Støttekontakt ute på tur med bruker.
Yrkesbeskrivelse

Støttekontakt

favoritt ikon

Støttekontakter jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem.

En støttekontakt hjelper barn og voksne som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. 

Som støttekontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt:

  • Besøke brukeren hjemme
  • Følge brukeren på aktiviteter som kino, kafé, idrettsarrangement, turer eller andre aktiviteter

Det er den personen du jobber med som skal betale for deg om dere er med på aktiviteter som koster penger.  

Støttekontakter hjelper personer som trenger å bli tryggere på seg selv og som trenger hjelp til å takle ulike livssituasjoner. En støttekontakt kan også bidra til at en person kan klare å omgås andre mennesker i større grad.

Som støttekontakt kan du jobbe med personer både individuelt og i grupper.

Alle kommuner skal ha en støttekontaktordning.

En støttekontakt kan også kalles fritidskontakt, treningskontakt eller tilrettelegger. Yrket har likhetstrekk med personlig assistent.

 

Denne yrkesbeskrivelsen er foreløpig ikke kvalitetssikret av en ekstern samarbeidspartner.

Hvor jobber støttekontakter?

Støttekontakter kan jobbe i alle kommuner i Norge. Noen krever politiattest for at du skal få jobb som støttekontakt. 

Personlige egenskaper

Du må være glad i å prate og være sammen med andre mennesker, samtidig som du må kunne sette grenser. Du bør være trygg på deg selv og være en omsorgsperson som bryr deg om andre, og klare å tilpasse deg til ulike personer du skal jobbe med. 

Du må også ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Utdanning

Det kreves ingen bestemt utdanning for å jobbe som støttekontakt. Det kan likevel være en fordel med både utdanning og erfaring innen helse og omsorg.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fag­arbeider

En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Pleiemedarbeider hjelper eldre kvinne

Pleie­med­arbeider

Pleie­med­arbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Personlig assistent hjelper med å sette på plass oppvasken

Personlig assistent

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Familierådgiver

Familie­rådgiver

En familie­rådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.