Kvalitetssikret av Bane NOR 19. august 2021

Togleder

Togledere har ansvar for å styre togtrafikken og passe på at togtrafikken foregår på en sikker måte.

Arbeidsoppgaver

En togleder eller trafikkleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område.

Vanlige arbeidsoppgaver for en togleder:

  • overvåke og styre trafikken
  • sørge for at togene går i rute
  • gi ordre om innstilling av tog ved behov
  • gi tillatelse hvis det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger

Dersom det skjer et uhell eller en ulykke, skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det oppstår fare for slike hendelser. Toglederen har ansvar for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler, og samarbeider tett med toginformatør, trafikkstyrer, elkraftoperatør og brukere av Bane NORs infrastruktur, som f. eks. togselskaper. Trafikkstyringssentralen er døgnbemannet og ved noen av dem er toglederen alene på jobb deler av døgnet.

Hvor jobber togledere?

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler. Trafikkstyringssentralene er lokalisert i Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim.

Intervjuer

Toglederen står foran noen av overvåkningskjermene som viser hvor togene befinner seg til enhver tid. Han er ikledd en mørk skjorte og har et navneskilt hengende rundt halsen. Han smiler mot kamera.

Togleder

Sindre Håkonsen Lundemo

Når Sindre forklarer hva han gjør på jobb, sier han at han er flyveleder, men med tog.

Viktige egenskaper

En togleder må være ansvarsbevisst og kunne ta selvstendige beslutninger. Du må også være flink til å samarbeide og ha evne til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner.

Lønn

Minstelønn for togledere i bane NOR er 565 369,- kroner i året. I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Kilde: Overenskomst mellom Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund 2022-2024

Utdanning

Du må først utdanne deg som togekspeditør (TXP). Deretter kan du videreutdanne deg til togleder.

For å bli trafikkstyrer må du ta trafikkaspirantutdanningen ved Norsk jernbaneskole, som er underlagt Bane NOR. Utdanningen er lønnet og varer i ni måneder.

Grunnopplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene, som står for praksis under opplæringsperioden. Opplæringen tar omtrent fire til fem måneder.

Opptakskrav
Du må ha trafikkstyrerutdanning og erfaring som trafikkstyrer. Du må også oppfylle helsekrav og bestå en arbeidspsykologisk test.

Etter- og videreutdanning
Jernbanedirektoratet og Bane NOR tilbyr videreutdanning til sine ansatte.

Arbeidsmarked

Bedrifter med togledere

  • 1225127 - TOGDRIFTSLEDER
  • 4133126 - TRAFIKKSTYRER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.