Sjåfør bak rattet i personbil.
Yrkesbeskrivelse

Sjåfør

favoritt ikon

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

Som sjåfør kan du jobbe innenfor mange ulike felt, som for eksempel: 

Personlige egenskaper

Som sjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig, ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge din egen arbeidsdag. En yrkessjåfør må også ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere. 

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for sjåfører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Alle sektorer
5 889 personer
716 personer
5 173 personer
Ca 193 kr
Ca 187 kr
Ca 195 kr
31 340 kr
30 290 kr
31 580 kr
376 080 kr
363 480 kr
378 960 kr
Ca 193 kr
Ca 187 kr
Ca 195 kr
31 340 kr
30 290 kr
31 580 kr
376 080 kr
363 480 kr
378 960 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 770 kr
32 020 kr
32 860 kr
393 240 kr
384 240 kr
394 320 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
33 150 kr
32 200 kr
33 270 kr
397 800 kr
386 400 kr
399 240 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Alle sektorer
10 453 personer
714 personer
9 739 personer
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 203 kr
32 680 kr
31 670 kr
32 810 kr
392 160 kr
380 040 kr
393 720 kr
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 203 kr
32 680 kr
31 670 kr
32 810 kr
392 160 kr
380 040 kr
393 720 kr
Ca 205 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 140 kr
31 880 kr
33 230 kr
397 680 kr
382 560 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 760 kr
32 150 kr
33 880 kr
405 120 kr
385 800 kr
406 560 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Kommunal
314 personer
292 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
35 940 kr
36 070 kr
431 280 kr
432 840 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
36 940 kr
37 390 kr
443 280 kr
448 680 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 350 kr
36 530 kr
436 200 kr
438 360 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
38 820 kr
39 140 kr
465 840 kr
469 680 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Kommunal
222 personer
215 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
36 630 kr
36 740 kr
439 560 kr
440 880 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
38 410 kr
38 740 kr
460 920 kr
464 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 000 kr
37 080 kr
444 000 kr
444 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
39 890 kr
40 050 kr
478 680 kr
480 600 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Privat
15 802 personer
1 387 personer
14 415 personer
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 080 kr
32 410 kr
387 240 kr
372 960 kr
388 920 kr
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 080 kr
32 410 kr
387 240 kr
372 960 kr
388 920 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 920 kr
31 820 kr
33 010 kr
395 040 kr
381 840 kr
396 120 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
33 420 kr
32 050 kr
33 540 kr
401 040 kr
384 600 kr
402 480 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Privat
5 743 personer
694 personer
5 049 personer
Ca 192 kr
Ca 186 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
30 150 kr
31 340 kr
373 800 kr
361 800 kr
376 080 kr
Ca 192 kr
Ca 186 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
30 150 kr
31 340 kr
373 800 kr
361 800 kr
376 080 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 760 kr
32 010 kr
32 860 kr
393 120 kr
384 120 kr
394 320 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
33 130 kr
32 190 kr
33 260 kr
397 560 kr
386 280 kr
399 120 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Privat
10 059 personer
693 personer
9 366 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 620 kr
32 500 kr
389 760 kr
379 440 kr
390 000 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 620 kr
32 500 kr
389 760 kr
379 440 kr
390 000 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 960 kr
31 740 kr
33 050 kr
395 520 kr
380 880 kr
396 600 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
33 500 kr
31 990 kr
33 610 kr
402 000 kr
383 880 kr
403 320 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Statlig
226 personer
205 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 690 kr
34 720 kr
416 280 kr
416 640 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
35 200 kr
35 310 kr
422 400 kr
423 720 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 880 kr
38 010 kr
454 560 kr
456 120 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
40 410 kr
40 670 kr
484 920 kr
488 040 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Statlig
172 personer
158 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 060 kr
35 160 kr
420 720 kr
421 920 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 670 kr
35 880 kr
428 040 kr
430 560 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 840 kr
38 960 kr
466 080 kr
467 520 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
41 680 kr
41 930 kr
500 160 kr
503 160 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Alle sektorer
16 342 personer
1 430 personer
14 912 personer
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 270 kr
32 500 kr
389 760 kr
375 240 kr
390 000 kr
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 270 kr
32 500 kr
389 760 kr
375 240 kr
390 000 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 070 kr
31 920 kr
33 160 kr
396 840 kr
383 040 kr
397 920 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 650 kr
32 160 kr
33 760 kr
403 800 kr
385 920 kr
405 120 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Alle sektorer
5 560 personer
414 personer
5 146 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
34 990 kr
34 820 kr
418 200 kr
419 880 kr
417 840 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
35 010 kr
34 820 kr
418 200 kr
420 120 kr
417 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 320 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 840 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 850 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 200 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Alle sektorer
10 614 personer
714 personer
9 900 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 950 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 400 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 790 kr
36 200 kr
36 830 kr
441 480 kr
434 400 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 610 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 930 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 160 kr
452 280 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Privat
16 114 personer
1 120 personer
14 994 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 780 kr
35 570 kr
35 790 kr
429 360 kr
426 840 kr
429 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 340 kr
35 960 kr
36 370 kr
436 080 kr
431 520 kr
436 440 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 830 kr
35 770 kr
35 830 kr
429 960 kr
429 240 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 340 kr
36 910 kr
37 360 kr
448 080 kr
442 920 kr
448 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Privat
5 542 personer
411 personer
5 131 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 010 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 120 kr
417 960 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 030 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 360 kr
417 960 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 330 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 960 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 870 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 440 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Privat
10 572 personer
709 personer
9 863 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 960 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 520 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 800 kr
36 220 kr
36 830 kr
441 600 kr
434 640 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 600 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 200 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 920 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 040 kr
452 280 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Alle sektorer
16 174 personer
1 128 personer
15 046 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 770 kr
35 570 kr
35 780 kr
429 240 kr
426 840 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 320 kr
35 950 kr
36 350 kr
435 840 kr
431 400 kr
436 200 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 820 kr
35 780 kr
35 830 kr
429 840 kr
429 360 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 320 kr
36 910 kr
37 360 kr
447 840 kr
442 920 kr
448 320 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Alle sektorer
6 237 personer
209 personer
6 028 personer
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 600 kr
34 260 kr
34 630 kr
415 200 kr
411 120 kr
415 560 kr
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 640 kr
34 330 kr
34 670 kr
415 680 kr
411 960 kr
416 040 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
36 160 kr
36 320 kr
36 150 kr
433 920 kr
435 840 kr
433 800 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
38 260 kr
37 880 kr
38 270 kr
459 120 kr
454 560 kr
459 240 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Alle sektorer
20 255 personer
432 personer
19 823 personer
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 190 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 280 kr
432 000 kr
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 210 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 520 kr
432 000 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
34 640 kr
36 640 kr
439 200 kr
415 680 kr
439 680 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 820 kr
36 210 kr
38 880 kr
465 840 kr
434 520 kr
466 560 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Privat
26 427 personer
635 personer
25 792 personer
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
34 200 kr
35 740 kr
428 640 kr
410 400 kr
428 880 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 740 kr
34 250 kr
35 750 kr
428 880 kr
411 000 kr
429 000 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
35 020 kr
36 570 kr
438 360 kr
420 240 kr
438 840 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
38 730 kr
36 590 kr
38 790 kr
464 760 kr
439 080 kr
465 480 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Privat
6 216 personer
205 personer
6 011 personer
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 610 kr
34 260 kr
34 640 kr
415 320 kr
411 120 kr
415 680 kr
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 660 kr
34 350 kr
34 680 kr
415 920 kr
412 200 kr
416 160 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
36 160 kr
36 340 kr
36 150 kr
433 920 kr
436 080 kr
433 800 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
38 270 kr
37 920 kr
38 280 kr
459 240 kr
455 040 kr
459 360 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Privat
20 211 personer
430 personer
19 781 personer
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 190 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 280 kr
432 000 kr
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 210 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 520 kr
432 000 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
34 640 kr
36 640 kr
439 200 kr
415 680 kr
439 680 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 820 kr
36 210 kr
38 870 kr
465 840 kr
434 520 kr
466 440 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Alle sektorer
26 492 personer
641 personer
25 851 personer
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
34 200 kr
35 740 kr
428 640 kr
410 400 kr
428 880 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 740 kr
34 250 kr
35 760 kr
428 880 kr
411 000 kr
429 120 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
35 010 kr
36 570 kr
438 360 kr
420 120 kr
438 840 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
38 730 kr
36 580 kr
38 790 kr
464 760 kr
438 960 kr
465 480 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Alle sektorer
4 473 personer
386 personer
4 087 personer
Ca 231 kr
Ca 213 kr
Ca 232 kr
37 350 kr
34 520 kr
37 610 kr
448 200 kr
414 240 kr
451 320 kr
Ca 231 kr
Ca 213 kr
Ca 232 kr
37 590 kr
34 520 kr
37 920 kr
451 080 kr
414 240 kr
455 040 kr
Ca 234 kr
Ca 215 kr
Ca 235 kr
37 880 kr
34 910 kr
38 090 kr
454 560 kr
418 920 kr
457 080 kr
Ca 234 kr
Ca 215 kr
Ca 235 kr
39 770 kr
35 490 kr
40 070 kr
477 240 kr
425 880 kr
480 840 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Alle sektorer
16 680 personer
425 personer
16 255 personer
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
39 350 kr
35 770 kr
39 450 kr
472 200 kr
429 240 kr
473 400 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
40 350 kr
35 910 kr
40 490 kr
484 200 kr
430 920 kr
485 880 kr
Ca 246 kr
Ca 224 kr
Ca 247 kr
39 860 kr
36 360 kr
39 950 kr
478 320 kr
436 320 kr
479 400 kr
Ca 246 kr
Ca 224 kr
Ca 247 kr
42 450 kr
37 550 kr
42 580 kr
509 400 kr
450 600 kr
510 960 kr
Anleggsmaskinfører
Kommunal
3 215 personer
505 personer
2 710 personer
Ca 229 kr
Ca 216 kr
Ca 230 kr
37 020 kr
35 030 kr
37 300 kr
444 240 kr
420 360 kr
447 600 kr
Ca 229 kr
Ca 216 kr
Ca 230 kr
38 360 kr
35 030 kr
39 200 kr
460 320 kr
420 360 kr
470 400 kr
Ca 232 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
37 520 kr
35 190 kr
37 870 kr
450 240 kr
422 280 kr
454 440 kr
Ca 232 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
40 400 kr
35 600 kr
41 120 kr
484 800 kr
427 200 kr
493 440 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Kommunal
753 personer
276 personer
477 personer
Ca 217 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
35 200 kr
34 560 kr
35 520 kr
422 400 kr
414 720 kr
426 240 kr
Ca 217 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
35 200 kr
34 560 kr
35 740 kr
422 400 kr
414 720 kr
428 880 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
36 350 kr
35 130 kr
37 090 kr
436 200 kr
421 560 kr
445 080 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 210 kr
35 310 kr
38 360 kr
446 520 kr
423 720 kr
460 320 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Kommunal
2 462 personer
229 personer
2 233 personer
Ca 230 kr
Ca 217 kr
Ca 232 kr
37 250 kr
35 220 kr
37 520 kr
447 000 kr
422 640 kr
450 240 kr
Ca 230 kr
Ca 217 kr
Ca 232 kr
39 030 kr
35 260 kr
39 650 kr
468 360 kr
423 120 kr
475 800 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
Ca 234 kr
37 700 kr
35 240 kr
37 950 kr
452 400 kr
422 880 kr
455 400 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
Ca 234 kr
40 890 kr
35 780 kr
41 410 kr
490 680 kr
429 360 kr
496 920 kr
Anleggsmaskinfører
Privat
17 434 personer
291 personer
17 143 personer
Ca 243 kr
Ca 226 kr
Ca 244 kr
39 420 kr
36 630 kr
39 470 kr
473 040 kr
439 560 kr
473 640 kr
Ca 243 kr
Ca 226 kr
Ca 244 kr
40 150 kr
37 000 kr
40 200 kr
481 800 kr
444 000 kr
482 400 kr
Ca 245 kr
Ca 226 kr
Ca 245 kr
39 690 kr
36 550 kr
39 740 kr
476 280 kr
438 600 kr
476 880 kr
Ca 245 kr
Ca 226 kr
Ca 245 kr
42 010 kr
38 300 kr
42 070 kr
504 120 kr
459 600 kr
504 840 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Privat
3 714 personer
107 personer
3 607 personer
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
37 830 kr
34 500 kr
37 970 kr
453 960 kr
414 000 kr
455 640 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
38 140 kr
34 600 kr
38 280 kr
457 680 kr
415 200 kr
459 360 kr
Ca 235 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
38 060 kr
34 530 kr
38 150 kr
456 720 kr
414 360 kr
457 800 kr
Ca 235 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
40 090 kr
35 950 kr
40 190 kr
481 080 kr
431 400 kr
482 280 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Privat
13 720 personer
184 personer
13 536 personer
Ca 245 kr
Ca 230 kr
Ca 246 kr
39 730 kr
37 290 kr
39 780 kr
476 760 kr
447 480 kr
477 360 kr
Ca 245 kr
Ca 230 kr
Ca 246 kr
40 560 kr
37 840 kr
40 610 kr
486 720 kr
454 080 kr
487 320 kr
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
40 020 kr
37 290 kr
40 060 kr
480 240 kr
447 480 kr
480 720 kr
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
42 400 kr
39 170 kr
42 450 kr
508 800 kr
470 040 kr
509 400 kr
Anleggsmaskinfører
Statlig
504 personer
489 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
46 260 kr
46 320 kr
555 120 kr
555 840 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
50 120 kr
50 240 kr
601 440 kr
602 880 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
46 030 kr
46 150 kr
552 360 kr
553 800 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
51 310 kr
51 520 kr
615 720 kr
618 240 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Statlig
498 personer
486 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
46 270 kr
46 300 kr
555 240 kr
555 600 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
50 170 kr
50 230 kr
602 040 kr
602 760 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
46 020 kr
46 070 kr
552 240 kr
552 840 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
51 340 kr
51 450 kr
616 080 kr
617 400 kr
Anleggsmaskinfører
Alle sektorer
21 153 personer
811 personer
20 342 personer
Ca 241 kr
Ca 217 kr
Ca 242 kr
39 060 kr
35 220 kr
39 170 kr
468 720 kr
422 640 kr
470 040 kr
Ca 241 kr
Ca 217 kr
Ca 242 kr
39 910 kr
35 250 kr
40 080 kr
478 920 kr
423 000 kr
480 960 kr
Ca 244 kr
Ca 221 kr
Ca 245 kr
39 540 kr
35 880 kr
39 660 kr
474 480 kr
430 560 kr
475 920 kr
Ca 244 kr
Ca 221 kr
Ca 245 kr
42 020 kr
36 860 kr
42 190 kr
504 240 kr
442 320 kr
506 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold