Gjennomgått i samarbeid med Pilot Flight Academy 28. november 2023

Pilot

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver

Piloter (flygere) kan arbeide som:

 • pilot i fly eller helikopter i sivil luftfart
 • pilot i jagerfly, spesialfly, transportfly eller helikopter i Forsvaret
 • pilot av ubemannede luftfartøy (anvendelsesområdet for fjernstyrte luftfartøy er i sterk vekst innen kommersiell og offentlig virksomhet, og i Forsvaret)

En vanlig trafikkflybesetning består normalt av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

For andre typer operasjoner og oppdrag kan det være behov for medisinsk personell, redningsspesialister eller «task specialists». 

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene. Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være

 • Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.
 • På en vanlig tur flyr gjerne en av pilotene flyet mens den andre overvåker flyvningen. 
 • Overvåkingen omfatter blant annet håndtering av radio og kommunikasjon med flygeledere underveis, drivstoffkontroll og kontroll av alle brytere og spaker. Det endelige ansvaret ligger alltid hos kapteinen.

Piloter må gjennomgå jevnlige legeundersøkelser avhengig av alder. De må også gjennomføre jevnlige treningsprogram, blant annet simulatortrening.

Siden engelsk er et arbeidsspråk innen flytrafikk, må du som pilot ha meget gode engelskkunnskaper.

 

Hvor jobber piloter?

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, ambulansetjeneste, søk og redning, brannslokking, taxiflyging, flyfotografering og inspeksjonsoppdrag.

Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien, eller helikopterløft og spesialoppdrag i innlandet.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognoseringsfly og helikopter.

Utviklingen innen droner og teknologi har også åpnet nye muligheter for blant annet innsatsledelse, inspeksjoner, foto og lette løft.

Bli med en pilot på jobb

Hvordan er det å jobbe som pilot?

Intervjuer

En mann i rød pilot-uniform. Han er i et fly.

Pilot

Kristian Bergesen

– Jeg har barndomsdrømmen min som yrke. Jobben min gir virkelig mening og utgjør en forskjell i folks hverdag, forteller Kristian.

Viktige egenskaper for en pilot

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. Som pilot må du ha god situasjonsforståelse og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

 

Hva tjener piloter?

Hvordan utdanner du deg til pilot?

Du kan bli pilot ved å ta bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Her må du ikke betale for utdanningen selv.

Du kan også ta sivil utdanning ved private fagskoler. Privat utdanning betaler du selv. Noen private skoler er godkjent og gir rett til delfinansiering fra Lånekassen. 

Utdanning i utlandet 
Du kan ta utdanning i andre europeiske land, samt USA, og få utdanningen godkjent i Norge. Obs: Ikke alle utdanninger kvalifiserer for godkjenning i Norge.

Militær utdanning
Utdanningen i Luftforsvaret foregår i Norge og USA. Du får lønn under utdanningen og de som fullfører får fast jobb som flyger i Luftforsvaret. Med en militær flygerutdanning binder du deg for cirka 15 år i Luftforsvaret, inkludert to-tre års utdanning.

Opptakskrav
Opptakskravene varierer fra skole til skole.

Skal du utdanne deg til yrkesflyger vil kravene være strengere enn om du utdanner deg til privatflyger. Det stilles krav til fysisk og psykisk helse, og du må fremlegge medisinsk bevis klasse 1. Du må også ha plettfri vandel. 

For å bli vurdert som søker i Luftforsvaret må du være mellom 18 og 22 år (24 år for personer med fullført befalsskole).

Les mer om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettside

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning:
Piloter kan hele tiden oppgradere seg for andre flytyper avhengig av oppnådde sertifikat.

Hvilke utdanninger er vanligst for piloter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber pilotutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 581201 - Flygerutdanning, treårig
 • 581299 - Luftfartsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 481201 - Flygerutdanning
 • 581202 - Fagskoleutdanning, flygerutdanning
 • 681203 - Bachelor, luftfartsfag, treårig
 • 581203 - Fagskoleutdanning, trafikkflyger – fly, toårig

Bedrifter: Hvor jobber piloter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med piloter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3143110 - TRAFIKKFLYGER
 • 3143109 - FLYSTYRMANN
 • 3143108 - FLYKAPTEIN
 • 3143107 - PILOT (LUFTFART)
 • 3143102 - FLYGER
 • 3143101 - ANNENFLYGER
 • 3143105 - SJEKKFLYGER
 • 3143106 - KONTROLLFLYGER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.