Astronauter
Yrkesbeskrivelse

Astronaut

favoritt ikon

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

En astronaut jobber med å gjøre seg selv og utstyr klar for å reise ut i rommet. Som astronaut trener du på å jobbe i rommet ved å arbeide i simulator. Det er imidlertid ikke så ofte astronauter får reise ut i rommet.

Noen astronauter navigerer og fører fartøyet, mens andre tar seg av lasten, reparasjoner og eksperimenter. Det finnes altså to typer astronauter: piloter og ferdsspesialister. Ferdsspesialister kan ha forskjellig bakgrunn, avhengig av hvilke oppgaver som skal utføres i rommet.

Som astronaut er du utsatt for risiko for ulykker under oppskytning og tilbakevending. Også under oppholdet i rommet blir astronauter utsatt for mange farer.

Strengt tatt blir du ikke astronaut før du er sendt ut i rommet. Som astronaut må du ha god tålmodighet. Det kan ta lang tid fra du blir valgt ut til å bli med på en romferd, til du faktisk får fly. Foreløpig er det ingen nordmenn som jobber som astronaut.

Hvor jobber astronauter?

De som blir astronauter arbeider ved ulike romsentre, for eksempel ved European Space Agency (ESA) og NASA. Noen få astronauter jobber på den internasjonale romstasjonen i verdensrommet (ISS). Antall astronauter som er på denne stasjonen varierer.

Personlige egenskaper

En astronaut må være i svært god fysisk form. Det er en forutsetning at du kan jobbe konsentrert, fokusert og oppofrende med alle arbeidsoppgaver som inngår i jobben.

Astronauter jobber i team, og derfor kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, i tillegg til gode språkkunnskaper. Du må ha evnen til å beholde roen i stressede situasjoner. 

 

Utdanning

Dersom du ønsker å manøvrere romfartøy, må du ha pilotutdannelse.

Ferdsspesialister er som regel forskere eller ingeniører. De har gjerne master- eller doktorgrad innen medisin, fysikk, kjemi, geofysikk, biologi, biokjemi, materialteknologi, reguleringsteknikk eller IKT. Slik utdannelse gis ved mange norske universiteter og høyskoler. Du bør ha arbeidserfaring i det fagfeltet du er utdannet innenfor.

European Space Agency har et astronautsenter i Köln i Tyskland. Her utdannes europeiske astronauter som har kommet igjennom nåløyet for opptak. 

Opptakskrav
Opptakskravene for astronaututdanningen er veldig strenge, både fysisk og psykisk. Krav om høy kompetanse innen naturvitenskapelige fag står sentralt. Syn, hørsel og andre helserelaterte egenskaper må i tillegg være tilnærmet perfekt.

Lønn

De som velger dette yrket har neppe gjort det på grunn av lønna. Men lønnsnivået i utlandet for dette yrket er høyt. 

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Matematiker

Matematiker

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Illustrasjonsbilde av person med fotprotese.

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.