Tekniker installerer overvåkningskamera
Yrkesbeskrivelse

­Mekaniker

favoritt ikon

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

 

Mekanikere jobber med små og store maskiner. Arbeidsoppgavene er gjerne vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig. Arbeidet er fysisk krevende.

Det finnes en rekke fagbrev innen mekanikeryrket:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Protese- eller tanntekniker
Deltid
Alle sektorer
161 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca
41 010 kr
492 120 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca
41 010 kr
492 120 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca
43 420 kr
521 040 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca
43 470 kr
521 640 kr
Protese- eller tanntekniker
Heltid
Alle sektorer
827 personer
385 personer
442 personer
Ca 262 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 370 kr
40 060 kr
43 340 kr
508 440 kr
480 720 kr
520 080 kr
Ca 262 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 370 kr
40 060 kr
43 340 kr
508 440 kr
480 720 kr
520 080 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
43 590 kr
41 430 kr
45 480 kr
523 080 kr
497 160 kr
545 760 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
44 360 kr
41 830 kr
46 570 kr
532 320 kr
501 960 kr
558 840 kr
Protese- eller tanntekniker
Privat
984 personer
483 personer
501 personer
Ca 261 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
40 000 kr
43 350 kr
506 520 kr
480 000 kr
520 200 kr
Ca 261 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
40 000 kr
43 350 kr
506 520 kr
480 000 kr
520 200 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
43 580 kr
41 470 kr
45 570 kr
522 960 kr
497 640 kr
546 840 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
44 270 kr
41 820 kr
46 580 kr
531 240 kr
501 840 kr
558 960 kr
Protese- eller tanntekniker
Deltid
Privat
161 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca
41 010 kr
492 120 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca
41 010 kr
492 120 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca
43 420 kr
521 040 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca
43 470 kr
521 640 kr
Protese- eller tanntekniker
Heltid
Privat
823 personer
384 personer
439 personer
Ca 262 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 380 kr
40 060 kr
43 350 kr
508 560 kr
480 720 kr
520 200 kr
Ca 262 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 380 kr
40 060 kr
43 350 kr
508 560 kr
480 720 kr
520 200 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
43 600 kr
41 420 kr
45 500 kr
523 200 kr
497 040 kr
546 000 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
44 370 kr
41 820 kr
46 590 kr
532 440 kr
501 840 kr
559 080 kr
Protese- eller tanntekniker
Alle sektorer
988 personer
484 personer
504 personer
Ca 261 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
40 000 kr
43 350 kr
506 520 kr
480 000 kr
520 200 kr
Ca 261 kr
Ca 247 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
40 000 kr
43 350 kr
506 520 kr
480 000 kr
520 200 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
43 570 kr
41 470 kr
45 550 kr
522 840 kr
497 640 kr
546 600 kr
Ca 269 kr
Ca 256 kr
Ca 281 kr
44 260 kr
41 820 kr
46 560 kr
531 120 kr
501 840 kr
558 720 kr
Bilmekaniker
Deltid
Alle sektorer
2 256 personer
2 194 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 350 kr
33 370 kr
400 200 kr
400 440 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 350 kr
33 370 kr
400 200 kr
400 440 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 203 kr
32 920 kr
32 950 kr
395 040 kr
395 400 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 203 kr
33 710 kr
33 750 kr
404 520 kr
405 000 kr
Bilmekaniker
Heltid
Alle sektorer
17 831 personer
288 personer
17 543 personer
Ca 229 kr
Ca 204 kr
Ca 230 kr
37 130 kr
33 000 kr
37 200 kr
445 560 kr
396 000 kr
446 400 kr
Ca 229 kr
Ca 204 kr
Ca 230 kr
37 540 kr
33 170 kr
37 610 kr
450 480 kr
398 040 kr
451 320 kr
Ca 226 kr
Ca 187 kr
Ca 227 kr
36 680 kr
30 260 kr
36 790 kr
440 160 kr
363 120 kr
441 480 kr
Ca 226 kr
Ca 187 kr
Ca 227 kr
38 070 kr
31 210 kr
38 190 kr
456 840 kr
374 520 kr
458 280 kr
Bilmekaniker
Privat
18 910 personer
299 personer
18 611 personer
Ca 225 kr
Ca 190 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
30 700 kr
36 560 kr
438 360 kr
368 400 kr
438 720 kr
Ca 225 kr
Ca 190 kr
Ca 226 kr
36 880 kr
30 850 kr
36 920 kr
442 560 kr
370 200 kr
443 040 kr
Ca 222 kr
Ca 177 kr
Ca 222 kr
35 930 kr
28 600 kr
36 040 kr
431 160 kr
343 200 kr
432 480 kr
Ca 222 kr
Ca 177 kr
Ca 222 kr
37 280 kr
29 420 kr
37 400 kr
447 360 kr
353 040 kr
448 800 kr
Bilmekaniker
Deltid
Privat
2 190 personer
2 135 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 270 kr
33 290 kr
399 240 kr
399 480 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 270 kr
33 290 kr
399 240 kr
399 480 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 202 kr
32 690 kr
32 750 kr
392 280 kr
393 000 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 202 kr
33 490 kr
33 560 kr
401 880 kr
402 720 kr
Bilmekaniker
Heltid
Privat
16 720 personer
244 personer
16 476 personer
Ca 227 kr
Ca 189 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
30 600 kr
36 800 kr
440 760 kr
367 200 kr
441 600 kr
Ca 227 kr
Ca 189 kr
Ca 227 kr
37 130 kr
30 810 kr
37 210 kr
445 560 kr
369 720 kr
446 520 kr
Ca 224 kr
Ca 175 kr
Ca 224 kr
36 210 kr
28 370 kr
36 330 kr
434 520 kr
340 440 kr
435 960 kr
Ca 224 kr
Ca 175 kr
Ca 224 kr
37 610 kr
29 260 kr
37 730 kr
451 320 kr
351 120 kr
452 760 kr
Bilmekaniker
Statlig
1 081 personer
1 031 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 020 kr
44 090 kr
528 240 kr
529 080 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 520 kr
44 610 kr
534 240 kr
535 320 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 220 kr
44 340 kr
530 640 kr
532 080 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
45 490 kr
45 610 kr
545 880 kr
547 320 kr
Bilmekaniker
Heltid
Statlig
1 035 personer
992 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 030 kr
44 100 kr
528 360 kr
529 200 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 550 kr
44 640 kr
534 600 kr
535 680 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
44 170 kr
44 300 kr
530 040 kr
531 600 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 273 kr
45 460 kr
45 590 kr
545 520 kr
547 080 kr
Bilmekaniker
Alle sektorer
20 087 personer
350 personer
19 737 personer
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 228 kr
36 920 kr
32 730 kr
37 000 kr
443 040 kr
392 760 kr
444 000 kr
Ca 228 kr
Ca 202 kr
Ca 228 kr
37 280 kr
32 870 kr
37 370 kr
447 360 kr
394 440 kr
448 440 kr
Ca 225 kr
Ca 188 kr
Ca 225 kr
36 390 kr
30 430 kr
36 490 kr
436 680 kr
365 160 kr
437 880 kr
Ca 225 kr
Ca 188 kr
Ca 225 kr
37 730 kr
31 300 kr
37 840 kr
452 760 kr
375 600 kr
454 080 kr
Flymekaniker
Deltid
Alle sektorer
128 personer
110 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
45 890 kr
45 950 kr
550 680 kr
551 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
46 120 kr
46 210 kr
553 440 kr
554 520 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
46 100 kr
45 530 kr
553 200 kr
546 360 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
47 590 kr
47 160 kr
571 080 kr
565 920 kr
Flymekaniker
Heltid
Alle sektorer
1 514 personer
1 429 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
48 940 kr
49 420 kr
587 280 kr
593 040 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
50 780 kr
51 450 kr
609 360 kr
617 400 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
53 640 kr
54 390 kr
643 680 kr
652 680 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
58 670 kr
59 600 kr
704 040 kr
715 200 kr
Flymekaniker
Privat
1 642 personer
103 personer
1 539 personer
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
48 820 kr
42 430 kr
49 130 kr
585 840 kr
509 160 kr
589 560 kr
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
50 530 kr
42 600 kr
50 980 kr
606 360 kr
511 200 kr
611 760 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
53 290 kr
41 990 kr
54 020 kr
639 480 kr
503 880 kr
648 240 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
58 160 kr
43 890 kr
59 080 kr
697 920 kr
526 680 kr
708 960 kr
Flymekaniker
Deltid
Privat
128 personer
110 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
45 890 kr
45 950 kr
550 680 kr
551 400 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
46 120 kr
46 210 kr
553 440 kr
554 520 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
46 100 kr
45 530 kr
553 200 kr
546 360 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca 281 kr
47 590 kr
47 160 kr
571 080 kr
565 920 kr
Flymekaniker
Heltid
Privat
1 514 personer
1 429 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
48 940 kr
49 420 kr
587 280 kr
593 040 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 305 kr
50 780 kr
51 450 kr
609 360 kr
617 400 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
53 640 kr
54 390 kr
643 680 kr
652 680 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 336 kr
58 670 kr
59 600 kr
704 040 kr
715 200 kr
Flymekaniker
Alle sektorer
1 642 personer
103 personer
1 539 personer
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
48 820 kr
42 430 kr
49 130 kr
585 840 kr
509 160 kr
589 560 kr
Ca 301 kr
Ca 262 kr
Ca 303 kr
50 530 kr
42 600 kr
50 980 kr
606 360 kr
511 200 kr
611 760 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
53 290 kr
41 990 kr
54 020 kr
639 480 kr
503 880 kr
648 240 kr
Ca 329 kr
Ca 259 kr
Ca 333 kr
58 160 kr
43 890 kr
59 080 kr
697 920 kr
526 680 kr
708 960 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Deltid
Alle sektorer
2 851 personer
177 personer
2 674 personer
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 228 kr
36 670 kr
34 730 kr
36 860 kr
440 040 kr
416 760 kr
442 320 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 228 kr
37 110 kr
34 730 kr
37 340 kr
445 320 kr
416 760 kr
448 080 kr
Ca 229 kr
Ca 210 kr
Ca 231 kr
37 170 kr
33 940 kr
37 360 kr
446 040 kr
407 280 kr
448 320 kr
Ca 229 kr
Ca 210 kr
Ca 231 kr
39 880 kr
34 860 kr
40 180 kr
478 560 kr
418 320 kr
482 160 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Alle sektorer
16 708 personer
563 personer
16 145 personer
Ca 248 kr
Ca 223 kr
Ca 250 kr
40 240 kr
36 110 kr
40 420 kr
482 880 kr
433 320 kr
485 040 kr
Ca 248 kr
Ca 223 kr
Ca 250 kr
42 020 kr
36 730 kr
42 270 kr
504 240 kr
440 760 kr
507 240 kr
Ca 255 kr
Ca 221 kr
Ca 256 kr
41 320 kr
35 770 kr
41 510 kr
495 840 kr
429 240 kr
498 120 kr
Ca 255 kr
Ca 221 kr
Ca 256 kr
45 190 kr
37 620 kr
45 450 kr
542 280 kr
451 440 kr
545 400 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Kommunal
229 personer
184 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 229 kr
36 420 kr
37 020 kr
437 040 kr
444 240 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 229 kr
36 520 kr
37 690 kr
438 240 kr
452 280 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
36 710 kr
37 020 kr
440 520 kr
444 240 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
38 490 kr
39 110 kr
461 880 kr
469 320 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Kommunal
169 personer
152 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 020 kr
37 460 kr
444 240 kr
449 520 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 710 kr
38 390 kr
452 520 kr
460 680 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 110 kr
37 260 kr
445 320 kr
447 120 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
39 240 kr
39 570 kr
470 880 kr
474 840 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Privat
18 652 personer
461 personer
18 191 personer
Ca 248 kr
Ca 234 kr
Ca 248 kr
40 190 kr
37 910 kr
40 240 kr
482 280 kr
454 920 kr
482 880 kr
Ca 248 kr
Ca 234 kr
Ca 248 kr
41 900 kr
38 430 kr
42 000 kr
502 800 kr
461 160 kr
504 000 kr
Ca 255 kr
Ca 235 kr
Ca 256 kr
41 380 kr
38 010 kr
41 460 kr
496 560 kr
456 120 kr
497 520 kr
Ca 255 kr
Ca 235 kr
Ca 256 kr
45 240 kr
40 020 kr
45 360 kr
542 880 kr
480 240 kr
544 320 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Deltid
Privat
2 762 personer
132 personer
2 630 personer
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 228 kr
36 830 kr
34 780 kr
36 930 kr
441 960 kr
417 360 kr
443 160 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 228 kr
37 310 kr
34 890 kr
37 440 kr
447 720 kr
418 680 kr
449 280 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
37 210 kr
33 780 kr
37 370 kr
446 520 kr
405 360 kr
448 440 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
39 990 kr
34 920 kr
40 220 kr
479 880 kr
419 040 kr
482 640 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Privat
15 890 personer
329 personer
15 561 personer
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 251 kr
40 610 kr
38 780 kr
40 640 kr
487 320 kr
465 360 kr
487 680 kr
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 251 kr
42 520 kr
39 480 kr
42 590 kr
510 240 kr
473 760 kr
511 080 kr
Ca 259 kr
Ca 241 kr
Ca 259 kr
41 890 kr
39 100 kr
41 940 kr
502 680 kr
469 200 kr
503 280 kr
Ca 259 kr
Ca 241 kr
Ca 259 kr
45 880 kr
41 330 kr
45 970 kr
550 560 kr
495 960 kr
551 640 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Statlig
678 personer
234 personer
444 personer
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
33 670 kr
34 230 kr
32 900 kr
404 040 kr
410 760 kr
394 800 kr
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
33 930 kr
34 860 kr
32 980 kr
407 160 kr
418 320 kr
395 760 kr
Ca 177 kr
Ca 190 kr
Ca 170 kr
28 690 kr
30 830 kr
27 590 kr
344 280 kr
369 960 kr
331 080 kr
Ca 177 kr
Ca 190 kr
Ca 170 kr
29 910 kr
32 170 kr
28 750 kr
358 920 kr
386 040 kr
345 000 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Statlig
649 personer
217 personer
432 personer
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 203 kr
33 670 kr
34 320 kr
32 840 kr
404 040 kr
411 840 kr
394 080 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 203 kr
33 940 kr
34 980 kr
32 920 kr
407 280 kr
419 760 kr
395 040 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
Ca 169 kr
28 490 kr
30 720 kr
27 370 kr
341 880 kr
368 640 kr
328 440 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
Ca 169 kr
29 720 kr
32 090 kr
28 540 kr
356 640 kr
385 080 kr
342 480 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Alle sektorer
19 559 personer
740 personer
18 819 personer
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
39 900 kr
35 830 kr
40 010 kr
478 800 kr
429 960 kr
480 120 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
41 490 kr
36 310 kr
41 690 kr
497 880 kr
435 720 kr
500 280 kr
Ca 252 kr
Ca 219 kr
Ca 254 kr
40 870 kr
35 470 kr
41 080 kr
490 440 kr
425 640 kr
492 960 kr
Ca 252 kr
Ca 219 kr
Ca 254 kr
44 610 kr
37 160 kr
44 900 kr
535 320 kr
445 920 kr
538 800 kr
Presisjonsinstrumentmaker eller -reparatør
Heltid
Alle sektorer
533 personer
483 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 249 kr
40 090 kr
40 390 kr
481 080 kr
484 680 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 249 kr
40 120 kr
40 430 kr
481 440 kr
485 160 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 264 kr
42 390 kr
42 740 kr
508 680 kr
512 880 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 264 kr
45 850 kr
46 410 kr
550 200 kr
556 920 kr
Presisjonsinstrumentmaker eller -reparatør
Privat
517 personer
460 personer
Ca 248 kr
Ca
Ca 251 kr
40 200 kr
40 600 kr
482 400 kr
487 200 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 251 kr
40 200 kr
40 600 kr
482 400 kr
487 200 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 267 kr
42 700 kr
43 180 kr
512 400 kr
518 160 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 267 kr
46 360 kr
47 130 kr
556 320 kr
565 560 kr
Presisjonsinstrumentmaker eller -reparatør
Heltid
Privat
461 personer
413 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca 252 kr
40 370 kr
40 900 kr
484 440 kr
490 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 252 kr
40 380 kr
40 940 kr
484 560 kr
491 280 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 269 kr
43 070 kr
43 520 kr
516 840 kr
522 240 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 269 kr
46 920 kr
47 640 kr
563 040 kr
571 680 kr
Presisjonsinstrumentmaker eller -reparatør
Alle sektorer
602 personer
538 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 248 kr
40 000 kr
40 200 kr
480 000 kr
482 400 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 248 kr
40 000 kr
40 230 kr
480 000 kr
482 760 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca 262 kr
42 030 kr
42 430 kr
504 360 kr
509 160 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca 262 kr
45 310 kr
45 950 kr
543 720 kr
551 400 kr
Automatiker
Deltid
Alle sektorer
780 personer
725 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
42 990 kr
44 520 kr
515 880 kr
534 240 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
43 760 kr
45 390 kr
525 120 kr
544 680 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 010 kr
45 670 kr
540 120 kr
548 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 540 kr
48 320 kr
570 480 kr
579 840 kr
Automatiker
Heltid
Alle sektorer
4 998 personer
231 personer
4 767 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 080 kr
35 830 kr
45 730 kr
540 960 kr
429 960 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 380 kr
36 330 kr
47 090 kr
556 560 kr
435 960 kr
565 080 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
45 970 kr
35 300 kr
46 490 kr
551 640 kr
423 600 kr
557 880 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
49 120 kr
36 860 kr
49 720 kr
589 440 kr
442 320 kr
596 640 kr
Automatiker
Privat
5 667 personer
279 personer
5 388 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 780 kr
45 690 kr
540 000 kr
429 360 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 210 kr
36 170 kr
46 980 kr
554 520 kr
434 040 kr
563 760 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
45 920 kr
34 980 kr
46 460 kr
551 040 kr
419 760 kr
557 520 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
48 990 kr
36 380 kr
49 610 kr
587 880 kr
436 560 kr
595 320 kr
Automatiker
Deltid
Privat
777 personer
722 personer
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 030 kr
44 580 kr
516 360 kr
534 960 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 800 kr
45 460 kr
525 600 kr
545 520 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 060 kr
45 730 kr
540 720 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 600 kr
48 390 kr
571 200 kr
580 680 kr
Automatiker
Heltid
Privat
4 890 personer
224 personer
4 666 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
45 110 kr
35 790 kr
45 830 kr
541 320 kr
429 480 kr
549 960 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
46 400 kr
36 290 kr
47 180 kr
556 800 kr
435 480 kr
566 160 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
46 020 kr
35 070 kr
46 550 kr
552 240 kr
420 840 kr
558 600 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
49 160 kr
36 590 kr
49 760 kr
589 920 kr
439 080 kr
597 120 kr
Automatiker
Alle sektorer
5 778 personer
286 personer
5 492 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 790 kr
45 660 kr
540 000 kr
429 480 kr
547 920 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 220 kr
36 190 kr
46 950 kr
554 640 kr
434 280 kr
563 400 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
45 870 kr
35 180 kr
46 400 kr
550 440 kr
422 160 kr
556 800 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
48 960 kr
36 620 kr
49 570 kr
587 520 kr
439 440 kr
594 840 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Alle sektorer
569 personer
471 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 450 kr
33 610 kr
401 400 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 510 kr
33 780 kr
402 120 kr
405 360 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
33 770 kr
33 970 kr
405 240 kr
407 640 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
35 310 kr
35 730 kr
423 720 kr
428 760 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Alle sektorer
1 808 personer
225 personer
1 583 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 940 kr
32 900 kr
35 150 kr
419 280 kr
394 800 kr
421 800 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 530 kr
35 780 kr
426 840 kr
402 360 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
35 800 kr
33 650 kr
36 110 kr
429 600 kr
403 800 kr
433 320 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
37 760 kr
35 630 kr
38 060 kr
453 120 kr
427 560 kr
456 720 kr
Operatør, plastprodukt
Privat
2 376 personer
323 personer
2 053 personer
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
34 590 kr
32 650 kr
34 750 kr
415 080 kr
391 800 kr
417 000 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 215 kr
35 120 kr
33 060 kr
35 300 kr
421 440 kr
396 720 kr
423 600 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
33 440 kr
35 730 kr
425 160 kr
401 280 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 650 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 800 kr
Operatør, plastprodukt
Deltid
Privat
569 personer
471 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 450 kr
33 610 kr
401 400 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 510 kr
33 780 kr
402 120 kr
405 360 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
33 770 kr
33 970 kr
405 240 kr
407 640 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 210 kr
35 310 kr
35 730 kr
423 720 kr
428 760 kr
Operatør, plastprodukt
Heltid
Privat
1 807 personer
225 personer
1 582 personer
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
34 940 kr
32 900 kr
35 150 kr
419 280 kr
394 800 kr
421 800 kr
Ca 216 kr
Ca 203 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
33 530 kr
35 780 kr
426 840 kr
402 360 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
35 800 kr
33 650 kr
36 110 kr
429 600 kr
403 800 kr
433 320 kr
Ca 221 kr
Ca 208 kr
Ca 223 kr
37 760 kr
35 630 kr
38 060 kr
453 120 kr
427 560 kr
456 720 kr
Operatør, plastprodukt
Alle sektorer
2 377 personer
323 personer
2 054 personer
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
34 590 kr
32 650 kr
34 740 kr
415 080 kr
391 800 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca 202 kr
Ca 214 kr
35 120 kr
33 060 kr
35 290 kr
421 440 kr
396 720 kr
423 480 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
35 430 kr
33 440 kr
35 730 kr
425 160 kr
401 280 kr
428 760 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
Ca 221 kr
37 310 kr
35 070 kr
37 650 kr
447 720 kr
420 840 kr
451 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Bilskadereparatør i arbeid

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Bilmekaniker tunge kjøretøy

Bil­mekaniker (tunge kjøretøy)

En bil­mekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Maskinist

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekaniker

En flymotor­mekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.