Image
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Yrkesbeskrivelse

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:

 • montere elektriske systemer i alle type bygg og installasjoner
 • reparere og utføre service på eksisterende systemer
 • feilsøke og reparere feil

Elektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.

Tilsynsmyndighetene i Norge stiller bestemte el-sikkerhetskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe selvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev i elektrikerfaget for å kunne arbeide selvstendig.

For en elektriker er det viktig å ha godt fargesyn.

Hvor jobber elektrikere ?

En elektriker er vanligvis ansatt hos en registrert elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Personlige egenskaper

Som elektriker bør du være ansvarsbevisst og fleksibel. Det kan være et fysisk krevende yrke, så du bør være i god form. Du bør også ha teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hvor du arbeider kan du ha mye kundekontakt, og det er derfor viktig å ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

Utdanning til elektriker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

 

Hva jobber elektrikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 555102 - Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk
 • 455103 - Elektrikerfaget, Vg3
 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3
 • 555116 - Fagskoleutdanning, elektro – fordypning bioenergi
 • 555110 - Fagskoleutdanning, elektronikk
 • 555119 - Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig
 • 555133 - Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig
 • 555107 - Teknisk fagskole, linje for elektro, toårig
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk

Hva er de vanligste utdanningene for elektrikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Elektriker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7241101 - ELEKTRIKER
 • 7241122 - ELEKTRIKERFORMANN
 • 7241112 - ELEKTROMONTØR GR.L
 • 7241137 - DRIFTSELEKTRIKER
 • 7241123 - ELEKTROFAGMANN
 • 7241111 - ELEKTROMONTØR GR.H
 • 7241109 - ELEKTROMONTØR GRUPPE 1
 • 7241119 - INSTALLASJONSELEKTRIKER
 • 7241118 - INSTALLASJONSINSPEKTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 27. august 2020, av EL og IT Forbundet, NELFO