Dame børster en hest.
Yrkesbeskrivelse

Heste­faglært

favoritt ikon

Som hestefaglært jobber du med hestehold, deriblant foring, rengjøring og annet stell.

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken arbeidsplass du tilhører.

Vanlige arbeidsoppgaver for hestefaglærte:

  • undervisning i ridning og hestehold
  • rutinemessig tilsyn, foring, rengjøring og annet stell
  • vurdere kvalitet og mengde dyrefor
  • renhold, tilsyn og vedlikehold av anlegg som hesten bruker
  • transport av hester
  • informasjonsarbeid og veiledning om generell bruk og håndtering av hest

Som hestefaglært kan du jobbe som ridelærer. Noen hestefaglærte jobber også med ridning for funksjonshemmede, eller med terapiridning i samarbeid med en fysioterapeut.

Hestefaglærte jobber ofte sammen med bonde, dyrepleier eller veterinær.

Hvor jobber hestefaglærte?

Hestefaglærte har flere mulige arbeidsplasser. Det spenner fra bedrifter som driver hesteturisme og fritidsaktiviteter til travnæringen, skole og undervisningssektoren.

Personlige egenskaper

Som hestefaglært bør du være interessert i hester og deres velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike typer mennesker og det er en stor fordel å være omsorgsfull, empatisk og serviceinnstilt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Som hestefaglært kan du videreutdanne deg til travtrener, ridelærer eller stallmester.

Hva jobber hovslager- og hestefagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sports- og aktivitetsinstruktører
Deltid
Alle sektorer
5 540 personer
3 913 personer
1 627 personer
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 690 kr
32 480 kr
30 040 kr
380 280 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 690 kr
32 480 kr
30 040 kr
380 280 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 230 kr
34 760 kr
33 320 kr
410 760 kr
417 120 kr
399 840 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 260 kr
34 790 kr
33 360 kr
411 120 kr
417 480 kr
400 320 kr
Sports- og aktivitetsinstruktører
Heltid
Alle sektorer
804 personer
430 personer
374 personer
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 350 kr
35 000 kr
36 090 kr
424 200 kr
420 000 kr
433 080 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 350 kr
35 000 kr
36 090 kr
424 200 kr
420 000 kr
433 080 kr
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 228 kr
36 470 kr
36 030 kr
36 980 kr
437 640 kr
432 360 kr
443 760 kr
Ca 225 kr
Ca 222 kr
Ca 228 kr
36 550 kr
36 100 kr
37 070 kr
438 600 kr
433 200 kr
444 840 kr
Sports- og aktivitetsinstruktører
Deltid
Privat
5 476 personer
3 875 personer
1 601 personer
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 660 kr
32 480 kr
30 040 kr
379 920 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
Ca 185 kr
31 660 kr
32 480 kr
30 040 kr
379 920 kr
389 760 kr
360 480 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 240 kr
34 780 kr
33 310 kr
410 880 kr
417 360 kr
399 720 kr
Ca 211 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
34 270 kr
34 800 kr
33 350 kr
411 240 kr
417 600 kr
400 200 kr
Sports- og aktivitetsinstruktører
Heltid
Privat
777 personer
420 personer
357 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 000 kr
35 000 kr
35 550 kr
420 000 kr
420 000 kr
426 600 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
35 000 kr
35 000 kr
35 550 kr
420 000 kr
420 000 kr
426 600 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 227 kr
36 300 kr
35 960 kr
36 710 kr
435 600 kr
431 520 kr
440 520 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 227 kr
36 350 kr
36 010 kr
36 760 kr
436 200 kr
432 120 kr
441 120 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Zoolog mater ugle

Zoolog

Zoologer studerer dyrenes atferd og samhandling. Det kan være alt fra blåhvalen til den minste mikroorganisme.

Dyrepleier assisterer veterinær under operasjon av storfe.

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Hovslager skor hest.

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.