Image
Urmaker jobber med deler.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Urmaker

En urmaker reparerer, vedlikeholder og restaurerer urverk.

En urmaker reparerer og vedlikeholder alt fra små urverk til store klokker. Til tross for konkurranse fra mobiltelefoner som angir tid, er det stor interesse for mekaniske armbåndsur, også svært eksklusive klokker.

Urmakeren jobber både med mekaniske urverk og elektroniske ur, og må derfor ha kunnskaper fra flere ulike fagområder. I tillegg er det mange gamle urverk som trenger reparasjon eller restaurering.

Når et ur må repareres, plukker urmakeren det fra hverandre og rengjør og kontrollerer de enkelte delene. Hvis en del ikke kan repareres, må urmakeren montere en ny del fra produsenten eller lage delen selv.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • skifte batteri, rense og olje ulike typer ur og klokker
  • feilsøke og vurdere pris på reparasjon
  • reparere eller restaurere ur
  • veilede kunder

Mange urmakere har urbutikk med tilhørende service, mens en del driver urmakerverksted og får oppdrag fra forretninger og privatkunder. Som urmaker er det viktig å ha god kjennskap til verktøy, materialer og forskjellige urverk. Urmakeren veileder og hjelper kunder ved valg av ur og vurderer for eksempel om en reparasjon vil lønne seg.

Det er mulig å spesialisere seg på bestemte urmerker, gamle klokker, store urverk mv.

Hvor jobber urmakere ?

Mange urmakere jobber i urforretninger eller hos importører. Urmakere kan også være selvstendig næringsdrivende og ha egen forretning eller verksted.

Personlige egenskaper

Som urmaker må du være nøyaktig, tålmodig, konsentrert og ha sansen for detaljer. Du bør være praktisk anlagt, interessert i teknikk, ha godt syn og være serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. 

Hva jobber urmakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 455306 - Urmakerfaget, Vg3 (gammel ordning)
  • 455307 - Urmakerutdanning, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter

Urmaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7311120 - URMAKER
  • 7311112 - URMAKERMESTER
  • 7311113 - STORURMAKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. november 2021, av Norsk Håndverksinstiutt