Gjennomgått i samarbeid med EL og IT Forbundet, NELFO 27. august 2020

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Arbeidsoppgaver

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:

 • montere elektriske systemer i alle type bygg og installasjoner
 • reparere og utføre service på eksisterende systemer
 • feilsøke og reparere feil

Elektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.

Tilsynsmyndighetene i Norge stiller bestemte el-sikkerhetskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe selvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev i elektrikerfaget for å kunne arbeide selvstendig.

For en elektriker er det viktig å ha godt fargesyn.

Hvor jobber elektrikere?

En elektriker er vanligvis ansatt hos en registrert elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Bli med en elektriker på jobb

Hvordan er det å jobbe som elektriker?

Intervjuer

Håvard er en elekktiker som liker jobben sin.

Elektriker

Håvard Alnes

Håvard Alnes er så glad i elektro at han stilte til NM i elektrofag. – Et stadig større press på miljøet betyr en trygg framtid for faglærte elektrikere, sier han

Viktige egenskaper for en elektriker

Som elektriker bør du være ansvarsbevisst og fleksibel. Det kan være et fysisk krevende yrke, så du bør være i god form. Du bør også ha teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hvor du arbeider kan du ha mye kundekontakt, og det er derfor viktig å ha gode kommunikasjonsevner.

Hva tjener elektrikere?

Hvordan utdanner du deg til elektriker?

Utdanning til elektriker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

 

Hvilke utdanninger er vanligst for elektrikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber elektrikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 555133 - Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig
 • 555119 - Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig
 • 555116 - Fagskoleutdanning, elektro – fordypning bioenergi
 • 555110 - Fagskoleutdanning, elektronikk
 • 555107 - Teknisk fagskole, linje for elektro, toårig
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk
 • 555102 - Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk
 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3
 • 455103 - Elektrikerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber elektrikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med elektrikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7241101 - ELEKTRIKER
 • 7241122 - ELEKTRIKERFORMANN
 • 7241136 - FAGARBEIDER (ELEKTRIKER)
 • 7241132 - ARBEIDSLEDER (ELEKTRIKER)
 • 7241135 - FORMANN (ELEKTRIKER)
 • 7241142 - KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7241148 - KULDEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7241144 - SERVICETEKNIKER (ELEKTRIKER)
 • 7241139 - SPESIALARBEIDER (ELEKTRIKER)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.