Image
Bokhandler viser fram bøker.

Yrkesbeskrivelse

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.

En bokhandler har en viktig oppgave som kunnskapsformidler. Gjennom veiledning og inspirasjon bidrar du til å øke leseinteressen blant kundene. Som bokhandler skal du tilby kundene både populære bøker som mange leser, og gi spesielt interesserte lesere hjelp til å finne store leseropplevelser innenfor sine interesser.

Som bokhandler må du ha god produktkunnskap, og kjenne til prosessen fra manus til ferdig bok. Du bør kjenne til hvordan de viktigste leverandørene tenker og arbeider, slik at du kan fortelle om produktene.

Det er også viktig å kjenne til bokavtalen, som er avtalen som regulerer omsetning av bøker. I tillegg til andre juridiske områder som for eksempel opphavsrett, kjøpsloven, angrefristloven og markedsføringsloven.

Vanlige arbeidsoppgaver for bokhandlere:

  • veilede om ulike sjangre som samtidslitteratur, populærlitteratur, norsk og utenlandsk litteratur og barne- og ungdomslitteratur
  • lede bokhandelen
  • markedsføring av bøker og bokhandelen
  • butikkdrift og økonomistyring

I tillegg til bøker, forhandler bokhandleren også varer som kart, prospekter, manuskripter, tegneserier, postkort og foto. Antikvarbokhandleren selger antikvariske, brukte og nye, bøker.

 

Hvor jobber bokhandlere ?

Som bokhandler kan du jobbe i bokhandel, i antikvariater, i bokklubber, med netthandel, i forlag, på bibliotek eller i skoleverket.

Personlige egenskaper

Som bokhandler må du ha interesse for bøker og litteratur. Sosiale ferdigheter og god kommunikasjonsevne er viktig i møte med kundene. Du må ha økonomisk sans og gode språkkunnskaper.

Utdanning

Det er ingen formelle utdanningskrav for å være bokhandler.

For å bli bokhandler kan du gå Fagskolen for bokbransjen, som er en stiftelse under Den norske bokhandlerforeningen. Fagskolen er et deltidsstudium.

Et annet mulig utdanningsløp er å ta fagbrev i salgsfaget i videregående opplæring

Bedrifter

Bokhandler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5221117 - BOKHANDLER
  • 5221123 - BOKHANDLERMEDARBEIDER
  • 5221105 - BOKHANDLERMEDHJELPER
  • 5221106 - BOKSELGER

Sist kvalitetssikret den 14. februar 2022, av Faglig råd for salg, service og reiseliv