Gjennomgått i samarbeid med Norske Dansekunstnere 08. november 2022

Koreograf

En koreograf arbeider kunstnerisk med dans og bevegelse.

Arbeidsoppgaver

Som koreograf planlegger og former du hvordan dans og bevegelse skal være, eller inngå i, et scenisk uttrykk. Koreografen jobber med å skape og produsere danseforestillinger, både på eget initiativ og på oppdrag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en koreograf:

  • finne og utvikle ideer til danseforestillinger og dansenumre
  • utforme dansen, bevegelsesmaterialet i stykket, ofte i nært samarbeid med de medvirkende i prosjektet
  • utdype og øve inn dansen sammen med danserne

Koreografer som jobber med egne produksjoner har ansvaret for alle involverte, som dansere, skuespillere, musikere, kostymemaker og sceneteknikere. De har også ansvar for produksjonens økonomi og administrasjon.

Koreografer har ofte spesialisert seg innen en stilart, som for eksempel ballett, hiphop, step, folkedans, jazzdans eller moderne dans/samtidsdans.

Mange koreografer har selv praktisert som dansere.

Hvor jobber koreografer?

Koreografer jobber med egne prosjekter, ved teatrene, i film- og TV-bransjen, for bedrifter, med skuespillere og amatører, på skoler og andre steder der dans læres bort og praktiseres. Mange er selvstendig næringsdrivende

Bli med en koreograf på jobb

Hvordan er det å jobbe som koreograf?

Intervjuer

Portrettbilde av koreograf Sivanita

Koreograf

Sivanita Ekaas

Jo mer jeg jobber som koreograf, jo mer verdsetter jeg jobben, sier Sivanita Ekaas.

Viktige egenskaper for en koreograf

Koreograf er et kreativt yrke. Du har gode kunnskaper om kropp og bevegelse, og om dans som kunstform. Du bør like å administrere, lede og inspirere, og du bør ha gode evner som veileder/pedagog. Den viktigste forutsetningen for å bli koreograf er at du har noe på hjertet som du ønsker å formidle gjennom dans.

Hva tjener koreografer?

Hvordan utdanner du deg til koreograf?

For å bli koreograf kan du ta en bachelorgrad i dans eller dans og undervisning, og deretter en mastergrad i koreografi. 
 

Hva jobber ballett- og koreografutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 715301 - Master, koreografi, toårig
  • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig
  • 615306 - Bachelor, dans, treårig
  • 615302 - Ballettutdanning, koreografi, treårig

Bedrifter: Hvor jobber koreografer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med koreografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2554106 - KOREOGRAF

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.