Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. januar 2022

Industriell overflatebehandler

En industriell overflatebehandler behandler stål, lettmetall, betong og annet materiale som skal brukes på land og på sjøen.

Arbeidsoppgaver

Som industriell overflatebehandler sørger du til at materiale og verktøy blir bedre og varer lenger. Et hovedelement i yrket er belegging av material- og produktoverflater gjennom prosessbehandling med ulike typer utstyr og metoder.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrielle overflatebehandlere:

 • klargjøre, behandle, lakkere og sprøyte materialer
 • utføre forbehandlings- og renseprosesser
 • håndtere kjemikalier forsvarlig og miljøvennlig
 • betjene maskiner og verktøy
 • håndtere kjemiske og elektrolytiske bad
 • metallsmelte produkter

Som industriell overflatebehandler må du arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter strenge HMS-regler. Du jobber med mange skadelige kjemikalier. Det er derfor viktig at du kjenner til deres egenskaper, og at du reduserer utslipp til luft og avløp under arbeidet.

Hvor jobber industrielle overflatebehandlere ?

En industriell overflatebehandler kan jobbe på et mekanisk verksted eller i ulike industrivirksomheter, både landbasert og offshore.

Intervjuer

Industriell overflatebehandler

Jørgen Sekkenes

Jørgen Sekkene sine arbeidsoppgaver er blant annet å sandblåse og prime komponenter og produkter som skal brukes i ulike båter i forskjellige segmenter.

Viktige egenskaper

En overflatebehandler må kunne arbeide nøyaktig og strukturert. Du må kunne jobbe selvstendig, i samarbeid med andre. Du må også like å jobbe med maskiner og verktøy.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i industriell overflatebehandling, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457134 - Industriell overflatebehandling, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industrielle overflatebehandlere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7142125 - FAGANSVARLIG (OVERFLATEBEHANDLING)
 • 7142122 - SPESIALARBEIDER (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING)
 • 7142121 - KORROSJONSBEHANDLER
 • 7142120 - KORROSJONSARBEIDER
 • 7142119 - KORROSJONSOPERATØR
 • 7142118 - FORMANN (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING)
 • 7142116 - FAGARBEIDER (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING)
 • 7142114 - SPRØYTELAKKERER
 • 7142110 - METALLISERER
 • 7142109 - OVERFLATEBEHANDLER
 • 7142108 - TERMISK SPRØYTER
 • 7142107 - SPRØYTEMALER
 • 7142106 - KORROSJONSMEDARBEIDER
 • 7142104 - VARMFORSINKER
 • 7142102 - INDUSTRILAKKERER

Andre yrker

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Relaterte lenker