Image
Støttekontakt ute på tur med bruker.

Yrkesbeskrivelse

Støttekontakt

Støttekontakter jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem.

En støttekontakt hjelper mennesker som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og em aktiv og meningsfull fritid. 

Som støttekontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt:

  • tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter som kino, idrettsarrangement, konserter og kafe
  • oppfølgning i en fritidsaktivitet
  • besøke brukeren hjemme

Det er gratis å motta tjenesten, men personen du jobber med må dekke egne aktiviteter som koster penger. Støttekontakten sine kostnader dekkes av utgiftsdekning som gis av kommunen eller et ledsagerbevis.

Støttekontakter hjelper personer som trenger å bli tryggere på seg selv og som trenger hjelp til å takle ulike livssituasjoner. En støttekontakt kan også bidra til at en person kan klare å omgås andre mennesker i større grad.

Alle kommuner skal ha en støttekontaktordning. Støttekontakttjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene. For noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

En støttekontakt kan også kalles fritidskontakt, aktivitetskontakt eller tilrettelegger. 

Hvor jobber støttekontakter ?

Støttekontakter kan jobbe i alle kommuner i Norge. Det kreves politiattest for at du skal få jobb som støttekontakt. 

Personlige egenskaper

Du må være glad i å prate og være sammen med andre mennesker, samtidig som du må kunne sette grenser. Du bør være trygg på deg selv og være en omsorgsperson som bryr deg om andre, og klare å tilpasse deg til ulike personer du skal jobbe med. 

Du må også kunne skrive og snakke på norsk.

Utdanning

Det kreves ingen bestemt utdanning for å jobbe som støttekontakt. Det kan likevel være en fordel med både utdanning og erfaring innen helse og omsorg.

Bedrifter

Støttekontakt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5136107 - STØTTEKONTAKT

Sist kvalitetssikret den 13. juni 2022, av Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.