Image
Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Yrkesbeskrivelse

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Som spesialsykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Spesialsykepleiere innen psykisk helse er sykepleiere med spesialisering innen psykisk helsearbeid.

Som spesialsykepleier har du en viktig rolle i blant annet å hjelpe og veilede mennesker til å ha det bra og mestre utfordringer de møter på.

Det pasienten eller brukeren sliter med, kan være alt fra lettere psykiske lidelser, som angst og depresjon, til mer alvorlige lidelser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en spesialsykepleier innen psykisk helse:

 • forebygge lidelser 
 • hjelpe til med å finne ut hva pasienten sliter med
 • hjelpe pasienten til å mestre hverdagen sin, blant annet ved å ha samtaler med pasienten og familien
 • organisere aktiviteter og treningsopplegg, enten individuelt eller i grupper hvor pasienten møter andre i liknende situasjon
 • hjelpe pasienten med eventuelle andre sykdommer
 • veilede og undervise kolleger, sykepleierstudenter, pasienter og familiene deres i psykisk helse
 • hjelpe til når det oppstår større krisesituasjoner i kommunen, som for eksempel ved store ulykker der du bistår de skadde og familiene deres

Spesialsykepleiere innen psykisk helse samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, som psykologer, psykiatere, vernepleiere og sosionomer. I noen tilfeller også fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Hvor jobber spesialsykepleiere innen psykisk helse ?

De fleste spesialsykepleierne jobber på større sykehus, distriktspsykiatriske sentre eller i kommunehelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten er for eksempel hjemmebaserte tjenester, helsestasjon, ulike tilbud innen rus og psykisk helsearbeid. Spesialsykepleiere kan også jobbe innen administrasjon og ledelse, eller de kan drive med fagutvikling og forskning. 

Personlige egenskaper

Som spesialsykepleier må du like å arbeide med mennesker, og være god til å samarbeide med andre. Du må være ansvarsbevisst og være i stand til å vise empati og omsorg.

Utdanning

Spesialsykepleier innen psykisk helse bygger på grunnutdanningen treårig bachelorgrad i sykepleie. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er ofte organisert som et deltidsstudium over 2 år, tilsvarende 60 studiepoeng. Utdanningen kombinerer teori og praksis. Det blir mer og mer vanlig å ta mastergrad i psykisk helsearbeid.

Hva jobber sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning
 • 661117 - Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie

Bedrifter

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 03. juni 2021, av Norsk sykepleierforening