Gjennomgått i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund 06. mars 2024

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

En spesialsykepleier innen psykisk helse og rus (tidligere også kjent som psykiatrisk sykepleier) har inngående kunnskap og ferdigheter innen fagområdet psykisk helse og/eller rus og avhengighet.

Arbeidsoppgaver

Spesialsykepleieren har kompetanse i å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og pasientgrupper. En del av deres ansvar er å gi omsorg, støtte og behandling til pasienter som lider av psykiske lidelser eller rusproblemer.

Som spesialsykepleier har du en viktig rolle i å hjelpe og veilede mennesker til å ha det bra og mestre utfordringer de møter på.

Vanlige arbeidsoppgaver for en spesialsykepleier innen psykisk helse:

  • kartlegge, observere, forebygge og lindre helsetruende tilstander og lidelser
  • administrere og observere effekten av medikamentell behandling
  • hjelpe pasienten til å mestre hverdagen sin, blant annet ved å ha samtaler med pasienten og familien 
  • koordinere helsehjelp og lede tverrfaglige behandlingsteam
  • veilede og undervise kolleger, sykepleierstudenter, pasienter og familiene deres i psykisk helse
  • delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av forskningsprosjekter

Spesialsykepleiere innen psykisk helse samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, som psykologer, psykiatere, vernepleiere og sosionomer. I noen tilfeller også fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Spesialsykepleiere innen psykisk helse og rus spiller en viktig rolle i å gi omsorg og støtte til mennesker som sliter med psykiske lidelser eller rusproblemer. De bidrar til tjenester for mennesker med rusproblemer, og jobber for bedre psykisk helse i samfunnet.

Hvor jobber spesialsykepleiere innen psykisk helse?

De fleste spesialsykepleierne jobber på større sykehus, distriktspsykiatriske sentre eller i kommunehelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten er for eksempel hjemmebaserte tjenester, helsestasjon, ulike tilbud innen rus og psykisk helsearbeid. Spesialsykepleiere kan også jobbe innen administrasjon og ledelse, eller de kan drive med fagutvikling og forskning. 

Intervjuer

Med et stort smil åpner Christina Livgard til Prindsen Mottaksenter i Oslo. Et lavterskeltilbud for den hardeste rusen i hovedstaden.

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Christina Livgard

Skadereduksjon og overdoseforebygging er selve kjernen i jobben til Christina Livgard. På mottakssenteret i Oslo sentrum er døra åpen for de som trenger det.

Viktige egenskaper

Som spesialsykepleier må du like å arbeide med mennesker, og være god til å samarbeide med andre. En spesialsykepleier innen psykisk helse og rus møter mennesker som er i krise, og må derfor ha helse til å klare å stå i situasjoner. Du må være ansvarsbevisst og i stand til å vise empati og omsorg.

Lønn

Utdanning

Spesialsykepleier innen psykisk helse bygger på grunnutdanningen treårig bachelorgrad i sykepleie. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er ofte organisert som et deltidsstudium over 2 år, tilsvarende 60 studiepoeng. Utdanningen kombinerer teori og praksis. Det blir mer og mer vanlig å ta mastergrad i psykisk helsearbeid.

De vanligste jobbene blant sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
  • 661117 - Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie
  • 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning

Bedrifter som ansetter spesialsykepleiere innen psykisk helse

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med spesialsykepleiere innen psykisk helse

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.