Image
Hestefaglært forer hest ute på paddock.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Hestefaglært

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass du tilhører.

Vanlige arbeidsoppgaver for hestefaglærte:

 • undervisning i ridning og hestehold
 • rutinemessig tilsyn, foring, rengjøring og annet stell
 • vurdere kvalitet og mengde dyrefor
 • trening av hest innen trav, galopp, dressur og/eller sprang.
 • renhold, tilsyn og vedlikehold av anlegg som hesten bruker
 • ansvar for HMS
 • transport av hester
 • informasjonsarbeid og veiledning om generell bruk og håndtering av hest

Noen hestefaglærte jobber også med ridning for personer med nedsatt funksjonsevne eller med terapiridning i samarbeid med en fysioterapeut.

Hestefaglærte jobber ofte sammen med bønder, dyrepleiere eller veterinærer.

Hvor jobber hestefaglærte ?

Hestefaglærte jobber for eksempel på rideskoler, staller og i bedrifter som driver hesteturisme og fritidsaktiviteter, travnæringen, skole og undervisningssektoren.

Personlige egenskaper

Som hestefaglært bør du være interessert i hester og deres velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike typer mennesker og det er en stor fordel å være omsorgsfull, empatisk, ansvarsfull og serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Som hestefaglært kan du videreutdanne deg til travtrener, ridelærer eller stallmester.

Hva jobber hovslager- og hestefagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455215 - Hovslagerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 479906 - Hestefaget, Vg3

Bedrifter

Hestefaglært i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9210118 - STALLARBEIDER
 • 9210110 - STALLGUTT
 • 6121129 - STALLKAR
 • 6121120 - STALLMANN
 • 9210119 - STALLMEDARBEIDER
 • 6121130 - STALLMESTER
 • 9210113 - STALLPIKE
 • 6129111 - HESTEDRESSØR
 • 3475117 - TRAVTRENER

Sist kvalitetssikret den 16. februar 2022, av Faglig råd for naturbruk