Kvalitetssikret av KA - krikelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon, KA - kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon, Den norske kirke 31. juli 2023

Kateket

En kateket leder undervisningsarbeidet i en menighet. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge.

Arbeidsoppgaver

Som kateket har du ansvar for å bygge opp og lede menighetens pedagogiske arbeid blant barn, ungdom og voksne.

Vanlige arbeidsoppgaver for kateketer:

 • konfirmasjonsundervisning
 • planlegge og gjennomføre leir
 • delta i forberedelse og gjennomførelser av gudstjenester
 • ansvar for menighetens trosopplæring
 • ledertrening, rekruttering og veiledning av frivillige medarbeidere
 • ansvar for samarbeid mellom kirken, skoler og barnehager
 • samtaler om livstolkning og livsmestring blant unge og i menigheten
 • administrative oppgaver
   

Kateketen jobber også ofte sammen med presten eller andre ansatte i kirken.

Som kateket i Den norske kirke vigsles du til katekettjeneste av en biskop.

Undervisningsansatte i kirken som ikke er kvalifisert som kateket, kan være menighetspedagog eller ha andre titler.

Hvor jobber kateketer?

Kateketene jobber hovedsakelig innen Den norske kirke. Noen jobber også innen skoleverket, og noen med organisasjons- eller misjonsarbeid.

Intervjuer

Kateket Eirik Jørgensen profilbilde.

Kateket

Eirik Jørgensen

En arbeidsdag er veldig variert, og det er noe av det jeg liker best, sier kateket i Byåsen kirke, Eirik Jørgensen.

Viktige egenskaper

Du må være kontaktskapende, samarbeidsvillig og ha gode pedagogiske evner. 

Lønn

Utdanning

For å bli kateket i Den norske kirke må du ha mastergrad eller tilsvarende i kateketikk/kirkelig undervisning, kristendomskunnskap eller pedagogikk. Det er visse minstekrav om pedagogisk, teologisk og praktisk, kirkelig utdanning.

Du kan også få faglig godkjenning som kateket på annen måte. Kirkerådet må da gi godkjenning etter alternativ ordning etter søknad. Det forutsettes i dag at du har utdanning på masternivå. MF vitenskapelig høyskole tilbyr erfaringsbasert master i kirkelig undervisning.

Kristendomskunnskap kan tas ved flere av landets universiteter og høgskoler. 

Etter- og videreutdanning
Dersom du har teologisk embetseksamen, eller master i kristendomskunnskap, kan du søke på videre studier for å ta doktorgrad (Ph.d.).

De vanligste jobbene blant teologer, kristendom- og kateketutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 614105 - Kateketutdanning, fireårig
 • 614104 - Kateketseminar, ettårig
 • 714201 - Cand.philol.-utdanning, kristendomskunnskap
 • 714101 - Master, kirkelig undervisning – kateket, toårig
 • 614207 - Bachelor, teologi og kristendom, treårig
 • 614103 - Høgskolekandidat, kristendomskunnskap og menighetsarbeid, toårig
 • 514102 - Bibelskole, toårig forkynner- og lederkurs (bibelseminar)

Arbeidsmarked

Bedrifter med kateketer

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.