Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Arbeidsoppgaver

Historikere studerer og skriver om fortiden. Ved hjelp av kritisk gjennomgang av historiske kilder skal du som historiker skaffe deg en omfattende forståelse for hvordan samfunn og kultur har forandret seg over tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for historikeren:

 • forskning, undersøking av kjente og ukjente kilder
 • undervisning og veiledning
 • utforming av studieemner og oppføring av litteraturlister
 • skrive notater, rapporter og utredninger
 • samle inn, vurdere, behandle, analysere og tolke tekster, samt bearbeide dem for offentlig publisering eller utstillinger

Historiefaget er bredt og det finnes mange felt du kan fordype deg i. Du kan for eksempel spesialisere deg i kulturhistorie, krigshistorie, økonomisk historie eller liknende.

Videre kan du spesialisere deg i historisk tidsperiode, geografisk område eller deler av samfunnet. Selv om det er vanlig at du spesialiserer deg, må du også ha bred kunnskap for å kunne se helheten og de lange linjene i historiefaget.

Historikere blir ofte ikke ansatt med stillingstittelen historiker, men kan for eksempel bli ansatt med tittelen forskeradjunktsaksbehandlerkonsulent eller rådgiver. Som historiker samarbeider du ofte med andre historikere og andre akademikere i prosjekter og annen forskning. 

Hvor jobber historikere?

Historikere er ansatt i flere bransjer, deriblant med undervisning og forskning ved universiteter og høgskoler. Du kan også jobbe som oppdragsforskere og bygdebokforfattere, i museer og arkiver, i grunnskolen og den videregående skolen. Videre kan du få jobb i organisasjoner, forlag og mediebedrifter eller i offentlig forvaltning.

Intervjuer

Peter Bøttinger er museumsformidler. Vikingtid og middelalder er hans favorittområde. Han poserer mellom to middelalder drakter.

Historiker

Peter Bøttinger

Det er stas og jobbe med historieformidling i Norges eldste by, sier historiker Peter Bøttinger.

Viktige egenskaper

Som historiker bør du like å analysere informasjon, lete etter sammenhenger og jobbe teoretisk. Du må også være god til å skrive og være kreativ.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Fullført høyere grad i historie gir mange muligheter til videreutdanning og faglige kombinasjoner. Dersom du bare har en bachelorgrad får du sjeldent en jobb hvor du kun jobber med historie.

De vanligste jobbene blant historieutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 7131 - Historieutdanninger

Bedrifter som ansetter historikere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med historikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2543109 - KUNSTHISTORIKER
 • 2543108 - RELIGIONSHISTORIKER
 • 2543106 - HISTORIKER
 • 2543103 - IDEHISTORIKER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.