Kvalitetssikret av NTNU Utdanning 17. mars 2021

Studiekonsulent

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

En studiekonsulent, også kalt studieveileder, jobber administrativt med høyere utdanning på en høgskole, universitet eller fagskole. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en studiekonsulent:

 • planlegge og koordinere studieprogram og eksamen
 • følge opp studenter gjennom studieåret
 • bistå fagansatte
 • besvare studiehenvendelser
 • gi råd og informasjon om studieprogram
 • lage innhold til lærestedets nettsider og sosiale kanaler
 • rekruttering, rutineutvikling og profilering av studietilbudet
 • generell saksbehandling tilknyttet studiesaker

Studiekonsulenter samarbeider med studenter, andre studiekonsulenter, vitenskapelig ansatte og personer på andre arbeidsplasser. Studier blir gjerne evaluert i ulike utvalg, og da må du som studiekonsulent følge opp eventuelle endringer i etterkant av evalueringer. En studiekonsulent kan få ansvar for å være sekretær i ulike utvalg, og da må du skrive referater fra møter. Studiekonsulenter ansettes ofte med stillingstittel som rådgiver, førstekonsulent og seniorkonsulent.

Hvor jobber studiekonsulenter?

Studiekonsulenter jobber på universitet, høgskoler og fagskoler. Studiekonsulenter kan også jobbe i organisasjoner og studieforbund.

Intervjuer

Portrett av Studiekonsulent Trine Neset Brødremoen. Hun er ikledd en svart genser med hvite prikker på, og hun har langt brunt hår. Bakgrunnen er en lyseblå himmel med fine hvite skyer.

Studiekonsulent

Trine Neset Brødremoen

– Selv er jeg ikke god på å synge opera. Derimot er jeg god på studieadministrasjon og på å bidra til at kommende operastjerner får skinne, sier Trine.

Viktige egenskaper

Som studiekonsulent bør du være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samarbeide godt med andre. Du bør være selvstendig, strukturert og kunne jobbe planmessig. Du må kunne takle hektiske perioder med ekstra arbeidspress og være serviceinnstilt.

Utdanning

Det kreves ikke en bestemt utdanning for å bli studiekonsulent, men mange arbeidsgivere krever at du har utdanning minimum tilsvarende bachelornivå.

Arbeidsmarked

Bedrifter med studiekonsulenter

 • 2352111 - STUDIEVEILEDER
 • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER
 • 2352106 - FAGUTDANNINGSKONSULENT
 • 2352103 - UTDANNINGSKONSULENT
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2512158 - RÅDGIVER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 3431141 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 2512151 - LAVERE SAKSBEHANDLER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 2512158 - RÅDGIVER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 3431142 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (FORSKNINGSADMINISTRASJON)
 • 2512152 - LAVERE SAKSBEHANDLER (FORSKNINGSADMINISTRASJON)
 • 2512159 - RÅDGIVER (FORSKNINGSADMINISTRASJON)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.
An prosjektleder snakker foran et møte

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.
Kirketjener i Elverhøy kirke

Kirketjener

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Illustrasjonsbilde av kvinne utenfor kirke.

Kirkeverge

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.
Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Konsulent i offentlig sektor

Konsulent og førstekonsulent er blant de vanligste stillingstitlene for offentlige ansatte i Norge.