Helikopterpilot gjør klar til avgang
Yrkesbeskrivelse

Pilot

favoritt ikon

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Piloter (flygere) kan arbeide som:

  • pilot i fly eller helikopter i sivil luftfart
  • pilot i jagerfly, spesialfly, transportfly eller helikopter i Forsvaret
  • pilot av ubemannede luftfartøy (anvendelsesområdet for fjernstyrte luftfartøy er i sterk vekst innen kommersiell og offentlig virksomhet, og i Forsvaret)

En vanlig trafikkflybesetning består normalt av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

For andre typer operasjoner og oppdrag kan det være behov for medisinsk personell, redningsspesialister eller «task specialists». 

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene.

Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov. Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.

På en vanlig tur flyr gjerne en av pilotene flyet mens den andre overvåker flyvningen. Overvåkingen omfatter blant annet håndtering av radio og kommunikasjon med flygeledere underveis, drivstoffkontroll og kontroll av alle brytere og spaker. Det endelige ansvaret ligger alltid hos kapteinen.

Piloter må gjennomgå jevnlige legeundersøkelser avhengig av alder. De må også gjennomføre jevnlige treningsprogram, blant annet simulatortrening.

Siden engelsk er et arbeidsspråk innen flytrafikk, må du som pilot ha meget gode engelskkunnskaper.

 

 

 

 

Hvor jobber piloter?

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, ambulansetjeneste, søk og redning, brannslokking, taxiflyging, flyfotografering og inspeksjonsoppdrag.

Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien, eller helikopterløft og spesialoppdrag i innlandet.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognoseringsfly og helikopter.

Utviklingen innen droner og teknologi har også åpnet nye muligheter for blant annet innsatsledelse, inspeksjoner, foto og lette løft.

Personlige egenskaper

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. Som pilot må du ha god situasjonsforståelse og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

 

Utdanning

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikke betale for utdanningen selv.

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskoler. Privat utdanning betaler du selv. Noen private skoler er godkjent og gir rett til delfinansiering fra Lånekassen. 

Utdanning i utlandet 
Du kan ta utdanning i andre europeiske land, samt USA, og få utdanningen godkjent i Norge. Obs: Ikke alle utdanninger kvalifiserer for godkjenning i Norge.

Militær utdanning
Utdanningen i Luftforsvaret foregår i Norge og USA. Du får lønn under utdanningen og de som fullfører får fast jobb som flyger i Luftforsvaret. Med en militær flygerutdanning binder du deg for cirka 15 år i Luftforsvaret, inkludert to-tre års utdanning.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer fra skole til skole.

Skal du utdanne deg til yrkesflyger vil kravene være strengere enn om du utdanner deg til privatflyger. Det stilles krav til fysisk og psykisk helse, og du må fremlegge medisinsk bevis klasse 1. Du må også ha plettfri vandel. 

For å bli vurdert som søker i Luftforsvaret må du være mellom 18 og 22 år (24 år for personer med fullført befalsskole).

Les mer om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettside

Etter- og videreutdanning:
Piloter kan hele tiden oppgradere seg for andre flytyper avhengig av oppnådde sertifikat.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyger
Heltid
Alle sektorer
1 813 personer
1 756 personer
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
88 790 kr
89 230 kr
1 065 480 kr
1 070 760 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
91 610 kr
92 050 kr
1 099 320 kr
1 104 600 kr
Flyger
Deltid
Alle sektorer
399 personer
370 personer
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 230 kr
99 390 kr
1 190 760 kr
1 192 680 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 580 kr
99 740 kr
1 194 960 kr
1 196 880 kr
Flyger
Heltid
Privat
1 813 personer
1 756 personer
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 547 kr
Ca
Ca 549 kr
88 650 kr
88 960 kr
1 063 800 kr
1 067 520 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
88 790 kr
89 230 kr
1 065 480 kr
1 070 760 kr
Ca 548 kr
Ca
Ca 551 kr
91 610 kr
92 050 kr
1 099 320 kr
1 104 600 kr
Flyger
Deltid
Privat
399 personer
370 personer
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 649 kr
Ca
Ca 653 kr
105 150 kr
105 710 kr
1 261 800 kr
1 268 520 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 230 kr
99 390 kr
1 190 760 kr
1 192 680 kr
Ca 613 kr
Ca
Ca 614 kr
99 580 kr
99 740 kr
1 194 960 kr
1 196 880 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leder du omvisninger for reisende.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartendere jobber med å lage og servere drikkevarer.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.