En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

En astronaut jobber med å gjøre seg selv og utstyr klar for å reise ut i rommet. Som astronaut trener du på jobben i rommet ved spesielle sentre der de har svømmebasseng, sentrifuger og simulatorer som etterligner forholdene i rommet. 

Noen astronauter navigerer og fører fartøyet, mens andre tar seg av lasten, reparasjoner og eksperimenter. Det finnes altså to typer astronauter: piloter og ferdsspesialister. Ferdsspesialister kan ha forskjellig bakgrunn, avhengig av hvilke oppgaver som skal utføres i rommet.

De fleste astronauter reiser på to til tre opphold i verdensrommet. Resten av tiden er de en del av bakketeamet for andre astronauter.

Som astronaut er du utsatt for risiko for ulykker under oppskytning og tilbakevending. Også under oppholdet i rommet blir astronauter utsatt for mange farer.

Strengt tatt blir du ikke astronaut før du er sendt ut i rommet. Som astronaut må du derfor ha stor tålmodighet. Det kan ta lang tid fra du blir valgt ut til å bli med på en romferd, til du faktisk får fly. Foreløpig er det ingen nordmenn som jobber som astronaut.

Hvor jobber astronauter ?

De som blir astronauter arbeider ved ulike romsentre, for eksempel ved European Space Agency (ESA) og NASA. Noen få astronauter jobber på den internasjonale romstasjonen i verdensrommet (ISS). Antall astronauter som er på denne stasjonen varierer.

Personlige egenskaper

En astronaut må være i svært god fysisk form. Det er en forutsetning at du kan jobbe konsentrert, fokusert og dedikert med alle arbeidsoppgaver som inngår i jobben.

Astronauter jobber i team, og derfor kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, i tillegg til gode språkkunnskaper. Du må ha evnen til å beholde roen i stressede situasjoner. 

 

Utdanning

Dersom du ønsker å manøvrere et romfartøy, må du ha pilotutdannelse.

Ferdsspesialister er som regel forskere eller ingeniører. De har gjerne master- eller doktorgrad innen medisin, fysikk, kjemi, geofysikk, biologi, biokjemi, materialteknologi, reguleringsteknikk eller IKT eller andre naturvitenskapelige fag. Slik utdannelse gis ved mange norske universiteter og høyskoler. Du bør ha arbeidserfaring i det fagfeltet du er utdannet innenfor.

European Space Agency har et astronautsenter i Köln i Tyskland. Her utdannes europeiske astronauter som har kommet igjennom nåløyet for opptak. 

Opptakskrav
Det er stor konkurranse om å bli tatt opp som astronaut. De fysiske og psykologiske testene er krevende. Krav om solid kompetanse innen naturvitenskapelige fag står sentralt. Syn, hørsel og andre helserelaterte egenskaper må i tillegg være tilnærmet perfekt, i tillegg sosiale ferdigheter og gode samarbeidsevner. 

Lønn

De som velger dette yrket har neppe gjort det på grunn av lønna. Men lønnsnivået i utlandet for dette yrket er høyt. 

Bedrifter

Astronaut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Sist kvalitetssikret den 22. februar 2022, av Norsk romsenter