Gjennomgått i samarbeid med Nelfo 08. november 2021

Togelektriker

Som togelektriker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og installasjon av alle typer elektriske anlegg på skinnegående materiell.

Arbeidsoppgaver

Som togelektriker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og installasjon av alle typer elektriske anlegg på skinnegående materiell.

Vanlige arbeidsoppgaver for togelektrikere:

  • vedlikehold av elektriske- pneumatiskesystemer som for eksempel fremdrift, bremser og klimasystemer
  • reparere og utføre service på eksisterende systemer
  • feilsøke og reparere feil

Det inkluderer alt fra radio og datasystemer til lavspenning og høyspenning. Her kan spenningene komme opp i så mye som 15 000 volt.

Togelektrikere samarbeider tett med andre faggrupper som for eksempel mekanikere.

Hvor jobber togelektrikere?

Som togelektriker kan du arbeide hos jernbane- og sporveisselskaper. Du kan arbeide med vedlikehold av rullende jernbanemateriell hos blant annet Mantena, tidligere NSB-verksteder, Stadler og Sporveien. Du kan også jobbe i selskaper som utfører vedlikehold på rullende materiell som tog, sporvogner, T-bane og arbeidsmaskiner. 

Hvordan er det å jobbe som togelektriker?

Intervjuer

En mann poserer i midtgangen på et tog. Han har kort, lyst hår og ser mot kamera. Han er ikledd en blå trøye.

Togelektriker

Marius Stavrum Amundsen

Marius er en problemløser og traff blink i valg av yrke som togelektriker.

Passer jeg til å bli togelektriker?

Togelektriker er et fysisk krevende yrke som krever at du har teknisk innsikt og interesse. Du må være nøyaktig og flink til å samarbeide.

Hva tjener togelektrikere?

I lønnstatistikken kommer togelektriker under automatiker. 

Hvordan utdanner du deg til togelektriker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i togelektrikerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber togelektrikerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455134 - Togelektrikerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber togelektrikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med togelektrikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7241117 - TOGELEKTRIKER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.