Hestefaglært forer hest ute på paddock.
Yrkesbeskrivelse

Heste­faglært

favoritt ikon

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass du tilhører.

Vanlige arbeidsoppgaver for hestefaglærte:

  • undervisning i ridning og hestehold
  • rutinemessig tilsyn, foring, rengjøring og annet stell
  • vurdere kvalitet og mengde dyrefor
  • trening av hest innen trav, galopp, dressur og/eller sprang.
  • renhold, tilsyn og vedlikehold av anlegg som hesten bruker
  • ansvar for HMS
  • transport av hester
  • informasjonsarbeid og veiledning om generell bruk og håndtering av hest

Noen hestefaglærte jobber også med ridning for personer med nedsatt funksjonsevne eller med terapiridning i samarbeid med en fysioterapeut.

Hestefaglærte jobber ofte sammen med bønder, dyrepleiere eller veterinærer.

Hvor jobber hestefaglærte?

Hestefaglærte jobber for eksempel på rideskoler, staller og i bedrifter som driver hesteturisme og fritidsaktiviteter, travnæringen, skole og undervisningssektoren.

Personlige egenskaper

Som hestefaglært bør du være interessert i hester og deres velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike typer mennesker og det er en stor fordel å være omsorgsfull, empatisk, ansvarsfull og serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Som hestefaglært kan du videreutdanne deg til travtrener, ridelærer eller stallmester.

Hva jobber hovslager- og hestefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Alle sektorer
5 885 personer
4 139 personer
1 746 personer
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 480 kr
30 100 kr
381 000 kr
389 760 kr
361 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 750 kr
32 480 kr
30 100 kr
381 000 kr
389 760 kr
361 200 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 300 kr
34 790 kr
33 460 kr
411 600 kr
417 480 kr
401 520 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 310 kr
34 800 kr
33 470 kr
411 720 kr
417 600 kr
401 640 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Alle sektorer
809 personer
428 personer
381 personer
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 640 kr
35 020 kr
36 000 kr
427 680 kr
420 240 kr
432 000 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 640 kr
35 020 kr
36 000 kr
427 680 kr
420 240 kr
432 000 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 233 kr
37 300 kr
36 950 kr
37 700 kr
447 600 kr
443 400 kr
452 400 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 233 kr
37 370 kr
37 020 kr
37 760 kr
448 440 kr
444 240 kr
453 120 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Privat
6 585 personer
4 503 personer
2 082 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 330 kr
33 330 kr
33 330 kr
399 960 kr
399 960 kr
399 960 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 330 kr
33 330 kr
33 330 kr
399 960 kr
399 960 kr
399 960 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
35 520 kr
35 620 kr
35 370 kr
426 240 kr
427 440 kr
424 440 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 218 kr
35 540 kr
35 640 kr
35 390 kr
426 480 kr
427 680 kr
424 680 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Deltid
Privat
5 804 personer
4 084 personer
1 720 personer
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 670 kr
32 480 kr
30 060 kr
380 040 kr
389 760 kr
360 720 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 186 kr
31 670 kr
32 480 kr
30 060 kr
380 040 kr
389 760 kr
360 720 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 310 kr
34 800 kr
33 460 kr
411 720 kr
417 600 kr
401 520 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
34 320 kr
34 810 kr
33 470 kr
411 840 kr
417 720 kr
401 640 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Heltid
Privat
781 personer
419 personer
362 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 160 kr
35 000 kr
35 540 kr
421 920 kr
420 000 kr
426 480 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 160 kr
35 000 kr
35 540 kr
421 920 kr
420 000 kr
426 480 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
Ca 231 kr
37 140 kr
36 920 kr
37 390 kr
445 680 kr
443 040 kr
448 680 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
Ca 231 kr
37 180 kr
36 960 kr
37 430 kr
446 160 kr
443 520 kr
449 160 kr
Sports- eller trenginsinstruktør
Alle sektorer
6 694 personer
4 567 personer
2 127 personer
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 540 kr
33 520 kr
33 780 kr
402 480 kr
402 240 kr
405 360 kr
Ca 207 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 540 kr
33 520 kr
33 780 kr
402 480 kr
402 240 kr
405 360 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
35 590 kr
35 620 kr
35 540 kr
427 080 kr
427 440 kr
426 480 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
35 620 kr
35 650 kr
35 580 kr
427 440 kr
427 800 kr
426 960 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Zoolog som merker fugl.

Zoolog

Zoologer studerer dyrenes atferd og samhandling. Det kan være alt fra blåhvalen til den minste mikroorganisme.

Dyrepleier assisterer veterinær under operasjon av storfe.

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Hovslager skor hest

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.