Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Elektriker

favoritt ikon

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:

  • å montere elektriske systemer
  • reparere og utføre service på eksisterende systemer
  • feilsøking

Elektrikere arbeider med boliger og andre bygninger, industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner, og alarm- og sikkerhetsanlegg.

I Norge er det bare elektrofagarbeidere som har anledning til å arbeide på elektriske installasjoner og utstyr. Tilsynsmyndighetene stiller bestemte el-sikkerhetskrav til elektrofagarbeideren for å kunne jobbe selvstendig med utførelse og reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev for å kunne arbeide selvstendig.

Hvor jobber elektrikere?

En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Personlige egenskaper

Allsidighet og ansvarlighet er sentrale egenskaper for elektrikere. Det kan være fysisk krevende yrke, og passer godt til folk med teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hvor du arbeider kan du ha mye kundekontakt, og det er derfor viktig å være flink til å kommunisere med andre. For en elektriker er det også viktig å ha godt fargesyn.

Utdanning

Utdanning til elektriker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. 

 

Hva jobber elektrikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektrikere
Deltid
Alle sektorer
6 538 personer
276 personer
6 262 personer
241 kr
222 kr
242 kr
39 100 kr
35 910 kr
39 220 kr
469 200 kr
430 920 kr
470 640 kr
241 kr
222 kr
242 kr
39 150 kr
35 910 kr
39 270 kr
469 800 kr
430 920 kr
471 240 kr
225 kr
206 kr
226 kr
36 510 kr
33 370 kr
36 630 kr
438 120 kr
400 440 kr
439 560 kr
225 kr
206 kr
226 kr
37 430 kr
34 000 kr
37 570 kr
449 160 kr
408 000 kr
450 840 kr
Elektrikere
Heltid
Alle sektorer
23 664 personer
524 personer
23 140 personer
254 kr
215 kr
255 kr
41 180 kr
34 870 kr
41 250 kr
494 160 kr
418 440 kr
495 000 kr
254 kr
215 kr
255 kr
41 580 kr
34 960 kr
41 660 kr
498 960 kr
419 520 kr
499 920 kr
250 kr
205 kr
251 kr
40 570 kr
33 130 kr
40 730 kr
486 840 kr
397 560 kr
488 760 kr
250 kr
205 kr
251 kr
42 300 kr
34 020 kr
42 480 kr
507 600 kr
408 240 kr
509 760 kr
Elektrikere
Heltid
Kommunal
298 personer
11 personer
287 personer
224 kr
224 kr
36 340 kr
36 350 kr
436 080 kr
436 200 kr
224 kr
224 kr
36 710 kr
36 760 kr
440 520 kr
441 120 kr
227 kr
219 kr
228 kr
36 820 kr
35 520 kr
36 870 kr
441 840 kr
426 240 kr
442 440 kr
227 kr
219 kr
228 kr
38 190 kr
35 520 kr
38 290 kr
458 280 kr
426 240 kr
459 480 kr
Elektrikere
Deltid
Privat
6 412 personer
228 personer
6 184 personer
242 kr
232 kr
242 kr
39 210 kr
37 530 kr
39 260 kr
470 520 kr
450 360 kr
471 120 kr
242 kr
232 kr
242 kr
39 260 kr
37 530 kr
39 320 kr
471 120 kr
450 360 kr
471 840 kr
225 kr
205 kr
226 kr
36 520 kr
33 180 kr
36 640 kr
438 240 kr
398 160 kr
439 680 kr
225 kr
205 kr
226 kr
37 450 kr
33 890 kr
37 580 kr
449 400 kr
406 680 kr
450 960 kr
Elektrikere
Heltid
Privat
22 930 personer
447 personer
22 483 personer
255 kr
216 kr
256 kr
41 320 kr
35 000 kr
41 410 kr
495 840 kr
420 000 kr
496 920 kr
255 kr
216 kr
256 kr
41 720 kr
35 090 kr
41 820 kr
500 640 kr
421 080 kr
501 840 kr
251 kr
203 kr
252 kr
40 670 kr
32 880 kr
40 830 kr
488 040 kr
394 560 kr
489 960 kr
251 kr
203 kr
252 kr
42 400 kr
33 820 kr
42 580 kr
508 800 kr
405 840 kr
510 960 kr
Elektrikere
Heltid
Statlig
436 personer
66 personer
370 personer
225 kr
227 kr
36 500 kr
36 850 kr
438 000 kr
442 200 kr
225 kr
227 kr
37 210 kr
37 770 kr
446 520 kr
453 240 kr
232 kr
213 kr
236 kr
37 620 kr
34 480 kr
38 180 kr
451 440 kr
413 760 kr
458 160 kr
232 kr
213 kr
236 kr
39 370 kr
34 480 kr
40 120 kr
472 440 kr
413 760 kr
481 440 kr
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
278 kr
282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
278 kr
282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
286 kr
248 kr
289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
286 kr
248 kr
289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
278 kr
215 kr
281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
278 kr
215 kr
281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
282 kr
208 kr
285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
282 kr
208 kr
285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
278 kr
282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
278 kr
282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
286 kr
249 kr
289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
286 kr
249 kr
289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
278 kr
209 kr
281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
278 kr
209 kr
281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
282 kr
207 kr
285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
282 kr
207 kr
285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold