Yrkesbeskrivelse

Kunsthåndverker

En kunsthåndverker arbeider med kunstprosjekter ut ifra ulike materialer som glass, keramikk, metall, tekstil, tre og lær.

Kunsthåndverk er en visuell kunstform som tar utgangspunkt i teknikker, materialer og former knyttet til spesialiserte håndverk. Kunsthåndverkere arbeider med keramikk, metall, tekstil, glass, tre, lær, eller andre håndverksmaterialer. En kunsthåndverker kan også arbeide på tvers av ulike materialer, eller utforske materialer som ikke tradisjonelt er brukt i håndverkstradisjoner. Produksjonen kan bestå av bruksobjekter, skulpturer, konseptkunst, installasjoner og performative verk -  verk som inkluderer en form for fremførelse. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • produserer kunstverk til visning i utstillinger
 • utsmykke private eller offentlige rom
 • produsere kunst til salg i gallerier og på markeder.

Som kunsthåndverker kan du også bruke din kompetanse gjennom ulike oppdrag som kunstkonsulent, kurator eller designer, og gjennom formidlingsarbeid, undervisning, styrearbeid eller juryarbeid. 

 

Hvor jobber kunsthåndverkere ?

De fleste kunsthåndverkere arbeider som selvstendig næringsdrivende i eget atelier eller verksted, eller i fellesskap med andre kunstnere. Noen kunsthåndverkere er ansatt i skoleverket som lærere i forming og kunstfag, eller har oppdrag i forbindelse med kulturskoler eller Den kulturelle skolesekken.

Personlige egenskaper

Du må ha interesse og kunstneriske evner, og estetisk form- og fargesans. Nøyaktighet og tålmodighet er også viktige egenskaper. Å ha fantasi, praktisk sans, samt være fingernem er også en fordel.

Utdanning

I Norge får man i hovedsak utdanning som kunsthåndverker ved de offentlige kunsthøgskolene, med BFA (Bachelor of Fine Arts) eller MFA (Master of Fine Arts). Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): design og håndverk 
 • Videregående trinn 2 (Vg2), velg mellom: design og tekstil, design og gullsmedhåndverk, design og duodji eller design og trearbeid
 • To års opplæring i bedrift

Etter- og videreutdanning

Det er mulig å ta praktisk-pedagogisk utdanning for å undervise i kunst og kunsthåndverk. I tillegg kan man videreutdanne seg innen eksempelvis kunsthistorie, konservatorfag, museologi, kunstformidling, kuratorstudie, kultur og ledelse. 

Lønn

 

 

 

Bedrifter

Kunsthåndverker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2552121 - KUNSTHÅNDVERKER (STEIN)
 • 2552118 - METALLKUNSTNER
 • 2552117 - KUNSTSMED
 • 2552115 - SKULPTØR
 • 2552114 - BRUKSKUNSTNER
 • 2552113 - TEKSTILKUNSTNER
 • 2552111 - VEVER (KUNST)
 • 2552106 - KERAMIKER (KUNSTNER)
 • 2552103 - GLASSKUNSTNER
 • 2552102 - BILLEDHOGGER

Sist kvalitetssikret den 31. oktober 2022, av Norske kunsthåndverkere