Gjennomgått i samarbeid med utdanning.no 23. januar 2024

Studiekonsulent

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

En studiekonsulent, også kalt studieveileder, jobber administrativt med høyere utdanning på en høgskole, universitet eller fagskole. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en studiekonsulent:

 • planlegge og koordinere studieprogram og eksamen
 • følge opp og veilede studenter gjennom studieåret
 • bistå fagansatte
 • besvare studiehenvendelser
 • gi råd og informasjon om studieprogram
 • lage innhold til lærestedets nettsider og sosiale kanaler
 • rekruttering, rutineutvikling og profilering av studietilbudet
 • generell saksbehandling tilknyttet studiesaker

 

Studiekonsulenter spiller en viktig rolle i samarbeidet med studenter, kollegaer i samme stilling, vitenskapelig ansatte og personer fra andre arbeidsplasser. En sentral del av arbeidet som studiekonsulent innebærer oppfølging av studier, spesielt i forbindelse med evalueringer som gjennomføres i ulike utvalg. Etter disse evalueringene er det ofte nødvendig å følge opp og implementere eventuelle endringer som blir anbefalt.

I tillegg til dette kan en studiekonsulent også få ansvar for sekretæroppgaver i ulike utvalg. Dette innebærer blant annet å skrive referater fra møtene som holdes. Når det gjelder ansettelse, blir studiekonsulenter ofte tildelt stillingstitler som rådgiver, førstekonsulent og seniorkonsulent. Disse titlene reflekterer ulike nivåer av ansvar og ekspertise innenfor feltet.

Hvor jobber studiekonsulenter?

Studiekonsulenter jobber på universitet, høgskoler og fagskoler. Studiekonsulenter kan også jobbe i organisasjoner og studieforbund.

Intervjuer

Portrett av Studiekonsulent Trine Neset Brødremoen. Hun er ikledd en svart genser med hvite prikker på, og hun har langt brunt hår. Bakgrunnen er en lyseblå himmel med fine hvite skyer.

Studiekonsulent

Trine Neset Brødremoen

– Selv er jeg ikke god på å synge opera. Derimot er jeg god på studieadministrasjon og på å bidra til at kommende operastjerner får skinne, sier Trine.

Viktige egenskaper

Som studiekonsulent bør du være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samarbeide godt med andre. Du bør være selvstendig, strukturert og kunne jobbe planmessig. Du må kunne takle hektiske perioder med ekstra arbeidspress og være serviceinnstilt.

Utdanning

Det kreves ikke en bestemt utdanning for å bli studiekonsulent, men mange arbeidsgivere krever at du har utdanning minimum tilsvarende bachelornivå.

Bedrifter som ansetter studiekonsulenter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med studiekonsulenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2352111 - STUDIEVEILEDER
 • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER
 • 2352106 - FAGUTDANNINGSKONSULENT
 • 2352103 - UTDANNINGSKONSULENT
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2512158 - RÅDGIVER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 3431141 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 2512151 - LAVERE SAKSBEHANDLER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 2512158 - RÅDGIVER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 3431142 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (FORSKNINGSADMINISTRASJON)
 • 2512152 - LAVERE SAKSBEHANDLER (FORSKNINGSADMINISTRASJON)
 • 2512159 - RÅDGIVER (FORSKNINGSADMINISTRASJON)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.
An prosjektleder snakker foran et møte

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.
Kirketjener i Elverhøy kirke

Kirketjener

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Illustrasjonsbilde av kvinne utenfor kirke.

Kirkeverge

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.
Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Konsulent i offentlig sektor

Konsulent og førstekonsulent er blant de vanligste stillingstitlene for offentlige ansatte i Norge.