Gjennomgått i samarbeid med Naturviterne 20. juni 2022

Landbruksdirektør

Landbruksdirektøren har ansvar for spørsmål og oppgaver innen jordbruk i fylket.

Arbeidsoppgaver

En landsbruksdirektør eller en fylkesjordsjef er ansatt hos Statsforvalteren, med ansvar for jordbruksspørsmål. Landbruksdirektøren har mange administrative oppgaver, spesielt knyttet til forvaltning av lover og regler som gjelder for jordbruket i fylket.

Landbruksdirektøren er også involvert i prosjekter for utvikling av fylkets jordbruksvirksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for landbruksdirektøren:

  • fordele tilskudd mot vanlig jordbruk og andre tilleggsnæringer
  • gi råd til kommunene, forsøksringer og næringsutøvere innen jord- og hagebruk
  • ta initiativ og være pådriver for utvikling innen jordbruk

Landbruksdirektøren jobber i nært samarbeid ansvarlige personer i fylkets kommuner, deriblant jordbrukssjefene og Norsk Landbruksrådgiving.

Som landbruksdirektør har du et stort ansvarsområde. Du må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske arbeidet og alt administrativt.

Tidligere ble yrket også kalt landsbrukssjef.

Hvor jobber landbruksdirektører?

Landbruksdirektøren er ansatt hos Statsforvalteren i et av landets fylker.

Hvordan er det å jobbe som landbruksdirektør?

Intervjuer

Portrett av en dame med blondt hår og briller. Bonde står skrevet på genseren.

Landbruksdirektør

Audhild Slapgård

– Denne stillingen passer for de som har trua på landbruket og ønsker næringa vel, forteller Audhild.
Olav Sandlund er landbruksdirektør. Bildet er fra kontoret hans i Tønsberg og han smiler pent til fotografen.

Landbruksdirektør

Olav Sandlund

Olav Sandlund er en av totalt ti landbruksdirektører i landet.

Viktige egenskaper for en landbruksdirektør

Landbruksdirektører bør ha evne til å lede andre, du må være strukturert og ha evnen til å raskt skaffe deg oversikt over et stort kunnskapsfelt.

Hva tjener landbruksdirektører?

Vi får ikke spesifikke lønnstall for landbruksdirektør. 

Hvordan utdanner du deg til landbruksdirektør?

Det kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Eksempler på relevant utdanning kan være fagområder som jordbruk, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Etter- og videreutdanning
Fylkesjordsjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi, juss eller administrasjon.

Bedrifter: Hvor jobber landbruksdirektører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med landbruksdirektører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3212106 - FYLKESAGRONOMASSISTENT(LANDBRUKSSELSKAP)
  • 2212120 - FYLKESAGRONOM
  • 1227178 - FYLKESJORDSJEF
  • 1227175 - JORDBRUKSSJEF
  • 1210186 - LANDBRUKSDIREKTØR

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartner

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.