Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Elektriker

favoritt ikon

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:

  • montere elektriske systemer i alle type bygg og installasjoner
  • reparere og utføre service på eksisterende systemer
  • feilsøke og reparere feil

Elektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.

Tilsynsmyndighetene i Norge stiller bestemte el-sikkerhetskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe selvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev for å kunne arbeide selvstendig.

For en elektriker er det viktig å ha godt fargesyn.

Hvor jobber elektrikere?

En elektriker er vanligvis ansatt hos en registrert elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Personlige egenskaper

Som elektriker bør du være ansvarsbevisst og fleksibel. Det kan være et fysisk krevende yrke, så du bør være i god form. Du bør også ha teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hvor du arbeider kan du ha mye kundekontakt, og det er derfor viktig å ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

Utdanning til elektriker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

 

Hva jobber elektrikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektriker
Deltid
Alle sektorer
7 157 personer
291 personer
6 866 personer
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 030 kr
36 260 kr
40 110 kr
480 360 kr
435 120 kr
481 320 kr
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 100 kr
36 260 kr
40 190 kr
481 200 kr
435 120 kr
482 280 kr
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 229 kr
36 990 kr
32 700 kr
37 160 kr
443 880 kr
392 400 kr
445 920 kr
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 229 kr
38 050 kr
33 270 kr
38 240 kr
456 600 kr
399 240 kr
458 880 kr
Elektriker
Heltid
Alle sektorer
24 256 personer
566 personer
23 690 personer
Ca 259 kr
Ca 228 kr
Ca 260 kr
41 970 kr
36 870 kr
42 090 kr
503 640 kr
442 440 kr
505 080 kr
Ca 259 kr
Ca 228 kr
Ca 260 kr
42 380 kr
37 100 kr
42 510 kr
508 560 kr
445 200 kr
510 120 kr
Ca 256 kr
Ca 214 kr
Ca 257 kr
41 410 kr
34 670 kr
41 570 kr
496 920 kr
416 040 kr
498 840 kr
Ca 256 kr
Ca 214 kr
Ca 257 kr
43 220 kr
35 690 kr
43 400 kr
518 640 kr
428 280 kr
520 800 kr
Elektriker
Kommunal
376 personer
355 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 070 kr
37 220 kr
444 840 kr
446 640 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 360 kr
37 560 kr
448 320 kr
450 720 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 980 kr
38 050 kr
455 760 kr
456 600 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
39 390 kr
39 520 kr
472 680 kr
474 240 kr
Elektriker
Heltid
Kommunal
313 personer
298 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 220 kr
37 260 kr
446 640 kr
447 120 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 540 kr
37 650 kr
450 480 kr
451 800 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 050 kr
38 110 kr
456 600 kr
457 320 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
39 520 kr
39 630 kr
474 240 kr
475 560 kr
Elektriker
Privat
30 646 personer
755 personer
29 891 personer
Ca 257 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
41 600 kr
36 960 kr
41 710 kr
499 200 kr
443 520 kr
500 520 kr
Ca 257 kr
Ca 228 kr
Ca 257 kr
41 930 kr
37 090 kr
42 040 kr
503 160 kr
445 080 kr
504 480 kr
Ca 251 kr
Ca 209 kr
Ca 252 kr
40 600 kr
33 870 kr
40 760 kr
487 200 kr
406 440 kr
489 120 kr
Ca 251 kr
Ca 209 kr
Ca 252 kr
42 270 kr
34 800 kr
42 450 kr
507 240 kr
417 600 kr
509 400 kr
Elektriker
Deltid
Privat
7 045 personer
255 personer
6 790 personer
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 080 kr
36 260 kr
40 130 kr
480 960 kr
435 120 kr
481 560 kr
Ca 247 kr
Ca 224 kr
Ca 248 kr
40 160 kr
36 260 kr
40 210 kr
481 920 kr
435 120 kr
482 520 kr
Ca 228 kr
Ca 199 kr
Ca 229 kr
36 990 kr
32 280 kr
37 160 kr
443 880 kr
387 360 kr
445 920 kr
Ca 228 kr
Ca 199 kr
Ca 229 kr
38 060 kr
32 900 kr
38 240 kr
456 720 kr
394 800 kr
458 880 kr
Elektriker
Heltid
Privat
23 601 personer
500 personer
23 101 personer
Ca 260 kr
Ca 228 kr
Ca 261 kr
42 110 kr
37 010 kr
42 210 kr
505 320 kr
444 120 kr
506 520 kr
Ca 260 kr
Ca 228 kr
Ca 261 kr
42 520 kr
37 260 kr
42 620 kr
510 240 kr
447 120 kr
511 440 kr
Ca 256 kr
Ca 213 kr
Ca 257 kr
41 480 kr
34 490 kr
41 630 kr
497 760 kr
413 880 kr
499 560 kr
Ca 256 kr
Ca 213 kr
Ca 257 kr
43 290 kr
35 540 kr
43 460 kr
519 480 kr
426 480 kr
521 520 kr
Elektriker
Statlig
391 personer
310 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 240 kr
38 270 kr
38 920 kr
459 240 kr
467 040 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 240 kr
38 910 kr
39 880 kr
466 920 kr
478 560 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 248 kr
39 380 kr
40 190 kr
472 560 kr
482 280 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 248 kr
41 190 kr
42 250 kr
494 280 kr
507 000 kr
Elektriker
Heltid
Statlig
342 personer
291 personer
Ca 237 kr
Ca
Ca 240 kr
38 450 kr
38 920 kr
461 400 kr
467 040 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 240 kr
39 220 kr
39 900 kr
470 640 kr
478 800 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 248 kr
39 540 kr
40 190 kr
474 480 kr
482 280 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 248 kr
41 480 kr
42 300 kr
497 760 kr
507 600 kr
Elektriker
Alle sektorer
31 413 personer
857 personer
30 556 personer
Ca 256 kr
Ca 226 kr
Ca 257 kr
41 490 kr
36 550 kr
41 600 kr
497 880 kr
438 600 kr
499 200 kr
Ca 256 kr
Ca 226 kr
Ca 257 kr
41 820 kr
36 670 kr
41 940 kr
501 840 kr
440 040 kr
503 280 kr
Ca 250 kr
Ca 211 kr
Ca 251 kr
40 560 kr
34 120 kr
40 730 kr
486 720 kr
409 440 kr
488 760 kr
Ca 250 kr
Ca 211 kr
Ca 251 kr
42 230 kr
35 020 kr
42 420 kr
506 760 kr
420 240 kr
509 040 kr
Automatiker
Deltid
Alle sektorer
780 personer
725 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
42 990 kr
44 520 kr
515 880 kr
534 240 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
43 760 kr
45 390 kr
525 120 kr
544 680 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 010 kr
45 670 kr
540 120 kr
548 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 540 kr
48 320 kr
570 480 kr
579 840 kr
Automatiker
Heltid
Alle sektorer
4 998 personer
231 personer
4 767 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 080 kr
35 830 kr
45 730 kr
540 960 kr
429 960 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 380 kr
36 330 kr
47 090 kr
556 560 kr
435 960 kr
565 080 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
45 970 kr
35 300 kr
46 490 kr
551 640 kr
423 600 kr
557 880 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
49 120 kr
36 860 kr
49 720 kr
589 440 kr
442 320 kr
596 640 kr
Automatiker
Privat
5 667 personer
279 personer
5 388 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 780 kr
45 690 kr
540 000 kr
429 360 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 210 kr
36 170 kr
46 980 kr
554 520 kr
434 040 kr
563 760 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
45 920 kr
34 980 kr
46 460 kr
551 040 kr
419 760 kr
557 520 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
48 990 kr
36 380 kr
49 610 kr
587 880 kr
436 560 kr
595 320 kr
Automatiker
Deltid
Privat
777 personer
722 personer
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 030 kr
44 580 kr
516 360 kr
534 960 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 800 kr
45 460 kr
525 600 kr
545 520 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 060 kr
45 730 kr
540 720 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 600 kr
48 390 kr
571 200 kr
580 680 kr
Automatiker
Heltid
Privat
4 890 personer
224 personer
4 666 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
45 110 kr
35 790 kr
45 830 kr
541 320 kr
429 480 kr
549 960 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
46 400 kr
36 290 kr
47 180 kr
556 800 kr
435 480 kr
566 160 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
46 020 kr
35 070 kr
46 550 kr
552 240 kr
420 840 kr
558 600 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
49 160 kr
36 590 kr
49 760 kr
589 920 kr
439 080 kr
597 120 kr
Automatiker
Alle sektorer
5 778 personer
286 personer
5 492 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 790 kr
45 660 kr
540 000 kr
429 480 kr
547 920 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 220 kr
36 190 kr
46 950 kr
554 640 kr
434 280 kr
563 400 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
45 870 kr
35 180 kr
46 400 kr
550 440 kr
422 160 kr
556 800 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
48 960 kr
36 620 kr
49 570 kr
587 520 kr
439 440 kr
594 840 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold