Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Hestefaglært

Som hestefaglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Arbeidsoppgaver

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass du tilhører.

Vanlige arbeidsoppgaver for hestefaglærte:

 • undervisning i ridning og hestehold
 • rutinemessig tilsyn, foring, rengjøring og annet stell
 • vurdere kvalitet og mengde dyrefor
 • trening av hest innen trav, galopp, dressur og/eller sprang.
 • renhold, tilsyn og vedlikehold av anlegg som hesten bruker
 • ansvar for HMS
 • transport av hester
 • informasjonsarbeid og veiledning om generell bruk og håndtering av hest

Noen hestefaglærte jobber også med ridning for personer med nedsatt funksjonsevne eller med terapiridning i samarbeid med en fysioterapeut.

Hestefaglærte jobber ofte sammen med bønder, dyrepleiere eller veterinærer.

Hvor jobber hestefaglærte?

Hestefaglærte jobber for eksempel på rideskoler, staller og i bedrifter som driver hesteturisme og fritidsaktiviteter, travnæringen, skole og undervisningssektoren.

Intervjuer

Portrettbilde av Julianne Aasen Devold. Hun står ute, og bak henne er det en eng og trær.

Hestefaglært

Julianne Aasen Devold

Julianne sine hester får kortreist mat og massasje hver dag. Hun har drømt om å ha denne jobben siden hun var tolv år.

Viktige egenskaper

Som hestefaglært bør du være interessert i hester og deres velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike typer mennesker og det er en stor fordel å være omsorgsfull, empatisk, ansvarsfull og serviceinnstilt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Som hestefaglært kan du videreutdanne deg til travtrener, ridelærer eller stallmester.

De vanligste jobbene blant hovslager- og hestefagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 479906 - Hestefaget, Vg3
 • 455215 - Hovslagerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter hestefaglærte

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med hestefaglærte

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 6129112 - HESTEFAGARBEIDER
 • 9210119 - STALLMEDARBEIDER
 • 9210118 - STALLARBEIDER
 • 9210113 - STALLPIKE
 • 9210110 - STALLGUTT
 • 6129111 - HESTEDRESSØR
 • 6121130 - STALLMESTER
 • 6121129 - STALLKAR
 • 6121120 - STALLMANN
 • 3475117 - TRAVTRENER
 • 3475108 - GALOPPTRENER
 • 3475114 - RIDEINSTRUKTØR
 • 3475118 - RIDELÆRER
 • 3475135 - KUSK
 • 3475136 - JOCKEY
 • 9151110 - FØRER (HEST MED KJERRE)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Kvinne holder to hunder på fanget sitt, foran en kennel

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhundtrener

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartner

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.