Image
Historiker studerer bok.

Yrkesbeskrivelse

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Historikere studerer og skriver om fortiden. Ved hjelp av kritisk gjennomgang av historiske kilder skal du som historiker skaffe deg en omfattende forståelse for hvordan samfunn og kultur har forandret seg over tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for historikeren:

 • forskning, undersøking av kjente og ukjente kilder
 • undervisning og veiledning
 • utforming av studieemner og oppføring av litteraturlister
 • skrive notater, rapporter og utredninger
 • samle inn, vurdere, behandle, analysere og tolke tekster, samt bearbeide dem for offentlig publisering eller utstillinger

Historiefaget er bredt og det finnes mange felt du kan fordype deg i. Du kan for eksempel spesialisere deg i kulturhistorie, krigshistorie, økonomisk historie eller liknende.

Videre kan du spesialisere deg i historisk tidsperiode, geografisk område eller deler av samfunnet. Selv om det er vanlig at du spesialiserer deg, må du også ha bred kunnskap for å kunne se helheten og de lange linjene i historiefaget.

Historikere blir ofte ikke ansatt med stillingstittelen historiker, men kan for eksempel bli ansatt med tittelen forskeradjunkt eller rådgiver. Som historiker samarbeider du ofte med andre historikere og andre akademikere i prosjekter og annen forskning. 

Hvor jobber historikere ?

Historikere er ansatt i flere bransjer, deriblant med undervisning og forskning ved universiteter og høgskoler. Du kan også jobbe som oppdragsforskere og bygdebokforfattere, i museer og arkiver, i grunnskolen og den videregående skolen. Videre kan du få jobb i organisasjoner, forlag og mediebedrifter eller i offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

Som historiker bør du like å analysere informasjon, lete etter sammenhenger og jobbe teoretisk. Du må også være god til å skrive og være kreativ.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Fullført høyere grad i historie gir mange muligheter til videreutdanning og faglige kombinasjoner. Dersom du bare har en bachelorgrad får du sjeldent en jobb hvor du kun jobber med historie.

Hva jobber historieutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8131 - Historieutdanninger
 • 7131 - Historieutdanninger

Bedrifter

Historiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2543106 - HISTORIKER
 • 2543103 - IDEHISTORIKER
 • 2543109 - KUNSTHISTORIKER
 • 2543108 - RELIGIONSHISTORIKER

Sist kvalitetssikret den 04. april 2020, av Samfunnsviterne