Gjennomgått i samarbeid med Lederne - bransjeutvalg for varehandel 25. oktober 2023

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.

Arbeidsoppgaver

En butikksjef eller butikkleder har en variert arbeidshverdag med flere ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Jobben innebærer daglig drift av butikken du er leder i.

En butikksjef har mange ulike oppgaver, som varierer med type butikk, butikkens størrelse og kundegruppe. I store butikker har de ulike avdelingene egne avdelingsledere, og da er butikksjefen leder for disse.

Vanlige arbeidsoppgaver for en butikksjef:

 • organisere bemanning i butikken
 • personalansvar
 • ansvar for omsetning, budsjett og resultater
 • vareinnkjøp og behandling eller bearbeiding av varer
 • ekspedere kunder
 • organisere og strukturere butikken
 • planlegge og organisere kampanjer

 

I  nisjebutikker er det viktig at butikksjefen har inngående kunnskap om produktene butikken selger. En nisjebutikk er en detaljhandel som spesialiserer seg på å tilby et begrenset utvalg produkter innenfor en spesifikk bransje. Dette kan være for eksempel butikker som kun selger fiskeutstyr, kunst eller en spesialbokhandel.

Hvor jobber butikksjefer?

En butikksjef kan jobbe i alle slags butikker. Fra store matbutikker, til mindre nisjebutikker.

Bli med en butikksjef på jobb

Hvordan er det å jobbe som butikksjef?

Intervjuer

En mann smiler i arbeidsuniform inne i en Rema 1000- butikk

Butikksjef

Jan Øyvind Pedersen

– Jeg våkner hver dag med en haug med oppgaver som må gjøres, som jeg må få løst på best mulig måte, forteller Jan Øyvind.

Viktige egenskaper for en butikksjef

For å jobbe som butikksjef er det en forutsetning at du klarer å administrere og organisere butikken du jobber i. Du må også være løsningsorientert, forutseende og ha evne til å ta avgjørelser.

En butikksjef må i tillegg klare å arbeide selvstendig, samarbeide godt med andre og være serviceinnstilt.

Hva tjener butikksjefer?

Hvordan utdanner du deg til butikksjef?

Hvilke utdanninger er vanligst for butikksjefer?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber butikksjefutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 542105 - Fagskoleutdanning, butikkledelse – salg og service, ettårig
 • 542103 - Fagskoleutdanning, butikkledelse – salg og service
 • 542101 - Butikklederutdanning, ettårig
 • 442101 - Butikkfaget, VK II
 • 541999 - Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 642107 - Bachelor, varehandel, treårig

Bedrifter: Hvor jobber butikksjefer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med butikksjefer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1233105 - SALGSSJEF
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Relaterte lenker