Gjennomgått i samarbeid med Bane NOR 10. oktober 2023

Togleder

Togledere har ansvar for å styre togtrafikken og passe på at togtrafikken foregår på en sikker måte.

Arbeidsoppgaver

En togleder eller trafikkleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område.

Vanlige arbeidsoppgaver for en togleder:

  • overvåke og styre trafikken
  • sørge for at togene går i rute
  • gi ordre om innstilling av tog ved behov
  • gi tillatelse til arbeider i og ved spor

Dersom det skjer et uhell eller en ulykke, skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det oppstår fare for slike hendelser. Toglederen har ansvar for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler, og samarbeider tett med toginformatør, trafikkstyrer, elkraftoperatør og brukere av Bane NORs infrastruktur, som f. eks. togselskaper. Trafikkstyringssentralen er døgnbemannet.

Hvor jobber togledere?

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler. Trafikkstyringssentralene er lokalisert i Oslo, Drammen, Bergen, Narvik og Trondheim.

Hvordan er det å jobbe som togleder?

Intervjuer

Toglederen står foran noen av overvåkningskjermene som viser hvor togene befinner seg til enhver tid. Han er ikledd en mørk skjorte og har et navneskilt hengende rundt halsen. Han smiler mot kamera.

Togleder

Sindre Håkonsen Lundemo

Når Sindre forklarer hva han gjør på jobb, sier han at han er flyveleder, men med tog.

Passer jeg til å bli togleder?

En togleder må være ansvarsbevisst og kunne ta selvstendige beslutninger. Du må også være flink til å samarbeide og ha evne til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner.

Hva tjener togledere?

Minstelønn for togledere i bane NOR er 600 869,- kroner i året. I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Kilde: Overenskomst mellom Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund 2022-2024

Hvordan utdanner du deg til togleder?

Du må først utdanne deg som togekspeditør (TXP). Deretter kan du videreutdanne deg til togleder.

For å bli togekspeditør må du ta togekspeditørutdanningen ved Norsk jernbaneskole, som er underlagt Bane NOR. Utdanningen er lønnet og varer i ni måneder.

Grunnopplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene, som står for praksis under opplæringsperioden. Den teoretiske opplæringenved Norsk jernbaneskole tar 4 mnd, etterfulgt av 3-6 måneder lokal opplæring avhengig av hvor mange systemer som brukes i den enkelte trafikkstyringssentralen. Dette gir en total opplæringstid på mellom 7-10 mnd.

Opptakskrav
Du må ha trafikkstyrerutdanning og erfaring som trafikkstyrer. Du må også oppfylle helsekrav og bestå en arbeidspsykologisk test.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Jernbanedirektoratet og Bane NOR tilbyr videreutdanning til sine ansatte.

Bedrifter: Hvor jobber togledere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med togledere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 1225127 - TOGDRIFTSLEDER
  • 4133126 - TRAFIKKSTYRER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.