Image
IT-leder og kollega ser på pc.

Yrkesbeskrivelse

IT-leder

Som IT-leder er du ansvarlig for bedriftens IT-funksjon. Du kan også lede et IT-selskap.

Jobber du som IT-leder i en bedrift har du ansvar for drift, struktur, strategi og prosjekter innen IT. Du sitter ofte i ledelsen, og må se koblingen mellom forretningsmuligheter og IT. 

Leder du et IT-selskap er du øverste leder og bedriftens ansikt utad. Du sørger for at bedriften prioriterer rett for å nå sine mål. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å sette mål og gjøre prioriteringer
 • Overordnet ansvar for drift og videreutvikling av IT-systemer
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Prosjektledelse
 • Budsjettoppfølging og rapportering
 • Personalansvar

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvor du jobber.

 

Hvor jobber it-ledere ?

IT-ledere kan jobbe i både private og offentlige virksomheter.

Personlige egenskaper

Evne til å sette deg inn i komplekse systemer og oppgaver. Strukturert og resultatorientert. Strategisk og høy gjennomføringsevne. Gode lederegenskaper og evne til å inspirere. 

Utdanning

Hva jobber IT-leder som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 549911 - Økonomisk-administrativ utdanning med EDB
 • 7541 - Informasjons- og datateknologi
 • 754101 - Cand.real.-utdanning, informatikk
 • 754102 - Cand.scient.-utdanning, informatikk
 • 754105 - Master, informasjonssystemer, toårig
 • 754118 - Master, teknologi, datateknikk, femårig
 • 754120 - Master, teknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, femårig
 • 754106 - Sivilingeniørutdanning, datateknikk
 • 754108 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 755101 - Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk
 • 741113 - Master of Technology Management, toårig
 • 741115 - Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag
 • 6541 - Informasjons- og datateknologi
 • 654120 - Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig
 • 654107 - Høgskolekandidat, informasjonsteknologi, toårig
 • 654108 - Høgskolekandidat, informasjonsteknologi, treårig
 • 654111 - Høgskolekandidat, informatikk og matematiske metoder, treårig
 • 654109 - Høgskolekandidat, informatikk, toårig
 • 654110 - Høgskolekandidat, informatikk, treårig
 • 654101 - Informasjons- og datateknologi, lavere nivå
 • 654115 - Ingeniørutdanning, data, toårig
 • 654116 - Videreutdanning for ingeniører, informasjons- og datateknologi
 • 659904 - Høgskolekandidat, informatikk og økonomi, toårig
 • 635103 - Informasjonsvitenskap, lavere nivå

Bedrifter

IT-leder i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1236109 - IT-LEDER
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1236106 - IT-DIREKTØR

Sist kvalitetssikret den 03. februar 2022, av TietoEVRY