Illustrasjonsbilde av to piloter i cockpiten på et fly.
Yrkesbeskrivelse

Pilot

favoritt ikon

En pilot fører et fly eller et helikopter, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Pilotyrket kan deles inn i flere kategorier:

  • trafikkflyger i fly eller helikopter i sivil luftfart
  • pilot i Forsvaret: jagerfly, spesialfly, transportfly og helikopter

Vanligvis består trafikkflybesetningen av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene.

Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov. Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.

Hvor jobber piloter?

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, taxiflyging, ambulansetjeneste, flyfotografering eller andre spesialoppdrag.

Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognoseringsfly og helikopter. Dagene som pilot i Forsvaret kan være mer uforutsigbare enn i det sivile. Mange begynner sin karriere som pilot i Forsvaret før de går over til sivil luftfart.

Personlige egenskaper

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. En flyger må gjennomgå hyppige legeundersøkelser avhengig av alder. Hvert halvår må flygere gjennomføre skriftlige og praktiske prøver. En pilot skal ha rask reaksjonsevne og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner.

Utdanning

Sivil utdanning – statlig finansiert

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikke betale for utdanningen selv.

Sivil utdanning – egenfinansiert

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskoler. Privat utdanning betaler du selv. Noen private skoler er godkjent og gir rett til delfinansiering fra Lånekassen. Prisen for utdanning ved private fagskoler varierer.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Utdanning i utlandet 

Du kan ta utdanning i andre europeiske land, samt USA, og få utdanningen godkjent i Norge. Du bør sjekke godkjenningsmulighetene ved hver enkelt skole før du starter utdanningen, siden noen skoler tilbyr utdanning som ikke kvalifiserer for godkjenning i Norge.

Militær utdanning
Utdanningen i Luftforsvaret foregår i Norge og USA. Du får lønn under utdanningen og de som fullfører får fast jobb som flyger i Luftforsvaret. Med en militær flygerutdanning binder du deg for cirka 15 år i Luftforsvaret, inkludert to-tre års utdanning.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer fra skole til skole.

Skal du utdanne deg til yrkesflyger vil kravene være strengere enn om du utdanner deg til privatflyger. Det stilles krav til fysisk og psykisk helse, og du må fremlegge medisinsk bevis klasse 1. Du må også ha plettfri vandel. 

For å bli vurdert som søker i Luftforsvaret må du være mellom 18 og 22 år (24 år for personer med fullført befalsskole).

Les mer om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettsider

Etter- og videreutdanning

Piloter kan hele tiden oppgradere seg for andre flytyper avhengig av oppnådde sertifikat.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flygere
Deltid
Alle sektorer
344 personer
27 personer
317 personer
Ca 602 kr
Ca
Ca 608 kr
97 600 kr
98 490 kr
1 171 200 kr
1 181 880 kr
Ca 602 kr
Ca
Ca 608 kr
97 600 kr
98 490 kr
1 171 200 kr
1 181 880 kr
Ca 583 kr
Ca 562 kr
Ca 585 kr
94 490 kr
91 090 kr
94 780 kr
1 133 880 kr
1 093 080 kr
1 137 360 kr
Ca 583 kr
Ca 562 kr
Ca 585 kr
94 960 kr
91 090 kr
95 230 kr
1 139 520 kr
1 093 080 kr
1 142 760 kr
Flygere
Heltid
Alle sektorer
1 729 personer
52 personer
1 677 personer
Ca 517 kr
Ca
Ca 521 kr
83 830 kr
84 390 kr
1 005 960 kr
1 012 680 kr
Ca 517 kr
Ca
Ca 521 kr
83 830 kr
84 390 kr
1 005 960 kr
1 012 680 kr
Ca 519 kr
Ca 454 kr
Ca 521 kr
84 120 kr
73 480 kr
84 450 kr
1 009 440 kr
881 760 kr
1 013 400 kr
Ca 519 kr
Ca 454 kr
Ca 521 kr
86 820 kr
73 480 kr
87 180 kr
1 041 840 kr
881 760 kr
1 046 160 kr
Flygere
Deltid
Privat
344 personer
27 personer
317 personer
Ca 602 kr
Ca
Ca 608 kr
97 600 kr
98 490 kr
1 171 200 kr
1 181 880 kr
Ca 602 kr
Ca
Ca 608 kr
97 600 kr
98 490 kr
1 171 200 kr
1 181 880 kr
Ca 583 kr
Ca 562 kr
Ca 585 kr
94 490 kr
91 090 kr
94 780 kr
1 133 880 kr
1 093 080 kr
1 137 360 kr
Ca 583 kr
Ca 562 kr
Ca 585 kr
94 960 kr
91 090 kr
95 230 kr
1 139 520 kr
1 093 080 kr
1 142 760 kr
Flygere
Heltid
Privat
1 729 personer
52 personer
1 677 personer
Ca 517 kr
Ca
Ca 521 kr
83 830 kr
84 390 kr
1 005 960 kr
1 012 680 kr
Ca 517 kr
Ca
Ca 521 kr
83 830 kr
84 390 kr
1 005 960 kr
1 012 680 kr
Ca 519 kr
Ca 454 kr
Ca 521 kr
84 120 kr
73 480 kr
84 450 kr
1 009 440 kr
881 760 kr
1 013 400 kr
Ca 519 kr
Ca 454 kr
Ca 521 kr
86 820 kr
73 480 kr
87 180 kr
1 041 840 kr
881 760 kr
1 046 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold