Historiker studerer bok.
Yrkesbeskrivelse

Historiker

favoritt ikon

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Historikere skal ha en forståelse for hva som har skjedd, hvordan det skjedde og hvorfor det skjedde. Ved hjelp av kritisk gjennomgang av historiske kilder skal du som historiker skaffe deg en omfattende forståelse for hvordan samfunn og kultur har forandret seg over tid. For å finne nye kilder og levninger fra fortiden som kan gi flere svar på gamle og nye problemstillinger I historisk forskning må du vise stor interesse.

Vanlige arbeidsoppgaver for historikeren:

  • undervisning og veiledning
  • utforming av studieemner og oppføring av litteraturlister
  • forskning

Historiefaget er bredt og det finnes mange felt du kan fordype deg i. Du kan for eksempel spesialisere deg i kulturhistorie, krigshistorie, økonomisk historie eller liknende. Videre kan du spesialisere deg i historisk tidsperiode, geografisk område eller deler av samfunnet. Selv om det er vanlig at du spesialiserer deg, må du også ha bred kunnskap for å kunne se helheten og de lange linjene i historiefaget.

Historikere som skal arbeide som forskere, må være forberedt på å jobbe selvstendig og bruke mye tid på faget. Samtidig kreves det at historieforskeren er veileder for studenter. 

Historikere blir ofte ikke ansatt med stillingstittelen historiker, men kan for eksempel bli ansatt med tittelen forsker, adjunkt eller rådgiverSom historiker samarbeider du ofte med andre historikere og andre akademikere i prosjekter og annen forskning. 

Hvor jobber historikere?

Historikere er ansatt i flere bransjer, deriblant med undervisning og forskning ved universiteter og høgskoler. Du kan også jobbe som oppdragsforskere og bygdebokforfattere, i museer og arkiver, i grunnskolen og den videregående skolen. Videre kan du få jobb i organisasjoner, forlag og mediebedrifter eller i offentlig forvaltning.

Som historiestudent og historiker får du bred erfaring med å analysere og sammenfatte betydelige informasjonsmengder gjennom selvstendig arbeid. Disse erfaringene har stor verdi i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. Mange historikere jobber i administrative stillinger med arbeidsoppgaver, slik som generell offentlig administrasjon og økonomiforvaltning, saksbehandling/utredningsarbeid og annet kontoradministrativt arbeid.

Personlige egenskaper

Som historiker bør du like å analysere informasjon, lete etter sammenhenger og jobbe teoretisk. Du må også være god til å skrive og være kreativ.  

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning

Fullført høyere grad i historie gir mange muligheter til videreutdanning og faglige kombinasjoner. Dersom du bare har en bachelorgrad får du sjeldent en jobb hvor du kun jobber med historie.

Hva jobber historieutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Alle sektorer
260 personer
149 personer
111 personer
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 510 kr
43 800 kr
43 120 kr
522 120 kr
525 600 kr
517 440 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 720 kr
44 030 kr
43 310 kr
524 640 kr
528 360 kr
519 720 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Statlig
157 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 280 kr
483 360 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 510 kr
486 120 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Statlig
131 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 870 kr
490 440 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
41 140 kr
493 680 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Alle sektorer
316 personer
178 personer
138 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 170 kr
43 590 kr
42 610 kr
518 040 kr
523 080 kr
511 320 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 360 kr
43 790 kr
42 790 kr
520 320 kr
525 480 kr
513 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Gamle bøker

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Musikere

Musiker

Musikere skaper, frem­fører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Skuespiller blir filmet utendørs

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg med bevegelse. En danser må ha sterk fysikk, være utholdende og ha god rytmesans og musikalitet.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.