Image
Kvinnelig kunsthåndverker lager leirvase.

Yrkesbeskrivelse

Kunsthåndverker

En kunsthåndverker arbeider med kunstprosjekter ut ifra ulike materialer som glass, keramikk, metall, tekstil, tre og lær.

En kunsthåndverker kan lage både bruks- og kunstgjenstander med utgangspunkt i materialer som for eksempel metall, tekstil, keramikk eller tre. Det er vanlig å spesialisere seg innen materiale eller kunstform. Eksempler på kunsthåndverkere kan være billedkunstner, glasshåndverker eller keramiker.

Som kunsthåndverker viser du fram det du lager på utstillinger i gallerier, museer, offentlige bygg, messer, markeder, offentlige rom, offentlige og private samlinger, private hjem, mote og interiør, verkstedsutsalg og utsalgssteder ved kunstmuseer.

Du kan også få i oppdrag å utsmykke private eller offentlige bygg, eller motta bestillingsverk til institusjoner eller arrangementer.

Hvor jobber kunsthåndverkere ?

De fleste kunsthåndverkere arbeider som selvstendig næringsdrivende i eget atelier eller verksted, eller i fellesskap med andre kunstnere. Arbeidene selges via gallerier, museer, på markeder, messer, utvalgte butikker eller direkte fra kunsthåndverkeren.

Noen kunsthåndverkere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag, eller har oppdrag i forbindelse med kulturskoler eller Den kulturelle skolesekken.

Personlige egenskaper

Du må ha interesse og kunstneriske evner, og estetisk form- og fargesans. Nøyaktighet og tålmodighet er også viktige egenskaper. Å ha fantasi, praktisk sans, samt være fingernem er også en fordel.

Utdanning

Du kan studere kunstfag på flere nivå: videregående, fagskole og universitet og høgskole. 

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): design og håndverk 
 • Videregående trinn 2 (Vg2), velg mellom: design og tekstil, design og gullsmedhåndverk, design og duodji eller design og trearbeid
 • To års opplæring i bedrift

Etter- og videreutdanning

Det er mulig å ta praktisk-pedagogisk utdanning for å undervise i kunst og kunsthåndverk. I tillegg kan man videreutdanne seg innen eksempelvis kunsthistorie, konservatorfag, museologi, kunstformidling, kuratorstudie, kultur og ledelse. 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 5169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 5161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 7161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 6161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 4169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 4164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger

Hva er de vanligste utdanningene for kunsthåndverkere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Lønn

 

 

 

Bedrifter

Kunsthåndverker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2552102 - BILLEDHOGGER
 • 2552101 - BILLEDKUNSTNER
 • 2552114 - BRUKSKUNSTNER
 • 2552103 - GLASSKUNSTNER
 • 2552106 - KERAMIKER (KUNSTNER)
 • 2552121 - KUNSTHÅNDVERKER (STEIN)
 • 2552116 - KUNSTMALER
 • 2552117 - KUNSTSMED
 • 2552118 - METALLKUNSTNER
 • 2552115 - SKULPTØR
 • 2552113 - TEKSTILKUNSTNER
 • 2552111 - VEVER (KUNST)

Sist kvalitetssikret den 16. januar 2017, av Norske kunsthåndverkere