Studiekonsulent i samtale med student.
Yrkesbeskrivelse

Studie­konsulent

favoritt ikon

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

En studiekonsulent, også kalt studieveileder, jobber administrativt med høyere utdanning på en høgskole, universitet eller fagskole. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en studiekonsulent:

  • planlegge og koordinere studieprogram og eksamen
  • følge opp studenter gjennom studieåret
  • bistå fagansatte
  • besvare studiehenvendelser
  • gi råd og informasjon om studieprogram
  • lage innhold til lærestedets nettsider og sosiale kanaler
  • rekruttering, rutineutvikling og profilering av studietilbudet
  • generell saksbehandling tilknyttet studiesaker

Studiekonsulenter samarbeider med studenter, andre studiekonsulenter, vitenskapelig ansatte og personer på andre arbeidsplasser. Studier blir gjerne evaluert i ulike utvalg, og da må du som studiekonsulent følge opp eventuelle endringer i etterkant av evalueringer. En studiekonsulent kan få ansvar for å være sekretær i ulike utvalg, og da må du skrive referater fra møter.

Hvor jobber studiekonsulenter?

Studiekonsulenter jobber på universitet, høgskoler og fagskoler. Studiekonsulenter kan også jobbe i organisasjoner og studieforbund.

Personlige egenskaper

Som studiekonsulent bør du være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samarbeide godt med andre. Du bør være selvstendig, strukturert og kunne jobbe planmessig. Du må kunne takle hektiske perioder med ekstra arbeidspress og være serviceinnstilt.

Utdanning

Det er ikke krav om bestemt utdanning for å bli studiekonsulent, men mange arbeidsgivere krever at du har utdanning minimum tilsvarende bachelornivå.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Sekretær

Sekretær

En sekretær svarer på telefon og e-post, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikrings­rådgiver

Forsikrings­rådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.