Image
En togleder sitter bak et skrivebord og ser på skjermer med bilder av togspor

Yrkesbeskrivelse

Togleder

Togledere har ansvar for å styre togtrafikken og passe på at togtrafikken foregår på en sikker måte.

En togleder eller trafikkleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område.

Vanlige arbeidsoppgaver for en togleder:

  • overvåke og styre trafikken
  • sørge for at togene går i rute
  • gi ordre om innstilling av tog ved behov
  • gi tillatelse hvis det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger

Dersom det skjer et uhell eller en ulykke, skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det oppstår fare for slike hendelser. Toglederen har ansvar for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler, og samarbeider tett med toginformatør, trafikkstyrer, elkraftoperatør og brukere av Bane NORs infrastruktur, som f. eks. togselskaper. Trafikkstyringssentralen er døgnbemannet og ved noen av dem er toglederen alene på jobb deler av døgnet.

Hvor jobber togledere ?

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler. Trafikkstyringssentralene er lokalisert i Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim.

Personlige egenskaper

En togleder må være ansvarsbevisst og kunne ta selvstendige beslutninger. Du må også være flink til å samarbeide og ha evne til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner.

Utdanning

Du må først utdanne deg som togekspeditør (TXP). Deretter kan du videreutdanne deg til togleder.

For å bli trafikkstyrer må du ta trafikkaspirantutdanningen ved Norsk jernbaneskole, som er underlagt Bane NOR. Utdanningen er lønnet og varer i ni måneder.

Grunnopplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene, som står for praksis under opplæringsperioden. Opplæringen tar omtrent fire til fem måneder.

Opptakskrav
Du må ha trafikkstyrerutdanning og erfaring som trafikkstyrer. Du må også oppfylle helsekrav og bestå en arbeidspsykologisk test.

Etter- og videreutdanning
Jernbanedirektoratet og Bane NOR tilbyr videreutdanning til sine ansatte.

Hva jobber veitrafikkfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 4814 - Vegtrafikkfag

Lønn

Minstelønn for togledere er 473 100 kroner i året (Norsk Toglederforening, 2017). I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

Bedrifter

Togleder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. august 2021, av Bane NOR