Kjeveortoped
Yrkesbeskrivelse

Kjeveortoped

favoritt ikon

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bitt- og tannstillingsfeil. Når allmenntannlegen vurderer at en pasient har behov for tannregulering, henvises pasienten til kjeveortoped for videre undersøkelse og eventuell behandling.

For en kjeveortoped er barn og unge den største pasientgruppen, men de fleste kjeveortopeder behandler også voksne. 

Vanlige arbeidsoppgaver for kjeveortopeden:

  • diagnostisere bittavvik og tannstillingsfeil ved hjelp av blant annet røntgenbilder, foto og modeller
  • behandle bittavvik ved hjelp av blant annet fast tannregulering og plater

Kjeveortopeden samarbeider med tannpleier og tannhelsesekretæren. Samarbeid med oral kirurg og andre tannlegespesialister kan være nødvendig ved større behandlinger.

Hvor jobber kjeveortopeder?

Som kjeveortoped arbeider du som oftest i private klinikker. To av tre kjeveortopeder i Norge er privatpraktiserende. Resten er engasjert i den offentlige tannhelsetjenesten.

Personlige egenskaper

Som kjeveortoped bør du ha interesse for tannhelse og estetikk. Du bør ha et godt håndlag og være nøyaktig og tålmodig. Gode kommunikasjonsevner er viktig, slik at du kan skape tillit og få god kontakt med pasientene.

Utdanning

Du må først ta femårig utdanning som tannlege, og deretter tre år med kjeveortopedspesialisering. For å begynne på spesialistutdanningen kreves det bestått tannlegeutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Opptakskrav
    For å begynne på spesialistutdanningen kreves det bestått tannlegeutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis.

    Tannlegestudiet krever generell studiekompetanse med en realfagskombinasjon.

Hva jobber tannlegespesialistutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tannlege
Heltid
Alle sektorer
2 373 personer
1 397 personer
976 personer
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
58 330 kr
64 950 kr
720 000 kr
699 960 kr
779 400 kr
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
58 330 kr
64 950 kr
720 000 kr
699 960 kr
779 400 kr
Ca 401 kr
Ca 381 kr
Ca 431 kr
65 020 kr
61 690 kr
69 770 kr
780 240 kr
740 280 kr
837 240 kr
Ca 401 kr
Ca 381 kr
Ca 431 kr
65 210 kr
61 900 kr
69 930 kr
782 520 kr
742 800 kr
839 160 kr
Tannlege
Deltid
Alle sektorer
770 personer
477 personer
293 personer
Ca 369 kr
Ca 373 kr
Ca 368 kr
59 820 kr
60 420 kr
59 660 kr
717 840 kr
725 040 kr
715 920 kr
Ca 369 kr
Ca 373 kr
Ca 368 kr
59 820 kr
60 420 kr
59 660 kr
717 840 kr
725 040 kr
715 920 kr
Ca 396 kr
Ca 393 kr
Ca 400 kr
64 090 kr
63 730 kr
64 770 kr
769 080 kr
764 760 kr
777 240 kr
Ca 396 kr
Ca 393 kr
Ca 400 kr
64 200 kr
63 840 kr
64 890 kr
770 400 kr
766 080 kr
778 680 kr
Tannlege
Heltid
Kommunal
1 100 personer
868 personer
232 personer
Ca 359 kr
Ca 349 kr
Ca 401 kr
58 220 kr
56 500 kr
64 950 kr
698 640 kr
678 000 kr
779 400 kr
Ca 359 kr
Ca 349 kr
Ca 401 kr
58 220 kr
56 500 kr
64 950 kr
698 640 kr
678 000 kr
779 400 kr
Ca 380 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
61 540 kr
59 840 kr
67 890 kr
738 480 kr
718 080 kr
814 680 kr
Ca 380 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
61 850 kr
60 130 kr
68 270 kr
742 200 kr
721 560 kr
819 240 kr
Tannlege
Deltid
Kommunal
337 personer
242 personer
Ca 380 kr
Ca 380 kr
Ca
61 480 kr
61 560 kr
737 760 kr
738 720 kr
Ca 380 kr
Ca 380 kr
Ca
61 480 kr
61 560 kr
737 760 kr
738 720 kr
Ca 398 kr
Ca 397 kr
Ca
64 530 kr
64 300 kr
774 360 kr
771 600 kr
Ca 398 kr
Ca 397 kr
Ca
64 710 kr
64 450 kr
776 520 kr
773 400 kr
Tannlege
Heltid
Privat
1 241 personer
512 personer
729 personer
Ca 386 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
62 500 kr
60 000 kr
65 000 kr
750 000 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 386 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
62 500 kr
60 000 kr
65 000 kr
750 000 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 421 kr
Ca 401 kr
Ca 435 kr
68 190 kr
64 940 kr
70 470 kr
818 280 kr
779 280 kr
845 640 kr
Ca 421 kr
Ca 401 kr
Ca 435 kr
68 260 kr
64 990 kr
70 560 kr
819 120 kr
779 880 kr
846 720 kr
Tannlege
Deltid
Privat
184 personer
Ca 387 kr
Ca
Ca
62 650 kr
751 800 kr
Ca 387 kr
Ca
Ca
62 650 kr
751 800 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 640 kr
823 680 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 650 kr
823 800 kr
Tannlege
Deltid
Statlig
249 personer
141 personer
108 personer
Ca 308 kr
Ca 305 kr
Ca 316 kr
49 960 kr
49 480 kr
51 250 kr
599 520 kr
593 760 kr
615 000 kr
Ca 308 kr
Ca 305 kr
Ca 316 kr
49 960 kr
49 480 kr
51 250 kr
599 520 kr
593 760 kr
615 000 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 366 kr
56 690 kr
55 000 kr
59 240 kr
680 280 kr
660 000 kr
710 880 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 366 kr
56 790 kr
55 090 kr
59 360 kr
681 480 kr
661 080 kr
712 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesial­­sykepleier innen psykisk helse

Som spesial­­sykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevro­­sykepleier

En nevro­­sykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.