Image
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken
Lenke
Wavebreakmedia Ltd

Yrkesbeskrivelse

Ernæringskokk

Ernæringskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.

Arbeidsoppgavene til ernæringskokker, tidligere kalt for institusjonskokker, er stort sett de samme som for restaurantkokker. Den største forskjellen er at ernæringskokken har kunnskaper om tilberedning og servering av spesialkost. 

Ernæringskokken har kunnskap om å tilpasse mat og retter etter ulike behov, allergier, intoleranser, livsstilssykdommer og kost i ulike livsfaser. 

Som ernæringskokk har du kunnskap om hvordan du kan lage dietter til dem som er syke, og hva man bør spise for å holde seg frisk.

Dette yrket handler mye om å glede dem du lager maten for, med fristende retter som kan gi positive matopplevelser.

Du må også ha kunnskaper om regelverket innenfor hygiene og HMS.

Vanlige arbeidsoppgaver for ernæringskokken:

  • lage menyer, som gjerne kan følge årstidene
  • velge ut, kjøpe inn og behandle råvarer 
  • tilberede kald og varm mat, både spesialkost, hverdagsmat og selskapsmat
  • vask og renhold av kjøkken

En del institusjonskokker jobber turnus.

Ofte jobber du tett sammen med kostøkonomer, kliniske ernæringsfysiologer, helsefagarbeidere og sykepleiere.

 

Hvor jobber ernæringskokker ?

Som ernæringskokk kan du jobbe ved sentralkjøkken eller storkjøkken på sykehus, sykehjem eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan jobbe i personalkantiner, skolekantiner, barnehager, skoler, Forsvaret, fengsler eller innenfor oljeindustrien.

Personlige egenskaper

En ernæringskokk bør være glad i å lage mat, være nøyaktig og strukturert, samt kunne jobbe effektivt og planmessig. Kokkeyrket kan være fysisk krevende og det vil være en fordel å være i god form. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber ernæringskokkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 458106 - Institusjonskokkfaget, Vg3

Bedrifter

Ernæringskokk i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5122105 - INSTITUSJONSKOKK
  • 5122131 - ERNÆRINGSKOKK

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2022, av Faglig råd for restaurant og matfag