Image
Filigranssølvsmed produserer bunadssølv

Yrkesbeskrivelse

Filigranssølvsmed

Filigranssølvsmeden lager bunadsølv.

En filigransølvsmed lager bunadssølv som søljer, beltespenner, knapper og halsringer. I tillegg lager filigranssølvsmeden smykker, armbånd og ørepynt. Flere teknikker blir benyttet for å forme sølvtråd og sølvkuler til ulike mønstre, ofte loddet på en tilpasset sølvplate. Sølv er hovedmaterialet, men gull, perler og andre materialer kan brukes i produksjonen. Reparasjoner og restaureringer av gamle filigransarbeider er også en del av arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en filigranssølvsmed:

  • lage arbeidstegning med mål og dimensjoner
  • tvinne sølvtråder, lage roser, løv, snergler, kruser mv.
  • sage, file, gløde, montere, lodde og smi

Beslektede yrker er sølvsmed og gullsmed.

Image
Nærbilde av en bunadsølje
Lenke
Gry Grindbakken
Sølje laget av en filigranssølvsmed.

Hvor jobber filigranssølvsmeder ?

Filigranssølvsmeder arbeider ofte i små bedrifter med en eller noen få ansatte håndverkere. Mange driver eget verksted, mens andre kan være ansatt i gullsmedbutikker.

Personlige egenskaper

Som filigranssølvsmed må du være fortrolig med tradisjoner, symboler og geografisk særpreg. Kreativitet og estetisk sans er viktig. Du må også være nøyaktig og tålmodig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i filigranssølvsmedfaget. Les mer om mesterutdanning

Hva jobber filigranssølvsmedutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 416201 - Filigranssølvsmedfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for filigranssølvsmeder ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Filigranssølvsmed i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7313103 - FILIGRANSARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 10. september 2021, av Norsk Håndverksinstiutt