Kvinnelig fly­kap­tein på Nor­we­gi­an-fly
Yrkesbeskrivelse

Pilot

favoritt ikon

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Piloter (flygere) kan arbeide som:

  • pilot i fly eller helikopter i sivil luftfart
  • pilot i jagerfly, spesialfly, transportfly eller helikopter i Forsvaret
  • pilot av ubemannede luftfartøy (anvendelsesområdet for fjernstyrte luftfartøy er i sterk vekst innen kommersiell og offentlig virksomhet, og i Forsvaret)

En vanlig trafikkflybesetning består normalt av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

For andre typer operasjoner og oppdrag kan det være behov for medisinsk personell, redningsspesialister eller «task specialists». 

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene.

Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov. Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.

På en vanlig tur flyr gjerne en av pilotene flyet mens den andre overvåker flyvningen. Overvåkingen omfatter blant annet håndtering av radio og kommunikasjon med flygeledere underveis, drivstoffkontroll og kontroll av alle brytere og spaker. Det endelige ansvaret ligger alltid hos kapteinen.

Piloter må gjennomgå jevnlige legeundersøkelser avhengig av alder. De må også gjennomføre jevnlige treningsprogram, blant annet simulatortrening.

Siden engelsk er et arbeidsspråk innen flytrafikk, må du som pilot ha meget gode engelskkunnskaper.

 

 

 

 

Hvor jobber piloter?

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, ambulansetjeneste, søk og redning, brannslokking, taxiflyging, flyfotografering og inspeksjonsoppdrag.

Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien, eller helikopterløft og spesialoppdrag i innlandet.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognoseringsfly og helikopter.

Utviklingen innen droner og teknologi har også åpnet nye muligheter for blant annet innsatsledelse, inspeksjoner, foto og lette løft.

Personlige egenskaper

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. Som pilot må du ha god situasjonsforståelse og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

 

Utdanning

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikke betale for utdanningen selv.

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskoler. Privat utdanning betaler du selv. Noen private skoler er godkjent og gir rett til delfinansiering fra Lånekassen. 

Utdanning i utlandet 
Du kan ta utdanning i andre europeiske land, samt USA, og få utdanningen godkjent i Norge. Obs: Ikke alle utdanninger kvalifiserer for godkjenning i Norge.

Militær utdanning
Utdanningen i Luftforsvaret foregår i Norge og USA. Du får lønn under utdanningen og de som fullfører får fast jobb som flyger i Luftforsvaret. Med en militær flygerutdanning binder du deg for cirka 15 år i Luftforsvaret, inkludert to-tre års utdanning.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer fra skole til skole.

Skal du utdanne deg til yrkesflyger vil kravene være strengere enn om du utdanner deg til privatflyger. Det stilles krav til fysisk og psykisk helse, og du må fremlegge medisinsk bevis klasse 1. Du må også ha plettfri vandel. 

For å bli vurdert som søker i Luftforsvaret må du være mellom 18 og 22 år (24 år for personer med fullført befalsskole).

Les mer om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettside

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning:
Piloter kan hele tiden oppgradere seg for andre flytyper avhengig av oppnådde sertifikat.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyger
Deltid
Alle sektorer
370 personer
339 personer
Ca 660 kr
Ca
Ca 665 kr
106 990 kr
107 710 kr
1 283 880 kr
1 292 520 kr
Ca 660 kr
Ca
Ca 665 kr
106 990 kr
107 710 kr
1 283 880 kr
1 292 520 kr
Ca 644 kr
Ca
Ca 647 kr
104 320 kr
104 870 kr
1 251 840 kr
1 258 440 kr
Ca 644 kr
Ca
Ca 647 kr
104 710 kr
105 230 kr
1 256 520 kr
1 262 760 kr
Flyger
Heltid
Alle sektorer
1 833 personer
1 782 personer
Ca 536 kr
Ca
Ca 537 kr
86 820 kr
87 060 kr
1 041 840 kr
1 044 720 kr
Ca 536 kr
Ca
Ca 537 kr
86 820 kr
87 060 kr
1 041 840 kr
1 044 720 kr
Ca 539 kr
Ca
Ca 542 kr
87 390 kr
87 730 kr
1 048 680 kr
1 052 760 kr
Ca 539 kr
Ca
Ca 542 kr
90 160 kr
90 490 kr
1 081 920 kr
1 085 880 kr
Flyger
Privat
2 203 personer
2 121 personer
Ca 555 kr
Ca
Ca 557 kr
89 890 kr
90 170 kr
1 078 680 kr
1 082 040 kr
Ca 555 kr
Ca
Ca 557 kr
89 890 kr
90 170 kr
1 078 680 kr
1 082 040 kr
Ca 552 kr
Ca
Ca 554 kr
89 490 kr
89 740 kr
1 073 880 kr
1 076 880 kr
Ca 552 kr
Ca
Ca 554 kr
91 970 kr
92 220 kr
1 103 640 kr
1 106 640 kr
Flyger
Deltid
Privat
370 personer
339 personer
Ca 660 kr
Ca
Ca 665 kr
106 990 kr
107 710 kr
1 283 880 kr
1 292 520 kr
Ca 660 kr
Ca
Ca 665 kr
106 990 kr
107 710 kr
1 283 880 kr
1 292 520 kr
Ca 644 kr
Ca
Ca 647 kr
104 320 kr
104 870 kr
1 251 840 kr
1 258 440 kr
Ca 644 kr
Ca
Ca 647 kr
104 710 kr
105 230 kr
1 256 520 kr
1 262 760 kr
Flyger
Heltid
Privat
1 833 personer
1 782 personer
Ca 536 kr
Ca
Ca 537 kr
86 820 kr
87 060 kr
1 041 840 kr
1 044 720 kr
Ca 536 kr
Ca
Ca 537 kr
86 820 kr
87 060 kr
1 041 840 kr
1 044 720 kr
Ca 539 kr
Ca
Ca 542 kr
87 390 kr
87 730 kr
1 048 680 kr
1 052 760 kr
Ca 539 kr
Ca
Ca 542 kr
90 160 kr
90 490 kr
1 081 920 kr
1 085 880 kr
Flyger
Alle sektorer
2 203 personer
2 121 personer
Ca 555 kr
Ca
Ca 557 kr
89 890 kr
90 170 kr
1 078 680 kr
1 082 040 kr
Ca 555 kr
Ca
Ca 557 kr
89 890 kr
90 170 kr
1 078 680 kr
1 082 040 kr
Ca 552 kr
Ca
Ca 554 kr
89 490 kr
89 740 kr
1 073 880 kr
1 076 880 kr
Ca 552 kr
Ca
Ca 554 kr
91 970 kr
92 220 kr
1 103 640 kr
1 106 640 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken