Gjennomgått i samarbeid med , redaksjonen i Utdanning.no 30. desember 2021

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

Arbeidsoppgaver

Mekanikere jobber med små og store maskiner. Arbeidsoppgavene er gjerne vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig. Arbeidet er fysisk krevende.

Det finnes en rekke fagbrev innen mekanikeryrket:

Hvordan er det å jobbe som mekaniker?

Intervjuer

Finmekaniker Martin Sandås portrett

Finmekaniker

Martin Sandås

Martin lager prototyper på mekaniske deler, og jobber med alt fra bitte små deler, til store stridsvogner.

Hva tjener mekanikere?

Bedrifter: Hvor jobber mekanikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med mekanikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8342111 - SKIPSMEKANIKER
 • 8342109 - BÅTMEKANIKER
 • 8342105 - SKIPSMEKANIKERASPIRANT
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 7311116 - ORTOPEDIMEKANIKER
 • 7241138 - ELEKTROMEKANIKER
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 7236102 - VÅPENMEKANIKER
 • 7236101 - FINMEKANIKER
 • 7235110 - AUTOMASJONSMEKANIKER
 • 7235109 - SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235108 - VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235107 - FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235105 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235104 - AUTOMATISERINGSMEKANIKER
 • 7235102 - AUTOMATIKKMEKANIKER
 • 7235101 - TOGMEKANIKER
 • 7234112 - MEKANIKER (MOTORMEKANIKK)
 • 7234106 - MOTORMEKANIKER
 • 7234104 - MASKINMEKANIKER
 • 7233109 - MEKANIKER (MASKINER)
 • 7233102 - LANDBRUKSMASKINMEKANIKER
 • 7233101 - ANLEGGSMASKINMEKANIKER
 • 7232110 - FLYSYSTEMMEKANIKER
 • 7232109 - FLYMOTORMEKANIKER
 • 7232108 - FLYKOMPONENTMEKANIKER
 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7232106 - FLYUTSTYRSMEKANIKER
 • 7232105 - FLYINTERIØRMEKANIKER
 • 7232103 - FLYSTRUKTURMEKANIKER
 • 7231126 - MEKANIKER (BIL)
 • 7231124 - SPESIALARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231123 - FORMANN (BILMEKANIKER)
 • 7231121 - FAGARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231103 - LASTEBILMEKANIKER
 • 7231101 - BILMEKANIKER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 8342106 - REPARATØR (SKIP)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.