Kateket Gro Lillenes
Yrkesbeskrivelse

Kateket

favoritt ikon

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. Viktige oppgaver er å undervise konfirmanter og andre aldersgrupper.

Som kateket har du ansvar for å bygge opp og lede menighetens pedagogiske arbeid blant barn, ungdom og voksne.

Vanlige arbeidsoppgaver for kateketer:

  • konfirmasjonsundervisning
  • ansvar for menighetens trosopplæring
  • ledertrening og rekruttering og veiledning av frivillige medarbeidere
  • ansvar for samarbeid mellom kirken, skoler og barnehager
  • drive holdningsskapende arbeid blant unge og i menigheten
  • delta i gudstjenester

Kateketen jobber også ofte sammen med presten eller andre ansatte i kirken. 

Undervisningsansatte i kirken som ikke er kvalifisert som kateket, kan være menighetspedagog eller ha andre titler.

Hvor jobber kateketer?

Kateketene jobber hovedsakelig innen Den norske kirke. Noen jobber også innen skoleverket, og noen med organisasjons- eller misjonsarbeid.

Personlige egenskaper

Du må være kontaktskapende, samarbeidsvillig og ha gode pedagogiske evner. Du omgås mange folk og formidler kristen tro og kunnskap.

Utdanning

For å bli kateket i Den norske kirke må du ha mastergrad eller tilsvarende i kateketikk/kirkelig undervisning, kristendomskunnskap eller pedagogikk. Det er visse minstekrav om pedagogisk, teologisk og praktisk, kirkelig utdanning.

Du kan også få faglig godkjenning som kateket på annen måte. Kirkerådet må da gi godkjenning etter alternativ ordning etter søknad. Det forutsettes i dag at du har utdanning på masternivå. 

Kristendomskunnskap kan tas ved flere av landets universiteter og høgskoler. 

Etter- og videreutdanning
Dersom du har teologisk embetseksamen, eller master i kristendomskunnskap, kan du søke på videre studier for å ta doktorgrad ( Ph.d.).

Hva jobber teologer, kristendom- og kateketutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Geistlige yrker
Deltid
Alle sektorer
589 personer
212 personer
377 personer
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
42 370 kr
42 560 kr
42 060 kr
508 440 kr
510 720 kr
504 720 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 260 kr
42 370 kr
42 560 kr
42 060 kr
508 440 kr
510 720 kr
504 720 kr
Ca 270 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
44 320 kr
43 510 kr
525 720 kr
531 840 kr
522 120 kr
Ca 270 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
43 840 kr
44 380 kr
43 520 kr
526 080 kr
532 560 kr
522 240 kr
Geistlige yrker
Heltid
Alle sektorer
1 957 personer
611 personer
1 346 personer
Ca 315 kr
Ca 304 kr
Ca 320 kr
51 060 kr
49 240 kr
51 820 kr
612 720 kr
590 880 kr
621 840 kr
Ca 315 kr
Ca 304 kr
Ca 320 kr
51 060 kr
49 240 kr
51 820 kr
612 720 kr
590 880 kr
621 840 kr
Ca 307 kr
Ca 301 kr
Ca 310 kr
49 800 kr
48 760 kr
50 270 kr
597 600 kr
585 120 kr
603 240 kr
Ca 307 kr
Ca 301 kr
Ca 310 kr
49 910 kr
48 850 kr
50 380 kr
598 920 kr
586 200 kr
604 560 kr
Geistlige yrker
Heltid
Kommunal
196 personer
123 personer
73 personer
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca
43 020 kr
42 240 kr
516 240 kr
506 880 kr
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca
43 020 kr
42 240 kr
516 240 kr
506 880 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 460 kr
42 470 kr
45 130 kr
521 520 kr
509 640 kr
541 560 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 460 kr
42 470 kr
45 130 kr
521 520 kr
509 640 kr
541 560 kr
Geistlige yrker
Deltid
Privat
351 personer
88 personer
263 personer
Ca 250 kr
Ca
Ca 256 kr
40 530 kr
41 470 kr
486 360 kr
497 640 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 256 kr
40 530 kr
41 470 kr
486 360 kr
497 640 kr
Ca 256 kr
Ca 251 kr
Ca 258 kr
41 540 kr
40 610 kr
41 850 kr
498 480 kr
487 320 kr
502 200 kr
Ca 256 kr
Ca 251 kr
Ca 258 kr
41 550 kr
40 610 kr
41 850 kr
498 600 kr
487 320 kr
502 200 kr
Geistlige yrker
Heltid
Privat
498 personer
79 personer
419 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 560 kr
41 630 kr
498 720 kr
499 560 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 257 kr
41 560 kr
41 630 kr
498 720 kr
499 560 kr
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
43 050 kr
41 940 kr
43 260 kr
516 600 kr
503 280 kr
519 120 kr
Ca 266 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
43 130 kr
41 940 kr
43 330 kr
517 560 kr
503 280 kr
519 960 kr
Geistlige yrker
Deltid
Statlig
171 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 400 kr
604 800 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 400 kr
604 800 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 520 kr
582 240 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 580 kr
582 960 kr
Geistlige yrker
Heltid
Statlig
1 263 personer
409 personer
854 personer
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 333 kr
53 660 kr
51 930 kr
54 000 kr
643 920 kr
623 160 kr
648 000 kr
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 333 kr
53 660 kr
51 930 kr
54 000 kr
643 920 kr
623 160 kr
648 000 kr
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
53 440 kr
51 970 kr
54 150 kr
641 280 kr
623 640 kr
649 800 kr
Ca 330 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
53 570 kr
52 080 kr
54 300 kr
642 840 kr
624 960 kr
651 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærar i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.