Image
Koreograf instruerer ballettdanser
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Koreograf

En koreograf arbeider kunstnerisk med dans og bevegelse.

Som koreograf planlegger og former du hvordan dans og bevegelse skal være, eller inngå i, et scenisk uttrykk. Koreografen jobber med å skape og produsere danseforestillinger, både på eget initiativ og på oppdrag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en koreograf:

  • finne og utvikle ideer til danseforestillinger og dansenumre
  • utforme dansen, bevegelsesmaterialet i stykket, ofte i nært samarbeid med de medvirkende i prosjektet
  • utdype og øve inn dansen sammen med danserne

Koreografer som jobber med egne produksjoner har ansvaret for alle involverte, som dansere, skuespillere, musikere, kostymemaker og sceneteknikere. De har også ansvar for produksjonens økonomi og administrasjon.

Koreografer har ofte spesialisert seg innen en stilart, som for eksempel ballett, hiphop, step, folkedans, jazzdans eller moderne dans/samtidsdans.

Mange koreografer har selv praktisert som dansere.

Hvor jobber koreografer ?

Koreografer jobber med egne prosjekter, ved teatrene, i film- og TV-bransjen, for bedrifter, med skuespillere og amatører, på skoler og andre steder der dans læres bort og praktiseres. Mange er selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper

Koreograf er et kreativt yrke. Du har gode kunnskaper om kropp og bevegelse, og om dans som kunstform. Du bør like å administrere, lede og inspirere, og du bør ha gode evner som veileder/pedagog. Den viktigste forutsetningen for å bli koreograf er at du har noe på hjertet som du ønsker å formidle gjennom dans.

Utdanning

For å bli koreograf kan du ta en bachelorgrad i dans eller dans og undervisning, og deretter en mastergrad i koreografi. 
 

Hva jobber ballett- og koreografutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 715301 - Master, koreografi, toårig
  • 615306 - Bachelor, dans, treårig
  • 615302 - Ballettutdanning, koreografi, treårig
  • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig

Bedrifter

Koreograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2554106 - KOREOGRAF

Sist kvalitetssikret den 05. juli 2019, av Norske Dansekunstnere