Image
Kateket Gro Lillenes

Yrkesbeskrivelse

Kateket

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge.

Som kateket har du ansvar for å bygge opp og lede menighetens pedagogiske arbeid blant barn, ungdom og voksne.

Vanlige arbeidsoppgaver for kateketer:

 • konfirmasjonsundervisning
 • ansvar for menighetens trosopplæring
 • ledertrening, rekruttering og veiledning av frivillige medarbeidere
 • ansvar for samarbeid mellom kirken, skoler og barnehager
 • drive holdningsskapende arbeid blant unge og i menigheten
 • delta i gudstjenester

Kateketen jobber også ofte sammen med presten eller andre ansatte i kirken.

Som kateket i Den norske kirke vigsles du til katekettjeneste av biskopen.

Undervisningsansatte i kirken som ikke er kvalifisert som kateket, kan være menighetspedagog eller ha andre titler.

Hvor jobber kateketer ?

Kateketene jobber hovedsakelig innen Den norske kirke. Noen jobber også innen skoleverket, og noen med organisasjons- eller misjonsarbeid.

Personlige egenskaper

Du må være kontaktskapende, samarbeidsvillig og ha gode pedagogiske evner. 

Utdanning

For å bli kateket i Den norske kirke må du ha mastergrad eller tilsvarende i kateketikk/kirkelig undervisning, kristendomskunnskap eller pedagogikk. Det er visse minstekrav om pedagogisk, teologisk og praktisk, kirkelig utdanning.

Du kan også få faglig godkjenning som kateket på annen måte. Kirkerådet må da gi godkjenning etter alternativ ordning etter søknad. Det forutsettes i dag at du har utdanning på masternivå. 

Kristendomskunnskap kan tas ved flere av landets universiteter og høgskoler. 

Etter- og videreutdanning
Dersom du har teologisk embetseksamen, eller master i kristendomskunnskap, kan du søke på videre studier for å ta doktorgrad (Ph.d.).

Hva jobber teologer, kristendom- og kateketutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 514102 - Bibelskole, toårig forkynner- og lederkurs (bibelseminar)
 • 714101 - Master, kirkelig undervisning – kateket, toårig
 • 714201 - Cand.philol.-utdanning, kristendomskunnskap
 • 714205 - Cand.theol.-utdanning, seksårig
 • 714211 - Praktisk-teologisk seminar, ettårig
 • 614103 - Høgskolekandidat, kristendomskunnskap og menighetsarbeid, toårig
 • 614104 - Kateketseminar, ettårig
 • 614105 - Kateketutdanning, fireårig
 • 614207 - Bachelor, teologi og kristendom, treårig

Bedrifter

Kateket i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2560105 - KATEKET

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 25. september 2020, av KA - krikelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon, KA - kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon, Den norske kirke