Togleder på arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Togleder

favoritt ikon

Togledere har ansvar for å styre togtrafikken og passe på at togtrafikken foregår på en sikker måte.

En togleder eller trafikkleder overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område.

Vanlige arbeidsoppgaver for en togleder:

  • overvåke og styre trafikken
  • sørge for at togene går i rute
  • gi ordre om innstilling av tog ved behov
  • gi tillatelse hvis det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger

Dersom det skjer et uhell eller en ulykke, skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det oppstår fare for slike hendelser. Toglederen har ansvar for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler, og samarbeider tett med toginformatører og togselskaper. Trafikkstyringssentralen er døgnbemannet og ved noen av dem er toglederen alene på jobb deler av døgnet.

Hvor jobber togledere?

Toglederen jobber i trafikkstyringssentraler. Trafikkstyringssentralene er lokalisert i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Drammen, Oslo, Hamar, Trondheim og Narvik.

Personlige egenskaper

En togleder må være ansvarsbevisst og kunne ta selvstendige beslutninger. Du må også være flink til å samarbeide og ha evne til å holde hodet kaldt i hektiske situasjoner.

Utdanning

Du må først utdanne deg som trafikkstyrer. Deretter kan du videreutdanne deg til togleder. For å bli trafikkstyrer må du ta trafikkaspirantutdanningen ved Norsk jernbaneskole, som er underlagt Bane NOR. Utdanningen er lønnet og varer i ni måneder.

Grunnopplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene, som står for praksis under opplæringsperioden. Opplæringen tar omtrent fire til fem måneder.

Opptakskrav
Du må ha trafikkstyrerutdanning og erfaring som trafikkstyrer. Du må også oppfylle helsekrav og bestå en arbeidspsykologisk test.

Etter- og videreutdanning
Jernbanedirektoratet og Bane NOR tilbyr videreutdanning til sine ansatte.

Hva jobber veitrafikkfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Minstelønn for togledere er 473 100 kroner i året (Norsk Toglederforening, 2017). I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid.