Bilmekaniker sliper bort rust på en bil så gnistene fyker.
Yrkesbeskrivelse

­Mekaniker

favoritt ikon

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig.

 

Mekanikere jobber med små og store maskiner. Arbeidsoppgavene er gjerne vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Arbeidet er fysisk krevende.

Det finnes en rekke fagbrev innen mekanikeryrket:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Protese- og tannteknikere
Deltid
Alle sektorer
177 personer
113 personer
64 personer
Ca 244 kr
Ca 234 kr
Ca
39 470 kr
37 920 kr
473 640 kr
455 040 kr
Ca 244 kr
Ca 234 kr
Ca
39 470 kr
37 920 kr
473 640 kr
455 040 kr
Ca 256 kr
Ca 245 kr
Ca 276 kr
41 500 kr
39 700 kr
44 680 kr
498 000 kr
476 400 kr
536 160 kr
Ca 256 kr
Ca 245 kr
Ca 276 kr
41 630 kr
39 860 kr
44 680 kr
499 560 kr
478 320 kr
536 160 kr
Protese- og tannteknikere
Heltid
Alle sektorer
834 personer
371 personer
463 personer
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 257 kr
40 580 kr
38 670 kr
41 660 kr
486 960 kr
464 040 kr
499 920 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 257 kr
40 580 kr
38 670 kr
41 660 kr
486 960 kr
464 040 kr
499 920 kr
Ca 261 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
42 330 kr
40 260 kr
44 000 kr
507 960 kr
483 120 kr
528 000 kr
Ca 261 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
42 960 kr
40 730 kr
44 750 kr
515 520 kr
488 760 kr
537 000 kr
Protese- og tannteknikere
Deltid
Privat
176 personer
113 personer
63 personer
Ca 242 kr
Ca 234 kr
Ca
39 250 kr
37 920 kr
471 000 kr
455 040 kr
Ca 242 kr
Ca 234 kr
Ca
39 250 kr
37 920 kr
471 000 kr
455 040 kr
Ca 256 kr
Ca 245 kr
Ca 275 kr
41 460 kr
39 700 kr
44 620 kr
497 520 kr
476 400 kr
535 440 kr
Ca 256 kr
Ca 245 kr
Ca 275 kr
41 590 kr
39 860 kr
44 620 kr
499 080 kr
478 320 kr
535 440 kr
Protese- og tannteknikere
Heltid
Privat
830 personer
370 personer
460 personer
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 257 kr
40 560 kr
38 670 kr
41 660 kr
486 720 kr
464 040 kr
499 920 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 257 kr
40 560 kr
38 670 kr
41 660 kr
486 720 kr
464 040 kr
499 920 kr
Ca 261 kr
Ca 248 kr
Ca 272 kr
42 340 kr
40 250 kr
44 010 kr
508 080 kr
483 000 kr
528 120 kr
Ca 261 kr
Ca 248 kr
Ca 272 kr
42 970 kr
40 720 kr
44 760 kr
515 640 kr
488 640 kr
537 120 kr
Bilmekanikere
Deltid
Alle sektorer
2 214 personer
59 personer
2 155 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 290 kr
33 290 kr
399 480 kr
399 480 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 205 kr
33 290 kr
33 290 kr
399 480 kr
399 480 kr
Ca 201 kr
Ca 176 kr
Ca 201 kr
32 510 kr
28 490 kr
32 620 kr
390 120 kr
341 880 kr
391 440 kr
Ca 201 kr
Ca 176 kr
Ca 201 kr
33 220 kr
28 490 kr
33 340 kr
398 640 kr
341 880 kr
400 080 kr
Bilmekanikere
Heltid
Alle sektorer
17 332 personer
264 personer
17 068 personer
Ca 224 kr
Ca 201 kr
Ca 224 kr
36 250 kr
32 500 kr
36 310 kr
435 000 kr
390 000 kr
435 720 kr
Ca 224 kr
Ca 201 kr
Ca 224 kr
36 580 kr
32 650 kr
36 650 kr
438 960 kr
391 800 kr
439 800 kr
Ca 221 kr
Ca 184 kr
Ca 221 kr
35 750 kr
29 750 kr
35 840 kr
429 000 kr
357 000 kr
430 080 kr
Ca 221 kr
Ca 184 kr
Ca 221 kr
36 970 kr
30 500 kr
37 070 kr
443 640 kr
366 000 kr
444 840 kr
Bilmekanikere
Deltid
Privat
2 149 personer
53 personer
2 096 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca 205 kr
33 010 kr
33 240 kr
396 120 kr
398 880 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca 205 kr
33 010 kr
33 240 kr
396 120 kr
398 880 kr
Ca 200 kr
Ca 165 kr
Ca 200 kr
32 320 kr
26 780 kr
32 460 kr
387 840 kr
321 360 kr
389 520 kr
Ca 200 kr
Ca 165 kr
Ca 200 kr
33 040 kr
26 780 kr
33 190 kr
396 480 kr
321 360 kr
398 280 kr
Bilmekanikere
Heltid
Privat
16 220 personer
219 personer
16 001 personer
Ca 221 kr
Ca 191 kr
Ca 222 kr
35 840 kr
30 960 kr
35 900 kr
430 080 kr
371 520 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 191 kr
Ca 222 kr
36 160 kr
31 100 kr
36 220 kr
433 920 kr
373 200 kr
434 640 kr
Ca 218 kr
Ca 172 kr
Ca 218 kr
35 260 kr
27 840 kr
35 360 kr
423 120 kr
334 080 kr
424 320 kr
Ca 218 kr
Ca 172 kr
Ca 218 kr
36 460 kr
28 470 kr
36 570 kr
437 520 kr
341 640 kr
438 840 kr
Bilmekanikere
Heltid
Statlig
1 040 personer
45 personer
995 personer
Ca 267 kr
Ca
Ca 267 kr
43 290 kr
43 320 kr
519 480 kr
519 840 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca 267 kr
43 970 kr
44 020 kr
527 640 kr
528 240 kr
Ca 267 kr
Ca 242 kr
Ca 269 kr
43 330 kr
39 130 kr
43 520 kr
519 960 kr
469 560 kr
522 240 kr
Ca 267 kr
Ca 242 kr
Ca 269 kr
44 880 kr
39 130 kr
45 080 kr
538 560 kr
469 560 kr
540 960 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Alle sektorer
146 personer
12 personer
134 personer
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Alle sektorer
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Deltid
Privat
146 personer
12 personer
134 personer
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 360 kr
43 680 kr
520 320 kr
524 160 kr
Ca 268 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 880 kr
522 720 kr
526 560 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
44 910 kr
43 570 kr
45 030 kr
538 920 kr
522 840 kr
540 360 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 278 kr
46 780 kr
43 570 kr
47 000 kr
561 360 kr
522 840 kr
564 000 kr
Mekanikere innen flytekniske fag
Heltid
Privat
1 789 personer
88 personer
1 701 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
49 780 kr
50 330 kr
597 360 kr
603 960 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 311 kr
51 580 kr
52 250 kr
618 960 kr
627 000 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
54 040 kr
43 020 kr
54 610 kr
648 480 kr
516 240 kr
655 320 kr
Ca 334 kr
Ca 266 kr
Ca 337 kr
58 750 kr
43 020 kr
59 450 kr
705 000 kr
516 240 kr
713 400 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Deltid
Alle sektorer
2 840 personer
156 personer
2 684 personer
Ca 220 kr
Ca 206 kr
Ca 222 kr
35 720 kr
33 430 kr
35 900 kr
428 640 kr
401 160 kr
430 800 kr
Ca 220 kr
Ca 206 kr
Ca 222 kr
36 030 kr
33 430 kr
36 270 kr
432 360 kr
401 160 kr
435 240 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
36 080 kr
32 220 kr
36 280 kr
432 960 kr
386 640 kr
435 360 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
38 680 kr
32 900 kr
38 980 kr
464 160 kr
394 800 kr
467 760 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Alle sektorer
16 178 personer
566 personer
15 612 personer
Ca 241 kr
Ca 213 kr
Ca 241 kr
38 970 kr
34 520 kr
39 110 kr
467 640 kr
414 240 kr
469 320 kr
Ca 241 kr
Ca 213 kr
Ca 241 kr
40 500 kr
34 950 kr
40 700 kr
486 000 kr
419 400 kr
488 400 kr
Ca 245 kr
Ca 208 kr
Ca 247 kr
39 750 kr
33 690 kr
39 970 kr
477 000 kr
404 280 kr
479 640 kr
Ca 245 kr
Ca 208 kr
Ca 247 kr
43 230 kr
35 240 kr
43 520 kr
518 760 kr
422 880 kr
522 240 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Kommunal
168 personer
19 personer
149 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 226 kr
36 350 kr
36 550 kr
436 200 kr
438 600 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 226 kr
36 680 kr
37 000 kr
440 160 kr
444 000 kr
Ca 223 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
36 170 kr
35 070 kr
36 310 kr
434 040 kr
420 840 kr
435 720 kr
Ca 223 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
37 640 kr
35 070 kr
37 930 kr
451 680 kr
420 840 kr
455 160 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Deltid
Privat
2 741 personer
105 personer
2 636 personer
Ca 221 kr
Ca 202 kr
Ca 222 kr
35 860 kr
32 800 kr
36 020 kr
430 320 kr
393 600 kr
432 240 kr
Ca 221 kr
Ca 202 kr
Ca 222 kr
36 220 kr
32 830 kr
36 410 kr
434 640 kr
393 960 kr
436 920 kr
Ca 223 kr
Ca 194 kr
Ca 224 kr
36 130 kr
31 370 kr
36 300 kr
433 560 kr
376 440 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 194 kr
Ca 224 kr
38 800 kr
32 330 kr
39 030 kr
465 600 kr
387 960 kr
468 360 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Privat
15 341 personer
313 personer
15 028 personer
Ca 243 kr
Ca 229 kr
Ca 243 kr
39 310 kr
37 070 kr
39 350 kr
471 720 kr
444 840 kr
472 200 kr
Ca 243 kr
Ca 229 kr
Ca 243 kr
40 950 kr
37 710 kr
41 010 kr
491 400 kr
452 520 kr
492 120 kr
Ca 249 kr
Ca 234 kr
Ca 249 kr
40 290 kr
37 850 kr
40 340 kr
483 480 kr
454 200 kr
484 080 kr
Ca 249 kr
Ca 234 kr
Ca 249 kr
43 890 kr
39 920 kr
43 980 kr
526 680 kr
479 040 kr
527 760 kr
Anleggsmaskin- og industrimekanikere
Heltid
Statlig
669 personer
234 personer
435 personer
Ca 199 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
32 240 kr
32 480 kr
32 160 kr
386 880 kr
389 760 kr
385 920 kr
Ca 199 kr
Ca 200 kr
Ca 199 kr
32 390 kr
32 790 kr
32 260 kr
388 680 kr
393 480 kr
387 120 kr
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
28 200 kr
28 010 kr
28 300 kr
338 400 kr
336 120 kr
339 600 kr
Ca 174 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
29 280 kr
28 980 kr
29 440 kr
351 360 kr
347 760 kr
353 280 kr
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører
Heltid
Alle sektorer
519 personer
51 personer
468 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca 246 kr
39 410 kr
39 870 kr
472 920 kr
478 440 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 246 kr
39 520 kr
40 010 kr
474 240 kr
480 120 kr
Ca 257 kr
Ca 225 kr
Ca 260 kr
41 600 kr
36 370 kr
42 170 kr
499 200 kr
436 440 kr
506 040 kr
Ca 257 kr
Ca 225 kr
Ca 260 kr
44 380 kr
36 370 kr
45 190 kr
532 560 kr
436 440 kr
542 280 kr
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører
Heltid
Privat
446 personer
49 personer
397 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
39 870 kr
40 430 kr
478 440 kr
485 160 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
40 000 kr
40 610 kr
480 000 kr
487 320 kr
Ca 261 kr
Ca 226 kr
Ca 266 kr
42 310 kr
36 560 kr
43 020 kr
507 720 kr
438 720 kr
516 240 kr
Ca 261 kr
Ca 226 kr
Ca 266 kr
45 390 kr
36 560 kr
46 410 kr
544 680 kr
438 720 kr
556 920 kr
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr
Operatører innen plastprodukter
Deltid
Alle sektorer
545 personer
106 personer
439 personer
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 410 kr
30 880 kr
31 660 kr
376 920 kr
370 560 kr
379 920 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 460 kr
30 880 kr
31 720 kr
377 520 kr
370 560 kr
380 640 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
32 190 kr
30 890 kr
32 480 kr
386 280 kr
370 680 kr
389 760 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
33 630 kr
31 570 kr
34 090 kr
403 560 kr
378 840 kr
409 080 kr
Operatører innen plastprodukter
Heltid
Alle sektorer
1 806 personer
222 personer
1 584 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
33 650 kr
31 660 kr
33 840 kr
403 800 kr
379 920 kr
406 080 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
34 210 kr
32 130 kr
34 410 kr
410 520 kr
385 560 kr
412 920 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
34 740 kr
32 520 kr
35 060 kr
416 880 kr
390 240 kr
420 720 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
36 460 kr
33 990 kr
36 820 kr
437 520 kr
407 880 kr
441 840 kr
Operatører innen plastprodukter
Deltid
Privat
544 personer
106 personer
438 personer
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 410 kr
30 880 kr
31 660 kr
376 920 kr
370 560 kr
379 920 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 460 kr
30 880 kr
31 720 kr
377 520 kr
370 560 kr
380 640 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
32 190 kr
30 890 kr
32 480 kr
386 280 kr
370 680 kr
389 760 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
33 630 kr
31 570 kr
34 090 kr
403 560 kr
378 840 kr
409 080 kr
Operatører innen plastprodukter
Heltid
Privat
1 806 personer
222 personer
1 584 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
33 650 kr
31 660 kr
33 840 kr
403 800 kr
379 920 kr
406 080 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
34 210 kr
32 130 kr
34 410 kr
410 520 kr
385 560 kr
412 920 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
34 740 kr
32 520 kr
35 060 kr
416 880 kr
390 240 kr
420 720 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
36 460 kr
33 990 kr
36 820 kr
437 520 kr
407 880 kr
441 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekaniker

En flymotor­mekaniker overhaler, reparerer, tester og tar service på luftfartøyets motorer.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekaniker (lette kjøretøy)

En bil­mekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Bilskadereparatør i arbeid

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Bilmekaniker i arbeid

Bil­mekaniker (tunge kjøretøy)

En bil­mekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Havbunns­installatør

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.