Sjåfør bak rattet i personbil.
Yrkesbeskrivelse

Sjåfør

favoritt ikon

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Som sjåfør kan du jobbe innenfor mange ulike felt, som for eksempel: 

Personlige egenskaper

Som sjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig, ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge din egen arbeidsdag. Du vil ofte arbeide mye individuelt i jobben, og må i en del tilfeller regne med helgearbeid og lange skift. En yrkessjåfør må også ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for sjåfører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- og varebilførere
Deltid
Alle sektorer
5 733 personer
677 personer
5 056 personer
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 191 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 950 kr
370 200 kr
360 480 kr
371 400 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 191 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 950 kr
370 200 kr
360 480 kr
371 400 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
32 080 kr
31 390 kr
32 160 kr
384 960 kr
376 680 kr
385 920 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
32 450 kr
31 640 kr
32 550 kr
389 400 kr
379 680 kr
390 600 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Alle sektorer
10 399 personer
741 personer
9 658 personer
Ca 198 kr
Ca 191 kr
Ca 199 kr
32 040 kr
30 950 kr
32 190 kr
384 480 kr
371 400 kr
386 280 kr
Ca 198 kr
Ca 191 kr
Ca 199 kr
32 040 kr
30 950 kr
32 190 kr
384 480 kr
371 400 kr
386 280 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
32 580 kr
30 900 kr
32 710 kr
390 960 kr
370 800 kr
392 520 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
33 080 kr
31 090 kr
33 230 kr
396 960 kr
373 080 kr
398 760 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Kommunal
108 personer
Ca 212 kr
Ca
Ca
34 270 kr
411 240 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca
34 270 kr
411 240 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 870 kr
418 440 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
36 070 kr
432 840 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Deltid
Privat
5 594 personer
652 personer
4 942 personer
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 850 kr
370 200 kr
360 480 kr
370 200 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 040 kr
30 850 kr
370 200 kr
360 480 kr
370 200 kr
Ca 198 kr
Ca 193 kr
Ca 199 kr
32 080 kr
31 340 kr
32 160 kr
384 960 kr
376 080 kr
385 920 kr
Ca 198 kr
Ca 193 kr
Ca 199 kr
32 460 kr
31 590 kr
32 560 kr
389 520 kr
379 080 kr
390 720 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Privat
10 138 personer
717 personer
9 421 personer
Ca 197 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 930 kr
30 850 kr
32 000 kr
383 160 kr
370 200 kr
384 000 kr
Ca 197 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 930 kr
30 850 kr
32 000 kr
383 160 kr
370 200 kr
384 000 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
30 840 kr
32 610 kr
389 760 kr
370 080 kr
391 320 kr
Ca 200 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
32 930 kr
31 020 kr
33 080 kr
395 160 kr
372 240 kr
396 960 kr
Bil-, drosje- og varebilførere
Heltid
Statlig
153 personer
14 personer
139 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 208 kr
33 380 kr
33 730 kr
400 560 kr
404 760 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 208 kr
33 840 kr
34 230 kr
406 080 kr
410 760 kr
Ca 229 kr
Ca 201 kr
Ca 232 kr
37 160 kr
32 490 kr
37 630 kr
445 920 kr
389 880 kr
451 560 kr
Ca 229 kr
Ca 201 kr
Ca 232 kr
40 330 kr
32 490 kr
41 030 kr
483 960 kr
389 880 kr
492 360 kr
Bussjåfører og trikkeførere
Deltid
Alle sektorer
5 375 personer
398 personer
4 977 personer
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
34 630 kr
34 490 kr
414 120 kr
415 560 kr
413 880 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
34 630 kr
34 490 kr
414 120 kr
415 560 kr
413 880 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 080 kr
35 510 kr
35 040 kr
420 960 kr
426 120 kr
420 480 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 610 kr
35 890 kr
35 580 kr
427 320 kr
430 680 kr
426 960 kr
Bussjåfører og trikkeførere
Heltid
Alle sektorer
10 117 personer
697 personer
9 420 personer
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 600 kr
35 340 kr
35 620 kr
427 200 kr
424 080 kr
427 440 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
36 350 kr
35 850 kr
36 400 kr
436 200 kr
430 200 kr
436 800 kr
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
35 490 kr
35 250 kr
35 510 kr
425 880 kr
423 000 kr
426 120 kr
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
37 160 kr
36 470 kr
37 210 kr
445 920 kr
437 640 kr
446 520 kr
Bussjåfører og trikkeførere
Deltid
Privat
5 354 personer
394 personer
4 960 personer
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
34 650 kr
34 510 kr
414 120 kr
415 800 kr
414 120 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
34 510 kr
34 650 kr
34 520 kr
414 120 kr
415 800 kr
414 240 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 090 kr
35 490 kr
35 050 kr
421 080 kr
425 880 kr
420 600 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 216 kr
35 620 kr
35 880 kr
35 600 kr
427 440 kr
430 560 kr
427 200 kr
Bussjåfører og trikkeførere
Heltid
Privat
10 075 personer
693 personer
9 382 personer
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 610 kr
35 340 kr
35 630 kr
427 320 kr
424 080 kr
427 560 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
36 360 kr
35 850 kr
36 410 kr
436 320 kr
430 200 kr
436 920 kr
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
35 500 kr
35 250 kr
35 520 kr
426 000 kr
423 000 kr
426 240 kr
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
37 170 kr
36 470 kr
37 230 kr
446 040 kr
437 640 kr
446 760 kr
Lastebil- og trailersjåfører
Deltid
Alle sektorer
5 744 personer
181 personer
5 563 personer
Ca 210 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
34 050 kr
32 880 kr
34 100 kr
408 600 kr
394 560 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
34 050 kr
32 950 kr
34 100 kr
408 600 kr
395 400 kr
409 200 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
35 170 kr
33 980 kr
35 210 kr
422 040 kr
407 760 kr
422 520 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
37 160 kr
35 300 kr
37 220 kr
445 920 kr
423 600 kr
446 640 kr
Lastebil- og trailersjåfører
Heltid
Alle sektorer
19 811 personer
366 personer
19 445 personer
Ca 216 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
35 000 kr
34 050 kr
35 020 kr
420 000 kr
408 600 kr
420 240 kr
Ca 216 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
35 000 kr
34 050 kr
35 020 kr
420 000 kr
408 600 kr
420 240 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
35 690 kr
34 220 kr
35 720 kr
428 280 kr
410 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
37 700 kr
35 710 kr
37 730 kr
452 400 kr
428 520 kr
452 760 kr
Lastebil- og trailersjåfører
Deltid
Privat
5 721 personer
176 personer
5 545 personer
Ca 210 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
34 070 kr
32 880 kr
34 100 kr
408 840 kr
394 560 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca 203 kr
Ca 210 kr
34 070 kr
32 980 kr
34 100 kr
408 840 kr
395 760 kr
409 200 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
35 190 kr
34 020 kr
35 220 kr
422 280 kr
408 240 kr
422 640 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
37 190 kr
35 360 kr
37 240 kr
446 280 kr
424 320 kr
446 880 kr
Lastebil- og trailersjåfører
Heltid
Privat
19 765 personer
365 personer
19 400 personer
Ca 216 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
35 000 kr
34 050 kr
35 020 kr
420 000 kr
408 600 kr
420 240 kr
Ca 216 kr
Ca 210 kr
Ca 216 kr
35 000 kr
34 050 kr
35 020 kr
420 000 kr
408 600 kr
420 240 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
35 690 kr
34 220 kr
35 720 kr
428 280 kr
410 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 220 kr
37 690 kr
35 710 kr
37 730 kr
452 280 kr
428 520 kr
452 760 kr
Anleggsmaskinførere
Deltid
Alle sektorer
4 405 personer
382 personer
4 023 personer
Ca 226 kr
Ca 207 kr
Ca 228 kr
36 620 kr
33 610 kr
37 000 kr
439 440 kr
403 320 kr
444 000 kr
Ca 226 kr
Ca 207 kr
Ca 228 kr
36 850 kr
33 610 kr
37 300 kr
442 200 kr
403 320 kr
447 600 kr
Ca 229 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
37 020 kr
33 680 kr
37 260 kr
444 240 kr
404 160 kr
447 120 kr
Ca 229 kr
Ca 208 kr
Ca 230 kr
38 910 kr
34 170 kr
39 250 kr
466 920 kr
410 040 kr
471 000 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Alle sektorer
16 049 personer
396 personer
15 653 personer
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
37 850 kr
34 540 kr
37 950 kr
454 200 kr
414 480 kr
455 400 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
38 660 kr
34 690 kr
38 800 kr
463 920 kr
416 280 kr
465 600 kr
Ca 237 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
38 410 kr
35 000 kr
38 500 kr
460 920 kr
420 000 kr
462 000 kr
Ca 237 kr
Ca 216 kr
Ca 238 kr
40 700 kr
36 020 kr
40 820 kr
488 400 kr
432 240 kr
489 840 kr
Anleggsmaskinførere
Deltid
Kommunal
734 personer
283 personer
451 personer
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 215 kr
34 210 kr
33 430 kr
34 810 kr
410 520 kr
401 160 kr
417 720 kr
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 215 kr
34 210 kr
33 430 kr
34 930 kr
410 520 kr
401 160 kr
419 160 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
Ca 223 kr
35 080 kr
33 470 kr
36 170 kr
420 960 kr
401 640 kr
434 040 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
Ca 223 kr
35 750 kr
33 620 kr
37 180 kr
429 000 kr
403 440 kr
446 160 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Kommunal
2 550 personer
227 personer
2 323 personer
Ca 223 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
36 100 kr
34 450 kr
36 390 kr
433 200 kr
413 400 kr
436 680 kr
Ca 223 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
37 510 kr
34 530 kr
38 010 kr
450 120 kr
414 360 kr
456 120 kr
Ca 226 kr
Ca 210 kr
Ca 228 kr
36 640 kr
34 060 kr
36 890 kr
439 680 kr
408 720 kr
442 680 kr
Ca 226 kr
Ca 210 kr
Ca 228 kr
39 030 kr
34 590 kr
39 460 kr
468 360 kr
415 080 kr
473 520 kr
Anleggsmaskinførere
Deltid
Privat
3 661 personer
95 personer
3 566 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 180 kr
37 260 kr
446 160 kr
447 120 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 230 kr
37 490 kr
37 580 kr
449 880 kr
450 960 kr
Ca 230 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
37 270 kr
34 640 kr
37 340 kr
447 240 kr
415 680 kr
448 080 kr
Ca 230 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
39 320 kr
34 640 kr
39 410 kr
471 840 kr
415 680 kr
472 920 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Privat
12 987 personer
156 personer
12 831 personer
Ca 236 kr
Ca 223 kr
Ca 236 kr
38 160 kr
36 140 kr
38 160 kr
457 920 kr
433 680 kr
457 920 kr
Ca 236 kr
Ca 223 kr
Ca 236 kr
38 780 kr
36 580 kr
38 780 kr
465 360 kr
438 960 kr
465 360 kr
Ca 238 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
38 570 kr
35 990 kr
38 600 kr
462 840 kr
431 880 kr
463 200 kr
Ca 238 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
40 780 kr
37 630 kr
40 820 kr
489 360 kr
451 560 kr
489 840 kr
Anleggsmaskinførere
Heltid
Statlig
512 personer
13 personer
499 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
42 970 kr
43 060 kr
515 640 kr
516 720 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 266 kr
45 490 kr
45 580 kr
545 880 kr
546 960 kr
Ca 267 kr
Ca 244 kr
Ca 268 kr
43 330 kr
39 490 kr
43 430 kr
519 960 kr
473 880 kr
521 160 kr
Ca 267 kr
Ca 244 kr
Ca 268 kr
47 070 kr
39 490 kr
47 220 kr
564 840 kr
473 880 kr
566 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold