Yrkesbeskrivelse

Sjåfør

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Som sjåfør kan du jobbe innenfor mange ulike felt, som for eksempel: 

Personlige egenskaper

Som sjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig, ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge din egen arbeidsdag. En sjåfør må også ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere. Du bør også trives med å kjøre på en trafikksikker og miljøvennlig måte.

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 481402 - Yrkessjåførfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for sjåfører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Sjåfør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139118 - AMBULANSESJÅFØR
 • 5142106 - BEGRAVELSESBYRÅSJÅFØR
 • 8321101 - BUDSJÅFØR
 • 8322108 - BUSSJÅFØR
 • 8321116 - DISTRIBUSJONSSJÅFØR
 • 8321102 - DROSJESJÅFØR
 • 8321105 - PIZZASJÅFØR
 • 8321111 - POSTSJÅFØR
 • 8321115 - PRIVATSJÅFØR
 • 8322110 - RESERVESJÅFØR (BUSS)
 • 8321107 - RESERVESJÅFØR (DROSJE)
 • 8323113 - RESERVESJÅFØR (VOGNTOG)
 • 8322105 - RUTEBILSJÅFØR
 • 8321106 - SJÅFØR (BUDBIL)
 • 8331109 - SJÅFØR (BULLDOSER)
 • 8322106 - SJÅFØR (BUSS)
 • 8321103 - SJÅFØR (DROSJE)
 • 8323102 - SJÅFØR (LASTEBIL)
 • 9160104 - SJÅFØR (RENOVASJONSBIL)
 • 9160105 - SJÅFØR (SLAMSUGEBIL)
 • 8323103 - SJÅFØR (TANKBIL)
 • 8323104 - SJÅFØR (TRAILER)
 • 8321113 - SJÅFØR (VAREBIL)
 • 8323105 - SJÅFØR (VOGNTOG)
 • 8323107 - SJÅFØR KL. 2
 • 8321110 - SJÅFØR KLASSE B
 • 8323108 - TANKØLSJÅFØR
 • 8321109 - TAXISJÅFØR
 • 8323101 - TRAILERSJÅFØR
 • 8323106 - BOKBUSSFØRER
 • 8322109 - BUSSFØRER
 • 8321104 - MOTORSYKKELBUD
 • 8323110 - KJØLEMASKINKJØRER
 • 8323111 - BILBERGER
 • 5224103 - SALGSSJÅFØR (ENGROS)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 09. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag