Kjeveortoped
Yrkesbeskrivelse

Kjeveortoped

favoritt ikon

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bitt- og tannstillingsfeil. Når allmenntannlegen vurderer at en pasient har behov for tannregulering, henvises pasienten til kjeveortoped for videre undersøkelse og eventuell behandling.

For en kjeveortopoed er barn og unge den største pasientgruppen, men de fleste kjeveortopeder behandler også voksne. 

Vanlige arbeidsoppgaver for kjeveortopeden:

  • diagnostisere bittavvik og tannstillingsfeil ved hjelp av blant annet røntgenbilder, foto og modeller
  • behandle bittavvik ved hjelp av blant annet fast tannregulering og plater

Kjeveortopeden samarbeider med tannpleier og tannhelsesekretæren. Samarbeid med oral kirurg og andre tannlegespesialister kan være nødvendig ved større behandlinger.

Hvor jobber kjeveortopeder?

Som kjeveortoped arbeider du som oftest i private klinikker. To av tre kjeveortopeder i Norge er privatpraktiserende. Resten er engasjert i den offentlige tannhelsetjenesten.

Personlige egenskaper

Som kjeveortoped bør du ha interesse for tannhelse og estetikk. Du bør ha et godt håndlag og være nøyaktig og tålmodig. Gode kommunikasjonsevner er viktig, slik at du kan skape tillit og få god kontakt med pasientene.

Utdanning

Du må først ta femårig utdanning som tannlege, og deretter tre år med kjeveortopedspesialisering. For å begynne på spesialistutdanningen kreves det bestått tannlegeutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber tannlegespesialistutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tannlege
Deltid
Alle sektorer
796 personer
507 personer
289 personer
Ca 368 kr
Ca 363 kr
Ca 382 kr
59 540 kr
58 790 kr
61 830 kr
714 480 kr
705 480 kr
741 960 kr
Ca 368 kr
Ca 363 kr
Ca 382 kr
59 540 kr
58 790 kr
61 830 kr
714 480 kr
705 480 kr
741 960 kr
Ca 402 kr
Ca 391 kr
Ca 425 kr
65 130 kr
63 390 kr
68 820 kr
781 560 kr
760 680 kr
825 840 kr
Ca 402 kr
Ca 391 kr
Ca 425 kr
65 260 kr
63 480 kr
69 050 kr
783 120 kr
761 760 kr
828 600 kr
Tannlege
Heltid
Alle sektorer
2 337 personer
1 330 personer
1 007 personer
Ca 361 kr
Ca 348 kr
Ca 386 kr
58 560 kr
56 450 kr
62 500 kr
702 720 kr
677 400 kr
750 000 kr
Ca 361 kr
Ca 348 kr
Ca 386 kr
58 560 kr
56 450 kr
62 500 kr
702 720 kr
677 400 kr
750 000 kr
Ca 391 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
63 290 kr
59 810 kr
67 900 kr
759 480 kr
717 720 kr
814 800 kr
Ca 391 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
63 460 kr
59 990 kr
68 050 kr
761 520 kr
719 880 kr
816 600 kr
Tannlege
Kommunal
1 437 personer
1 102 personer
335 personer
Ca 357 kr
Ca 345 kr
Ca 403 kr
57 830 kr
55 960 kr
65 310 kr
693 960 kr
671 520 kr
783 720 kr
Ca 357 kr
Ca 345 kr
Ca 403 kr
57 830 kr
55 960 kr
65 310 kr
693 960 kr
671 520 kr
783 720 kr
Ca 374 kr
Ca 365 kr
Ca 405 kr
60 590 kr
59 150 kr
65 540 kr
727 080 kr
709 800 kr
786 480 kr
Ca 374 kr
Ca 365 kr
Ca 405 kr
60 840 kr
59 350 kr
65 950 kr
730 080 kr
712 200 kr
791 400 kr
Tannlege
Deltid
Kommunal
348 personer
258 personer
Ca 386 kr
Ca 375 kr
Ca
62 460 kr
60 800 kr
749 520 kr
729 600 kr
Ca 386 kr
Ca 375 kr
Ca
62 460 kr
60 800 kr
749 520 kr
729 600 kr
Ca 400 kr
Ca 396 kr
Ca
64 760 kr
64 210 kr
777 120 kr
770 520 kr
Ca 400 kr
Ca 396 kr
Ca
64 960 kr
64 330 kr
779 520 kr
771 960 kr
Tannlege
Heltid
Kommunal
1 089 personer
844 personer
245 personer
Ca 353 kr
Ca 342 kr
Ca 400 kr
57 150 kr
55 430 kr
64 840 kr
685 800 kr
665 160 kr
778 080 kr
Ca 353 kr
Ca 342 kr
Ca 400 kr
57 150 kr
55 430 kr
64 840 kr
685 800 kr
665 160 kr
778 080 kr
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 403 kr
59 900 kr
58 320 kr
65 360 kr
718 800 kr
699 840 kr
784 320 kr
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 403 kr
60 160 kr
58 540 kr
65 750 kr
721 920 kr
702 480 kr
789 000 kr
Tannlege
Privat
1 402 personer
574 personer
828 personer
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
59 750 kr
62 500 kr
720 000 kr
717 000 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 369 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
59 750 kr
62 500 kr
720 000 kr
717 000 kr
750 000 kr
Ca 414 kr
Ca 392 kr
Ca 430 kr
67 140 kr
63 470 kr
69 600 kr
805 680 kr
761 640 kr
835 200 kr
Ca 414 kr
Ca 392 kr
Ca 430 kr
67 210 kr
63 540 kr
69 670 kr
806 520 kr
762 480 kr
836 040 kr
Tannlege
Deltid
Privat
197 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca
62 500 kr
750 000 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca
62 500 kr
750 000 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 810 kr
873 720 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 850 kr
874 200 kr
Tannlege
Heltid
Privat
1 205 personer
466 personer
739 personer
Ca 370 kr
Ca 364 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
58 970 kr
62 500 kr
720 000 kr
707 640 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 364 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
58 970 kr
62 500 kr
720 000 kr
707 640 kr
750 000 kr
Ca 411 kr
Ca 388 kr
Ca 426 kr
66 640 kr
62 780 kr
69 080 kr
799 680 kr
753 360 kr
828 960 kr
Ca 411 kr
Ca 388 kr
Ca 426 kr
66 720 kr
62 860 kr
69 150 kr
800 640 kr
754 320 kr
829 800 kr
Tannlege
Statlig
294 personer
161 personer
133 personer
Ca 305 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 440 kr
48 540 kr
50 960 kr
593 280 kr
582 480 kr
611 520 kr
Ca 305 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 440 kr
48 540 kr
50 960 kr
593 280 kr
582 480 kr
611 520 kr
Ca 340 kr
Ca 330 kr
Ca 352 kr
55 040 kr
53 390 kr
57 080 kr
660 480 kr
640 680 kr
684 960 kr
Ca 340 kr
Ca 330 kr
Ca 352 kr
55 310 kr
53 730 kr
57 250 kr
663 720 kr
644 760 kr
687 000 kr
Tannlege
Deltid
Statlig
251 personer
141 personer
110 personer
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca 309 kr
48 840 kr
48 300 kr
49 980 kr
586 080 kr
579 600 kr
599 760 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca 309 kr
48 840 kr
48 300 kr
49 980 kr
586 080 kr
579 600 kr
599 760 kr
Ca 338 kr
Ca 328 kr
Ca 353 kr
54 750 kr
53 180 kr
57 180 kr
657 000 kr
638 160 kr
686 160 kr
Ca 338 kr
Ca 328 kr
Ca 353 kr
54 850 kr
53 280 kr
57 280 kr
658 200 kr
639 360 kr
687 360 kr
Tannlege
Alle sektorer
3 133 personer
1 837 personer
1 296 personer
Ca 363 kr
Ca 351 kr
Ca 386 kr
58 830 kr
56 900 kr
62 500 kr
705 960 kr
682 800 kr
750 000 kr
Ca 363 kr
Ca 351 kr
Ca 386 kr
58 830 kr
56 900 kr
62 500 kr
705 960 kr
682 800 kr
750 000 kr
Ca 392 kr
Ca 373 kr
Ca 420 kr
63 540 kr
60 360 kr
67 990 kr
762 480 kr
724 320 kr
815 880 kr
Ca 392 kr
Ca 373 kr
Ca 420 kr
63 700 kr
60 530 kr
68 150 kr
764 400 kr
726 360 kr
817 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold