Image
Studiekonsulent i samtale med student.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Studiekonsulent

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

En studiekonsulent, også kalt studieveileder, jobber administrativt med høyere utdanning på en høgskole, universitet eller fagskole. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en studiekonsulent:

 • planlegge og koordinere studieprogram og eksamen
 • følge opp studenter gjennom studieåret
 • bistå fagansatte
 • besvare studiehenvendelser
 • gi råd og informasjon om studieprogram
 • lage innhold til lærestedets nettsider og sosiale kanaler
 • rekruttering, rutineutvikling og profilering av studietilbudet
 • generell saksbehandling tilknyttet studiesaker

Studiekonsulenter samarbeider med studenter, andre studiekonsulenter, vitenskapelig ansatte og personer på andre arbeidsplasser. Studier blir gjerne evaluert i ulike utvalg, og da må du som studiekonsulent følge opp eventuelle endringer i etterkant av evalueringer. En studiekonsulent kan få ansvar for å være sekretær i ulike utvalg, og da må du skrive referater fra møter. Studiekonsulenter ansettes ofte med stillingstittel som rådgiver, førstekonsulent og seniorkonsulent.

Hvor jobber studiekonsulenter ?

Studiekonsulenter jobber på universitet, høgskoler og fagskoler. Studiekonsulenter kan også jobbe i organisasjoner og studieforbund.

Personlige egenskaper

Som studiekonsulent bør du være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samarbeide godt med andre. Du bør være selvstendig, strukturert og kunne jobbe planmessig. Du må kunne takle hektiske perioder med ekstra arbeidspress og være serviceinnstilt.

Utdanning

Det kreves ikke en bestemt utdanning for å bli studiekonsulent, men mange arbeidsgivere krever at du har utdanning minimum tilsvarende bachelornivå.

Bedrifter

Studiekonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2352111 - STUDIEVEILEDER
 • 2352103 - UTDANNINGSKONSULENT
 • 2352106 - FAGUTDANNINGSKONSULENT
 • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER

Sist kvalitetssikret den 17. mars 2021, av NTNU Utdanning