Image
Illustrasjonsbilde av en togstasjon.

Yrkesbeskrivelse

Togelektriker

Som togelektriker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og installasjon ved og rundt toganlegg.

En togelektriker er en elektrofagarbeider som jobber med vedlikehold, reparasjon og installasjon av elektriske anlegg på rullende jernbane- og sporveismateriell.

Togelektrikerens daglige arbeid er innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på jernbane- og sporveismateriell. Togelektrikeren jobber med alle elektriske anlegg på tog. Det inkluderer alt fra radio og datasystemer til lavspenning og høyspenning. Her kan styrken komme opp i så mye som 15 000 volt.

Togelektrikere samarbeider tett med andre faggrupper.

Hvor jobber togelektrikere ?

Som togelektriker kan du arbeide hos jernbane- og sporveisselskaper. Du kan arbeide med vedlikehold av rullende jernbanemateriell hos blant annet Mantena, tidligere NSB-verksteder, Stadler og Sporveien. Du kan også jobbe i selskaper som utfører vedlikehold på rullende materiell som tog, sporvogner, T-bane og arbeidsmaskiner. 

Personlige egenskaper

Togelektriker er et fysisk krevende yrke som krever at du har teknisk innsikt og interesse. Du må være nøyaktig og flink til å samarbeide.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev  i togelektrikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Bedrifter

Togelektriker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7241117 - TOGELEKTRIKER

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 08. april 2019, av Norsk Jernbaneforbund, EL og IT Forbundet, Neflo