker i større grad.

Alle kommuner skal ha en støttekontaktordning. Støttekontakttjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene. For noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

En støttekontakt kan også kalles fritidskontakt, aktivitetskontakt eller tilrettelegger. 

Hvor jobber støttekontakter?

Støttekontakter kan jobbe i alle kommuner i Norge. Det kreves politiattest for at du skal få jobb som støttekontakt. 

Hvordan er det å jobbe som støttekontakt?

Intervjuer

Postrettbilde av Mari. Hun har brunt, kort, krøllete hår, briller, og hun smiler inn i kamera.

Støttekontakt

Mari Qviller

For meg gir det veldig mye mening å skulle bruke litt av uka mi på å gjøre noens hverdag enklere eller bedre, sier støttekontakt Mari Qviller

Passer jeg til å bli støttekontakt?

Du må være glad i å prate og være sammen med andre mennesker, samtidig som du må kunne sette grenser. Du bør være trygg på deg selv og være en omsorgsperson som bryr deg om andre, og klare å tilpasse deg til ulike personer du skal jobbe med. 

Du må også kunne skrive og snakke på norsk.

Bedrifter: Hvor jobber støttekontakter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med støttekontakter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 5136107 - STØTTEKONTAKT

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Bryst- og endokrinkirurg opererer lymfeknuter under armhulene på en pasient. Senere skal lymfeknutene undersøkes for kreftceller.

Bryst- og endokrinkirurg

Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Diakon snakker med medlem av menigheten

Diakon

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.
En gruppe ungdommer på sitterputer, snakker sammen

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og jobber for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.