Gjennomgått i samarbeid med Norsk Industri 25. oktober 2023

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidslederen sin hovedoppgave er å sørge for at produksjonsprosessen går jevnt, sikkert og effektivt.

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilken type industri du jobber i.

Eksempler på ulike industrier kan være:

 • Tekstilindustri, som produserer klær og andre tekstiler
 • Prosessindustri, som smelteverk og andre metallvirksomheter
 • Maskinindustri som produserer kjøretøy og andre maskiner
 • Næringsmiddelindustri som produserer matvarer som fisk, kjøtt, mineralvann og lignende
 • Kjemisk industri, som produserer legemidler, rengjøringsmidler og lignende
 • Verkstedindustri, som produserer varer, skip, olje- og gassinstallasjoner, og anlegg for fornybar energi
 • Olje – og gassindustri som foredler olje og gass
 • Avfalls – og gjenvinningsindustrien som håndterer avfall og gjenvinner råvarer fra avfallet

Produksjonen er gjerne standardisert og foregår i stor skala i en fabrikk eller annet produksjonslokale.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arbeidsleder innen industri og produksjon:

 • Styre den daglige driften innenfor sitt område
 • Planlegging og koordinering av produksjonen her
 • Overvåke og rapportere fremdrift, budsjett og kostnader
 • Utføre kvalitetskontroll
 • Ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Ha oversikt over økonomi, innkjøp og varebestilling
 • Delta i den daglige driften
 • Følge opp operatører og øvrige medarbeidere
 • Rapportere til ledelse

Arbeidsledere innen industri og produksjon må ha god teknisk innsikt i, og kunnskap om produksjonsprosesser.

Hvor jobber arbeidsledere innen industri og produksjon?

Arbeidsledere innen industri og produksjon jobber leder produksjonspersonell som produserer varer eller bygger produkter. De jobber der den fysiske produksjonen foregår.

Hvordan er det å jobbe som arbeidsleder innen industri og produksjon?

Viktige egenskaper for en arbeidsleder innen industri og produksjon

En arbeidsleder innen industri og produksjon bør være faglig god på sitt område, strukturert, nøyaktig og evne å ha oversikt over produksjonsprosessene og virksomheten. Arbeidslederen er teamleder og må få teamet sitt til å fungere godt, og bør derfor være god på samarbeid og kommunikasjon.

Hva tjener arbeidsledere innen industri og produksjon?

Hvordan utdanner du deg til arbeidsleder innen industri og produksjon?

Det kreves ikke en spesifikk utdanning for å bli arbeidsleder innen industri og produksjon. Mange arbeidsledere har relevante fagbrev eller fagskoleutdanning, men noen arbeidsledere har jobbet seg opp til stillingen sin kun ved hjelp av erfaring. Spesifikk kompetanse på arbeidsfeltet, som et maskinførernevis kan være en fordel.

 

Hvilke utdanninger er vanligst for arbeidsledere innen industri og produksjon?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber arbeidsledere innen industri og produksjon?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med arbeidsledere innen industri og produksjon

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8272122 - ARBEIDSLEDER (INDUSTRI)
 • 8272120 - ARBEIDSLEDER (KJØTTINDUSTRI)
 • 8141134 - ARBEIDSLEDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING)
 • 1222118 - AVDELINGSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222144 - AVDELINGSSJEF (INDUSTRI)
 • 1312109 - DAGLIG LEDER (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1222112 - DRIFTSLEDER (INDUSTRI)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8271111 - FORMANN (FISKEINDUSTRI)
 • 8132105 - FORMANN (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON)
 • 7142127 - FORMANN (INDUSTRIMALER)
 • 7237109 - FORMANN (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 8263105 - FORMANN (INDUSTRISYING)
 • 8272109 - FORMANN (KJØTTINDUSTRI)
 • 8142117 - FORMANN (TREFOREDLINGSINDUSTRI)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.